GenBronnen

maas

Swalmen RK dopen 1784


1784 anno 1784

Swalmen D1784-001   -   02-01-1784   -   FS afb. 414 nr. 4

op heden vrijdagh den 2 januarii 1784 is

gedoopt Sebastianus geboren tot Swalmen den

2 deses smorgens ten 4 uren wettigen sone

van Joannes Coonen ackerman en Joanna

Janissen sijne vrouwe beijde woonagtigh

tot Swalmen, den peter is geweest Joannes

Janissen woonagtigh tot Swalmen en de

meter Barbara Janssen woonagtigh

tot Swalmen

dit + teken maeckt Joannes Coonen

dit + teken maeckt Joannes Janissen

[handtekeningen:] Barbara Jansen

J: A: Hennen pastor.

 

Swalmen D1784-002   -   08-01-1784   -   FS afb. 414 nr. 5

op heden donderdagh den 8 janua: 1784

is gedoopt Maria Catharina geboren tot

Swalmen den 8 deses smorgens ten 4 uren

wettige dogter van Bartholomæus Spee dag-

huijrder en Maria Catharina Vischen sijne

vrouwe beijde woonagtigh tot Swalmen den

peter is geweest Robertus Pijpers namens

Petrus Vischen woonagtigh tot Douveren

en de meter Cornelia Paulsen namens

Joanna Spee woonagtigh tot Neer.

[handtekeningenen:] Bartholomeus Spee

Robertus Pijpers

dit + teken maeckt Cornelia Paulsen

J: A: Hennen pastor.

 

Swalmen D1784-003   -   11-01-1784   -   FS afb. 415 nr. 1

op heden sondagh den 11 januarii 1784 is

gedoopt Maria geboren tot Swalmen den 11

deses smorgens ten 8 uren onwettige dogter

van eenen onbekende vader en van Catharina

Philippens woonagtigh alhier, den peter is

geweest Mathias Pijpers woonagtigh alhier

en de meter Maria Philippens woonagtigh alhier.

dit + teken stelt Mathias Pijpers.

dit x teken stelt Maria Philippens

J: A: Hennen pastor.

 

Swalmen D1784-004   -   20-01-1784   -   FS afb. 415 nr. 2

op heden dijnsdagh den 20 januarii 1784

is van de vroetvrouw Anna Houben gedoopt

een wettig soontje van Adolphus Blomers dag-

huijrder en Anna Theelen terstont naer sijne

geboorte overleden.

dit + merck maeckt Anna Houben

J: A: Hennen pastor.

 

Swalmen D1784-005   -   30-01-1784   -   FS afb. 415 nr. 3

op heden vrijdagh den 30 januarii 1784 is gedoopt

Maria Elisabeth geboren tot Swalmen den 30

deses ten 10 uren smorgens wettige dogter van

Petrus Evers daghuijrder en Catharina Lentzen

sijne vrouwe beijde woonagtigh alhier, den

peter is geweest Petrus Ceuven woonagtigh

alhier, en de meter Joanna Slabbers woon-

agtigh alhier. [handtekeningen:] Peeter Ceuven

dit + teken maeckt Joanna Slabbers.

J: A: Hennen pastor.

 

februa:

Swalmen D1784-006   -   08-02-1784   -   FS afb. 415 nr. 4

op heden sondagh den 8 februa: 1784 is

gedoopt Maria Josepha geboren tot Swalmen

den 8 deses smorgens ten 7 uren wettige dogter

van Henricus Schrijnwerckers daghuijrder en

Catharina Blomers sijne vrouwe beijde woon-

agtigh alhier den peter is geweest Henricus

Pijpers woonagtigh alhier, en de meter Jda

Houx woonagtigh tot Rurmunde

[handtekeningen:] Hendrijck Schrijnewerckers Hendrijk Pijpers

dit + teken maeckt Ida Houx

J: A: Hennen pastor.

