GenBronnen

maas

Swalmen RK dopen 1782


1782 januarius

Swalmen D1782-001   -   12-01-1782   -   FS afb. 399 nr. 1

op heden saterdagh den 12 januarii

1782 is gedoopt Mechtildis geboren tot

Swalmen den 11 deses snags ten 11 uren

wettige dogter van Bartholomæus Dousents

woonagtigh binnen Swalmen, en Joanna Peters

oock woonagtigh binnen Swalmen, den peter

is geweest Martinus Dousents woonagtigh

binnen Swalmen, en de meter Martina Kessels

woonagtigh binnen Swalmen, namens Gertrudis

Janssen woonagtigh tot Asselt, en mitsdat

den peter en de meter verclaert hebben niet

te konnen schrijven hebben sij hieronder

gestelt hun gewonelijck merckteken, en ick

pastoor dese getekent.

[handtekening:] Bartholomeus Deusents

dit + teken stelt Martinus Dousents

dit + teken stelt Martina Kessels

J: A: Hennen pastor

 

Swalmen D1782-002   -   24-01-1782   -   FS afb. 399 nr. 2

op heden den 24 januarii 1782 is ge-

doopt Henricus geboren tot Swalmen den

23 deses savonts ten 4 uren wettigen sone

van Petrus Vermeulen woonagtigh binnen

Swalmen, en Catharina Segers oock woon-

agtigh binnen Swalmen, den peter is ge-

weest Leonardus Vermeulen en de meter is geweest

Joanna Albers woonagtigh binnen Swal-

men, namens Petronella Segers woonagtigh

onder Melick en mitsdat den vader en

de meter verclaert hebben niet te konnen

schrijven hebben sij hieronder gestelt

hun gewonelijck merckteken, en ick

pastoor dese getekent.

dit + teken stelt Petrus Vermeulen

[handtekening:] Leonades Vermulen

dit + teken maakt Joan. Albers

J: A: Hennen pastor.

 

1782 januarius

Swalmen D1782-003   -   26-01-1782   -   FS afb. 399 nr. 3

op heden saterdagh den 26 januarii 1782

is gedoopt Petronella geboren tot Swalmen

den 26 deses smorgens ten 5 uren wettige

dogter van Paulus Janssen woonagtigh bin-

nen Swalmen, en Anna Bongers sijne vrouw

oock woonagtigh binnen Swalmen, den peter

is geweest Leonardus Janssen woonagtigh

tot Ercklens, en de meter Elisabetha Bongers

woonagtigh binnen Swalmen, en mitsdat

de meter verclaert heeeft niet te konnen

schrijven heeft sij hieronder gestelt haer

gewonelijck merckteken, en ick pastoor

dese getekent

[handtekeningen:] Paulus Janssen Leonardus Janssen

dit + teken stelt Elisabeth Bongers

J: A: Hennen pastor

 

Swalmen D1782-004   -   30-01-1782   -   FS afb. 399 nr. 4

op heden woensdagh den 30 januarii 1782

is gedoopt Henricus geboren tot Swalmen

den 30 deses snags ten 2 uren wettigen sone

van Joannes Coonen woonagtigh tot Swalmen

en Joanna Janissen sijne vrouwe oock woon-

agtigh tot Swalmen, den peter is geweest Wil-

helmus Janissen woonagtigh tot Swalmen en

de meter Joanna Janssen woonagtigh tot

Swalmen, en mitsdat den vader, den peter en

de meter verclaert hebben niet te konnen

schrijven, hebben sij hieronder gestelt hun

gewonelijck merckteken, en ick pastoor

dese getekent.

dit + teken stelt Joannes Coonen

dit + merck stelt Wilhelmus Janissen

dit + teken stelt Joanna Janssen

J: A: Hennen pastor.

