GenBronnen

maas

Swalmen RK dopen 1795


1795 anno 1795 januarius

Swalmen D1795-001   -   02-01-1795   -   FS afb. 483 nr. 4

op heden vrijdagh den 2 januarij 1795 is

gedoopt Christina geboren alhier desen morgen

ten vijf uren, wettige dogter van Joannes Naus

en Gertrudis van Montfort sijne vrouwe beijde

woonagtigh alhier, den peter is geweest Joan-

nes Schrijnewerckers en de meter Apollonia van Mont-

fort beijde woonagtigh alhier.

den vader absent

dit + teken maeckt Joannes Schrijnewerckers

dit + teken maeckt Apollonia van Montfort

J: A: Hennen pastor.

 

Swalmen D1795-002   -   10-01-1795   -   FS afb. 483 nr. 5

op heden saterdagh den 10 januarij 1795 is

gedoopt Hermanus geboren alhier ten 2 uren

smorgens wettigen sone van Simon Geraets bor-

gemeester en Maria Meuter sijne vrouwe beijde

woonagtigh alhier, den peter is geweest Wil-

helmus Meuter woonagtigh alhier, en

de meter Maria van Neer woonagtigh tot

Buggenum.

[handtekeningen:] Simon Geradts

Wilhelmus Meuter

dit + teken maeckt Maria van Neer.

J: A: Hennen pastor.

 

Swalmen D1795-003   -   12-01-1795   -   FS afb. 483 nr. 6

op heden maendagh den 12 januarij 1795 is

gedoopt Godefridus geboren alhier vandagh ten

twelf uren snags wettigen sone van Henricus

Schrijnewerckers en Catharina Blomers beijde

woonagtigh alhier, den peter is geweest

Petrus heuts en de meter Maria Elisabetha Ic-

kenroth beijde woonagtigh alhier.

den vader absent

[handtekeningen:] Peter Heuts

Maria Elisabeth Ickenroth

J: A: Hennen pastor.

 

1795 januarius

Swalmen D1795-004   -   21-01-1795   -   FS afb. 484 nr. 1

op heden woensdagh den 21 ja[nu]arij 1795

is gedoopt Wilhelmus geboren alhier van-

dagh ten een ure smiddags wettigen sone

van Joannes Sanders en Petronella Huijben

beijde woonagtigh alhier, den peter is geweest

Sebastianus Sanders, en de meter Agnes

Verhaegh beijde woonagtigh alhier.

[handtekeningen:] Seb. Sanders J: Sanders

Agnes Verhaegh

J: A: Hennen pastor.

 

februarius

Swalmen D1795-005   -   01-02-1795   -   FS afb. 484 nr. 2

op heden sondagh den 1 februarij 1795 is

gedoopt Helena geboren alhier desen morgen

ten vijf uren wettige dogter van Gelaudius van

Horn en Gertrudis Reefs sijne vrouwe beijde

woonagtigh alhier, den peter is geweest The-

odorus Geraeds en de meter Gertrudis Kessels

namens Sophia Hendrickx beijde woonagtigh

alhier.

den vader absent

dit + teken maeckt Gertrudis Kessels

J: A: Hennen pastor.

 

Swalmen D1795-006   -   12-02-1795   -   FS afb. 484 nr. 3

op heden donderdagh den 12 februarij 1795 is

gedoopt Eleonora geboren alhier desen morgen ten

vijf uren wettige dogter van Leonardus Spee

en Maria Joosten beijde woonagtigh alhier,

den peter is geweest Joannes van Dael namens

Henricus Maessen en de meter Gertrudis Joosten

namens Gertrudis Mevissen beijde woonagtigh

alhier.

den vader absent

dit + teken maeckt Gertrudis Joosten

J: A: Hennen pastor.

 

1795 februarius

Swalmen D1795-007   -   17-02-1795   -   FS afb. 484 nr. 4

op heden dijnsdagh den 17 februarij 1795 is

gedoopt Joannes Franciscus geboren alhier gis-

teren ten negen uren savonts wettigen sone van

Petrus Rulkens en Sophia Ceuven beijde woon-

agtigh alhier, den peter is geweest Petrus

Rulkens, en de meter Joanna Ceuven beijde

woonagtigh tot Besel.

den vader absent

dit + teken maeckt Petrus Rulkens

dit + teken maeckt Joanna Ceuven

J: A: Hennen pastor.

