GenBronnen

maas

Swalmen RK dopen 1788


1788 januarius

Swalmen D1788-001   -   07-01-1788   -   FS afb. 439 nr. 5

op heden maendagh den 7 januarii 1788 is

gedoopt Jacobus Henricus geboren alhier van-

dagh ten twelf uren snags wettigen sone van Hen-

ricus Pantzaert ackerman en Wilhelmina van

den Bergh sijne vrouwe beijde woonagtigh alhier,

den peter is geweest Hermanus Pantzaert

woonagtigh alhier, en de meter Catharina van

den Bergh woonagtigh tot Neer.

dit + teken stelt Henricus Pantzaert

dit + teken stelt Hermanus Pantzaert

dit + teken stelt Catharina van den Bergh

J: A: Hennen pastor.

 

1788 januarius

Swalmen D1788-002   -   12-01-1788   -   FS afb. 440 nr. 1

op heden saterdagh den 12 januarii 1788 is

gedoopt Fredericus geboren alhier vandagh ten

ses uren smorgens wettigen sone van Henricus

Hawinckel daghuijrder en Wilhelmina Stighner

sijne vrouwe beijde woonagtigh alhier, den peter

is geweest Gerardus Stighner woonagtigh alhier,

en de meter Maria van Uffelt woonagtigh

tot Maesniel.

[handtekening:] Hendrijckes Hawijnckels

dit + teken stelt Gerardus Stighner

dit + teken stelt Maria van Uffelt

J: A: Hennen pastor.

 

Swalmen D1788-003   -   14-01-1788   -   FS afb. 440 nr. 2

op heden maendagh den 14 januarii 1788 is

gedoopt Maria geboren alhier vandagh ten negen

uren smorgens wettige dogter van Andreas Blo-

mers schrijnwercker en Helena Korsten sijne

vrouwe beijde woonagtigh alhier, den peter is

geweest Joannes van Dael namens Joannes Icke-

rath en de meter Maria Conen beijde woonagtigh

alhier.

den vader absent

[handtekening:] Joannes van Dael

dit + teken maeckt Maria Conen

J: A: Hennen pastor.

 

Swalmen D1788-004   -   19-01-1788   -   FS afb. 440 nr. 3

op heden saterdagh den 19 januarii 1788 is

gedoopt Anna Gertrudis geboren alhier gisteren

ten elf uren snags wettige dogter van Paulus Jansen

sadelaer en Anna Bongaerts sijne vrouwe beijde

woonagtigh alhier, den peter is geweest Joannes

van Dael namens Joannes Gerardus Brughmans

woonagtigh tot Rurmunde en de meter Joanna

Hoefnagels woonagtigh alhier.

den vader absent

[handtekening:] Joannes van Dael

dit + teken maeckt Joanna Hoefnagels

J: A: Hennen pastor.

 

1788 januarius

Swalmen D1788-005   -   26-01-1788   -   FS afb. 440 nr. 4

op heden saterdagh den 26 januarii 1788 is

gedoopt Joannes geboren alhier vandagh ten

drij uren snags wettigen sone van Joannes van

der Loo timmerman en Catharina Domen sij-

ne vrouwe beijde woonagtigh alhier, den peter

is geweest Petrus Custers en de meter Elisa-

betha Domen beijde woonagtigh alhier.

den vader absent

dit + teken maeckt Petrus Custers

dit + teken maeckt Elisabetha Domen

J: A: Hennen pastor.

 

februarius

Swalmen D1788-006   -   01-02-1788   -   FS afb. 440 nr. 5

op heden vrijdagh den 1 februarii 1788 is gedoopt

Jacomina geboren alhier vandagh ten ses uren

smorgens wettige dogter van Sebastianus Heijnen

ackerman en Elisabetha Pijpers sijne vrouwe

beijde woonagtigh alhier, den peter is geweest

Robertus Pijpers woonagtigh alhier, en de meter

Gertrudis Hermans woonagtigh tot Besel

[handtekeningen:] Sebastianus Heinen

Robertus Pijpers

dit + teken maeckt Gertrudis Hermans.