 

1782 februarius

Swalmen D1782-005   -   05-02-1782   -   FS afb. 400 nr. 1

op heden dijnsdagh den 5 februarii 1782

is gedoopt Jacobus geboren tot Swalmen den

4 deses naermiddagh ten 4 uren wettigen

sone van Jacobus Obers ackerman en nu

overleden, en Joanna Pijpers sijne vrouwe

beijde woonagtigh tot Swalmen, den peter is

geweest Gerardus Pijpers woonagtigh tot

Swalmen, en de meter Joanna Peeckx

woonagtigh tot Swalmen, en mitsdat den

peter en de meter verclaert hebben niet

te konnen schrijven, hebben sij hieronder

gestelt hun gewonelijck merckteken, en

ick pastoor dese getekent.

dit + merck stelt Gerardus Pijpers.

dit + teken stelt Joanna Peeckx.

J: A: Hennen pastor.

 

Swalmen D1782-006   -   11-02-1782   -   FS afb. 400 nr. 2

op heden maendagh den 11 februarii 1782

is gedoopt Sophia geboren tot Swalmen

den 10 deses ten 7 uren savonts wettige

dogter van Goswinus Geraets ackerman

woonagtigh tot Swalmen en Margaretha Heijnen

sijne vrouw oock woonagtigh tot Swalmen, den

peter is geweest Henricus Heijnen woonagtigh

tot Asselt en de meter Sophia Heijnen woon-

agtigh tot Swalmen. [handtekening:] Goswijnus Geraedts

dit + teken stelt Henricus Heijnen.

[handtekening:] Sophija Heijnen J: A: Hennen pastor

 

Swalmen D1782-007   -   18-02-1782   -   FS afb. 400 nr. 3

op heden dijnsdagh den 18 feb. 1782 is ge-

doopt Gertrudis geboren tot Swalmen den

17 deses snags ten 12 uren wettige dogter

van Henricus Beurskens ackerman en

Elisabetha Beeck sijne vrouwe beijde woon-

agtigh tot Swalmen, den peter is geweest

Wilhelmus Beeck woonagtigh tot Besel

en de meter Elisabeth Coonen woonag-

tigh tot Swalmen.

dit + teken stelt Henricus Beurskens

dit + merck stelt Wilhelmus Beeck

dit + teken stelt Elisabeth Coonen

J: A: Hennen pastor.

 

Swalmen D1782-008   -   28-02-1782   -   FS afb. 400 nr. 4

op heden donderdagh den 28 februa. 1782

den vader afwesent sijnde is gedoopt Hendrina

geboren tot Swalmen den 28 deses snags ten

2 uren wettige dogter van Franciscus Peters

ackerman woonagtigh tot Swalmen en

Judith Alers sijne vrouw oock woonagtigh

tot Swalmen den peter is geweest Mathias

Peters woonagtigh tot Swalmen, en de meter

Cathrina Conen woonagtigh tot Swalmen

dit + teken maakt Mathias Peters

dit + merck stelt Catharina Conen

J: A: Hennen pastor.

 

meert

Swalmen D1782-009   -   02-03-1782   -   FS afb. 400 nr. 5

op heden saterdagh den 2 meert 1782

is gedoopt Joanna geboren tot Swalmen

den 1 deses savonds ten 8 uren wettige dog-

ter van Silvester Sillen ackerman woon-

agtigh tot Swalmen, en Agnes Heijnen sijne

vrouwe oock woonagtigh tot Swalmen

den peter is geweest Arnoldus Heijnen

woonagtigh tot Asselt, en de meter Ca-

tharina Kuijpers woonagtigh tot Swalmen

dit + teken stelt Silvester Sillen

[handtekening:] Arnoldus Heijnen

dit + merck maakt Catharina Kuijpers

J: A: Hennen pastor.

 

1782 meert

Swalmen D1782-010   -   02-03-1782   -   FS afb. 401 nr. 1

op heden saterdagh den 2 meert 1782

is gedoopt Joannes geboren tot Swalmen

den 2 deses smiddags ten 12 uren wet-

tigen sone van Everardus Janissen dag-

huijrder woonagtigh tot Swalmen, en Mar-

garetha Clumpkens sijne vrouwe oock

woonagtigh binnen Swalmen, den peter

is geweest Joannes Janissen woonagtigh

tot Asselt, en de meter Mechtildis Blomers

woonagtigh tot Swalmen.

dit + merck stelt Everardus Janissen

dit + teken maakt Joannes Janissen

dit + teken stelt Mechtildis Blomers

J: A: Hennen pastor.

