GenBronnen

maas

Stevensweert protestantse dopen 1780-1784


1780.

Stevensweert PD1780-001   -   10-09-1780   -   FS afb. 46 nr. 15

d(en) 10 september een kind gedoopt met naam Willem desselve vader Willem

Bursch moeder G. E. Niessen echtelieden. getuijgen den kuster

Willem Lütters en Anna van de Waderen. huijsvrouw van Lambert Niessen in Rotterdam.

 

Stevensweert PD1780-002   -   17-09-1780   -   FS afb. 46 nr. 16

d(en) 17 dito is gedoopt Adelaide Sophie echte dochter van den

heer scholtus en ouderling Abraham van der Leeuw moeder Amelia

Louwisa Köberling. getuijge ofte meeter Adelaide vreule gravinne van Heijden Hompesch

 

1781.

Stevensweert PD1781-001   -   29-07-1781   -   FS afb. 46 nr. 17

d(en) 29 julij is gedoopt Jan Guiliam Frederik

vader. Frederik Hesselberg. vaenderik in dienst van den staat

moeder. Theodora Petronella Hesselberg gebooren Fliches echtelieden.

getuijgen ecclesia.

 

1782.

Stevensweert PD1782-001   -   14-04-1782   -   FS afb. 46 nr. 18

d(en) 14 aprill is gedoopt Engelbertina Johanna echte dochter van den predikant

alhier J. H. Kuhnen en desselvs huijsvrouw Anna Henr: Magd: Kuper.

peter. Joh: Adolff Kuhnen in Essen.

meeter. Engelbertina le Fevre de Forest gebooren van Coehoorn de Holwerda.

 

1783

Stevensweert PD1783-001   -   03-02-1783   -   FS afb. 47 nr. 1

d(en) 3 februarij is gedoopt Sophia dochter van mons: Guilleaum Zusa[..]

ridder van Charmois lieutenant onder het 1 battalion Grenier Wallon

en Elisabeth Henderica Kamerling de Monge de vader rooms de

moeder gelijkse zijde gereformeerd doch wij hebben nog van haar lid-

maatschap en van haaren trouw tot hiertoe geen attestatie gezien

dus ook het kind van ons niet voor legitime kan worden opgegeven.

 

1784.

Stevensweert PD1784-001   -   04-04-1784   -   FS afb. 47 nr. 2

d(en) 4 aprill is gedoopt Amelia Lovisa echte dochter van den heere scholtis

Abraham van der Leeuw en Amelia Lovisa Köberling. getuijgen was:

Cornelis van der Leeuw grootvader.