GenBronnen

maas

Swalmen RK dopen 1783


anno 1783 januarius

Swalmen D1783-001   -   01-01-1783   -   FS afb. 406 nr. 4

op heden woensdagh den 1 januarius 1783

is gedoopt Maria geboren tot Swalmen den 1

deses smorgens ten 5 uren wettige dogter van

Henricus Hawinckel ackerman en Wilhel-

mina Stighner sijne vrouwe beijde woonag-

tigh tot Swalmen. den peter is geweest

Petrus Stighner woonagtigh tot Swalmen en

de meter Dorothea Domen woonagtigh tot

Maesniel.

[handtekening:] Hendrijckes Hawijnckels

dit + teken stelt Petrus Stighner

dit + teken stelt Dorothea Domen

J: A: Hennen pastor.

 

Swalmen D1783-002   -   03-01-1783   -   FS afb. 406 nr. 5

op heden vrijdagh den 3 januarius 1783 is van

de vroetvrouwe Anna Houben gedoopt een

wettigh dogterken van Arnoldus Beurskens

ackerman, en Anna Geraets sijne vrouwe

beijde woonagtigh tot Swalmen

dit + merck maeckt Anna Houben

J: A: Hennen pastor.

 

Swalmen D1783-003   -   21-01-1783   -   FS afb. 406 nr. 6

op heden dijnsdagh den 21 januarius 1783

is gedoopt Wendelina geboren tot Swalmen

den 21 deses smorgens ten 9 uren wettige dogter

van Godefridus Meerts daghuijrder en Catharina

Custers sijne vrouwe beijde woonagtigh tot

Swalmen, den peter is geweest Henricus

Panzaert woonagtigh tot Swalmen, en de

meter Helena Mooren woonagtigh tot Asselt

dit + merck maeckt Godefridus Meerts

dit x teken stelt Henricus Panzaert

dit + merck maeckt Helena Mooren

J: A: Hennen pastor.

 

1783 januarius

Swalmen D1783-004   -   25-01-1783   -   FS afb. 407 nr. 1

op heden saterdagh den 25 januarius 1783

is gedoopt Gertrudis geboren tot Swalmen den

24 deses savonts ten thien uren wettige dogter

van Henricus Alers ackerman, en Joanna

Hoefnagels sijne vrouwe beijde woonagtigh tot

Swalmen, den peter is geweest Christianus

Cuijpers woonagtigh tot Swalmen, en de meter

Bertha Alers woonagtigh tot Swalmen.

dit + teken maeckt Henricus Alers

[handtekening:] Christiaen Kuipers

dit + teken stelt Bertha Alers

J: A: Hennen pastor.

 

februarius

Swalmen D1783-005   -   05-02-1783   -   FS afb. 407 nr. 2

op heden woensdagh den 5 feb. 1783 is ge-

doopt Jacobus geboren tot Swalmen den 4

deses savonts ten 8 uren wettigen sone van

Joannes Ickenroth koopman en Maria Heuts

sijne vrouwe beijde woonagtigh tot Swalmen

den peter is geweest Joannes Ceuven woon-

agtigh tot Swalmen, en de meter Barbara

Engelen sijne vrouwe tot Swalmen

[handtekeningen:] Johanes Jckenroth

J Ceuven Barbara Engelen

J: A: Hennen pastor.

 

Swalmen D1783-006   -   09-02-1783   -   FS afb. 407 nr. 3

op heden sondagh den 9 feb. 1783 is gedoopt

Wilhelmus geboren tot Swalmen den 8 deses

savonts ten 7 uren wettigen sone van Mathias

Evers ackerman en Joanna Slabbers sijne vrouw

beijde woonagtigh tot Swalmen, den peter is

geweest Joannes Slabbers woonagtigh tot

Swalmen, en de meter Cornelia Paulsen

woonagtigh tot Swalmen

dit + teken maeckt Mathijs Evers

dit + teken maeckt Joannes Slabbers

dit + teken maeckt Cornelia Poulsen

J: A: Hennen pastor.