J: A: Hennen pastor.

 

Swalmen D1788-007   -   06-02-1788   -   FS afb. 440 nr. 6

op heden woensdagh den 6 februarii 1788 is

gedoopt Maria Joanna geboren alhier vandagh

ten negen uren smorgens wettige dogter van

Silvester Evers beenhouwer en Elisabetha

Meuters sijne vrouwe beijde woonagtigh alhier,

den peter is geweest Wilhelmus Meuters orga-

nist en de meter Maria Daniels beijde woon-

agtigh alhier.

[handtekeningen:] Silvester Evers

Wilhelmus Meuter

Maria Daniels

J: A: Hennen pastor.

 

1788 februarius

Swalmen D1788-008   -   09-02-1788   -   FS afb. 441 nr. 1

op heden saterdagh den 9 februarii 1788 is

gedoopt Maria Gertrudis geboren alhier vandagh

ten negen uren smorgens wettige dogter van Ja-

cobus Obers daghuijrder, en Maria Smeets sijne

vrouwe beijde woonagtigh alhier, den peter is

geweest Henricus Smeets woonagtigh tot Maes-

niell, en de meter Catharina Obers woonagtigh

alhier.

den vader absent

dit + teken maeckt Henricus Smeets

dit + teken maeckt Catharina Obers

J: A: Hennen pastor.

 

Swalmen D1788-009   -   15-02-1788   -   FS afb. 441 nr. 2

op heden vrijdagh den 15 februarii 1788 is gedoopt

Sebastianus geboren alhier vandagh ten ses uren

smorgens wettigen sone van Henricus Schrijnwerckers

daghuijrder, en Catharina Blomers sijne vrouwe

beijde woonagtigh alhier, den peter is geweest

Joannes Beeck, en de meter Maria Heuts beijde

woonagtigh alhier.

den vader absent

dit + teken maeckt Joannes Beeck

[handtekening:] Maria Heuts J: A: Hennen pastor.

 

Swalmen D1788-010   -   27-02-1788   -   FS afb. 441 nr. 3

op heden woensdagh den 27 februarii 1788 is

gedoopt Anna Maria Catharina geboren alhier

vandagh ten ses uren smorgens wettige dogter

van Christophorus Ramaekers pagter en Maria

Mevissen sijne vrouwe beijde woonagtigh al-

hier, den peter is geweest Gerardus Dirckx

en de meter Cornelia Geraerts beijde woon-

agtigh alhier.

[handtekeningen:] Christoffel Ramackers

G. Dercx

dit + teken stelt Cornelia Geraerts

J: A: Hennen pastor.

 

1788 meert

Swalmen D1788-011   -   09-03-1788   -   FS afb. 441 nr. 4

op heden sondagh den 9 meert 1788 is gedoopt

Wilhelmus geboren alhier gisteren ten elf uren

snags wettigen sone van Everardus Janissen

daghuijrder en Margaretha Clumpkens sijne

vrouwe beijde woonagtigh alhier, den peter

is geweest Theodorus Clumpkens en de meter

Catharina Denier beijde woonagtigh alhier

den vader absent

dit + teken maeckt Theodorus Clumpkens

dit + teken maeckt Catharina Denier

J: A: Hennen pastor.

 

Swalmen D1788-012   -   10-03-1788   -   FS afb. 441 nr. 5

op heden maendagh den 10 meert  1788 is ge-

doopt Mathias geboren alhier vandagh ten twe

uren snags wettigen sone van Henricus Naus

ackerman en Mechtildis Pijpers sijne vrouwe

beijde woonagtigh alhier, den peter is geweest

Gerardus Pijpers en de meter Joanna Gijsbers

beijde woonagtigh alhier.

den vader absent

dit + teken maeckt Gerardus Pijpers

dit + teken maeckt Joanna Gijsbers

J: A: Hennen pastor.