 

februarius

Swalmen D1784-007   -   12-02-1784   -   FS afb. 415 nr. 5

op heden donderdagh den 12 februarii 1784

is gedoopt Jacobus geboren tot Swalmen den 12

deses smorgens ten 6 uren wettigen sone van

Goswinus Geraets daghuijrder en Margaretha

Heijnen sijne vrouwe beijde woonagtigh alhier

den peter is geweest Henricus Bollen woonag-

tigh, en de meter Mechtildis Heijnen

woonagtigh alhier

[handtekeningen:] Goswijnus Geraedts Hendrijckus Bollen

dit + teken maeckt Mechteldis Heijnen

J: A: Hennen pastor.

 

Swalmen D1784-008   -   14-02-1784   -   FS afb. 415 nr. 6

op heden saterdagh den 14 februa: 1784

is gedoopt Joannes Albertus geboren tot Swalmen

den 14 deses ten 12 uren smiddags wettigen

sone van Joannes Geraets ackerman en

Joanna van Keeken sijne vrouwe beijde woon-

agtigh alhier, den peter is geweest Robertus

Pijpers namens Joannes Albertus van Keeken

woonagtigh tot Ruremunde en de meter

Barbara Engelen namens Dorotha Geraets

woonagtigh alhier. [handtekeningen:] Johaennes Geraets

Robertus Pijpers Bara Englen

J: A: Hennen pastor.

 

meert

Swalmen D1784-009   -   02-03-1784   -   FS afb. 415 nr. 7

op heden dijnsdagh den 2 meert 1784 is gedoopt

Theodorus geboren tot Swalmen den 2 deses

snags ten 1 ure wettigen sone van Mathias

Geraets timmerman en Gertrudis Slabbers sijne

vrouwe beijde woonagtigh alhier, den peter

is geweest Petrus Maesen woonagtigh alhier,

en de meter Gertrudis Geraets woonagtigh

tot Besel. [handtekening:] Mathis Geraets

dit + teken maeckt Petrus Maesen

[handtekening:] Getruijdis Gerats

J: A: Hennen pastor.

 

1784 meert

Swalmen D1784-010   -   15-03-1784   -   FS afb. 416 nr. 1

op heden maendagh den 15 meert 1784

is gedoopt Catharina geboren tot Swalmen

den 15 deses smorgens ten 2 uren wettige

dogter van Mathias Peters ackerman en

Petronella Beeck beijde woonagtigh alhier,

den peter is geweest Wilhelmus Peters woon-

agtigh tot Swalmen en de meter Gertrudis

Clerx woonagtigh alhier.

dit + teken maeckt Mathijs Peters

dit + teken maeckt Wilhelmus Peters

dit + teken maeckt Gertrudis Clerx.

J: A: Hennen pastor.

 

april

Swalmen D1784-011   -   15-04-1784   -   FS afb. 416 nr. 2

op heden donderdagh den 15 april 1784

is gedoopt Hermanus geboren tot Swalmen

den 14 deses snags ten 11 uren wettigen sone

van Arnoldus Beurskens ackerman en

Anna Geraets sijne vrouwe beijde woonagtigh

tot Swalmen, den peter is geweest Mathias

Pijpers namens Henricus Geraets woonagtigh

tot Swalmen en de meter Mechtildis Wijnen

woonagtigh tot Swalmen.

[handtekeningen:] Arnoldus Beurskens Mathis Pipers

Mechtildis Wijnen J: A: Hennen pastor.

 

meij

Swalmen D1784-012   -   01-05-1784   -   FS afb. 416 nr. 3

op heden saterdagh den 1 meij 1784 is gedoopt

Anna Elisabetha geboren tot Swalmen den 1 deses

namiddagh ten 2 uren wettige dogter van

Cornelius Getzel metselaer en Judith Naus sijne

vrouwe beijde woonagtigh alhier, den peter is

geweest Petrus Ceuven woonagtigh alhier, en

de meter maria Naus woonagtigh tot Besel.

dit x teken maeckt Cornelius Getzel

[handtekening:] Peeter Ceuven

dit + teken maeckt Maria Naus

J: A: Hennen pastor.