 

1783 februarius

Swalmen D1783-007   -   12-02-1783   -   FS afb. 407 nr. 4

op heden woensdagh den 12 feb. 1783 is

gedoopt Joannes Mathias geboren tot Swal-

men den 12 deses smorgens ten 9 uren wetti-

gen sone van Daniel op den Camp olieslager

en Gertrudis Huijben sijne vrouwe beijde woon-

agtigh tot Swalmen, den peter is geweest

Robertus Pijpers namens Arnoldus Huijben

woonagtigh tot Swalmen en de meter Helena

Hendrickx woonagtigh tot Swalmen.

[handtekeningen:] Daniel op den Camp

Robertus Pijpers Heeleena Hendrickx

J: A: Hennen pastor

 

Swalmen D1783-008   -   19-02-1783   -   FS afb. 407 nr. 5

op heden woensdagh den 19 feb. 1783 is ge-

doopt Henricus geboren tot Swalmen den 19

deses smorgens ten 3 uren wettigen sone van

Joannes Wijnands ackerman en Elisabetha

Heijnen sijne vrouwe beijde woonagtigh tot

Swalmen den peter is geweest

Theodorus Heijnen woonagtigh tot Swalmen

en de meter Anna Hermans woonagtigh tot

Besel

dit + teken maeckt Joannes Wijnands

[handtekening:] D: Heijnen

dit + teken maeckt Anna Hermans

J: A: Hennen pastor.

 

martius

Swalmen D1783-009   -   17-03-1783   -   FS afb. 407 nr. 6

op heden maendagh den 17 meert 1783 is gedoopt

Wilhelmus Conrardus geboren in Swalmen om 12 uiren

snachs wettigen soon van Christophorus Ramakers

en Maria Mewissen inwoonders, den peter is

geweest Henricus Ramakers en de meter Anna Maria

Kessels beijde inwoonders

[handtekeningen:] Christoffer Ramakers

Hendrijck Ramakers A. Maria Kessels

A. van Cruchten vice pastor in Asselt

 

1783 martius

Swalmen D1783-010   -   18-03-1783   -   FS afb. 408 nr. 1

op heden dijnsdagh den 18 meert 1783 is ge-

doopt Joanna geboren tot Swalmen den 18 deses

smorgens ten 6 uren wettige dogter van Antonius

Kronen daghuijrder afwesent sijnde en Catharina

Denier sijne vrouwe beijde woonagtigh tot Swal-

men, den peter is geweest Jacobus Clumpkens

woonagtigh tot Swalmen, en de meter Sophia

Kronen woonagtigh tot Swalmen.

dit + teken maeckt Jacobus Clumpkens.

dit + merck maeckt Sophia Kronen.

J: A: Hennen pastor.

 

Swalmen D1783-011   -   20-03-1783   -   FS afb. 408 nr. 2

op heden donderdagh den 20 meert 1783 is ge-

doopt Anna Maria Catharina geboren tot Swalmen

den 20 deses smorgens ten 3 uren wettige dogter van

Joachim Coonen daghuijrder en Catharina Dehall

sijne vrouwe beijde woonagtigh tot Swalmen, den

peter is geweest Franciscus Coonen woonagtigh

tot Asselt en de meter Beatrix Dehall woon-

agtigh tot Neer.

dit + teken maeckt Joachim Coonen.

dit + teken maeckt Franciscus Coonen.

dit + teken maeckt Beatrix Dehall.

J: A: Hennen pastor

 

Swalmen D1783-012   -   29-03-1783   -   FS afb. 408 nr. 3

op heden saterdagh den 29 meert 1783 is gedoopt

Godefridus geboren tot Swalmen den 29 deses smor-

gens ten elf uren wettigen sone van Hermanus

Smeets ackerman afwezent sijnde ende Catharina

Slabbers sijne vrouwe beijde woonagtigh tot

Swalmen, den peter is geweest Mathias Slabbers

woonagtigh tot Maesniel, en de meter Mechtil-

dis Smeets woonagtigh tot Swalmen.

dit + teken maeckt Mathias Slabbers.

dit + teken maeckt Mechtildis Smeets.

