GenBronnen

maas

Swalmen RK dopen 1793


anno 1793 januarius

Swalmen D1793-001   -   12-01-1793   -   FS afb. 471 nr. 6

op heden saterdagh den 12 januarii 1793 is

gedoopt Wilhelmus geboren alhier vandagh

ten twe uren smorgens wettigen sone van

Gerardus Houben stroijdecker en Joanna Mer-

tens sijne vrouwe beijde woonagtigh alhier,

den peter is geweest Arnoldus Peters en de

meter Antonetta Slabbers beijde woonag-

tigh alhier.

den vader absent

dit + teken maeckt Arnoldus Peters

dit + teken maeckt Antonetta Slabbers

J: A: Hennen pastor.

 

1793 januarius

Swalmen D1793-002   -   12-01-1793   -   FS afb. 472 nr. 1

op heden saterdagh den 12 ja(nu)arij 1793 is

gedoopt Joannes geboren alhier vandagh ten

thien uren smorgens wettigen sone van Petrus

Kessels en Maria Kurvers sijne vrouwe beijde

woonagtigh alhier, den peter is geweest Jo-

annes Kessels woonagtigh tot Neer en de

meter Catharina Peters woonagtigh alhier.

den vader absent

dit + teken maeckt Joannes Kessels

dit + teken maeckt Catharina Peters

J: A: Hennen pastor.

 

Swalmen D1793-003   -   29-01-1793   -   FS afb. 472 nr. 2

op heden dijnsdagh den 29 ja[nu]arij 1793 is

gedoopt Helena geboren alhier vandagh ten

twe uren snags wettige dogter van Joannes

Timmermans en Maria Gragten sijne vrouwe

beijde woonagtigh alhier, den peter is geweest

Arnoldus Geraerts en de meter Anna Naus

beijde woonagtigh alhier.

den vader absent

dit + teken maeckt Arnold: Geraerts

dit + teken maeckt Anna Naus.

J: A: Hennen pastor.

 

februarius

Swalmen D1793-004   -   02-02-1793   -   FS afb. 472 nr. 3

op heden saterdagh den 2 februarij 1793 is

gedoopt Damasus geboren alhier vandagh ten

vijf uren smorgens wettigen sone van Segerus

Janissen en Maria Wijnands sijne vrouwe

beijde woonagtigh alhier, den peter is geweest

Gerardus Janissen en de meter Windelina

Slabbers beijde woonagtigh alhier.

den vader absent

dit + teken maeckt Gerardus Janissen

dit + teken maeckt Windelina Slabbers.

J: A: Hennen pastor.

 

februarius

Swalmen D1793-005   -   09-02-1793   -   FS afb. 472 nr. 4

op heden saterdagh den 9 februarij 1793 is

gedoopt Joannes Henricus geboren alhier gis-

teren ten thien uren savonts wettigen sone van

Joannes van Dael kuster en Anna Catharina

Wijnen sijne vrouwe beijde woonagtigh alhier,

den peter is geweest Franciscus van Dael

en de meter Elisabetha Wijnen

[handtekeningen:] Joannes van Dael

Franciscus van Dael

Elisabeth Wijnen.

J: A: Hennen pastor.

 

Swalmen D1793-006   -   12-02-1793   -   FS afb. 472 nr. 5

op heden dijnsdagh den 12 feb. 1793 is ge-

gedoopt Maria geboren alhier vandagh ten drij

uren smorgens wettige dogter van

Ludovicus Heuts en Maria

Philipsen sijne vrouwe beijde woonagtigh al-

hier, den peter is geweest Joannes Heuts

en de meter Catharina Philipsen beijde woon-

agtigh alhier.

den vader absent

dit + teken maeckt Joannes Heuts

dit + teken maeckt Catharina Philipsen.

J: A: Hennen pastor.

 

Swalmen D1793-007   -   15-02-1793   -   FS afb. 472 nr. 6

op heden vrijdagh den 15 feb: 1793 is gedoopt

Cornelis geboren alhier gisteren ten agt uren

savonts wettigen sone van Joannes Hawinckels

en Ida Hommen sijne vrouwe beijde woonagtigh

alhier den peter is geweest Joannes Cuijpers

en de meter Elisabetha Hommen beijde woon-

agtigh alhier.

den vader absent

[handtekening:] Joannes Cuijpers

dit + teken maeckt Elisabetha Hommen

J: A: Hennen pastor.