 

Swalmen D1795-008   -   19-02-1795   -   FS afb. 484 nr. 5

op heden donderdagh den 19 februarij 1795 is

gedoopt Tilmanus geboren alhier desen morgen

ten vijf uren wettigen sone van Gerardus Steghner

timmerman en Sibilla Frets beijde woonagtigh

alhier, den peter is geweest Joannes Theelen en

de meter Anna Maria Geraets beijde woon-

agtigh alhier,

den vader absent

[handtekeningen:] Joannes Thelen

Anna Maria Gerardts

J: A: Hennen pastor.

 

Swalmen D1795-009   -   19-02-1795   -   FS afb. 484 nr. 6

op heden donderdagh den 19 februarij 1795

is gedoopt Hubertus geboren alhier desen mor-

gen ten agt uren wettigen sone van Jacobus

Emets pagter en Elisabetha Wijnen beijde woon-

agtigh alhier, den peter is geweest Martinus

Emets woonagtigh tot Rurmunde, en de

meter Joanna Wijnen woonagtigh tot Maesneel

[handtekeningen:] Jacobus Emets

Mertinus Emets

Johanna Wijnen

J: A: Hennen pastor.

 

1795 februarius

Swalmen D1795-010   -   22-02-1795   -   FS afb. 485 nr. 1

op heden sondagh den 22 februarij 1795 is

gedoopt Maria geboren alhier desen morgen

ten twe uren wettige dogter van Silvester Evers

beenhouwer en Elisabetha Meuter beijde woon-

agtigh alhier, den peter is geweest Simon

Geradts borgemeester en de meter Maria Evers

beijde woonagtigh alhier.

den vader absent

[handtekeningen:] Simon Geradts Maria Evers

J: A: Hennen pastor.

 

Swalmen D1795-011   -   25-02-1795   -   FS afb. 485 nr. 2

op heden woensdagh den 25 februarij 1795 is

gedoopt Henricus geboren alhier desen morgen

ten een ure wettigen sone van Segerus Janissen

en Maria Wijnandts beijde woonagtigh alhier,

den peter is geweest Sebastianus Janissen woon-

agtigh tot Melick en de meter Elisabetha Heijnen

woonagtigh alhier.

[handtekening:] Seger Janissen

dit + teken maeckt Sebastianus Janissen

dit + teken maeckt Elisabetha Heijnen

J: A: Hennen pastor.

 

Swalmen D1795-012   -   11-03-1795   -   FS afb. 485 nr. 3

op heden woensdagh den 11 meert 1795 is ge-

doopt Petronella onwettige dogter van Anna

Bockx, den peter is geweest Gelaudius van

Horn, en de meter Gertrudis Reefs beijde woon-

agtigh alhier.

dit + teken maeckt Gelaudius van Horn

dit + teken maeckt Gertrudis Reefs.

J: A: Hennen pastor.

[in de marge:] hac Petronella legitimata est

per subsequens matrimonium

contractum in Kessel 26 jan(ua)rij 1796.

 

1795 meert

Swalmen D1795-013   -   16-03-1795   -   FS afb. 485 nr. 4

op heden maendagh den 16 meert 1795 is

gedoopt Joannes Theodorus geboren alhier

gisteren ten elf ure savonts wettigen sone

van Joannes Geraets en Joanna van Keeken

beijde woonagtigh alhier, den peter is geweest

Joannes Baptista van Keeken en de meter

Catharina Geraets beijde woonagtigh alhier.

den vader absent

[handtekening:] Joes van Keeken

dit + teken maeckt Catharina Geraets

J: A: Hennen pastor.

 

Swalmen D1795-014   -   21-03-1795   -   FS afb. 485 nr. 5

op heden saterdagh den 21 meert 1795 is

gedoopt Henricus geboren alhier desen morgen

ten elf uren, wettigen sone van Joannes Ha-

winckel en Petronella Beeck beijde woon-

agtigh alhier, den peter is geweest Joannes

Stempkens en de meter Maria Beeck beijde

woonagtigh alhier.

den vader absent

dit + teken maeckt Joannes Stempkens

dit + teken maeckt Maria Beeck

J: A: Hennen pastor.