 

Swalmen D1788-013   -   14-03-1788   -   FS afb. 441 nr. 6

op heden vrijdagh den 14 meert 1788 is

gedoopt Christophorus geboren alhier vandagh

smorgens ten ses uren wettigen sone van Jo-

annes Schrijnwerckers daghuijrder en Joanna

Naus sijne vrouwe beijde woonagtigh alhier,

den peter is geweest Joannes Naus woonag-

tigh alhier, en de meter Petronella Schrijn-

werckers woonagtigh tot Besel.

dit + teken maeckt Joannes Schrijnwerckers

[handtekening:] Joannes Naus

dit + teken maeckt Petronella Schrijnwerckers

J: A: Hennen pastor.

 

[FS afb. 442 is gelijk aan FS afb. 441]

 

1788 meert

Swalmen D1788-014   -   30-03-1788   -   FS afb. 443 nr. 1

op heden sondagh den 30 meert 1788 is

gedoopt Joannes Henricus geboren alhier

gisteren ten thien uren savonts wettigen sone

van Joannes van Dael kuster en Anna Ca-

tharina Wijnen sijne vrouwe beijde woon-

agtigh alhier, den peter is geweest Wijnan-

dus Wijnen en de meter Henrica van den

Broeck beijde woonagtigh alhier.

[handtekeningen:] Joannes van Dael

Wijn Wijnen

dit + teken maeckt Henrica van den Broeck

J: A: Hennen pastor.

 

Swalmen D1788-015   -   30-03-1788   -   FS afb. 443 nr. 2

op heden sondagh den 30 meert 1788 is ge-

doopt Anna Margaretha geboren alhier van-

dagh snags ten een ure wettige dogter van Cor-

nelis Wijnen ackerman, en Cornelia Mevissen

sijne vrouwe beijde woonagtigh alhier, de

peter is geweest Christianus Mevissen woon-

agtigh tot Rurmunde, en de meter Eli-

sabetha Janssen woonagtigh alhier.

[handtekeningen:] Cornelius Wijnen

Christianes Mevessen

dit + teken maeckt Elisabetha Janssen

J: A: Hennen pastor.

 

april

Swalmen D1788-016   -   08-04-1788   -   FS afb. 443 nr. 3

op heden dijnsdagh den 8 april  1788 is gedoopt

Arnoldus geboren alhier vandagh ten ses uren

smorgens wettigen sone van Henricus Beurskens

daghuijrder en Elisabetha Gravers sijne vrouwe

beijde woonagtigh alhier, den peter is geweest

Joannes Beurskens woonagtigh tot Besel, en

de meter Joanna Gubbels woonagtigh alhier.

den vader absent

dit + teken stelt Joannes Beurskens

dit + teken stelt Joanna Gubbels

J: A: Hennen pastor.

 

1788 meij

Swalmen D1788-017   -   09-05-1788   -   FS afb. 443 nr. 4

op heden vrijdagh den 9 meij 1788 is ge-

doopt Joannes geboren alhier gisteren ten

ses uren savonts onwettige dogter van An-

na Smeets dienstmeijdt woonagtigh alhier,

den peter is geweest Henricus Smeets en de

meter Catharina Sillen beijde woonagtigh

tot Maesniell.

dit + teken stelt Henricus Smeets

dit + teken stelt Catharina Sillen

J: A: Hennen pastor.

 

Swalmen D1788-018   -   11-05-1788   -   FS afb. 443 nr. 5

op heden sondagh den 11 meij 1788 is gedoopt

Godefridus geboren alhier vandagh smorgens ten

thien uren wettigen sone van Joannes Kessels

daghuijrder en Catharina Peters sijne vrouwe

beijde woonagtigh alhier, den peter is geweest

Gerardus van Vlorop woonagtigh alhier, en de

meter Cornelia Delissen woonagtigh tot Maesniell.

dit + teken maeckt Joannes Kessels.

dit + teken maeckt Gerardus van Vlorop.

dit + teken maeckt Cornelia Delissen

J: A: Hennen pastor.