 

1793 februarius

Swalmen D1793-008   -   15-02-1793   -   FS afb. 473 nr. 1

op heden vrijdagh den 15 februarij 1793 is

gedoopt Margaretha geboren alhier gisteren ten

seven uren savonts wettige dogter van Joannes

Naus en Catharina Pijpers sijne vrouwe beijde

woonagtigh alhier, den peter is geweest Jo-

achim Naus en de meter Emilia Hoogstra-

ten beijde woonagtigh alhier.

[handtekeningen:] Johannes Naus

Jochijm Naus

dit + teken maeckt Emilia Hoogstraten

J: A: Hennen pastor

 

Swalmen D1793-009   -   17-02-1793   -   FS afb. 473 nr. 2

op heden sondagh den 17 februarii 1793 is

gedoopt Maria Helena geboren alhier vandagh

ten thien uren smorgens wettige dogter van Cor-

nelis Frisen en Josina Gerahrdi sijne vrouwe

beijde woonagtigh alhier, den peter is geweest

Joannes Winckels en de meter Agnes Naus

beijde woonagtigh alhier.

den vader absent

dit + teken maeckt Joannes Winckels

dit + teken maeckt Agnes Naus

J: A: Hennen pastor.

 

Swalmen D1793-010   -   24-02-1793   -   FS afb. 473 nr. 3

op heden sondagh den 24 februarii 1793 is

gedoopt Maria geboren alhier desen morgen ten

drij uren wettige dogter van Jacobus Slabbers

en Catharina Deckers sijne vrouwe beijde woon-

agtigh alhier, den peter is geweest Gerardus

Slabbers woonagtigh tot Maesniel, en de meter

Maria Hermans woonagtigh alhier.

den vader absent

dit + teken maeckt Gerardus Slabbers

dit + teken maeckt Maria Hermans

J: A: Hennen pastor.

 

1793 meert

Swalmen D1793-011   -   06-03-1793   -   FS afb. 473 nr. 4

op heden woensdagh den 6 meert 1793 is

gedoopt Joanna geboren alhier desen morgen

ten vijf uren wettige dogter van Gelaudius van

Horn en Gertrudis Reefs sijne vrouwe beijde

woonagtigh alhier, den peter is geweest Chris-

tophorus Ramaekers en de meter Cornelia

Geraerts beijde woonagtigh alhier.

dit + teken maeckt Gelaudius van Horn

[handtekening:] Christoffel Ramackers

dit + teken maeckt Cornelia Geraerts

J: A: Hennen pastor.

 

Swalmen D1793-012   -   11-03-1793   -   FS afb. 473 nr. 5

op heden maendagh den 11 meert 1793 is

gedoopt Joannes geboren alhier gisteren ten

vijf uren savonts wettigen sone van Petrus

Gorissen en Maria Peters sijne vrouwe beijde

woonagtigh alhier, den peter is geweest Jo-

annes Gorissen woonagtigh tot Halen en

de meter Gertrudis Peters woonagtigh

alhier.

Peter Goorijssen

dit + teken maeckt Joannes Gorissen

dit + teken maeckt Gertrudis Peters

J: A: Hennen pastor.

 

Swalmen D1793-013   -   25-03-1793   -   FS afb. 473 nr. 6

op heden maendagh den 25 meert 1793 is

gedoopt Joanna geboren alhier gisteren ten

ses uren savonts wettige dogter van Theo-

dorus Clumpkens en Catharina Bremmers sijne

vrouwe beijde woonagtigh alhier, den peter

is geweest Mathias Bremmers woonagtigh

tot Maesneel, en de meter Hendrina Heuts

woonagtigh alhier.

den vader absent

[handtekening:] Matthis Bremmers

dit + teken maeckt Hendrina Heuts

J: A: Hennen pastor.

 

1793 meert

Swalmen D1793-014   -   30-03-1793   -   FS afb. 474 nr. 1

op heden saterdagh den 30 meert 1793

is gedoopt Maria Gertrudis geboren alhier

desen morgen wettige dogter van Joannes

Heijnen en Margaretha Lentzen sijne vrouwe

beijde woonagtigh alhier, den peter is geweest

Joannes Canters en de meter Cornelia Heijnen

beijde woonagtigh tot Maesneel.

den vader absent

[handtekeningen:] Joannes Canters

Cornelia Heinen

J: A: Hennen pastor.

