GenBronnen

maas

Stevensweert protestantse dopen 1785-1789


[geen 1785 doop inschrijvingen]

 

1786.

Stevensweert PD1786-001   -   06-08-1786   -   FS afb. 47 nr. 3

d(en) 31 julij gebooren en d(en) 6 august gedoopt Karel Maurits echte zoon van Joh: Henr: Kuhnen

predikant alhier en Anna Henrietta Magdalena gebooren Kuper.

peters de wele: zeergel: heeren Karel Christoph Schwarts predikant te

Wallach en Ossenberg. des vaders swager en

Maurits Albrecht Osthoff predikant te Gilhuijsen in het graafschap

Bentheim des vaders neef.

meeters Giesbertina gebooren Peill huijsvrouw van den wele. zeergel:

heer H. D. Kuper predikant te Bodelswing in het graafschap Mark. [de]s vaders oom. en

Maria Elisabeth Kuhnen huijsvrouw van den heer N. van der Burch

woonachtig te Monster bij 's Gravenhage, des vaders zuster.

[erachter later bijgeschreven:] overleden d(en) 6 december 1787.

 

[geen 1787 doop inschrijvingen]

 

1788.

Stevensweert PD1788-001   -   06-01-1788   -   FS afb. 47 nr. 4

d(en) 3 januarij gebooren en d(en) 6 dito darop voor volle vergadering is gedoopt

Lodewijk Gustav echte zoon van den heer scholtis:

ouders Abraham van der Leeuw en Amelia Lovisa Köberling.

desselvs peter zijne excellentie de heere S. V. L. G. grave van Heijden: Hompesch

heere van Ootmarsum, Stevenswaard, Ohe en Laak, land-drooste van Salland etc etc etc.

 

1789

Stevensweert PD1789-001   -   04-01-1789   -   FS afb. 47 nr. 5

d(en) 4 januarij op verkreegene goedgunstigste permissie en persooneele protectie van zijne

keijserlijke majesteit Joseph den 2 den bewerkt in het hoff van Ruremonde aldaar in Ruremonde gedoopt

een kind met naam Susanna Johanna.

desselvs vader en moeder Josias Constantijn Beukelaar en

Catharina Josepha gebooren Ghijsen, echtelieden

getuijgen Adriana Wilhelmina Petronella Ghijsen gebooren Albinus huisvrouwe van

den heer Ghijsen. in plaats van Susanna Christina Geertsema gebooren Klaarbout.