 

1784 meij

Swalmen D1784-013   -   10-05-1784   -   FS afb. 416 nr. 4

op heden maendagh den 10 meij 1784

is gedoopt Anna Josepha geboren tot Swal-

men den 10 deses ten 10 uren smorgens wet-

tige dogter van Leonardus Peters pagter

en Cornelia Claessens sijne vrouwe beijde

woonagtigh alhier, den peter is geweest

Joannes Baptista Ferdinandus den

weledelen heere baron van de Rijth

etc: en de meter de weledele mevrouwe

Maria Anna Josepha Demuller woon-

agtigh tot Rurmunde

[handtekeningen:] Leonardus Peeters

JPF baron van der Riett

Ma. Muller

J: A: Hennen pastor.

 

Swalmen D1784-014   -   31-05-1784   -   FS afb. 416 nr. 5

op heden maendagh den 31 meij 1784

sijn gedoopt Joanna en Judith twelingen

geboren tot Swalmen den 31 deses ten 11

uren smorgens wettige dogters van Silvester

Sillen ackerman en Agnes Heijnen sijne

vrouwe beijde woonagtigh alhier den peter

van Joanna is geweest Henricus Alers

woonagtigh alhier en de meter Joanna

Willems woonagtigh alhier, den peter

van Judith is geweest Wilhelmus Sanders

woonagtigh alhier, en de meter Jacoba

Weerts woonagtigh alhier.

dit + teken stelt Silvester Sillen

dit + teken stelt Henricus Alers

dit + teken stelt Joanna Willems

[handtekening:] W. Sanders

dit + teken stelt Jacoba Weerts

J: A: Hennen pastor.

 

1784 junius

Swalmen D1784-015   -   07-06-1784   -   FS afb. 417 nr. 1

op heden maendagh den 7 junij 1784

is gedoopt Christina geboren tot Swal-

men den 7 deses ten 7 uren smorgens wettige

dogter van Wilhelmus Smeets ackerman en

Gertrudis Gijsberts sijne vrouwe beijde woon-

agtigh alhier, den peter is geweest Robertus

Pijpers namens Caspar Smeets woonagtigh

tot Kessel, en de meter Maria Gijberts

woonagtigh alhier

dit + teken maeckt Wilhelmus Smeets

[handtekening:] Robertus Pijpers

dit + teken maeckt Maria Gijberts

J: A: Hennen pastor.

 

Swalmen D1784-016   -   10-06-1784   -   FS afb. 417 nr. 2

op heden donderdagh den 10 junij 1784 is

gedoopt Edmundus geboren tot Swalmen den

9 deses snags ten 11 uren wettigen sone van

Joachim Timmermans daghuijrder en Ger-

trudis van Vlorop sijne vrouwe beijde woon-

agtigh alhier, den peter is geweest Joannes

Timmermans woonagtigh alhier en de

meter Catharina Göller woonagtigh tot

Bruggen.

dit + teken maeckt Joachim Timmermans

dit + teken maeckt Joannes Timmermans

dit + teken maeckt Catharina Göllen

J: A: Hennen pastor.

 

julius

Swalmen D1784-017   -   12-07-1784   -   FS afb. 417 nr. 3

op heden maendagh den 12 julij 1784 is ge-

doopt Jacobus Theodorus geboren tot Swalmen

den 11 deses savonts ten thien uren wettigen

sone van Sebastianus Heijnen kuster van

Asselt en Jacoba Weerts sijne vrouwe beijde

woonagtigh alhier den peter is geweest Jo-

annes Petrus Weerts woonagtigh tot Rur-

munde, en de meter Anna Heijnen woon-

agtigh alhier

[handtekeningen:] Seb Heijnen J: P: Weerts

dit + teken maeckt Anna Heijnen

J: A: Hennen pastor.