 

april

Swalmen D1795-015   -   01-04-1795   -   FS afb. 485 nr. 6

op heden woensdagh den 1 april 1795 is

gedoopt Joannes geboren alhier desen morgen

ten elf uren wettigen sone van Hubertus

Slabbers en Elisabetha Pex beijde woonagtigh

alhier, den peter is geweest Joannes Slabbers

en de meter Sibilla Glasemackers beijde woon-

agtigh alhier.

dit + teken maeckt Hubertus Slabbers.

dit + teken maeckt Joannes Slabbers.

dit + teken maeckt Sibilla Glasemackers.

J: A: Hennen pastor.

 

1795 april

Swalmen D1795-016   -   01-04-1795   -   FS afb. 486 nr. 1

op heden woensdagh den 1 april 1795 is

gedoopt Maria geboren alhier vandag ten thien

uren smorgens wettige dogter van Jacobus

Obers en Maria Smeets beijde woonagtigh al-

hier, den peter is geweest Reijnerus Stockx

en de meter Sophia Struijcken beijde woon-

agtigh tot Maesneel.

den vader absent

dit + teken maeckt Reijnerus Stockx

dit + teken maeckt Sophia Struijcken

J: A: Hennen pastor.

 

Swalmen D1795-017   -   10-04-1795   -   FS afb. 486 nr. 2

op heden vrijdagh den 10 april 1795 is ge-

doopt Maria Agnes geboren alhier desen morgen

ten vier uren wettige dogter van Cornelis Wijnen

en Cornelia Mevissen beijde woonagtigh alhier

den peter is geweest Petrus Wijnen en de

meter Judith Conen beijde woonagtigh alhier.

den vader absent

[handtekening:] Peter Wijnen

dit + teken maeckt Judith Conen

J: A: Hennen pastor.

 

Swalmen D1795-018   -   19-04-1795   -   FS afb. 486 nr. 3

op heden sondagh den 19 april 1795 is

gedoopt Cornelia geboren alhier desen morgen

ten vier uren wettige dogter van Petrus Abels

en Maria Crompvoets beijde woonagtigh alhier,

den peter is geweest Petrus Abels woonagtigh

tot Bruggen en de meter Maria Heldes woon-

agtigh alhier.

den vader absent

dit + teken maeckt Petrus Abels

dit + teken maeckt Maria Heldes

J: A: Hennen pastor.

 

1795 april

Swalmen D1795-019   -   25-04-1795   -   FS afb. 486 nr. 4

op heden saterdagh den 25 april 1795 is

gedoopt Joanna geboren alhier desen morgen

ten ses uren wettige dogter van Joannes

Hawinckel en Ida Hommen beijde woonagtigh

alhier, den peter is geweest Joannes Hawinckels

en de meter Gertrudis Hommen woonagtigh

tot Rurmunde.

dit x teken maeckt Joannes Hawinckel

dit + teken maeckt Joannes Hawinckel

dit x teken maeckt Gertrudis Hommen

J: A: Hennen pastor.

 

meij

Swalmen D1795-020   -   09-05-1795   -   FS afb. 486 nr. 5

op heden saterdagh den 9 meij 1795 is ge-

doopt Mechtildis geboren alhier vandagh ten

vier uren smorgens wettige dogter van Ma-

thias Aelen en Maria Dousen beijde woon-

agtigh alhier, den peter is geweest Joannes

Dousen en de meter Elisabetha Bongaerts

beijde woonagtigh alhier.

dit + teken maeckt Mathias Aelen

dit + teken maeckt Joannes Dousen

dit + teken maeckt Elisabetha Bongaerts

J: A: Hennen pastor

 

junius

Swalmen D1795-021   -   07-06-1795   -   FS afb. 486 nr. 6

op heden saterdagh den 7 junii 1795 is gedoopt

Jacobus gebooren alhier desen naermiddagh ten

een ure wettigen sone van Christianus Wuts

en Gertrudis Pijpers, beijde woonagtig alhier, den

peter is geweest Petrus Wuts ende de meter

Maria Gijsberts beijde woonagtig alhier.

