GenBronnen

maas

Swalmen RK dopen 1792


1792 januarius

Swalmen D1792-001   -   02-01-1792   -   FS afb. 465 nr. 2

op heden maendagh den 2 januarii 1792 is

gedoopt Maria Elisabetha geboren alhier gisteren

ten thien uren savonts wettige dogter van Phi-

lippus Philipsen en Catharina van Vlorop sijne

vrouwe beijde woonagtigh alhier, den peter is

geweest Petrus Peters woonagtigh alhier en de

meter Joanna Dirckx woonagtigh tot Besel.

den vader absent.

[handtekening:] Peeters Peeters

dit + teken maeckt Joanna Dirckx

J: A: Hennen pastor.

 

Swalmen D1792-002   -   13-01-1792   -   FS afb. 465 nr. 3

op heden donderdag den 13 januarii 1792

is gedoopt Hubertus geboren alhier vandagh

ten vijf uren smorgens wettigen sone van

Wilhelmus Joosten daghuijrder en Margaretha

Schrijnewerckers sijne vrouwe beijde woonag-

tigh alhier, den peter is geweest Gerardus

Joosten woonagtigh tot Tegelen en de meter

Catharina Schrijnewerckers woonagtigh alhier

den vader absent

dit + teken maeckt Gerard Joosten

dit + teken maeckt Catharina Schrijnewerckers

J: A: Hennen pastor.

 

1792 januarius

Swalmen D1792-003   -   22-01-1792   -   FS afb. 465 nr. 4

op heden sondagh den 22 januarii 1792 is

gedoopt Maria Agnes geboren alhier desen mor-

gen ten drij uren wettige dogter van Petrus Geer-

lings daghuijrder en Maria Geenen sijne vrouwe

beijde woonagtigh alhier, den peter is geweest

Joannes Gravers en de meter Petronella Lingen

beijde woonagtigh alhier.

den vader absent

dit + teken maeckt Joannes Gravers

dit + teken maeckt Petronella Lingen

J: A: Hennen pastor.

 

Swalmen D1792-004   -   26-01-1792   -   FS afb. 465 nr. 5

op heden donderdagh den 26 januarii 1792

is gedoopt Petrus geboren alhier vandagh ten

negen uren smorgens wettigen sone van Andreas

Blomers schrijnewercker en Helena Korsten

sijne vrouwe beijde woonagtigh alhier, den

peter is geweest Petrus Heuts woonagtigh al-

hier, en de meter Elisabetha Naus woonagtigh

tot Maesniel. vader absent

[handtekening:] Peter Heuts

dit + teken maeckt Elisabetha Naus

J: A: Hennen pastor.

 

februarius

Swalmen D1792-005   -   04-02-1792   -   FS afb. 465 nr. 6

op heden saterdagh den 4 februarii is gedoopt

Joannes Petrus geboren alhier gisteren ten negen

uren savonts wettigen sone van Petrus Abels

Kledermaeker, en Maria Crompvoets sijne vrouwe

beijde woonagtigh alhier, den peter is geweest

Jacobus Abels woonagtigh tot Born en de

meter Catharina Crompvoets woonagtigh tot

Rurmunde

[handtekening:] Petrus Abels

dit + teken maeckt Jacobus Abels

dit + teken maeckt Catharina Crompvoets

J: A: Hennen pastor.

 

1792 meert

Swalmen D1792-006   -   09-03-1792   -   FS afb. 466 nr. 1

op heden vrijdagh den 9 meert 1792 is ge-

doopt Maria Gertrudis geboren alhier gisteren

ten thien uren savonts wettige dogter van Ro-

bertus Pijpers en Gertrudis Geraerts sijne vrouwe

in het kraembedde overleden, den peter is geweest

Conrardus Geraerts en de meter Maria Gijsberts

beijde woonagtigh alhier.

[handtekening:] Robertus Pijpers

dit ┬ teken maeckt Conrardus Geraerts

dit + teken maeckt Maria Gijsberts

J: A: Hennen pastor

 

Swalmen D1792-007   -   09-03-1792   -   FS afb. 466 nr. 2

op heden vrijdagh den 9 meert 1792 is ge-

doopt Joannes geboren alhier vandagh ten twe

uren snags wettigen sone van Henricus Joosten

daghuijrder en Margaretha Hermans sijne vrouwe

beijde woonagtigh alhier, den peter is geweest

Fredericus Houben en de meter Helena Bremmers

beijde woonagtigh alhier.

den vader absent

dit + teken maeckt Fredericus Houben

dit + teken maeckt Helena Bremmers

J: A: Hennen pastor.