J: A: Hennen pastor.

 

1783 aprill

Swalmen D1783-013   -   18-04-1783   -   FS afb. 408 nr. 4

op heden vrijdagh den 18 april 1783 is

gedoopt Christina geboren tot Swalmen den

17 deses savonts ten 10 uren wettige dogter

van Joannes Timmermans daghuijrder en

Maria Grachten sijne vrouwe beijde woonag-

tigh tot Swalmen den peter is geweest Her-

manus Smeets woonagtigh tot Swalmen

en de meter Sibilla Grachten woonagtigh

tot Bruggen.

dit + teken maeckt Joannes Timmermans

dit + teken maeckt Hermanus Smeets

dit + teken maeckt Sibilla Grachten

J: A: Hennen pastor.

 

Swalmen D1783-014   -   22-04-1783   -   FS afb. 408 nr. 5

op heden dijnsdagh den 22 april 1783 is

gedoopt Franciscus geboren tot Swalmen

den 21 deses snags ten 11 uren wettigen sone

van Joannes Hermans cuijper en Maria

Stox sijne vrouwe beijde woonagtigh tot

Swalmen, den peter is geweest Martinus

Stox woonagtigh tot Nuinhem, en de meter

Anna Hermans woonagtigh tot Besel.

[handtekeningen:] Jan Hermans Martinus Stockx

dit + teken maeckt Anna Hermans

J: A: Hennen pastor.

 

meij

Swalmen D1783-015   -   03-05-1783   -   FS afb. 408 nr. 6

op heden satersdagh den 3 meij des jaers 1783

is gedoopt Angelina geboren tot Swalmen

den 3 deses snags ten 12 uren wettige dogter

van Sebastianus Sanders pagter en Bertha

Bonis sijne vrouwe beijde woonagtigh tot

Swalmen, den peter is geweest Wijnandus

Wijnen woonagtigh tot Swalmen en de

meter Ida Sanders woonagtigh tot Asselt.

[handtekeningen:] Seb: Sanders Wijn Wijnen

Jda Sanders J: A: Hennen pastor.

 

1783 meij

Swalmen D1783-016   -   07-05-1783   -   FS afb. 409 nr. 1

op heden woensdagh den 7 meij 1783 is ge-

doopt Margaretha geboren tot Swalmen den 6

deses namiddagh ten 5 uren wettige dogter van

Joannes Schrijnwerckers daghuijrder, en Anna

Naus sijne vrouwe beijde woonagtigh tot Swalmen

den peter is geweest Robertus Pijpers woonagtigh

tot Swalmen namens Joachim Naus woonagtigh

tot Swalmen en de meter Anna Schroots

namens Maria Schrijnwerckers woonagtigh tot

Rurmunde.

dit x teken maeckt Joannes Schrijnwerckers.

[handtekeningen:] Robertus Pijpers Iohanna Schrots

J: A: Hennen pastor.

 

Swalmen D1783-017   -   20-05-1783   -   FS afb. 409 nr. 2

op heden dijnsdagh den 20 meij 1783 is gedoopt

Sophia geboren tot Swalmen den 20 deses smorgens

ten 9 uren wettige dogter van Henricus Pantzaert

ackerman en Wilhelmina van den Bergh sijne

vrouwe beijde woonagtigh tot Swalmen, den peter

is geweest Robertus Pijpers namens Hubertus

Custers woonagtigh tot Swalmen, en de meter

Gertrudis van den Bergh woonagtigh tot Neer.

dit + merck maeckt Henricus Pantzaert

[handtekening:] Robertus Pijpers

dit + merck maeckt Gertrudis van den Bergh

J: A: Hennen pastor.

 

Swalmen D1783-018   -   25-05-1783   -   FS afb. 409 nr. 3

op heden den 25 meij 1783 is gedoopt Judith

geboren tot Swalmen den 24 deses savonts ten negen

uren wettige dogter van Joachim Naus daghuijr-

der en Joanna Heuts sijne vrouwe beijde woon-

agtigh tot Swalmen, den peter is geweest Joannes

Naus woonagtigh tot Swalmen, en de meter

Maria Heuts woonagtigh tot Maesniel.