 

Swalmen D1788-019   -   14-05-1788   -   FS afb. 443 nr. 6

op heden woensdagh den 14 meij 1788 is

gedoopt Gerardus geboren alhier vandagh ten

agt uren savonts wettigen sone van Caspar

Verheggen ackerman en Hendrina Schavels

sijne vrouwe beijde woonagtigh alhier, den

peter is geweest Mathias Heuts en de

meter Antonette Geraerts namens Ger-

trudis Geraerts beijde woonagtigh alhier

den vaders absent.

[handtekening:] Matthis Heuts

dit + teken maeckt Antonette Geraerts.

J: A: Hennen pastor.

 

1788 majus

Swalmen D1788-020   -   18-05-1788   -   FS afb. 444 nr. 1

op heden sondagh den 18 maji deeses

jaers 1788 is gedoopt Gerardus gebooren

alhier vandagh ten ses uren smorgens

wettigen sone van Fredericus Slabbers acker-

man en Elisabeth Bongers sijne huijsvrouwe

bijde woonagtig alhier. den peter is geweest

Paulus Janssens en de meter Getrudis Slab-

bers bijde woonagtig alhier

den vader absent

dit + teken maekt Paulus Janssens

dit + teken maekt Getrudis Slabbers

J. B. Severijns d[eser]v[i]tor sac. de Asselt

 

Swalmen D1788-021   -   19-05-1788   -   FS afb. 444 nr. 2

op heden sondagh den 19 meij 1788 is ge-

doopt Henricus geboren alhier vandagh smor-

gens ten ses uren wettigen sone van Henricus

Ramaekers timmerman en Cornelia Geraerts sijne

vrouwe beijde woonagtigh alhier, den peter is

geweest Christianus Wuts en de meter Sophia

Hendrickx beijde woonagtigh alhier.

[handtekeningen:] Hend: Ramakers Christijaen Wuts

dit + teken maeckt Sophia Hendrickx

J: A: Hennen pastor.

 

Swalmen D1788-022   -   28-05-1788   -   FS afb. 444 nr. 3

op heden woensdagh den 28 meij 1788 sijn

gedoopt Joanna en Anna Maria geboren alhier

vandagh ten ses uren smorgens wettige dogters

van Dominicus Jackers korfmaeker en Joanna

Mulders sijne vrouwe beijde woonagtigh alhier,

den peter van Joanna is geweest Joannes Heij-

nen en de meter Maria Heijnen beijde woon-

agtigh alhier, den peter van Anna Maria is

geweest Joannes Kuijpers en de meter Maria

Heuts beijde woonagtigh alhier.

dit + teken maeckt Dominicus Jackers

[handtekeningen:] Joannes Heijnen Maria Heijnen

Joannes Cuijpers Maria Heuts

J: A: Hennen pastor.

 

1788 junius

Swalmen D1788-023   -   22-06-1788   -   FS afb. 444 nr. 4

op heden sondagh den 22 junii 1788 is

gedoopt Joannes geboren alhier gisteren ten

ses uren savonts wettigen sone van Petrus

Ceuven kuijper en Christina Houben sijne

vrouwe beijde woonagtigh alhier, den peter

is geweest Robertus Pijpers woonagtigh alhier,

en de meter Anna Ceuven woonagtigh tot

Besel.

[handtekeningen:] Peeter Ceuven

Robertus Pijpers

dit + teken maeckt Anna Ceuven.

J: A: Hennen pastor.

 

julius

Swalmen D1788-024   -   12-07-1788   -   FS afb. 444 nr. 5

op heden saterdag den 12 julii 1788 isge-

doopt Henricus geboren alhier deesen morgen

om 6 uren wettigen sone van Joannes Heij-

nen ackerman en Margareta Linssen sijne

huijsvrouwe bijde woonagtig alhier, den peter

is geweest Theodorus Heijnen woonagtigh al-

hier, en de meter Getrudis Emets woonagtigh in

Leuven.