 

Swalmen D1792-008   -   10-03-1792   -   FS afb. 466 nr. 3

op heden saterdagh den 10 meert 1792 is ge-

doopt Henricus geboren alhier vandagh ten

seven uren smorgens wettigen sone van Jacobus

Obers daghuijrder en Maria Smeets sijne vrouwe

beijde woonagtigh alhier, den peter is geweest

Jacobus Glaesmaekers woonagtigh alhier, en de

meter Joanna Smeets woonagtigh tot Maesneel.

den vader absent

dit + teken maeckt Jacobus Glaesmackers

dit + teken maeckt Joanna Smeets

J: A: Hennen pastor.

 

1792 meert

Swalmen D1792-009   -   11-03-1792   -   FS afb. 466 nr. 4

op heden sondagh den 11 meert 1792 is ge-

doopt Arnoldus geboren alhier vandagh ten agt

uren smorgens wettigen sone van Daniel op

den Camp borgemeester en Gertrudis Huijben

sijne vrouwe beijde woonagtigh alhier, den pe-

ter is geweest Wilhelmus Heijnen namens Æ-

gidius Huijben woonagtigh tot Neer en de

meter Anna Eilsab. Tosquine woonagtigh alhier.

[handtekeningen:] Daniel op den Camp

Wilhelmus Heijnen

Anna Elisabeth Tosquene

J: A: Hennen pastor.

 

Swalmen D1792-010   -   15-03-1792   -   FS afb. 466 nr. 5

op heden donderdagh den 15 meert 1792 is gedoopt

Anna Elisabetha geboren alhier gisteren ten thien

uren savonts wettige dogter van Joannes Cremer

smid en Sibilla Slabbers sijne vrouwe beijde woon-

agtigh alhier, den peter is geweest Arnoldus Geraerts

woonagtigh alhier, en de meter Elisabetha Slabbers

woonagtigh tot Besel.

den vader absent.

dit + teken maeckt Arnoldus Geraerts

dit + teken maeckt Elisabetha Slabbers

J: A: Hennen pastor.

 

Swalmen D1792-011   -   16-03-1792   -   FS afb. 466 nr. 6

op heden vrijdagh den 16 meert 1792 is ge-

doopt Christophorus geboren alhier vandagh

ten twe uren namiddagh wettigen sone van Jo-

annes Schrijnewerckers jager en Anna Naus

sijne vrouwe, beijde woonagtigh alhier, den

peter is geweest Franciscus Schrijnewerckers

en de meter Joanna Heuts beijde woonagtigh

alhier.

den vader absent

dit + teken maeckt Franciscus Schrijnewerckers

dit + teken maeckt Joanna Heuts

J: A: Hennen pastor.

 

1792 meert

Swalmen D1792-012   -   25-03-1792   -   FS afb. 467 nr. 1

op heden sondagh den 25 meert 1792 is

gedoopt Theodorus geboren alhier gisteren

ten thien uren savonts wettigen sone van Ar-

noldus Geraerts smid en Joanna van de

Rijth sijne vrouwe, beijde woonagtigh alhier,

den peter is geweest Theodorus Geraerts

woonagtigh tot Mulbragt en de meter Catha-

rina Willems woonagtigh alhier.

dit + teken maeckt Arnoldus Geraerts

dit + teken maeckt Theodorus Geraerts

dit + teken maeckt Catharina Willems.

J: A: Hennen pastor.

 

april

Swalmen D1792-013   -   10-04-1792   -   FS afb. 467 nr. 2

op heden dijnsdagh den 10 april 1792 is

gedoopt Berdina geboren alhier gisteren ten

agt uren savonts wettige dogter van Paulus

Janssen ackerman en Maria Evers sijne vrouwe

beijde woonagtigh alhier, den peter is geweest

Petrus Evers en de meter Maria Janssen beijde

woonagtigh alhier.

dit + teken maeckt Paulus Janssen

dit + teken maeckt Petrus Evers

dit + teken maeckt Maria Janssen

J: A: Hennen pastor.