[handtekeningen:] Jochem Naus Joannes Naus

dit + teken maeckt Maria Heuts

J: A: Hennen pastor.

 

1783 meij

Swalmen D1783-019   -   28-05-1783   -   FS afb. 409 nr. 4

op heden woensdagh den 28 meij 1783 is

gedoopt Mechtildis geboren tot Swalmen den

28 deses snags ten 1 uren wettige dogter van

Bartholomeus Geraets daghuijrder afwesent

sijnde en Sophia Kronen sijne vrouwe beijde

woonagtigh tot Swalmen, den peter is geweest

Martinus Dousen woonagtigh tot Swalmen

en de meter Gertrudis Janssen woonagtigh

tot Besel.

dit + teken maeckt Martinus Dousen

dit + teken maeckt Gertrudis Janssen.

J: A: Hennen pastor.

 

Swalmen D1783-020   -   31-05-1783   -   FS afb. 409 nr. 5

op heden saterdagh den 31 meij 1783 is ge-

doopt Eva geboren tot Swalmen den 30 deses

ten 9 uren savonts wettige dogter van Ar-

noldus Geraets smid et Joanna van de Rijt

sijne vrouwe beijde woonagtigh tot Swalmen,

den peter is geweest Wilhelmus van de Rijt

woonagtigh tot Swalmen, en de meter Elisa-

beth Smeets namens Catharina Geraets woon-

agtigh tot Mulbracht.

dit + teken maeckt Wilhelmus van de Rijt

dit + teken maeckt Elisabeth Smeets

J: A: Hennen pastor.

 

junius

Swalmen D1783-021   -   01-06-1783   -   FS afb. 409 nr. 6

op heden sondagh den 1 junius 1783 is gedoopt

Henricus geboren tot Swalmen den 31 meij naer-

middagh ten 5 uren wettigen sone van Petrus

Vermeulen ackerman afwesent sijnde en Catha-

rina Segers sijne vrouwe beijde woonagtigh

tot Swalmen, den peter is geweest Joannes

Hawinckel woonagtigh tot Swalmen, en de

meter Catharina van Vlodrop woonagtigh

tot Swalmen

dit + teken maeckt Joannes Hawinckel

dit + teken maeckt Catharina van Vlodrop.

J: A: Hennen pastor.

 

1783 junius

Swalmen D1783-022   -   05-06-1783   -   FS afb. 410 nr. 1

op heden donderdagh den 5 junius 1783 is

gedoopt Catharina geboren tot Swalmen den

5 deses smorgens ten 9 uren wettige dogter van

Dominicus Jackers korfmaeker en Joanna

Mulders sijne vrouwe beijde woonagtigh tot

Swalmen den peter is geweest Antonius Theelen

woonagtigh tot Swalmen en de meter Maria

Kuijpers woonagtigh tot Swalmen.

dit + teken maeckt Dominicus Jackers

[handtekening:] Antonius Theelen

dit + teken maeckt Maria Kuijpers.

J: A: Hennen pastor.

 

Swalmen D1783-023   -   06-06-1783   -   FS afb. 410 nr. 2

op heden vrijdagh den 6 junius 1783 is gedoopt

Andreas geboren tot Swalmen den 6 deses ten 1

ure naemiddagh onwettigen sone van eenen on-

bekenden vader en Ida Coonen woonagtigh

alhier, den peter is geweest Robertus Pijpers

namens Joannes van den Bosch woonagtigh

tot Swalmen en de meter Anna Houben woon-

agtigh tot Swalmen

[handtekening:] Robertus Pijpers

dit + teken maeckt Anna Houben

J: A: Hennen pastor.