 

Swalmen D1784-018   -   14-07-1784   -   FS afb. 417 nr. 4

op heden woensdagh den 14 julius 1784 is gedoopt

Joannes geboren in Swalmen desen nacht ontrent

12 uiren wettigen soon van Henricus Raemakers

en Cornelia Geraedts inwoonders, den peter is

geweest Joannes Ramakers inwoonder ende

Gertrudis Peters woonende in Cruchten.

[handtekeningen:] Hendrijck Raemackers Joannes Raemackers

de meter absent A: van Cruchten vice pastor

 

Swalmen D1784-019   -   23-07-1784   -   FS afb. 417 nr. 5

op heden vrijdagh den 23 julij 1784

is gedoopt Maria Gertrudis geboren tot

Swalmen den 23 deses ten negen uren smorgens

wettige dogter van Joannes Hermans kuijper

en Maria Stockx sijne vrouwe beijde woonag-

tigh alhier, den peter is geweest Gerardus

Janssen woonagtigh alhier en de meter

Elisabetha Stockx woonagtigh tot Rurmunde

[handtekeningen:] Jan Hermans Gerth Jansen

Elijsbet Stockx J: A: Hennen pastor.

 

Swalmen D1784-020   -   24-07-1784   -   FS afb. 417 nr. 6

op heden saterdagh den 24 julij 1784

is gedoopt Mechtildis geboren tot Swalmen

den 24 deses smorgens ten 4 uren wettige

dogter van Everardus Janissen daghuijrder

afwesent sijnde en Margaretha Clumpkens

sijne vrouwe beijde woonagtigh alhier, den

peter is geweest Joannes Janissen woon-

agtigh tot Maesniel, en de meter

Gertrudis Clumpkens woonagtigh tot

Swalmen [handtekening:]  IJoannus IJanisen

dit + teken maeckt Gertrudis Clumpkens

J: A: Hennen pastor.

 

1784 julius

Swalmen D1784-021   -   27-07-1784   -   FS afb. 418 nr. 1

op heden dijnsdagh den 27 julij 1784 is

gedoopt Maria geboren tot Swalmen den 27

deses smorgens ten 4 uren wettige dogter

van Antonius Kronen daghuijrder en Catharina

Denier sijne vrouwe beijde woonagtigh alhier

den peter is geweest Henricus Lingen woon-

agtigh alhier en de meter Catharina Kusters

woonagtigh alhier

den vader absent

dit + teken maeckt Henricus Lingen

dit + teken maeckt Catharina Kusters

J: A: Hennen pastor.

 

september

Swalmen D1784-022   -   12-09-1784   -   FS afb. 418 nr. 2

op heden sondagh den 12 september 1784

is gedoopt Christina geboren alhier den 12

deses ten 4 uren smorgens wettige dogter

van Mathias Evers ackerman en Joanna

Slabbers sijne vrouwe beijde woonagtigh alhier

den peter is geweest Peter Evers namens

Wilm Evers woonagtigh tot Gorcum en de

meter Gertrudis Slabbers woonagtigh

alhier

[handtekening:] Mattijs Evers

dit + teken maeckt Peter Evers

dit + teken maeckt Gertrudis Slabbers

J: A: Hennen pastor.

 

Swalmen D1784-023   -   20-09-1784   -   FS afb. 418 nr. 3

op heden maendagh den 20 septemb: 1784 is

gedoopt Adrianus geboren alhier den 19 deses

savonts ten 6 uren wettigen sone van Petrus

Peters ackerman afwesent sijnde en Sibilla

Simons sijne vrouwe beijde woonagtigh alhier

den peter is geweest Henricus Simons woon-

agtigh alhier en de meter Catharina Segers

woonagtigh alhier

dit + teken maeckt Henricus Simons.

dit + teken maeckt Catharina Segers.

J: A: Hennen pastor.