 

Swalmen D1782-011   -   17-03-1782   -   FS afb. 401 nr. 2

op heden sondagh den 17 meert 1782

is gedoopt Anna Maria geboren tot

Swalmen den 16 deses savonds ten 5 uren

wettige dogter van van [sic] Joannes Tomé

mulder woonagtigh tot Swalmen en

Christina Houben sijne vrouwe oock woon-

agtigh tot Swalmen, den peter is geweest

Daniel op den Camp woonagtigh tot Swal-

men, en de meter Barbara van den

Brouck

dit + teken stelt Joannes Tomé

[handtekeningen:] Daniel op den Camp Barbara van den Broeck

J: A: Hennen pastor

 

1782 meert

Swalmen D1782-012   -   25-03-1782   -   FS afb. 401 nr. 3

op heden maendagh den 25 meert 1782

is gedoopt Petrus geboren tot Swalmen

den 24 deses savonts ten 6 uren wettigen

sone van Mathias Peters ackerman woon-

agtigh tot Swalmen en Petronella Beeck

sijne vrouwe oock woonagtigh tot Swalmen

den peter is geweest Jacobus Beeck woon-

agtigh tot Swalmen, en de meter Joanna

Vosbeeck woonagtigh tot Maesniel.

dit + teken stelt Mathias Peters

dit + merck maeckt Jacobus Beeck

dit + teken maeckt Joanna Vosbeeck

J: A: Hennen pastor.

 

april

Swalmen D1782-013   -   04-04-1782   -   FS afb. 401 nr. 4

op heden donderdagh den 4 april 1782

is gedoopt Arnoldus geboren tot Swalmen

den 3 deses savonts ten 9 uren wettigen

sone van Franciscus Alers ackerman

woonagtigh tot Swalmen, en Gertrudis

Smeets sijne vrouwe oock woonagtigh

tot Swalmen, den peter is geweest Fran-

ciscus Conen woonagtigh tot Asselt en

de meter Anna Gelissen woonagtigh

tot Swalmen

[handtekening:] Frans Alers

dit + teken maeckt Franciscus Conen

dit + merck maeckt Anna Gelissen

J: A: Hennen pastor.

 

1782 april

Swalmen D1782-014   -   08-04-1782   -   FS afb. 402 nr. 1

op heden maendagh den 8 april 1782

is gedoopt Theodorus geboren tot Swalmen

den 8 deses naermiddagh ten 4 uren wettigen

sone van Joseph Beckers daghuijrder woon-

agtigh tot Swalmen afwesent sijnde, ende

Maria Getzen sijne vrouwe oock wwonag-

tigh tot Swalmen, den peter is geweest

Daniel op den Canp woonagtigh tot Swalmen

en de meter Barbara Engelen oock woon-

agtigh tot Swalmen

[handtekeningen:] Daniel op de Camp Barbara Engelen

J: A: Hennen pastor.

 

Swalmen D1782-015   -   21-04-1782   -   FS afb. 402 nr. 2

op heden sondagh den 21 april 1782 is

gedoopt Damasus geboren tot Swalmen den

21 deses smorgens ten 6 uren wettigen sone

van Silvester Willems daghuijrder woonagtigh

tot Swalmen en Eva Janissen sijne vrouwe

oock woonagtigh tot Swalmen, den peter

is geweest Henricus Wuts woonagtigh tot

Swalmen, en de meter Catharina Janssen

woonagtigh tot Besel.

dit + teken maeckt Silvester Willems

[handtekening:] Hendrick Wuts

dit + teken stelt Catharina Janssen

J: A: Hennen pastor.