 

Swalmen D1793-015   -   31-03-1793   -   FS afb. 474 nr. 2

op heden sondagh den 31 meert 1793 is

gedoopt Ferdinandus geboren alhier vandagh

ten twe uren snags wettigen sone van Petrus

Werens en Catharina Schrijnewerckers sijne

vrouwe beijde woonagtigh alhier, den peter

is geweest Henricus Schrijnewerckers en de

meter Joanna Schroots namens Magdalena

Schambergs woonagtigh tot Echt.

dit + teken maeckt Petrus Werens.

dit + teken maeckt Henricus Schrijnewerckers

dit + teken maeckt Joanna Schroots

J: A: Hennen pastor.

 

Swalmen D1793-016   -   05-04-1793   -   FS afb. 474 nr. 3

op heden vrijdagh den 5 april 1793 is

gedoopt Anna Margaretha geboren alhier gis-

teren ten seven uren savonts wettige dogter

van Petrus Kronen en Anna Catharina Soeren

sijne vrouwe beijde woonagtigh alhier, den

peter is geweest Petrus Kronen woonagtigh

tot Venlo, en de meter Cornelia Denier na-

mens Elisabetha Soeren woonagtigh tot

Kaldekircken

den vader absent

dit + teken maeckt Petrus Kronen

dit + teken maeckt Cornelia Denier

J: A: Hennen pastor.

 

1793 april

Swalmen D1793-017   -   12-04-1793   -   FS afb. 474 nr. 4

op heden vrijdagh den 12 april 1793 is gedoopt

Anna geboren alhier vandagh ten twelf uren

smiddags wettige dogter van Damasus Blomers

en Maria Houben sijne vrouwe beijde woonag-

tigh alhier, den peter is geweest Gerardus Hou-

ben, en de meter Catharina Willems beijde

woonagtigh alhier.

den vader absent

dit + teken maeckt Gerardus Houben

dit + teken maeckt Catharina Willems

J: A: Hennen pastor.

 

Swalmen D1793-018   -   22-04-1793   -   FS afb. 474 nr. 5

op heden maendagh den 22 april 1793 is

gedoopt Anna Catharina geboren alhier vandagh

ten vier uren smorgens wettige dogter van Hen-

ricus Claessens en Joanna Wijnands sijne

vrouwe beijde woonagtigh alhier, den peter is

geweest Henricus Claessens en de meter Joanna

Ramaekers beijde woonagtigh alhier.

den vader absent

dit + teken maeckt Henricus Claessens

[handtekening:] IJeneken Raemaeckers

J: A: Hennen pastor.

 

Swalmen D1793-019   -   26-04-1793   -   FS afb. 474 nr. 6

op heden vrijdagh den 26 april 1793 is

gedoopt Damasus geboren alhier vandagh ten

vier uren smorgens wettigen sone van Gerar-

dus Janissen en Anna Bongaerts sijne vrou-

we beijde woonagtigh alhier, den peter is

geweest Segerus Janissen en de meter

Catharina Denier beijde woonagtigh alhier.

dit + teken maeckt Gerardus Janissen

[handtekening:] Seger Janissen

dit + teken maeckt Catharina Denier

J: A: Hennen pastor.

 

1793 majus

Swalmen D1793-020   -   21-05-1793   -   FS afb. 475 nr. 1

op heden dinsdagh den 21 maji 1793

is gedoopt Wilmhelmus geboren alhier

s’maendaegs s’avonts om 11 ueren wettigen

sone van Christianus Janissen daeghuerder

en van Gertudis Slabbers zijne huijsvrouw

bijde woonagtigh alhier, den peter is geweest

Damasus Janissen wonagtig tot Leeven

en de meter Theodora / vulgo Dirikske / Slab-

bers woonagtigh alhier in wiens plaets

gestaen heeft Joanna Schreauts wonag-

tigh alhier.

dit is het + merckteken van Christianus Janissen

dit is het + merckteken van Damasus Janissen

dit is het + merckteken van Joanna Schreauts

zijnde alle drij schrijvens onervaeren.

J.B. Severijns vicep.