[handtekeningen:] Joannes Heijnen

T: Heijnen

Getruij Emets

J.B. Severijns vice past. in Asselt

 

Swalmen D1788-025   -   15-07-1788   -   FS afb. 444 nr. 6

op heden dijnsdagh den 15 julij 1788 is ge-

doopt Maria Catharina geboren alhier van-

dagh ten een ure snags wettige dogter van

Petrus Geerlings daghuijrder en Maria Geenen

sijne vrouwe beijde woonagtigh alhier, den

peter is geweest Henricus Weres en de

meter Catharina Geerlings beijde woonag-

tigh tot Rurmunde.

dit + teken maeckt Petrus Geerlings

[handtekening:] Henricus Weres

dit + teken maeckt Catharina Geerlings

J: A: Hennen pastor.

 

1788 julius

Swalmen D1788-026   -   18-07-1788   -   FS afb. 445 nr. 1

op heden vrijdag den 18 julii 1788 is gedoopt

Engelbertus geboren alhier deesen morgen om

5 uijren wettigen soone van Philippus Philip-

pen daeghuijrder en Catharina van Vlodrop

sijne huijsvrouw bijde woonagtig alhier, den

peter is geweest Joachim Timmermans daeg-

huijrder woonagtig alhier en de meter Cathari-

na Philippen woonagtig tot Maesneel.

den vader absent

dit + teken maeckt Joachim Timmermans

dit + teken maeckt Catharina Philippen

J.B. Severijns vice past. in Asselt

 

augustus

Swalmen D1788-027   -   02-08-1788   -   FS afb. 445 nr. 2

op heden saterdag den 2 augusti 1788 is

gedoopt Joanna geboren alhier vandagh ten

een ure snags wettige dogter van Joannes

van den Bosch stroijdecker en Ida Houx sij-

ne vrouwe beijde woonagtigh alhier, den peter

is geweest Joannes Heuts en de meter Jo-

anna Gubbels beijde woonagtigh alhier.

den vader absent

dit + teken maeckt Joannes Heuts

dit + teken maeckt Joanna Gubbels

J: A: Hennen pastor.

 

1788 augustus

Swalmen D1788-028   -   04-08-1788   -   FS afb. 445 nr. 3

op heden maendag den 4 augusti 1788

is gedoopt Maria Theresia Carolina Gerlaca

geboren alhier vandagh ten vier uren smorgens

wettige dogter van den heere Joannes Hen-

ricus Dresens secretarius der heerlijckheden

Swalmen en Asselt, en de joffrouw Maria

Christina Quisthoudt sijne huijsvrouwe beijde

woonagtigh alhier, den peter is geweest den

weledele heere Carolus Benedictus Simon

de Vlodorp, en de meter de weledele me-

vrouwe Maria Theresia Creutz geboorne Cox beijde woon-

agtigh tot Rurmunde

[handtekeningen:] J: H: Dresens

C: B: Simon de Vlodorp

M: T: Creutz geb. Cox

J: A: Hennen pastor.

 

Swalmen D1788-029   -   10-08-1788   -   FS afb. 445 nr. 4

op heden sondag den 10 augusti 1788

is gedoopt Anna Gertrudis geboren alhier

gisteren ten thien uren savonts wettige

dogter van Wilhelmus Heijnen ackerman

en Anna Catharina Huijben sijne vrouwe

beijde woonagtigh alhier, den peter is

geweest Theodorus Heijnen namens Joannes

Cuijpers en de meter Gertrudis Huijben

beijde woonagtigh alhier.

[handtekeningen:] Wilhelmus Heijnen

T: Hijnen

Gertrudis Huijben

J: A: Hennen pastor.