 

Swalmen D1782-016   -   30-04-1782   -   FS afb. 402 nr. 3

op heden dijnsdagh den 30 april 1782 is

gedoopt Anna geboren tot Swalmen den 30

deses smorgens ten 10 uren wettige dogter van

Leonardus Dousen ackerman woonagtigh tot

Swalmen afwesent sijnde en Elisabetha

Bongers sijne vrouwe oock woonagtigh

tot Swalmen, den peter is geweest Wilhel-

mus Heuts namens Joannes Sanders woon-

agtigh tot Swalmen, en de meter Anna

Bongers woonagtigh tot Swalmen

[handtekening:] Willem Heuts

dit + teken stelt Anna Bongers

J: A: Hennen pastor.

 

meij

Swalmen D1782-017   -   03-05-1782   -   FS afb. 402 nr. 4

op heden vrijdagh den 3 meij 1782 is ge

doopt Theodorus geboren tot Swalmen den

2 deses savonts ten 8 uren wettigen sone van

Josephus Janssen ackerman woonagtigh tot

Swalmen afwesent sijnde en Mechtildis

Heijnen sijne vrouwe oock woonagtigh tot

Swalmen, den peter is geweest Arnoldus

Heijnen woonagtigh tot Asselt en de meter

Barbara Crompvoets woonagtigh tot Swalmen

[handtekeningen:] Arnoldus Heijnen Barbara Crompvots

J: A: Hennen pastor.

 

Swalmen D1782-018   -   11-05-1782   -   FS afb. 402 nr. 5

op heden saterdagh den 11 meij 1782 is

gedoopt Petrus geboren tot Swalmen den

11 deses smiddags ten 12 uren wettigen sone

van Petrus Gravers daghuijrder nu overleden

en Joanna Gubbels sijne vrouwe woonagtigh

tot Swalmen, den peter is geweest Mathias

Pijpers woonagtigh tot Swalmen namens

Joannes van den Bosch woonagtigh tot

Swalmen en de meter Elisabetha Gravers

woonagtigh tot Besel.

[handtekening:] Mathis Pipers

dit + teken stelt Elisabetha Gravers

J: A: Hennen pastor.

 

1782 junius

Swalmen D1782-019   -   02-06-1782   -   FS afb. 403 nr. 1

op heden sondagh den 2 junii 1782 is

gedoopt Gerardus geboren tot Swalmen den

1 deses savonts ten 9 uren wettigen sone

van Casparus Verheggen ackerman woon-

agtigh tot Swalmen en Hendrina Schavels

sijne vrouwe oock woonagtigh tot Swalmen

den peter is geweest Arnoldus Bollen woon-

agtigh tot Swalmen, en de meter Mathia

Verheggen oock woonagtigh tot Swalmen.

dit + teken stelt Casparus Verheggen

[handtekening:] Areth Bollen

dit + merck maeckt Mathia Verheggen.

J: A: Hennen pastor.

 

Swalmen D1782-020   -   06-06-1782   -   FS afb. 403 nr. 2

op heden donderdagh den 6 junii 1782

is gedoopt Aldegonda geboren tot Swalmen

den 6 junii ten 10 uren smorgens wettige dog-

ter van Christianus Bongaerts smid woon-

agtigh tot Swalmen, en Maria Sijbilla Breijl

sijne vrouw oock woonagtigh tot Swalmen

den peter is geweest Robertus Pijpers namens

Casparus IJseero woonagtigh tot Tegelen en de

meter Cornelia Mevissen oock woonagtigh

tot Swalmen.

[handtekeningen:] Christiaen Bongaerts Robertus Pijpers

dit + merck maeckt Cornelia Mevissen

J: A: Hennen pastor.

 

Swalmen D1782-021   -   27-06-1782   -   FS afb. 403 nr. 3

op heden donderdagh den 27 junii 1782 is

gedoopt Wilhelmus geboren tot Swalmen den

27 deses smorgens ten 9 uren wettigen sone

van Hendrick Schrijnwerckers ackerman

woonagtigh tot Swalmen, en Catharina Blomaerts

sijne vrouwe oock woonagtigh tot Swalmen

den peter is geweest Christophorus Blomers

woonagtigh tot Swalmen, en de meter

Catharina Schrijnwerckers woonagtigh tot

Swalmen

dit + teken stelt Hendrick Schrijnwerckers

[handtekening:] Christoffer Blomers

dit + merck maeckt Catharina Schrijnwerckers

J: A: Hennen pastor.