dit + teken maeckt Christianus Wuts

dit + teken maeckt Petrus Wuts

dit + teken maeckt Maria Gijsberts

J: W: Keulers pastori assistens

 

1795

Swalmen D1795-022   -   26-06-1795   -   FS afb. 487 nr. 1

op heeden vrijdagh den 26 junij 1795 is gedoopt

Maria Sijbilla gebooren alhier desen morgen ten half

drij uren wettige dochter van Petrus Vierlings en

Christiana Thielen beijde woonagtig alhier, den peter

is geweest Thilmanus Huberts en de meter

Anna Catharina Jelles, beijde woonagtig tot Brijel

den vader absent

[handtekeningen:] Tillmanus Huberts

Anna Chatarina Jelles

J: W: Keulers pastori assistens

 

Swalmen D1795-023   -   25-07-1795   -   FS afb. 487 nr. 2

op heeden saeterdagh den 25 julij 1795 is gedoopt

Joannes gebooren alhier den 24 s: savonts ten agt uren

wettigen soone van Jacobus Slabbers, en Catharina Deckkers

beijde woonagtig alhier, den peter is geweest Joannes

van Vloodorp en de meter Gertrudis Slabbers beijde

woonagtig alhier

den vader absent

dit + teeken maeckt Joannes van Vlodorp

dit + maeckt Gertrudis Slabbers.

J: W: Keulers pastori assistens

 

augustus

Swalmen D1795-024   -   02-08-1795   -   FS afb. 487 nr. 3

op heeden sondagh den 2 augusti 1795 is gedoopt

Jda gebooren alhier desen morgen om agt uren wettige

dochter van Friederick Houben en Gertrudis Joosten beijde

woonagtig alhier, den peter is geweest Maes Bloemers

en de meter Jda Joosten beijde woonagtig alhier.

dit + teeken maeckt Friederick Houben

dit + maeckt Maes Bloemers

dit + teeken maeckt Ida Joosten

J: W: Keulers pastori assistens

 

augustus

Swalmen D1795-025   -   09-08-1795   -   FS afb. 487 nr. 4

op heeden sondaeg den 9 augusti 1795 is gedoopt Joanna

gebooren alhier den 8 s:avonts om negen uren wettige dochter

van Joannes Kessels en Catharina Peters beijde woonagtig alhier,

de peter is geweest Wilhelmus Geraerts van Niel, ende de meter

Anna Maria Curvers woonagtig alhier.

den vader absent

dit x teeken maeckt Wilhelmus Geraerts

dit x teeken maeckt Anna Maria Curvers

J: W: Keulers pastori assistens

 

Swalmen D1795-026   -   11-08-1795   -   FS afb. 487 nr. 5

op heeden dinsdag den 11 augusti 1795 is gedoopt Joanna

gebooren alhier den 10 s:avonts om seeven uren onwettige

dochter van Gertrudis Corens woonagtig alhier, de peter is

geweest Joannes Leonardus Corens woonagtig alhier, ende de

meter Maria Agnes Beek ook woonagtig alhier.

[handtekening:] J: L: Corens

dit + teeken maeckt Maria Agnes Beekt

J: W: Keulers pastori assistens

 

Swalmen D1795-027   -   27-08-1795   -   FS afb. 487 nr. 6

op heeden dinsdaeg den 27 augusti 1795 is gedoop[t] Judith

gebooren alhier den 26 s:avonts om 11 uren wettige dochter

van Joannes aen de Meulen en Maria Beek beijde woonagtig

alhier, den peter is geweest Wilhelmus Beek, ende de meter

Christina Hendrickx beijde woonagtig alhier.

den vader absent

dit + teeken maeckt Wilhelmus Beek

dit + teeken maeckt Christina Hendrickx

J: W: Keulers pastori assistens

 

september

Swalmen D1795-028   -   02-09-1795   -   FS afb. 487 nr. 7

op heeden woonsdaeg den 2 september 1795 is gedoopt

Anna Maria gebooren alhier vandaeg om drij uren wettige

dogter van Leonardus Sanders, en Leonora Hendrickx beijde

woonagtig alhier, den peter is geweest Joannes Sanders,

ende de meter Wilhelmina Thijssen, beijde woonagtig alhier

den vader absent

[handtekeningen:] Joannes Sanders

Welleijma Thijssen

J: W: Keulers pastori assistens

 