 

1788 augustus

Swalmen D1788-030   -   21-08-1788   -   FS afb. 446 nr. 1

op heden donderdagh den 21 augusti 1788

is gedoopt Martinus geboren alhier van-

dagh ten een ure snags wettigen sone van

Bartholomæus Dousen ackerman en Jo-

anna Peters sijne vrouwe beijde woonag-

tigh alhier, den peter is geweest Leonardus

Dousen woonagtigh alhier, en de meter Eli-

sabetha Peters woonagtigh tot Besel.

[handtekening:] Mebus Dousen

dit + teken maeckt Leonardus Dousen

dit + teken maeckt Elisabetha Peters.

J: A: Hennen pastor.

 

Swalmen D1788-031   -   23-08-1788   -   FS afb. 446 nr. 2

op heden saterdagh den 23 augusti 1788

is gedoopt Christianus geboren alhier van-

dagh ten agt uren smorgens wettigen sone

van Joannes Cuijpers pagter en Helena Heij-

nen sijne vrouwe beijde woonagtigh alhier,

den peter is geweest Hermanus van Croij

woonagtigh tot Melick en de meter Agnes

Verhaagh namens Anna Catharina Huijben

woonagtigh alhier.

den vader absent

dit + teken maeckt Hermanus van Croij

[handtekening:] Agnes Verhaegh

J: A: Hennen pastor.

 

september

Swalmen D1788-032   -   04-09-1788   -   FS afb. 446 nr. 3

op heden donderdagh den 4 september 1788

is gedoopt Cornelius geboren alhier vandagh

ten negen uren smorgens wettigen sone van

Gerardus Pijpers daghuijrder en Gertrudis Joosten

sijne vrouwe beijde woonagtigh alhier, den

peter is geweest Joannes Pijpers en de meter

Elisabetha Gubbels beijde woonagtigh alhier.

den vader absent

[handtekening:] Joannes Pijpers

dit + teken maeckt Elisabetha Gubbels

J: A: Hennen pastor.

 

1788 september

Swalmen D1788-033   -   22-09-1788   -   FS afb. 446 nr. 4

op heden maendag den 22 september

1788 is gedoopt Maria Josepha geboren

alhier vandagh ten vijf uren smorgens wet-

tige dogter van Gerardus Stighner timmer-

man en Maria Sibilla Frets sijne vrouwe

beijde woonagtigh alhier, den peter is ge-

weest Joannes Josephus Streitzich woon-

agtigh in Parijs en de meter Wilhelmina

Stighner woonagtigh alhier.

dit + teken maeckt Gerardus Stighner

[handtekening:] Johannes Joseph Streitzijk

dit + teken maeckt Wilhelmina Stighner.

J: A: Hennen pastor.

 

Swalmen D1788-034   -   28-09-1788   -   FS afb. 446 nr. 5

op heden sondag den 28 september 1788

is gedoopt Maria Barbara geboren alhier

vandagh ten drij uren smorgens wettige dog-

ter van Joannes Hermans kuijper en Ma-

ria Stockx sijne vrouwe beijde woonagtigh

alhier, den peter is geweest Jacobus Stockx

woonagtigh tot Nunhem en de meter Maria Hermans

woonagtigh tot Besel.

[handtekeningen:] Jan Hermans

Jacobus Stockx

dit + teken maeckt Maria Hermans

J: A: Hennen pastor.

 

Swalmen D1788-035   -   28-09-1788   -   FS afb. 446 nr. 6

op heden sondagh den 28 september 1788

is gedoopt Anna Maria Cornelia geboren

alhier vandagh namiddagh ten drij uren wet-

tige dogter van Christianus Bongaerts smid

en Maria Sibilla Breijel sijne vrouwe beijde

woonagtigh alhier, den peter is geweest

Christophorus Ramackers en de meter

Maria Petronella Huijben beijde woon-

agtigh alhier.

[handtekeningen:] Christijaen Bongaerts Ch Ramakers

Maria Peronella Huijben

J: A: Hennen pastor.