 

Swalmen D1782-022   -   01-07-1782   -   FS afb. 403 nr. 4

op heden maendagh den 1 julij des jaers 1782 is ge-

doopt Margareta gebooren op de Boukoel smorgens ont-

rent 1 uire wettige dochter van Hendrick Croonen

woona[c]htigh op de Boukoel en Maria Geraedts oock

op de Boukoel sijne wettige huisvrouwe, den peter

is geweest Willem Engels woonagtigh in Swalmen

ende de meter Anna Maria Keeren woonachtig

tot Kaldekircken. den vader absent.

dit + is het teeken van Willem Engels

dit + is het teeken van Maria Keeren

A. van Cruchten vice pastor in Asselt.

 

Swalmen D1782-023   -   12-07-1782   -   FS afb. 403 nr. 5

op heden vrijdagh den 12 julii 1782

is gedoopt Maria Agnes geboren tot

Swalmen smorgens ten 3 ure wettige

dogter van Leonardus Vermeulen kle-

dermaeker afwesent sijnde woonagtigh

tot Swalmen, en Catharina van Vlodrop

sijne vrouwe oock woonagtigh tot

Swalmen, den peter is geweest Petrus

Vermeulen woonagtigh tot Swalmen,

en de meter Gertrudis van Vlorop

woonagtigh tot Bruggen.

dit + teken stelt Petrus Vermeulen

dit + teken maeckt Gertrudis van Vlorop

J: A: Hennen pastor.

 

1782 julius

Swalmen D1782-024   -   14-07-1782   -   FS afb. 404 nr. 1

op heden sondagh den 14 julii 1782 is

gedoopt Sebastianus geboren tot Swalmen

den 14 deses smorgens ten 3 ure wettigen

sone van Joannes Heijnen ackerman woon-

agtigh tot Swalmen, en Barbara van den

Broeck sijne vrouwe oock woonagtigh

tot Swalmen, den peter is geweest Andreas

Lentzen woonagtigh tot Maesniel en de

meter Henrica van den Broeck woon-

agtigh tot Swalmen

[handtekening:] Jan Heijnen

dit + merck maakt A: Lentzen

dit + teken stelt Henrica van den Broeck

J: A: Hennen pastor.

 

Swalmen D1782-025   -   16-07-1782   -   FS afb. 404 nr. 2

op heden dijnsdagh den 16 julii 1782 is ge-

doopt Theodorus geboren tot Swalmen den

16 deses smorgens ten 4 uren wettigen sone

van Bartholomeus Clumpkens daghuijrder

woonagtigh tot Swalmen afwesent sijnde en

Helena Gubbels sijne vrouwe oock woonagtigh

tot Swalmen, den peter is geweest Jacobus

Clumpkens woonagtigh tot Swalmen en de meter

Maria Heijlgers woonagtigh tot Swalmen

dit + teken stelt Jacobus Clumpkens

dit + merck maeckt Maria Heijlgers.

J: A: Hennen pastor.

 

Swalmen D1782-026   -   12-08-1782   -   FS afb. 404 nr. 3

op heden maendagh den 12 august is gedoopt Gertrudis

gebooren in Swalmen van dagh ontrent middagh wettige

doghter van Matthijs Geridts timmerman ende Gertrudis

Slabers sijne huisvrouwe inwoonders, den peter is geweest

Mathijs Evers inwoonder van Swalmen en de meter Judith

Geridt oock inwoonderse in naeme van Helena Geridts

woonachtigh in Besel, absent. dit + is het teken van

Matthijs Geridts: scrivens onervaren [handtekening:] Mathijs Evers

dit is + het teeken van Juditha Geridts scrijvens onervaren

A. van Cruchten vice pastor in Asselt.

 

1782 augustus

Swalmen D1782-027   -   28-08-1782   -   FS afb. 404 nr. 4

op heden woensdagh den 28 augustus

1782 is gedoopt Petrus geboren tot

Swalmen den 27 deses savonts ten 8 uren

wettigen sone van Joannes van der Lohe

ackerman woonagtigh tot Swalmen en

Catharina Domen sijne vrouwe oock woon-

agtigh tot Swalmen, den peter is geweest

Joannes Domen woonagtigh tot Maesniel

en de meter Agnes Lutters woonagtigh

tot Swalmen.

dit + teken stelt Joannes van der Lohe

dit + merck maeckt Joannes Domen

dit + teken maeckt Agnes Lutters

J: A: Hennen pastor.