1795 september

Swalmen D1795-029   -   18-09-1795   -   FS afb. 488 nr. 1

op heeden vrijdaeg den 18 september 1795 is gedoopt

Henricus gebooren alhier vandaegs des nachts om een ure

wettige soone van Joannes Wuts, en Eva Houtmortels, beijde

woonagtig alhier, den peter is geweest Christianus Wuts

woonagtig alhier, ende de meter Maria Catharina de Hal,

namens Beatrix de Hal woonagtig tot Bouxem.

[handtekeningen:] Joannes Wuts

Christijaen Wuts

dit + maeckt M: Catharina de Hal

JW: Keulers pastori assistens

 

october 1795

Swalmen D1795-030   -   01-10-1795   -   FS afb. 488 nr. 2

op heeden donderdaeg den 1 october 1795 is gedoopt

Joanna gebooren alhier gijsteren avond ten 9 uren

wettige dochter van Joannes van Dael, en Anna Catharina

Wijnen, beijde woonagtig alhier, den peter is geweest

Henricus van Dael woonagtig alhier ende de meter Jacobina

Wijnen woonagtig tot Maesniel.

[handtekeningen:] Joannes van Dael

Henricusa van Dael

Jacomijn Wijnen

JW: Keulers pastori assistens

 

Swalmen D1795-031   -   15-10-1795   -   FS afb. 488 nr. 3

op heeden donderdaeg den 15 october 1795 is gedoopt

Elisabetha gebooren alhier desen morgen ten 3 uren wettige

dochter van Paulus Willems, en Jacomin Burskens beijde

woonagtig alhier, den peter is geweest Arnoldus Burskens,

ende de meter Allegunda Willems, beijde woonagtig alhier.

den vader absent

dit + teeken maeckt Arnoldus Burskens

dit + teeken maeckt Allegunda Willems

JW: Keulers pastori assistens

 

1795 november

Swalmen D1795-032   -   03-11-1795   -   FS afb. 488 nr. 4

op heeden dinsdaeg den 3 novembris 1795 is gedoopt

Catharina gebooren alhier den 2den desen s:naermiddaegs

om 5 uren wettige dochter van Gerardus Janssen, en Anna

Bongers beijde woonagtig alhier, den peter is geweest

Gerardus  Bongers, ende de meter Mathia Keuken, beijde

woonagtig alhier.

dit + teeken maeckt Gerardus Janssen

dit + teeken maeckt Gerardus Bongers

dit + teeken maeckt Mathia Keuken

JW: Keulers pastori assistens

 

Swalmen D1795-033   -   03-11-1795   -   FS afb. 488 nr. 5

op heeden dinsdaeg den 3 novembris 1795 zijn gedoopt

Robertus, en Joannes, gebooren alhier den 2den deses ‘savonts

om 10 uren, wettige soonen van Sebastianus Heijnen, en

Elisabetha Pijpers, beijde woonagtig alhier, den peter van

Robertus is geweest Christianus Wuts, ende de meter Maria

Heijnen beijde woonagtig alhier, en den peter van Joannes

is geweest Wilhelmus Heijnen, en de meter Catharina Geraerts

beijde woonagtig alhier.

den vader absent

[handtekeningen:] Christijaen Wuts

Marija Heijnen

Wilhelmus Heijnen

dit + maeckt Catharina Geraerts JW: Keulers pastori assistens

 

Swalmen D1795-034   -   15-11-1795   -   FS afb. 488 nr. 6

op heeden sondaeg den 15 november 1795 is gedoopt Anna

Maria gebooren alhier desen morgen om 3 uren, wettige

dogter van Cil Cisters, en Maria Agnes Wijnen beijde woon-

agtig alhier, den peter is geweest Maes Coenen, ende de

meter Jda Hommen namens Wilhelmina Cuijpers, beijde

woonagtigh alhier.

den vader absent

dit + teeken maeckt Maes Coenen

dit + teeken maeckt Jda Hommen namens Wilhelmina Cuijpers

JW: Keulers pastori assistens

 

1795 november

Swalmen D1795-035   -   27-11-1795   -   FS afb. 489 nr. 1

op heden vrijdagh den 27 9ber 1795 is ge-

doopt Aldegonda geboren alhier vandagh

ten een ure snags onwettige dogter van Ger-

trudis Gubbels woonagtigh alhier, den peter

is geweest Henricus Linden, en de meter

Cornelia Willems beijde woonagtigh alhier.

dit + teken maeckt Henricus Linden

dit + teken maeckt Cornelia Willems.