 

Swalmen D1792-014   -   30-04-1792   -   FS afb. 467 nr. 3

op heden maendagh den 30 april 1792 is ge-

doopt Anna Catharina geboren alhier gisteren

ten seven uren savonts wettige dogter van Joan-

nes Baptista Vincens hovenier en Margaretha

Mevissen sijne vrouwe, beijde woonagtigh alhier,

den peter is geweest Joannes van Dael namens

Bartholomæus Sangers woonagtigh tot Rurmunde

en de meter Mechtildis Heijnen namens Catha-

rina Mulders oock woonagtigh tot Rurmunde

den vader absent

[handtekening:] Joannes van Dael

dit + teken maeckt Mechtildis Heijnen

J: A: Hennen pastor.

 

1792 meij

Swalmen D1792-015   -   02-05-1792   -   FS afb. 467 nr. 4

op heden woensdagh den 2 meij 1792 is

gedoopt Joannes geboren alhier vandagh ten

drij uren smorgens wettigen sone van Joannes

Hawinckels ackerman en Petronella Beeck sijne

vrouwe beijde woonagtigh alhier, den peter is

geweest Joannes Beeck en de meter Eva

Lutters beijde woonagtigh alhier.

[handtekening:] Johannes Hawijnckels

dit + teken maeckt Joannes Beeck

dit + teken maeckt Eva Lutters

J: A: Hennen pastor

 

Swalmen D1792-016   -   13-05-1792   -   FS afb. 467 nr. 5

op heden sondagh den 13 meij 1792 is gedoopt

Anna Gertrudis geboren alhier gisteren ten vijf

uren savonts wettige dogter van Fredericus

Deckers ackerman en Dorothea Slabbers sijne vrouwe,

beijde woonagtigh alhier, den peter is geweest

Hubertus Slabbers en de meter Sophia Clump-

kens beijde woonagtigh tot Besel.

dit + teken maeckt Fredericus Deckers

dit + teken maeckt Hubertus Slabbers

dit + teken maeckt Sophia Clumpkens

J: A: Hennen pastor.

 

Swalmen D1792-017   -   23-05-1792   -   FS afb. 467 nr. 6

op heden woensdagh den 23 meij 1792 is

gedoopt Christina geboren alhier gisteren ten

vijf uren savonts wettige dogter van Godefridus

van der Lohe daghuijrder en Joanna Evers sijne

vrouwe beijde woonagtigh alhier, den peter is

geweest Gerardus Slabbers woonagtigh tot

Besel, en de meter Cæcilia van der Lohe woon-

agtigh tot Maesneel

[handtekening:] Godefridus van der Loo

dit + teken maeckt Gerardus Slabbers

dit + teken maeckt Cæcilia van der Lohe

J: A: Hennen pastor.

 

1792 meij

Swalmen D1792-018   -   24-05-1792   -   FS afb. 468 nr. 1

op heden donderdagh den 24 meij 1792 is

gedoopt Anna Catharina geboren alhier van-

dagh ten vier uren smorgens wettige dogter

van Silvester Evers beenhouwer en Elisabetha

Meuter sijne vrouwe beijde woonagtigh alhier,

den peter is geweest Paulus Janssen en de meter

Catharina Meuter beijde woonagtigh alhier.

[handtekening:] Silvester Evers

dit + teken maeckt Paulus Janssen

[handtekening:] Cathrijna Mester

J: A: Hennen pastor.

 

junius

Swalmen D1792-019   -   05-06-1792   -   FS afb. 468 nr. 2

op heden dijnsdagh den 5 junii 1792 is

gedoopt Gerardus geboren alhier vandagh ten

vier uren namiddagh wettigen sone van Bartho-

lomeus Dousen, en Mechtildis Peters sijne

vrouwe beijde woonagtigh alhier, den peter is

geweest Petrus Kuijpers en de meter Gertrudis

Peters beijde woonagtigh alhier.

Meves Tousen

dit + teken maeckt Petrus Kuijpers.

dit + teken maeckt Gertrudis Peters

J: A: Hennen pastor.

 

Swalmen D1792-020   -   20-06-1792   -   FS afb. 468 nr. 3

op heden woensdagh den 20 junii 1792 is

gedoopt Gerardus geboren alhier vandagh ten

een ure snags wettigen sone van Joachim Bon-

gaerts ackerman en Anna Catharina Wijnen

sijne vrouwe beijde woonagtigh alhier, den

peter is geweest Petrus Wijnen en de meter

Anna Bongaerts beijde woonagtigh alhier.