 

junius

Swalmen D1793-021   -   08-06-1793   -   FS afb. 475 nr. 2

op heden saterdagh den 8 junii 1793 is ge-

doopt Catharina geboren alhier vandagh ten

twelf uren smiddags wettige dogter van Silvester

Custers en Maria Agnes Wijnen sijne vrouwe

beijde woonagtigh alhier, den peter is geweest

Joannes Custers en de meter Elisabetha Janssen

beijde woonagtigh alhier.

dit + teken maeckt Silvester Custers

dit + teken maeckt Joannes Custers

dit + teken maeckt Elisabetha Janssen

J: A: Hennen pastor.

 

julius

Swalmen D1793-022   -   01-07-1793   -   FS afb. 475 nr. 3

op heden maendagh den 1 julii 1793 is gedoopt

Wilhelmus geboren alhier vandagh ten twe uren

smorgens wettigen sone van Gerardus van Vlorop

en Gertrudis Kessels beijde woonagtigh alhier,

den peter is geweest Joannes van Vlorop, en

de meter Catharina Peters beijde woonagtigh

alhier.

den vader absent

dit + teken maeckt Joannes van Vlorop.

dit + teken maeckt Catharina Peters.

J: A: Hennen pastor

 

1793 julius

Swalmen D1793-023   -   19-07-1793   -   FS afb. 475 nr. 4

op heden vrijdagh den 19 julii 1793 is

gedoopt Joannes geboren alhier vandagh ten

vier uren smorgens onwettigen sone van Ma-

ria Schrijnewerckers, den peter is geweest

Joannes van Dael kuster, en de meter Jo-

sina Wilhelmi [sic: Gerarhdi] beijde woonagtigh alhier

[handtekening:] Joannes van Dael

dit + teken maeckt Josina Gerarhdi [Wilhelmi was doorgehaald]

J: A: Hennen pastor.

 

Swalmen D1793-024   -   25-07-1793   -   FS afb. 475 nr. 5

op heden donderdagh den 25 julii 1793 is

gedoopt Jacomina geboren alhier desen morgen

ten ses uren wettige dogter van Ludovicus

Heuts kledermacker en Joanna Wuts sijne

vrouwe beijde woonagtigh alhier, den peter

is geweest Petrus Heuts en de meter Sophia

Heijnen beijde woonagtigh alhier.

dit + teken maeckt Ludovicus Heuts

[handtekeningen:] Peter Heuts Sophia Heijnen

J: A: Hennen pastor.

 

Swalmen D1793-025   -   21-08-1793   -   FS afb. 475 nr. 6

op heden woensdagh den 21 augusti 1793

is gedoopt Jacobus geboren alhier deesen

morgen om 7 ueren onwettigen sone van

Gertrudis Gubbels woonagtigh alhier, en

den vader onbekent. den peter is ge-

weest Joannes van Dael en de meter

Maria Heijlgers bijde woonagtigh alhier.

[handtekening:] Joannes van Dael

dit + is het teken van Maria Heijlgers

schrijvens onervaeren

J.B. Severijns vicepastor.

 

1793 september

Swalmen D1793-026   -   11-09-1793   -   FS afb. 476 nr. 1

op heden woensdagh den 11 september 1793

is gedoopt Joannes geboren alhier vandagh ten

drij uren smorgens wettigen sone van Christi-

anus Thomassen en Anna Maria Beurskens

sijne vrouwe beijde woonagtigh alhier, den peter

is geweest Joannes Beurskens woonagtigh tot

Melick en de meter Christina Smeets woonag-

tigh tot Maesneel.

[handtekening:] Christijaen Tomasen

dit + teken maeckt Joannes Beurskens

dit + teken maeckt Christina Smeets

J: A: Hennen pastor.

 

Swalmen D1793-027   -   20-09-1793   -   FS afb. 476 nr. 2

op heden vrijdagh den 20 september 1793

is gedoopt Maria Francisca geboren alhier

vandagh ten thien uren smorgens wettige dog-

ter van Tilmanus Mevissen overleden en

Joanna Maria Geraerts sijne vrouwe, den peter

is geweest Andreas Geraerts woonagtigh tot

Maesneel, en de meter Joanna Vosbeecks na-

mens Catharina Biermans woonagtigh tot

Rurmunde

[handtekening:] Andreas Gerardts

dit + teken maeckt Joanna Vosbeeckx

J: A: Hennen pastor.