 

Swalmen D1784-024   -   27-09-1784   -   FS afb. 418 nr. 4

op heden maendagh den 27 7bris des jaers: 1784

is gedoopt Cæcilia geboren desen nacht ontrent eene

ure, wettige dochter van Mathijs Peters ende Gertrudis

Spaanghs inwoonders. den peter is geweest Arnoldus Peters

ende Maria Peters beijde inwoonders.

[handtekening:] Matijs Peters dit + is het teken van Arnoldus

Peters en dit + van Maria Peters

A: van Cruchten vicepastor

 

october

Swalmen D1784-025   -   27-10-1784   -   FS afb. 418 nr. 5

op heden woensdagh den 27 october 1784 is gedoopt

Helena geboren alhier desen morgens ten half

elf ueren wettige doghter van Joannes Ramaekers

ackerman en Wilhelmina Sanders sijne vrouwe beijde

woonagtigh alhier, den peter is geweest Wilhel-

mus Sanders en de meter Helena Geeraerts

beijde woonagtigh alhier

[handtekening:] Johannes Raemaekers

dit + teecken maeckt Helena Geeraerts

[handtekening:] W: Sanders

fr: J: Segers minorita

 

Swalmen D1784-026   -   02-11-1784   -   FS afb. 418 nr. 6

op heden dijnsdagh den 2 november 1784 is gedoopt

Wilhelmina geboren tot Swalmen den 1 deser s’avons

ten halff thien ueren wettige doghter van Joannes

Jckenroth koopman en Maria Heuts sijne vrouwe

beijde woonagtigh tot Swalmen en peter is geweest

Joannes Thielmans en de meter Maria Eva

Leenders beijde alhier woonagtigh.

[handtekening:] Johan Jckenroth

dit + teken stelt Joannes Thielmans

[handtekening:] Maria Eva  Lienardts

fr: J: Segers minorita

 

Swalmen D1784-027   -   10-11-1784   -   FS afb. 418 nr. 7

op heden woensdagh den 10 november 1784 is

gedoopt Bartholomeus geboren tot Swalmen desen

morgens ten negen uren wettigen sone van Peeter

Geerlings daghuijrder en Maria Geenen sijne vrouwe

beijde woonagtigh tot Swalmen den peter is geweest

Bartholomeus Geeraerts en de meter Joanna van de Riet

beijde alhier woonagtigh.

dit + teeken stelt Peeter Geerlings

dit teeken + stelt Bartholomeus Geeraerts

[handtekening:] Joanna van Rit

fr: J: Segers minorita

 

1784 november

Swalmen D1784-028   -   16-11-1784   -   FS afb. 419 nr. 1

op heden dijnsdagh den 16 november 1784 is

gedoopt Petrus Henricus geboren tot Swalmen

den 15 deses savonts ten 8 ueren wettigen sone

van Daniel op den Camp olieslaeger ende Gertru-

dis Huijben sijne vrouwe beijde woonagtigh tot

Swalmen den peter is geweest Theodorus op den

Camp en de meter Anna Catharina Huijben

beijde woonagtigh tot Swalmen.

[handtekeningen:] Daniel op Camp

Dirck op den Camp Anna Catharina Huijben

fr: J: Segers minorita

 

Swalmen D1784-029   -   26-11-1784   -   FS afb. 419 nr. 2

op heden vrijdagh den 26 november 1784

is gedoopt Joannes geboren tot Swalmen den

25 deser namiddagh ten 3 uren wettigen sone

van Wilhelmus Heijnen ackerman en Anna

Catharina Huijben sijne vrouwe beijde woon-

agtigh alhier, den peter is geweest Theodorus

Heijnen en de meter Agnes Verhaagh beijde

woonagtigh alhier.

[handtekeningen:] Wilhelmus Heijnen P: Heijnen

Agnes Verhaegh J: A: Hennen pastor.