[handtekeningen:] Joaghim Bongers

Peter Wijnen

dit + teken maeckt Anna Bongaerts.

J: A: Hennen pastor.

 

1792 junius

Swalmen D1792-021   -   26-06-1792   -   FS afb. 468 nr. 4

op heden dijnsdagh den 26 junii 1792 is

gedoopt Wilhelmus geboren alhier gisteren ten

negen uren savonts wettigen sone van Christi-

anus Wuts schoenmaeker en Maria Pex sijne

vrouwe beijde woonagtigh alhier, den peter

is geweest Henricus Pex en de meter Eva

Houtmortels beijde woonagtigh alhier.

den vader absent

[handtekeningen:] Hendrick Peeckx

Eva Houtmortels

J: A: Hennen pastor.

 

julius

Swalmen D1792-022   -   06-07-1792   -   FS afb. 468 nr. 5

op heden vrijdagh den 6 julii 1792 is gedoopt

Gertrudis geboren alhier gisteren ten seven uren

savonts wettige dogter van Henricus Ramaekers

timmerman en Cornelia Geraerts sijne vrouwe

beijde woonagtigh alhier, den peter is geweest

Henricus Ramaekers en de meter Maria op

den Camp beijde woonagtigh alhier.

[handtekeningen:] Hend: Ramakers

Hendrick Raemaekers

dit + teken maeckt Maria op den Camp

J: A: Hennen pastor.

 

augustus

Swalmen D1792-023   -   07-08-1792   -   FS afb. 468 nr. 6

op heden dijnsdagh den 7 augusti 1792  is ge-

doopt Jacobus geboren alhier gisteren ten elf uren

savonts wettigen sone van Joannes Theelen

daghuijrder en Gertrudis Ceuven sijne vrouwe

beijde woonagtigh alhier, den peter is geweest

Joannes Ceuven schepen en de meter Elisabetha

Delissen beijde woonagtigh alhier.

[handtekeningen:] Joannes Theelen J: Ceuven

dit + teken maeckt Elisabetha Delissen

J: A: Hennen pastor

 

1792 augustus

Swalmen D1792-024   -   11-08-1792   -   FS afb. 469 nr. 1

op heden saterdagh den 11 augusti 1792  is

gedoopt Elisabetha geboren alhier vandagh ten

vier uren smorgens wettige dogter van Jacobus

Emets pagter en Lucia Winckelmolen sijne

vrouwe, beijde woonagtigh alhier, den peter

is geweest Albertus van Dael woonagtigh

alhier, en de meter Ida Hommen namens

Maria Winckelmolen woonagtigh tot Beegden

[handtekeningen:] Jacobus Emets A: van Dael

dit + teken maeckt Ida Hommen.

J: A: Hennen pastor.

 

Swalmen D1792-025   -   17-08-1792   -   FS afb. 469 nr. 2

op heden vrijdagh den 17 augusti 1792  is

gedoopt Maria geboren alhier vandagh ten

een ure namiddagh wettige dogter van Petrus

Peters ackerman en Sibilla Simons sijne vrouwe

beijde woonagtigh alhier, den peter is geweest

Joannes Cox woonagtigh alhier, en de meter

Gertrudis Stockx woonagtigh tot Maesniel

[handtekening:] Peeter Peeters

dit + teken maeckt Joannes Cox

dit + teken maeckt Gertrudis Stockx

J: A: Hennen pastor

 

september

Swalmen D1792-026   -   10-09-1792   -   FS afb. 469 nr. 3

op heden maendagh den 10 7ber 1792  is ge-

doopt Petronella geboren alhier vandagh ten

twe uren smorgens wettige dogter van Joan-

nes Geraerts Ackerman en Joanna Lucia

van Keeken sijne vrouwe beijde woonagtigh

alhier, den peter is geweest Joannes Bapttista

van Keeken woonagtig tot Maesniel en de

meter Anna Catharina Dings woonagtigh

tot Venlo.

[handtekeningen:] Johaennes Geraets

Joannes van Keeken

dit + teken maeckt Anna Catharina Dings.

J: A: Hennen pastor.

 

1792 september

Swalmen D1792-027   -   15-09-1792   -   FS afb. 469 nr. 4

op heden saterdagh den 15 september 1792 

is gedoopt Anna Maria geboren alhier gis-

teren namiddagh ten vier uren wettige dogter

van Petrus Ceuven kuijper en Christina Houben

sijne vrouwe beijde woonagtigh alhier, den

peter is geweest Tilmannus Mevissen woonag-

tigh alhier, en de meter Sophia Ceuven woon-

agtigh tot Besel.