 

1788 october

Swalmen D1788-036   -   04-10-1788   -   FS afb. 447 nr. 1

op heden saterdagh den 4 oktober 1788 is

gedoopt Gertrudis geboren alhier vandagh

ten een ure snags wettige dogter van Henricus

Theelen daghuijrder en Anna Hermans sijne

vrouwe beijde woonagtigh alhier, den peter

is geweest Joannes van Vlorop, en de meter

Catharina Segers beijde woonagtigh alhier.

den vader absent

dit + teken maeckt Joannes van Vlorop

dit + teken maeckt Catharina Segers

J: A: Hennen pastor.

 

Swalmen D1788-037   -   17-10-1788   -   FS afb. 447 nr. 2

op heden vrijdagh den 17 oktober 1788 is

gedoopt Godefridus geboren alhier vandagh

ten een ure snags wettigen sone van Joachim

Naus daghuijrder en Joanna Heuts sijne

vrouwe beijde woonagtigh alhier, den peter

is geweest Ludovicus Heuts en de meter

Gertrudis Ceuven beijde woonagtigh alhier.

[handtekening:] Jochijm Naus

dit x teken maeckt Ludovicus Heuts

dit x teken maeckt Gertrudis Ceuven

J: A: Hennen pastor.

 

Swalmen D1788-038   -   28-10-1788   -   FS afb. 447 nr. 3

op heden dijnsdagh den 28 oktober 1788 is

gedoopt Wilhelmina geboren alhier gisteren

ten zeven uren savonts wettige dogter van

Arnoldus Geraerts smid en Joanna van de

Rijth sijne vrouwe beijde woonagtigh alhier,

den peter is geweest Theodorus Geraerts

woonagtigh tot Besel en de meter Elisabe-

tha Smeets namens Christina Mulders woon-

agtigh tot Rurmunde.

dit x teken maeckt Arnoldus Geraerts

[handtekening:] Theo Geraerts

dit x teken maeckt Elisabetha Smeets.

J: A: Hennen pastor.

 

1788 november

Swalmen D1788-039   -   01-11-1788   -   FS afb. 447 nr. 4

op heden saterdagh den 1 november 1788

is gedoopt Odilia geboren alhier vandagh ten

drij uren smorgens wettige dogter van Petrus

Vermeulen ackerman en Catharina Segers

sijne vrouwe beijde woonagtigh alhier, den

peter is geweest Petrus Peters namens Joann-

nes Segers woonagtigh tot Echt, en de meter

Joanna Hermans woonagtigh alhier.

den vader absent

[handtekening:] Peter Peters

dit x teken maeckt Joanna Hermans

J: A: Hennen pastor.

 

Swalmen D1788-040   -   15-11-1788   -   FS afb. 447 nr. 5

op heden saterdagh den 15 november 1788

is gedoopt Christophorus Hermanus geboren

alhier vandagh ten twe uren snags wettigen

sone van Cornelis Blomers schrijnwercker en

Maria Coenen sijne vrouwe beijde woonagtigh

alhier, den peter is geweest Joannes Hamae-

kers en de meter Aldegonda Heuts beijde

woonagtigh alhier.

[handtekening:] Cornelis Blomaers

dit + teken maeckt Joannes Hamaekers

dit + teken maeckt Aldegonda Heuts

J: A: Hennen pastor.

 

Swalmen D1788-041   -   22-11-1788   -   FS afb. 447 nr. 6

op heden saterdagh den 22 november 1788 is

gedoopt Ida geboren alhier vandagh ten ses

uren smorgens wettige dogter van Petrus Peters

ackerman en Sibilla Simons sijne vrouwe beijde

woonagtigh alhier, den peter is geweest Sebas-

tianus Janissen en de meter Ida Simons

beijde woonagtigh alhier.

den vader absent

dit + teken maeckt Sebastianus Janissen

[handtekening:] Ida Simons

J: A: Hennen pastor.