 

october

Swalmen D1793-028   -   02-10-1793   -   FS afb. 476 nr. 3

op heden woensdagh den 2 october 1793 is

gedoopt Cornelis geboren alhier desen morgen

ten vijf uren wettigen sone van Theodorus

Pex en Helena van Montfort sijne vrouwe

beijde woonagtigh alhier, den peter is ge-

weest Joannes Naus en de meter Maria

Pex beijde woonagtigh alhier.

dit + teken maeckt Theodorus pex

dit + teken maeckt Joannes Naus

dit + teken maeckt Maria Pex

J: A: Hennen pastor.

 

1793 october

Swalmen D1793-029   -   08-10-1793   -   FS afb. 476 nr. 4

op heden dijnsdagh den 8 october 1793

is gedoopt Mechtildis geboren alhier desen

morgen ten twe uren wettige dogter van

Sebastianus Heijnen en Elisabetha Pijpers

sijne vrouwe beijde woonagtigh alhier, den

peter is geweest Mathias Pijpers en de

meter Elisabetha Heijnen beijde woonagtigh

alhier. [handtekeningen:] Sebastianus Hejnen

Mathis Pipers E Heijnen

J: A: Hennen pastor.

 

Swalmen D1793-030   -   15-10-1793   -   FS afb. 476 nr. 5

op heden dijnsdagh den 15 october 1793

is gedoopt Franciscus Conrardus geboren

alhier gisteren ten elf uren snags wettigen

sone van Wilhelmus Kessels en Anna Catha-

rina Gerardts sijne vrouwe beijde woonagtigh

alhier, den peter is geweest Franciscus

Gerardts woonagtigh tot Maesneel en de

meter Anna Maria Kessels woonagtigh

alhier. [handtekeningen:] Wilhelmus Kessels

Franciscus Gerardts

Anna Maria Kessels

J: A: Hennen pastor.

 

Swalmen D1793-031   -   26-10-1793   -   FS afb. 476 nr. 6

op heden saterdagh den 26 october 1793 is

gedoopt Catharina geboren alhier vandagh

ten een uren snags wettige dogter van Mar-

tinus van den Bosch en Sijbilla Peters sijne

vrouwe beijde woonagtigh alhier, den peter

is geweest Henricus Wilms woonagtigh

tot Besel en de meter Catharina Geraerts

woonagtigh alhier.

den vader absent.

dit + teken maeckt Henricus Wilms.

dit + teken maeckt Catharina Geraerts

J: A: Hennen pastor.

 

1793 november

Swalmen D1793-032   -   02-11-1793   -   FS afb. 477 nr. 1

op heden saterdagh den 2 november 1793

is gedoopt Elisabetha geboren alhier van-

dagh ten thien uren smorgens onwettige dog-

ter van eenen onbekenden vader en Wil-

helmina Engels den peter is geweest Cor-

nelis Engels en de meter Maria Gubbels

beijde woonagtigh alhier.

dit + teken maeckt Cornelis Engels

dit + teken maeckt Maria Gubbels

J: A: Hennen pastor.

 

Swalmen D1793-033   -   15-11-1793   -   FS afb. 477 nr. 2

op heden vrijdagh den 15 november 1793

is gedoopt Anna Maria geboren alhier van-

dagh ten drij uren smorgens wettige dogter

van Joannes Heijnen en Barbara van den

Broeck sijne vrouwe beijde woonagtigh alhier,

den peter is geweest Joannes Heijnen woon-

agtigh alhier, en de meter Henrica van den

Broeck namens Joanna van den Broeck woon-

agtigh tot Volckeren.

[handtekeningen:] Jan Heijnen Jan Heijnen

dit + teken maeckt Henrica van den Broeck

J: A: Hennen pastor.

 

Swalmen D1793-034   -   20-11-1793   -   FS afb. 477 nr. 3

op heden woensdagh den 20 november 1793

is gedoopt Henricus geboren alhier gisteren

savonts ten negen uren onwettigen sone van

Gertrudis Beurskens dienstmeijd, den peter

is geweest Reinerus Beurskens en de meter

Catharina Dehal beijde woonagtigh alhier.

dit + teken maeckt Reinerus Beurskens

dit + teken maeckt Catharina Dehal

J: A: Hennen pastor.