 

julius

Swalmen D1783-024   -   07-07-1783   -   FS afb. 410 nr. 3

op heden maendagh den 7 julius 1783 is ge-

doopt Petrus geboren tot Swalmen den 7 deses

ten 12 uren smiddaghs wettigen sone van Joan-

nes Cremers smid afwesent sijnde en

Sibilla Slabbers beijde woonagtigh tot Swalmen

den peter is geweest Joannes Ceuven woonagtigh

tot Swalmen en de meter Maria Heuts oock

woonagtigh tot Swalmen

[handtekeningen:] J: Ceuven M: Heuts

J: A: Hennen pastor.

 

1783 julius

Swalmen D1783-025   -   13-07-1783   -   FS afb. 410 nr. 4

op heden sondagh den 13 julij 1783 is ge-

doopt Catharina geboren tot Swalmen den

13 deses namiddagh ten 2 uren wettige dog-

ter van Gerardus Heijnen ackerman en

Judith Verheggen sijne vrouwe beijde woon-

agtigh tot Swalmen, den peter is geweest

Petrus Kranenbreuckers woonagtigh tot

Mulbragt, en de meter Jacoba Weerts woon-

agtigh tot Swalmen.

[handtekeningen:] Gerardus Heijnen

Peter Kranbruchers Jacoba Weeets

J: A: Hennen pastor.

 

Swalmen D1783-026   -   25-07-1783   -   FS afb. 410 nr. 5

op heden vrijdagh den 25 julij des jaers 1783

is gedoopt Joanna geboren tot Swalmen den

25 deses voor middagh ten half elf ueren wettige

dogter van Thoedorus op den Camp ackerman

en Anna Tosquine sijne vrouwe beijde woon-

agtigh tot Swalmen, den peter is geweest Hen-

ricus Henderickx woonaghtigh tot Swalmen en

de meter Agnes van Boeksen woonaghtigh

tot Buggenum

[handtekeningen:] Dirck op de Camp

Hendrijck Hendrijckx Ages van Baeckxsen

fr. Jo(anne)es Segers minderbroeder

 

augustus

Swalmen D1783-027   -   06-08-1783   -   FS afb. 410 nr. 6

op heden woensdagh den 6 augusti 1783

is gedoopt Wilhelmus geboren tot Swalmen

den 6 deses snags ten 1 ure wettigen sone

van Mathias op de Laeck daghuijrder en

Agnes Herop sijne vrouwe beijde woonagtigh

tot Swalmen, den peter is geweest Hermanus

Gravers woonagtigh tot Melick en de meter

Maria Elisabetha Menten woonagtigh tot

Rurmunde. dit + teken maeckt Mathijs op de Laeck

dit + teken maeckt Hermanus Gravers.

dit + teken maeckt M: Elisabetha Menten J: A: Hennen pastor.

 

1783 augustus

Swalmen D1783-028   -   14-08-1783   -   FS afb. 411 nr. 1

op heden donderdagh den 14 aug(u)sti 1783

is gedoopt Godefridus geboren tot Swalmen

den 13 deses namiddagh ten 5 uren wettigen

sone van Paulus Janssen sadelaer en Anna

Bongaerts sijne vrouwe beijde woonagtigh

tot Swalmen, den peter is geweest Joachim

Bongaerts woonagtigh tot Swalmen, en de

meter Elisabetha Bongaerts woonagtigh

tot Swalmen. [handtekening:] Paulus Janssen

dit + teken maeckt Joachim Bongaerts

dit + teken maeckt Elisabetha Bongaerts

J: A: Hennen pastor.

 

Swalmen D1783-029   -   17-08-1783   -   FS afb. 411 nr. 2

op heden sondagh den 17 augusti 1783 is

gedoopt Elisabetha geboren tot Swalmen den 16

deses ten 7 uren savonts wettige dogter van

Paulus Willems daghuijrder en Wilhelmina

Beurskens sijne vrouwe beijde woonagtigh tot

Swalmen, den peter is geweest Theodorus

Willems woonagtigh tot Swalmen, en de meter

Joanna Geraets woonagtigh tot Swalmen

dit + teken maeckt Paulus Willems

dit + teken maeckt Theodorus Willems

dit + teken maeckt Joanna Geraets

J: A: Hennen pastor.

