GenBronnen

maas

Stevensweert protestantse dopen 1795-1799


1795.

Stevensweert PD1795-001   -   03-04-1795   -   FS afb. 48 nr. 2

d(en) 31 maart is 14 dagen na ‘s vaders dood gebooren en darop

d(en) 3 aprill gedoopt een kind met de naam: Theodor George Henrij

ouders. echtelieden Jsaak Theodor Caron wijl: gepensioeneert rittmeester

onder de kurassiers van Salm in dienste van h. ed: grootmoog(endheden)

en de moeder Maria Agnese gebooren Kövarij

doopgetuigen George Caron lieutenant onder de Holl: jagers en oudste zoon van het eerste bed des vaders.

en Henrietta Matthil geboorn Caron, warvoor in plaatse gestaan heeft Anna Henr: Kuhnen.

 

[geen 1796 doop inschrijvingen]

 

1796 en 1797

Stevensweert PD1797-001   -   01-01-1797   -   FS afb. 48 nr. 3

1796 is d(en) 29 december s' morgens om 7 uuren geboren en darop

1797 d(en) 1 januarij ‘s namiddags in de kerk vergadering gedoopt

Cornelia Eliesabet echte dochter van

den heere Henrij Louis Nagarede krijgscomissaris der Fr. republ. en

mevrouwe Barbara Cornelia gebooren van Suchtelen

doop getuijgen waren de heer Johan Jacob Egg med: doctor en stiefvader van de moeder

met Cornelia Eliesabeth Egg geboorene Helmolt en rechte moeder van de kraamvrouwe.

 

1798.

Stevensweert PD1798-001   -   20-05-1798   -   FS afb. 48 nr. 4

d(en) 19 maij ‘s namiddags om 3 uuren is gebooren en darop

d(en) 20 maij in de kerkvergadering gedoopt:

Johan Frederich Henrich. echte zoon van:

Johan Christiaen Theodor Kuper en Anna Henrietta Rodogera geboorene Kuhnen

peters: Ludwig Friederich Rasenbach captein in het eerste reg:

Waldek. en Joh: Henr: Kuhnen predikant en grootvader des vor.

meter Catharina Sophia Trapman geboren Polhaus geweesen weduwe Kuper

 

voortgezet 1799. doopregister

 

Stevensweert PD1799-001   -   23-06-1799   -   FS afb. 69 nr. 2

23 junij s' morgens om 7 uur is gebooren en s' namiddags in de kerkvergadering

gedoopt Johanna Maria Cornelia echte dochter van

Johann Christiaen Theodor Kuper en

Anna Henrietta Rodogera gebooren Kuhnen

peters Johann Adolff Kuhnen in Essen

Frederic Trappman in Hattingen

meters Johanna Maria de Greses geboorn Engels

Barbara Cornelia Nogarede geboorn van Zuchtelen

Cornelia Jacoba van Zuchtelen.

q. att. J. H. Kuhnen v. d. m.

 

Stevensweert PD1799-002   -   10-11-1799   -   FS afb. 69 nr. 2

d(en) 4 november is des morgens om 2 uuren gebooren en darop

d(en) 10 novemb(er) in volle vergadering gedoopt Johanna Eliesabeth

echte dochter van Dirk Smeets en Maria Catharina Bursch

getuijgen Willem Bursch en Johanna Eliesabet Smeets gebore Ketzen ex Grevenbacht

quod attestor J. H. Kuhnen v. d. m.