 

1788 november

Swalmen D1788-042   -   28-11-1788   -   FS afb. 448 nr. 1

op heden vrijdagh den 28 november 1788

is gedoopt Joannes geboren alhier vandagh

ten ses uren smorgens wettigen sone van

Henricus Schrijnwerckers daghuijrder en Si-

billa Theunissen sijne vrouwe beijde woonag-

tigh alhier, den peter is geweest Joannes Schrij-

newerckers woonagtigh alhier, en de meter

Joanna Schroots namens Catharina Theunissen

woonagtigh tot Straelen.

den vader absent

[handtekening:] Johanes Schrijnewerckers

dit + teken maeckt Joanna Schroots

J: A: Hennen pastor.

 

december

Swalmen D1788-043   -   14-12-1788   -   FS afb. 448 nr. 2

op heden sondagh den 14 december 1788 is

gedoopt Severinus geboren alhier vandagh ten

twelf uren smiddaghs wettigen sone van Christi-

anus Beeck ackerman en Christina Ramackers

sijne vrouwe beijde woonagtigh alhier, den peter

is geweest Wilhelmus Beeck en de meter Ca-

tharina Ramackers beijde woonagtigh alhier.

dit + teken maeckt Christianus Beeck

dit + teken maeckt Wilhelmus Beeck

dit + teken maeckt Catharina Ramackers

J: A: Hennen pastor.

 

Swalmen D1788-044   -   15-12-1788   -   FS afb. 448 nr. 3

op heden maendagh den 15 december 1788 is

gedoopt Joannes geboren alhier vandagh ten

thien uren smorgens wettigen sone van Joannes

Conen en Joanna Janissen sijne vrouwe beijde

woonagtigh alhier, den peter is geweest Dama-

sus Janissen woonagtigh alhier, en de meter

Elisabetha Janssen woonagtigh tot Maesniel.

dit + teken maeckt Joannes Conen.

dit + teken maeckt Damasus Janissen

dit + teken maeckt Elisabetha Janssen

J: A: Hennen pastor.

 

1788 december

Swalmen D1788-045   -   17-12-1788   -   FS afb. 448 nr. 4

op heden woensdagh den 17 december 1788

is gedoopt Anna Catharina geboren alhier

vandagh ten een ure snags wettige dogter

van Tilmanus Mevissen pagter en Anna

Maria Geraerts sijne vrouwe beijde woonag-

tigh alhier, den peter is geweest Arnoldus

Kessels en de meter Catharina Geraerts

beijde woonagtigh alhier.

[handtekeningen:] Tulmaenus Mevissen

Arnoldus Kessels Anna Catrijna Geraets

J: A: Hennen pastor.

 

Swalmen D1788-046   -   22-12-1788   -   FS afb. 448 nr. 5

op heden maendagh den 22 december 1788

is gedoopt Angelina geboren alhier vandagh

ten negen uren smorgens wettige dogter van

Joachim Timmermans ackerman en Gertrudis

van Vlorop sijne vrouwe beijde woonagtigh al-

hier, den peter is geweest Philippus Philipsen

woonagtigh alhier, en de meter Sophia Clumpkens

woonagtigh tot Besel.

den vader absent

dit + teken maeckt Philippus Philipsen

dit + teken maeckt Sophia Clumpkens

J: A: Hennen pastor.

 

Swalmen D1788-047   -   24-12-1788   -   FS afb. 448 nr. 6

op heden woensdagh den 24 december 1788

is gedoopt Wilhelmus geboren alhier vandagh

ten drij uren smorgens wettigen sone van Her-

manus Naus daghuijrder en Joanna Evers

sijne vrouwe beijde woonagtigh alhier, den

peter is geweest Paulus Willems en de meter

Maria Evers beijde woonagtigh alhier.

den vader absent

dit + teken maeckt Paulus Willems

dit + teken maeckt Maria Evers

J: A: Hennen pastor.