 

1793 december

Swalmen D1793-035   -   01-12-1793   -   FS afb. 477 nr. 4

op heden sondagh den 1 december 1793 is

gedoopt Jacobus geboren alhier gisteren ten

een ure namiddagh wettigen sone van Sebas-

tianus Beeck pagters en Elisabetha Simons

sijne vrouwe beijde woonagtigh alhier, den

peter is geweest Joannes van Dael namens

Jacobus Beeck woonagtigh alhier, en de meter

Catharina Simons woonagtigh tot Maesniel.

dit + teken maeckt Sebastianus Beeck

[handtekening:] J: van Dael

dit + teken maeckt Catharina Simons

J: A: Hennen pastor.

 

Swalmen D1793-036   -   01-12-1793   -   FS afb. 477 nr. 5

op heden sondagh den 1 december 1793 is

gedoopt Gertrudis geboren alhier vandagh ten

vier uren smorgens onwettige dogter van

Sophia Clumpkens woonagtigh alhier, den

peter is geweest Bartholomæus Clumpkens

en de meter Catharina Deckers

dit + teken maeckt Bartholomæus Clumpkens

dit + teken maeckt Catharina Deckers

J: A: Hennen pastor.

 

Swalmen D1793-037   -   06-12-1793   -   FS afb. 477 nr. 6

op heden vrijdagh den 6 december 1793 is

gedoopt Helena geboren alhier gisteren ten

elf uren savonts wettige dogter van Chris-

tophorus Ramackers pagter en Maria

Mevisssen sijne vrouwe beijde woonagtigh

alhier, den peter is geweest Theodorus

Geraerts en de meter Sophia Hendrickx

beijde woonagtigh alhier.

den vader absent

[handtekening:] Derck Geeraedts

dit + teken maeckt Sophia Hendrickx

J: A: Hennen pastor.

 

1793 december

Swalmen D1793-038   -   08-12-1793   -   FS afb. 478 nr. 1

op heden sondagh den 8 december 1793

is gedoopt Maria Elisabetha geboren alhier

desen morgen ten drij uren wettige dogter van

Wilhelmus Meertz en Petronella Domen sijne

vrouwe beijde woonagtigh alhier, den peter is

geweest Joannes van Dael namens Petrus

Domen woonagtigh tot Maesneel, en de meter

Catharina Domen woonagtigh alhier.

den vader absent

[handtekening:] Joannes van Dael

dit + teken maeckt Catharina Domen

J: A: Hennen pastor.

 

Swalmen D1793-039   -   15-12-1793   -   FS afb. 478 nr. 2

op heden sondagh den 15 december 1793

is gedoopt Josephus geboren alhier gisteren

ten thien uren savonts wettigen sone van Pe-

trus Joosten en Catharina Beeck beijde woon-

agtigh alhier, den peter is geweest Sebastianus

Beeck en de meter Catharina Joosten beijde

woonagtigh alhier.

dit + teken maeckt Petrus Joosten

dit + teken maeckt Sebastianus Beeck

dit + teken maeckt Catharina Joosten

J: A: Hennen pastor.

 

Swalmen D1793-040   -   18-12-1793   -   FS afb. 478 nr. 3

op heden woensdagh den 18 december 1793

is gedoopt Joannes geboren alhier vandagh

ten ses uren smorgens wettigen sone van Phi-

lippus Philipsen en Petronella van Lier beij-

de woonagtigh alhier, den peter is geweest

Joannes Gijsberts woonagtigh tot Maesneel

en de meter Catharina Philipsen woonag-

tigh alhier.

den vader absent.

dit + teken maeckt Joannes Gijsberts

dit + teken maeckt Catharina Philipsen

J: A: Hennen pastor.

 

1793 december

Swalmen D1793-041   -   25-12-1793   -   FS afb. 478 nr. 4

op heden woensdagh den 25 december

1793 is gedoopt Maria geboren alhier gis-

teren ten elf uren savonts wettige dogter van

Joannes Janissen en Maria Beenen

sijne vrouwe beijde woonagtigh alhier, den

peter is geweest Joannes Spee woonagtigh

tot Rurmunde en de meter Joanna Janissen

woonagtigh alhier.

den vader absent.

dit + teken maeckt Joannes Spee

dit + teken maeckt Joanna Janissen

J: A: Hennen pastor.