 

Swalmen D1783-030   -   27-08-1783   -   FS afb. 411 nr. 3

op heden woensdagh den 27 augusti 1783 is

gedoopt Mathias geboren tot Swalmen den 26

deses savonts ten 8 uren wettigen sone van

Theodorus Clumpkens daghuijrder en Catharina

Bremmers sijne vrouwe beijde woonagtigh tot

Swalmen, den peter is geweest Robertus Pijpers

namens Joannes Heuts woonagtigh tot Swalmen

en de meter Gertrudis Bremmers woonagtigh

tot Maesniel

dit + teken maeckt Theodorus Clumpkens

[handtekening:] Robertus Pijpers

dit + teken maeckt Gertrudis Bremmers

J: A: Hennen pastor.

 

september

Swalmen D1783-031   -   03-09-1783   -   FS afb. 411 nr. 4

op heden woensdagh den 3 september 1783

is gedoopt Wilhelmina geboren tot Swalmen

den 3 deses ten 3 uren snags wettige dogter

van Joannes Hawinckel ackerman, ende

Cornelia Segers sijne vrouwe beijde woonag-

tigh tot Swalmen, den peter is geweest Leo-

nardus Vermeulen namens Petrus Vermeulen

woonagtigh tot Swalmen, en de meter Maria

Hawinckel woonagtigh tot Swalmen

dit + teken maeckt Joannes Hawinckel

[handtekening:] Leonardus Vermulen

dit + teken maeckt Maria Hawinckel

J: A: Hennen pastor.

 

Swalmen D1783-032   -   21-09-1783   -   FS afb. 411 nr. 5

op heden sondagh den 21 september des jaers

1783 is gedoopt Cornelia geboren tot Swalmen

den 21 deses snags ten 2 uren wettige dog-

ter van Christianus Bongaerts smid en

Sibilla Breijl sijne vrouwe beijde woonagtigh

tot Swalmen, den peter is geweest Cornelius

van Keeken schepen woonagtigh tot Swalmen

en de meter Cornelia Paulissen woonagtigh

tot Swalmen

[handtekeningen:] C: van Keeken

Christiani Bongaerts Coarea Paulissen

J: A: Hennen pastor.

 

1783 september

Swalmen D1783-033   -   27-09-1783   -   FS afb. 412 nr. 1

op heden sondagh den 27 september 1783

sijn gedoopt Lambertus en Mechtildis

twelingen geboren tot Swalmen den 27 deses

ten 9 uren smorgens wettigen sone en dogter

van Jacobus Clumpkens daghuijrder afwe-

sent sijnde en Cornelia Denier sijne vrouwe

beijde woonagtigh tot Swalmen, den peter

van Lambertus is geweest Bartholomæus

Clumpkens woonagtigh tot Swalmen en de

meter Anna Custers woonagtigh tot Swal-

men den peter van Mechtildis is geweest

Antonius Kronen daghuijrder woonagtigh

tot Swalmen en de meter Margaretha

Clumpkens woonagtigh tot Swalmen.

dit + teken maeckt Bartholomæus Clumpkens.

dit + teken maeckt Anna Custers.

dit + teken maeckt Antonius Kronen.

dit + teken maeckt Margaretha Clumpkens.

J: A: Hennen pastor.

 

october

Swalmen D1783-034   -   05-10-1783   -   FS afb. 412 nr. 2

op heden sondagh den 5 8bris des jaers 1783 is gedoopt

Petrus gebooren desen morgen ten 9 uire wettigen

soon van Willem Meerts en Petronella Daemen

inwoonders, den peter is geweest Willem Daemen

uit Maesniel, en de meter Anna Stoffers inwoon-

derse. den vader absent om sijn kracheijt.

dit + is het teeken van Willem Daemen

dit + is het teeken van Anna Stoffers

A. van Cruchten vice pastor in Asselt.

 

Swalmen D1783-035   -   17-10-1783   -   FS afb. 412 nr. 3

op heden vrijdagh den 17 october 1783 is

gedoopt Maria geboren tot Swalmen den 16

deses snags ten 12 uren wettige dogter van

Joannes aen de Meulen daghuijrder en Judith

Bollen sijne vrouwe beijde woonagtigh tot

Swalmen den peter is geweest Arnoldus Bollen

namens Mathias Bruijnen woonagtigh tot

Baarlo en de meter Catharina Geraets

woonagtigh tot Swalmen

dit + teken maeckt Arnoldus Bollen.

dit + teken maeckt Cathr: Geraets

J: A: Hennen pastor.