 

Swalmen D1782-028   -   30-08-1782   -   FS afb. 404 nr. 5

op heden vrijdagh den 30 augusti 1782

is gedoopt Conrardus geboren tot Swalmen

den 30 deses smorgens ten 6 uren wettigen

sone van Joannes Schreurs afwesent daghuijrder

woonagtigh tot Swalmen en Gertrudis

Clumpkens sijne vrouwe oock woonagtigh

tot Swalmen, den peter is geweest Joannes

Slabbers woonagtigh tot Swalmen, en de

meter Margaretha Clumpkens woonagtigh

tot Swalmen.

dit + teken stelt Joannes Slabbers.

dit + merck maeckt Margaretha Clumpkens.

J: A: Hennen pastor.

 

september.

Swalmen D1782-029   -   03-09-1782   -   FS afb. 404 nr. 6

op heden dijnsdagh den 3 september 1782 is

gedoopt Cornelia geboren tot Swalmen den 2

deses savonts ten 10 uren wettige dogter van

Petrus Kessels daghuijrder en Maria Kurvers

sijne vrouwe beijde woonagtigh tot Swalmen

den peter Robertus Pijpers namens Joseph

Kurvers woonagtigh tot Horn en de meter

Catharina Lentzen woonagtigh tot Swalmen

dit + teken maeckt Petrus Kessels [handtekening:] R: Pijpers

dit + merck maeckt Catharina Lentzen

J: A: Hennen pastor.

 

1782 september

Swalmen D1782-030   -   06-09-1782   -   FS afb. 405 nr. 1

op heden vrijdagh den 6 september 1782

is gedoopt Joanna geboren tot Swalmen

den 6 deses naermiddagh ten 5 uren wettige

dogter van Jacobus Clumpkens daghuijrder

en Cornelia Denier sijne vrouwe beide woon-

agtigh tot Swalmen, den peter is geweest

Theodorus Clumpkens woonagtigh tot

Swalmen, en de meter Catharina Kusters

oock woonagtigh tot Swalmen.

dit + teken stelt Jacobus Clumpkens

dit + merck maeckt Theodorus Clumpkens.

dit + teken maeckt Catharina Kusters.

J: A: Hennen pastor

 

Swalmen D1782-031   -   16-09-1782   -   FS afb. 405 nr. 2

op heden maendagh den 16 september 1782

is gedoopt Anna Catharina geboren tot

Swalmen den 15 deses snags ten 11 uren

wettige dogter van Joannes Stempkens

ackerman, en Maria Hawinckel sijne

vrouwe beijde woonagtigh tot Swalmen

den peter is geweest Henricus Hawinckel

woonagtigh tot Swalmen en de meter

Gertrudis Claessen oock woonagtigh

tot Swalmen.

dit + teken stelt Joannes Stempkens.

[handtekening:] Henderijck Hawinckel

dit + merck maeckt Gertrudis Claessen

J: A: Hennen pastor.

 

Swalmen D1782-032   -   22-09-1782   -   FS afb. 405 nr. 3

op heden sondagh den 22 september 1782 is

gedoopt Helena geboren tot Swalmen smor-

gens ten 5 uren wettige dogter van Henricus

Ramakers timmerman, en Cornelia Geraets

sijne vrouwe beijde woonagtigh tot Swalmen

den peter is geweest Gerardus Ramakers

woonagtigh tot Rurmunde, en de meter

Margaretha Heijnen woonagtigh tot Swalmen

[handtekeningen:] H: Ramakers Gerardijs Ramakers

dit + teken maeckt Margaretha Heijnen

J: A: Hennen pastor.