 

december

Swalmen D1784-030   -   03-12-1784   -   FS afb. 419 nr. 3

op heden vrijdagh den 3 december 1784 is

gedoopt Jacobus geboren tot Swalmen den 3

deses smorgens ten twe uren wettigen sone van

Gerardus Heijnen ackerman en Judith Verheggen

sijne vrouwe beijde woonagtigh alhier, den

peter is geweest Henricus Peeckx woon-

agtigh tot Asselt en de meter Agnes

Heijnen woonagtigh alhier.

[handtekeningen:] Gerardus Heijnen Hendrick Peckx

dit + teken maeckt Agnes Heijnen

J: A: Hennen pastor.

 

1784 december

Swalmen D1784-031   -   12-12-1784   -   FS afb. 419 nr. 4

op heden sondagh den 12 decemb: 1784

is gedoopt Petrus geboren tot Swalmen den

12 deses smorgens ten 6 uren wettigen sone

van Sebastianus Janissen daghuijrder en

Gertrudis Slabbers sijne vrouwe beijde

woonagtigh alhier, den peter is geweest

Joannes Janissen woonagtigh tot Maesniel

en de meter Sibilla Slabbers woonagtigh

alhier.

dit + teken maeckt Sebastianus Janissen

[handtekening:] IJohannus IJanissen

dit + teken maeckt Sibilla Slabbers

J: A: Hennen pastor.

 

Swalmen D1784-032   -   18-12-1784   -   FS afb. 419 nr. 5

op heden saterdagh den 18 december 1784

is gedoopt Maria Elisabetha Francisca

geboren alhier den 17 deses namiddagh ten

een ure wettige dogter van den heere Joannes

Henricus Dresens secretarius der heerlijckheden

Swalmen en Asselt, en joffrouwe Maria

Christina Quisthoud sijne huijsvrouwe beijde

woonagtigh alhier, den peter is geweest den

heere Alexander Carolus Josephus Quisthoud

namens de heere Franciscus Blonden

woonagtigh tot Maestricht, en de meter

de joffrouwe Maria Elisabetha Theresia

Quis[t]houd woonagtigh tot Rurmunde

[handtekeningen:] J.H Dresens A: Quisthoudt

E. Quisthoud

J: A: Hennen pastor.

 

1784 december

Swalmen D1784-033   -   24-12-1784   -   FS afb. 420 nr. 1

op heden den 24 december 1784 is gedoopt

Joachim geboren alhier den 24 deses smor-

gens ten 6 uren onwettigen sone van

eenen onbekende vader en van Bertha

Beurskens dienstmeijdt woonagtigh alhier,

den peter is geweest Reijnerus Beurskens

en de meter Elisabetha Beeck beijde woon-

agtigh alhier

dit + teken maeckt Reijnerus Beurskens

dit + teken maeckt Elisabetha Beeck

J: A: Hennen pastor.

 

Swalmen D1784-034   -   25-12-1784   -   FS afb. 420 nr. 2

op heden saterdagh den 25 december 1784

is gedoopt Christina geboren alhier den 25

deses snags ten 12 uren wettige dogter van

Josephus Joosten daghuijrder en Gertrudis Peters

sijne vrouwe beijde woonagtigh alhier, den

peter is geweest Joannes Joosten woonagtigh

tot Maesniel, en de meter Elisbetha Peters

woonagtigh tot Asselt

dit + teken maeckt Josephus Joosten

dit + teken maeckt Joannes Joosten

dit + teken maeckt Elisbetha Peters

J: A: Hennen pastor.

 

Swalmen D1784-035   -   28-12-1784   -   FS afb. 420 nr. 3

op heden dijnsdagh den 28 december 1784 is

gedoopt Gertrudis geboren alhier den 28 deses

smorgens ten 8 uren wettige dogter van Bartho-

lomæus Clumpkens daghuijrder afwesent sijnde

en Helena Gubbels sijne vrouwe beijde woon-

agtigh alhier, den peter is geweest Joannes

Gubbels en de meter Margaretha Clumpkens

beijde woonagtigh alhier

dit + teken maeckt Joannes Gubbels

dit + teken maeckt Margaretha Clumpkens

J: A: Hennen pastor.