 

november

Swalmen D1783-036   -   11-11-1783   -   FS afb. 412 nr. 4

op heden den 11 november 1783 is gedoopt

Barbara geboren tot Swalmen den 10 deses

ten 9 uren savonts wettige dogter van Ge-

rardus Verheggen ackerman en Anna

Wijnands sijne vrouwe beijde woonagtigh

tot Swalmen, den peter is geweest Arnoldus

Beurskens woonagtigh tot Swalmen, en

de meter Judith Verheggen woonagtigh

tot Swalmen

[handtekeningen:] Gerardus Verheggen Arnoldus Buerskens

dit + teken maeckt Judith Verheggen

J: A: Hennen pastor.

 

Swalmen D1783-037   -   23-11-1783   -   FS afb. 412 nr. 5

op heden sondagh den 23 november 1783

is gedoopt Wilhelmus geboren tot Swalmen

den 23 deses smorgens ten 8 uren wettigen

sone van Joannes Slabbers ackerman, en

Ida Wiltschuts sijne vrouwe beijde woon-

agtigh tot Swalmen, den peter is geweest

Jacobus Slabbers woonagtigh tot Swalmen,

en de meter Hendrina Heuts woonagtigh

tot Swalmen.

dit + teken maeckt Joannes Slabbers

dit + teken maeckt Jacobus Slabbers

dit + teken maeckt Hendrina Heuts.

J: A: Hennen pastor.

 

Swalmen D1783-038   -   29-11-1783   -   FS afb. 412 nr. 6

op heden saterdagh den 29 november 1783

is gedoopt Jacobus, geboren tot Swalmen den

28 deses savonts ten 4 uren wettigen sone

van Henricus Theelen ackerman en

Anna Hermans sijne vrouwe beijde woonagtigh

tot Swalmen, den peter is geweest Petrus

Theelen woonagtigh tot Rurmunde en de

meter Helena Bremmers woonagtigh

tot Maesniel [handtekening:] Peeter Theelen

dit + teken maeckt Helena Bremmers

J: A: Hennen pastor.

 

1783 december

Swalmen D1783-039   -   06-12-1783   -   FS afb. 413 nr. 1

op heden saterdagh den 6 december

1783 is gedoopt Petronella geboren tot

Swalmen den 6 deses ten 4 uren smorgens

onwettige dogter van eenen onbekende vader

en Petronella Simons woonagtigh tot Swalmen

den peter is geweest Petrus Peters woonagtigh

tot Swalmen, en de meter Maria Cox woon-

agtigh tot Swalmen.

[handtekeningen:] Peeter Peeters Maria Cox

J: A: Hennen pastor.

 

Swalmen D1783-040   -   07-12-1783   -   FS afb. 413 nr. 2

op heden sondagh den 7 december 1783

is gedoopt Maria Elisabetha geboren tot

Swalmen den 7 deses ten 5 uren savonts

wettige dogter van Joannes Baptista Vincent

hovenier en Anna Mulders sijne vrouwe

beijde woonagtigh tot Swalmen, den peter

is geweest Joannes Mulders woonagtigh

tot Herten en de meter Margaretha Mevissen

woonagtigh tot Swalmen.

[handtekeningen:] Joannes Mullenaers

dit + teken maeckt Margaretha Mevissen

J: A: Hennen pastor.