 

1782 october

Swalmen D1782-033   -   10-10-1782   -   FS afb. 405 nr. 4

op heden donderdagh den 10 october 1782

is gedoopt Margaretha geboren tot Swalmen

den 9 deses savonts ten 7 uren wettige dogter

van Petrus Kusters ackerman, en Agnes

Lutters sijne vrouwe beijde woonagtigh tot

Swalmen, den peter is geweest Jacobus

Glasenmakers woonagtigh tot Swalmen, en

de meter Agnes Janssen oock woonagtigh

tot Swalmen

dit + teken stelt Petrus Kusters.

dit + merck maeckt Jacobus Glasemakers.

dit + teken maeckt Agnes Janssen

J: A: Hennen pastor.

 

Swalmen D1782-034   -   16-10-1782   -   FS afb. 405 nr. 5

op heden woensdagh den 16 october 1782 sijn

gedoopt Catharina en Agnes twelingen

geboren tot Swalmen den 15 deses naermiddagh

ten 5 uren wettige dogters van Petrus Peters

ackerman afwesent sijnde, en Sibilla Simons

sijne vrouwe beijde woonagtigh tot Swalmen

den peter van Catharina is geweest Leonar-

dus Vermeulen woonagtigh tot Swalmen

en de meter Catharina Simons woonagtigh

tot Maesniel. den peter van Agnes is ge-

weest Jacobus Simons pagter woonag-

tigh onder Asselt en de meter Joanna

Albers woonagtigh tot Swalmen

[handtekening:] Leonardus Vermulen

dit + teken stelt Catharina Simons

dit + merck maeckt Jacobus Simons

dit + teken maeckt Joanna Albers.

J: A: Hennen pastor.

 

1782 november

Swalmen D1782-035   -   06-11-1782   -   FS afb. 406 nr. 1

op heden woensdagh den 6 november 1782

is gedoopt Petronella geboren tot Swalmen

den 5 deses snags ten 11 uren wettige dogter

van Petrus Geerlings daghuijrder en Maria

Geenen sijne vrouwe beijde woonagtigh tot

Swalmen, den peter is geweest Antonius

Kronen woonagtigh tot Swalmen, en de meter

Catharina Bremmers woonagtigh tot Swalmen.

dit + teken maeckt Peter Geerlings

dit + teken maeckt Antonius Kronen

dit + teken stelt Catharina Bremmers.

J: A: Hennen pastor.

 

december

Swalmen D1782-036   -   15-12-1782   -   FS afb. 406 nr. 2

op heden sondagh den 15 december 1782 is

gedoopt Cornelia geboren tot Swalmen den 15

deses smorgens ten 5 uren wettige dogter van

Cornelis Blomers schrijnwercker en Maria

Coonen sijne vrouwe beijde woonagtigh tot

Swalmen, den peter is geweest Robertus Pijpers

woonagtigh tot Swalmen namens Wijnandus

Coonen woonagtigh tot Elmpt en de meter

Catharina Blomers woonagtigh tot Swalmen.

[handtekeningen:] Corneles Blomaers Robertus Pijpers

dit + teken maeckt Catharina Blomers

J: A: Hennen pastor.

 

Swalmen D1782-037   -   17-12-1782   -   FS afb. 406 nr. 3

op heden dijnsdagh den 17 xber 1782 is gedoopt

Alexander Joannes Josephus geboren tot Swal-

men den 17deses snags ten 1 ure wettigen sone

van den heere Joannes Henricus Dresens se-

cretarius de heerlijckheden Swalmen en Asselt

en de joffrouw Maria Christina Quisthoudt

sijne huijsvrouw beijde woonagtigh tot Swalmen

den peter is geweest den heere Jacobus Quist-

houdt scholtis der stadt Ruremunde namens

den heere Alexander Carolus Josephus Quist-

houdt woonagtigh tot Antwerpen, en de meter de

joffrouwe Maria Elisabetha Theresia Quist-

houdt namens de joffrouwe Maria Catha-

rina Dresens woonagtigh tot Mastricht

[handtekeningen:] JH Dresens J: Quisthoudt

E Quisthoudt J: A: Hennen pastor.