J: A: Hennen pastor

 

Swalmen D1795-036   -   30-11-1795   -   FS afb. 489 nr. 2

op heden maendagh den 30 9ber 1795 is

gedoopt Maria Catharina geboren alhier desen

morgen wettige dogter van Bartholomæus Dousen

en Mechtildis Peters, beijde woonagtigh alhier,

den peter is geweest Silvester Peters en de

meter Elisabetha Bongaerts, beijde woonag-

tigh alhier.

den vader absent

dit + teken maeckt Silvester Peters

dit + teeken maekt Elisabetha Bongaerts

J: A: Hennen pastor

 

december 1795

Swalmen D1795-037   -   04-12-1795   -   FS afb. 489 nr. 3

op heeden vrijdaeg den 4 december 1795 is gedoopt

Christophorus gebooren alhier desen morgen, wettige soone

van Jo(ann)es Thielen, en Gertrudis Ceuven. beijde woonagtig

alhier, den peter is geweest Jo(ann)es van Dael, naemens Gerardus

Deelissen van Maesniel, ende de meter Anna Maria Heuts

naemens Maria Cornelia Quijten van Roermond.

[handtekeningen:] Joannes Thelen

J: van Dael Anna Maria Heuts

JW: Keulers pastori assistens

 

1795 december

Swalmen D1795-038   -   08-12-1795   -   FS afb. 489 nr. 4

op heden dijnsdagh den 8 december 1795 is

gedoopt Catharina geboren alhier desen mor-

gen wettige dogter van Theodorus Pex en

Maria Slabbers beijde woonagtigh alhier, den

peter is geweest Nicolaus Slabbers ende de

meter Sibilla Glaesmaekers beijde woonag-

tigh alhier.

den vader absent

dit + teken maeckt Nicolaus Slabbers

dit + teken maeckt Sibilla Glaesmaekers

J: A: Hennen pastor

 

Swalmen D1795-039   -   14-12-1795   -   FS afb. 489 nr. 5

op heden dinsdaeg den 14 december 1795 is gedoopt

Petrus Conrardus gebooren alhier desen morgen ten 7 uren,

wettige soone van Petrus Croonen, en Maria Catharina

Schouren, beijde woonagtig alhier, den peter is geweest

Henricus Croonen, ende de meter Anna Maria Schouren

beijde woonagtig alhier.

den vader absent

dit + teken maeckt Henricus Croonen

dit + teken maeckt Anna Maria Schouren

JW: Keulers pastori assistens

 

Swalmen D1795-040   -   25-12-1795   -   FS afb. 489 nr. 6

op heden vrijdagh den 25 december 1795 is

gedoopt Wilhelmus geboren alhier dese nagt

ten twe uren wettigen sone van Joannes Conen

en Joanna Janissen beijde woonagtigh alhier,

den peter is geweest Henricus Engelen en

de meter Gertrudis Janissen beijde woonagtigh

alhier.

den vader absent

dit + teken maeckt Henricus Engelen

dit + teken maeckt Gertrudis Janissen

J: A: Hennen pastor

 

1795 december

Swalmen D1795-041   -   27-12-1795   -   FS afb. 490 nr. 1

op heden sondaeg den 27 december 1795 is gedoopt Franciscus

gebooren alhier den 26 s’morgens om 11 uren, wettige soone

van Arnoldus Geraerts, en Joanna van de Rijt beijde woonagtig

alhier, den peter is geweest Everardus Hoeds van Maesniel, ende de

meter Joanna Heuts, naemens Eva Geraerts van Bracht

den vader absent

dit + teeken maeckt Everardus Hoeds

dit + teeken maeckt Joanna Heuts

JW: Keulers pastori assistens