 

Swalmen D1783-041   -   08-12-1783   -   FS afb. 413 nr. 3

op heden maendagh den 8 december 1783

is gedoopt Maria Elisabetha geboren tot

Swalmen den 8 deses smorgens ten 7 uren

wettige dogter van Henricus Geraets ackerman

en Catharina Ramackers sijne vrouwe beijde

woonagtigh tot Swalmen, den peter is geweest

Joannes Ramackers woonagtigh tot Swalmen

en de meter Anna Maria Ceuven woon-

agtigh tot Besel

[handtekeningenen:] Henricus Geraedts

Joannes Raemaeckers

dit + teken maeckt Anna Maria Ceuven

J: A: Hennen pastor.

 

1783 december

Swalmen D1783-042   -   10-12-1783   -   FS afb. 413 nr. 4

op heden woensdagh den 10 december 1783

is gedoopt Joannes geboren tot Swalmen den

10 deses ten 3 uren smorgens wettigen sone

van Antonius Theelen pagter, en Lucia

Winckelmolen sijne vrouwe beijde woonagtigh

tot Swalmen, den peter is geweest Segerus

Winckelmolen woonagtigh tot Buggenum

en de meter Anna Maria Moren woon-

agtigh tot Neer.

[handtekeningenen:] Antonius Theelen

Sijeger Winckelmulen

Anna Maria Moren

J: A: Hennen pastor.

 

Swalmen D1783-043   -   12-12-1783   -   FS afb. 413 nr. 5

op heden vrijdagh den 12 december 1783

is gedoopt Theodorus geboren tot Swalmen

den 12 deses smorgens ten 4 uren wettigen

sone van Conrardus Geraets koopman

afwesent sijnde en Barbara Engelen sijne

vrouwe beijde woonagtigh tot Swalmen,

den peter is geweest Arnoldus Engelen

woonagtigh tot Maesniel en de meter

Maria Heuts woonagtigh tot Swalmen.

[handtekeningenen:] Arnoldus Engelen

Anna Maria Heuts

J: A: Hennen pastor.

 

1783 december

Swalmen D1783-044   -   15-12-1783   -   FS afb. 414 nr. 1

op heden maendagh den 15 december 1783

is gedoopt Cornelia geboren tot Swalmen den

14 deses savonts ten negen uren wettige

dogter van Andreas Blomers schrijnewercker,

en Helena Korsten sijne vrouwe beijde woon-

agtigh tot Swalmen, den peter is geweest Ro-

bertus Pijpers namens Henricus Peters

woonagtigh tot Born, en de meter Catharina

Blomers woonagtigh tot Swalmen

[handtekeningen:] Robertus Pijpers

dit + teken maeckt Catharina Blomers

J: A: Hennen pastor.

 

Swalmen D1783-045   -   23-12-1783   -   FS afb. 414 nr. 2

op heden dijnsdagh den 23 december

1783 is gedoopt Gerardus geboren tot Swal-

men den 23 deses ten 3 uren smorgens wet-

tigen sone van Jacob Smeets ackerman af-

wesent sijnde en Maria van de Rijt sijne

vrouwe beijde woonagtigh tot Swalmen,

den peter is geweest Arnoldus Geraets

woonagtigh tot Swalmen, en de meter

Joanna Snijders woonagtigh tot Besel

dit + teken stelt Arnoldus Geraets

[handtekeningen:] Joanna Sijders

J: A: Hennen pastor.

 

Swalmen D1783-046   -   25-12-1783   -   FS afb. 414 nr. 3

op heden donderdagh den 25 december 1783

is gedoopt Wilhelmina Christina geboren tot

Swalmen den 25 deses ten 5 uren smorgens wettige

dogter van Mathias Heuts ackerman en Eva

Lenaerts sijne vrouwe beijde woonagtigh tot

Swalmen, den peter is geweest Conrardus Geraets

woonagtigh tot Swalmen, en de meter Anna

Heijnen woonagtigh tot Swalmen.

[handtekeningen:] Matthis Heuts

dit + teken maeckt Conrardus Geraets

dit + teken maeckt Anna Heijnen

J: A: Hennen pastor.