[handtekeningen:] Peeter Ceuven

Tulmaenus Mevessens

dit + teken maeckt Sophia Ceuven

J: A: Hennen pastor.

 

Swalmen D1792-028   -   27-09-1792   -   FS afb. 469 nr. 5

op heden donderdagh den 27 7ber 1792 is

gedoopt Angelina geboren alhier vandagh ten vier

uren namiddagh wettige dogter van Theodorus

Geraerts ackerman en Sophia Sanders sijne

vrouwe beijde woonagtigh alhier, den peter

is geweest Sebastianus Sanders en de meter

Joanna Geraerts beijde woonagtigh alhier.

[handtekeningen:] Derck Geeraedts

Sebs Sanders

dit + teken maeckt Joanna Geraerts

J: A: Hennen pastor.

 

october

Swalmen D1792-029   -   07-10-1792   -   FS afb. 469 nr. 6

op heden sondagh den 7 october 1792 is ge-

doopt Jacobus geboren alhier vandagh ten ses

uren smorgens wettigen sone van Gerardus Stighner

timmerman en Sibilla Fretz sijne vrouwe beijde

woonagtigh alhier, den peter is geweest Joannes

van Dael namens Henricus Hawinckel en de

meter Catharina Moren beijde woonagtigh

alhier

dit + teken maeckt Gerardus Stighner

[handtekening:] Joannes van Dael

dit + teken maeckt Catharina Moren

J: A: Hennen pastor.

 

1792 october

Swalmen D1792-030   -   23-10-1792   -   FS afb. 470 nr. 1

op heden dijnsdagh den 23 8ber 1792 is

gedoopt Paulus geboren alhier vandagh ten

twe uren snags wettigen sone van Joannes

Stempkens ackerman en Maria Hawinckels

sijne vrouwe beijde woonagtigh alhier, den peter

is geweest Gerardus Hawinckels woonagtigh

alhier, en de meter Gertrudis Peeckx woon-

agtigh tot Rurmunde.

dit + teken maeckt Joannes Stempkens

dit + teken maeckt Gerardus Hawinckels

dit + teken maeckt Gertrudis Peeckx

J: A: Hennen pastor.

 

Swalmen D1792-031   -   27-10-1792   -   FS afb. 470 nr. 2

op heden saterdagh den 27 october 1792 is

gedoopt Joachim geboren alhier vandagh ten drij

uren namiddagh wettigen sone van Wilhelmus

Meerts en Petronella Daemen sijne vrouwe beijde

woonagtigh alhier, den peter is geweest Leonardus

Meerts woonagtigh tot Kessel en de meter Ca-

tharina Daemen woonagtigh alhier.

den vader absent

dit + teken maeckt Leonardus Meertz

dit + teken maeckt Catharina Daemen

J: A: Hennen pastor.

 

Swalmen D1792-032   -   28-10-1792   -   FS afb. 470 nr. 3

op heden saterdagh den 28 october 1792 is ge-

doopt Leonardus geboren alhier vandagh ten

vijf uren smorgens wettigen sone van Leonar-

dus Spee daghuijrder en Maria Joosten sijne

vrouwe beijde woonagtigh alhier, den peter

is geweest Jacobus Joosten woonagtigh alhier,

en de meter Maria Catharina Vischer woon-

agtigh tot Rurmunde

[handtekening:] Leonaerdus Spee

dit + teken maeckt Jacobus Joosten

dit + teken maeckt Maria Catharina Vischer

J: A: Hennen pastor.

 

1792 november

Swalmen D1792-033   -   08-11-1792   -   FS afb. 470 nr. 4

op heden donderdagh den 8 november

1792 is gedoopt Petrus Christianus geboren

alhier vandagh ten seven uren smorgens wet-

tigen sone van Cornelis Wijnen ackerman

en Cornelia Mevissen sijne vrouwe beijde

woonagtigh alhier, den peter is geweest

Petrus Wijnen woonagtigh tot Buggenum

en de meter Margaretha Mevissen woonag-

tigh alhier.

[handtekeningen:] Cornelis Wijnen Peter Wijnen

dit + teken maeckt Margaretha Mevissen

J: A: Hennen pastor.

