GenBronnen

maas

Stevensweert protestantse dopen 1790-1794


[geen 1790 doop inschrijvingen]

 

1791.

Stevensweert PD1791-001   -   06-11-1791   -   FS afb. 47 nr. 6

d(en) 6 november een onecht kind gedoopt met naam Juliana warvan na de eigen han-

dige opgave des moeder vader zijn zal Henrich Ehbert

de moeder Catharina Brantweinen caminier [= dienstmeid] van mevrouwe van Riedesel

bevallen op het casteel Walborg.

 

Stevensweert PD1791-002   -   18-12-1791   -   FS afb. 47 nr. 7

d(en) 16 gebooren en, d(en) 18 december een kind gedoopt met naam Henriette Sophie

vader D. F. Caron gepensioniert rittmeester van h. hoogm:

moeder Marie Agnese Kövarij echtelieden. gereformeerd

getuigen den heer capitein Henrie Louis Matthieu en zijn huijsvrouwe

Henriette Sophia gebooren Serriere de Bisurnee.

 

1793.

Stevensweert PD1793-001   -   10-05-1793   -   FS afb. 47 nr. 8

d(en) 10 maij op het huijs den Putting in Pruijsisch Gelderland

een kind gedoopt met naam Marc, Jean, Julien

ouders Lovis Matthieu pensioeneert Holl: officier en

Sophie Serriere de Bisurnet echtelieden en leeden van ref. gemeente

getuijgen Jean Frederic Matthieu pens: Holl: officier

mademoiselle Marie Matthieu mademoiselle Julie Matthieu

 

1793

Stevensweert PD1793-002   -   15-12-1793   -   FS afb. 48 nr. 1

geboren d(en) 13 decem(ber) 1793 d(en) 15 decemb(er) een kind gedoopt

in volle vergadering met naam Johannes echte zoon van heer Wilhelmus Arnold le Jeune en

desselvs huisvrouwe Johanna Decker. gereformeed en woonagtig

op het kasteel Eexten in het land van Luijk.

 

[geen 1794 doop inschrijvingen]