 

Swalmen D1792-034   -   21-11-1792   -   FS afb. 470 nr. 5

op heden woensdagh den 21 9ber 1792 is

gedoopt Cornelia geboren alhier vandagh ten

een ure namiddagh wettige dogter van Joannes

Engels kledermaeker en Maria Gubbels sijne

vrouwe beijde woonagtigh alhier, den peter is

geweest Cornelis Engels en de meter Gertrudis

Gubbels beijde woonagtigh alhier.

dit + teken maeckt Joannes Engels

dit + teken maeckt Cornelis Engels

dit + teken maeckt Gertrudis Gubbels

J: A: Hennen pastor.

 

Swalmen D1792-035   -   29-11-1792   -   FS afb. 470 nr. 6

op heden donderdagh den 29 9ber 1792 is

gedoopt Maria Catharina geboren alhier van-

dagh ten een ure snags wettige dogter van Cas-

parus Verheggen ackerman en Mechtildis Wijnands

sijne vrouwe beijde woonagtigh alhier, den peter

is geweest Goswinus Wijnen en de meter Maria

Heijnen beijde woonagtigh alhier.

dit + teken maeckt Casparus Verheggen

[handtekeningen:] Wijn Wijnen

Marija Heijnen

J: A: Hennen pastor.

 

1792 december

Swalmen D1792-036   -   08-12-1792   -   FS afb. 471 nr. 1

op heden saterdagh den 8 december 1792

is gedoopt Maria Catharina geboren alhier

gisteren ten ses uren savons wettige dogter

van Joannes Ickenroth koopman en Maria

Heuts sijne vrouwe beijde woonagtigh alhier,

den peter is geweest Petrus Heuts en de

meter Catharina Geraerts beijde woonagtigh

alhier.

[handtekeningen:] J: Ikenroth

Peter Heus

dit + teken maeckt Catharina Geraerts

J: A: Hennen pastor.

 

Swalmen D1792-037   -   10-12-1792   -   FS afb. 471 nr. 2

op heden maendagh den 10 xber 1792 is

gedoopt Leonardus geboren alhier gisteren

ten negen uren savonts wettigen sone van

Paulus Jansens sadelaer en Anna Bongaerts

sijne vrouwe, beijde woonagtigh alhier, den

peter is geweest Leonardus Dousen en de

meter Anna Catharina Wijnen beijde woon-

agtigh alhier.

[handtekening:] Paulus Janssens

dit + teken maeckt Leonardus Dousen

dit + teken maeckt Anna Catharina Wijnen

J: A: Hennen pastor.

 

Swalmen D1792-038   -   21-12-1792   -   FS afb. 471 nr. 3

op heden vrijdagh den 21 xber 1792 is

gedoopt Jacobus geboren alhier vandagh ten

negen uren smorgens wettigen sone van Hen-

ricus Naus daghuijrder en Mechtildis Pijpers

beijde woonagtigh alhier, den peter is geweest

Robertus Pijpers woonagtigh alhier, en de

meter Theresia Naus namens Elisabetha

Naus woonagtigh tot Venlo

den vader absent

dit + teken maeckt Theresia Naus

J: A: Hennen pastor.

 

1792 december

Swalmen D1792-039   -   23-12-1792   -   FS afb. 471 nr. 4

op heden sondagh den 23 xber 1792 is

gedoopt Cæcilia geboren alhier desen morgen

ten vijf uren wettige dogter van Fredericus

Slabbers ackerman en Elisabetha Bongaerts

sijne vrouwe beijde woonagtigh alhier, den

peter is geweest Henricus Alers en de meter

Dorothea Slabbers beijde woonagtigh alhier.

den vader absent

dit + teken maeckt Henricus Alers.

dit + teken maeckt Dorothea Slabbers.

J: A: Hennen pastor.

 

Swalmen D1792-040   -   26-12-1792   -   FS afb. 471 nr. 5

op heden woensdagh den 26 xber 1792 is

gedoopt Joannes Stephanus geboren alhier

gisteren namiddagh ten twe uren wettigen sone

van Fredericus Houben en Gertrudis Joosten

sijne vrouwe beijde woonagtigh alhier, den

peter is geweest Wolterus Hoets woonagtigh

tot Maesniel, en de meter Ida Houben woon-

agtigh tot Rurmunde

dit + teken maeckt Fredericus Houben

dit + teken maeckt Wolterus Hoets

dit + teken maeckt Ida Houben

J: A: Hennen pastor.