GenBronnen

maas

Stevensweert protestantse dopen 1765-1769


Stevensweert PD1765-001   -   17-09-1765   -   FS afb. 44 nr. 1

voormiddag den 17 7br 1765 een kind gedoopt met de naam Johanna Wilhelmina

sijnde 's selfs vader Johannes Rinner en moeder

Cornelia van Entdrup egtel(iede)n getuijgen Johan

Wilhelmsen

 

Stevensweert PD1765-002   -   17-09-1765   -   FS afb. 44 nr. 2

nademiddag op den selfde d(itt)o een kind gedoopt met name Catrien Elisebeth

sijnde de vader van 't kind Jan Klijn Beneensen

moeder Anna Margarith Christiaens egtel(iede)n

getuijgen Abraham Sagne, en Caterinne Elisabeth

Janssen.

 

Stevensweert PD1766-001   -   12-01-1766   -   FS afb. 44 nr. 3

den 12 jan(uari) 1766 een kind gedoopt met name Amelia Lowisa sijnde de vader

Johan Simon Peter Ruijter en moeder Maria Cornelia

Damen getuijgen d’ h(ee)r schoutus Abraham v: d: Leeuw

en juff(rouw)e Lowisa Amelia Köberling

 

Stevensweert PD1766-002   -   14-09-1766   -   FS afb. 44 nr. 4

den 14 sept(em)b(er) 1766 een kind gedoopt met de naam van Willem sijnde de vader van

't kind de h(ee)r schoutus Abraham van der Leeuw, en moeder Amelia

Lowisa Köberling, getuijgen Cornelis van Leeuw in plaats

van Willem Gotlieb Köberling en juff(rouw)e Anna Catharina

Lemmens huijsvrouw van de heer commies Schoenmaker

in plaats van juffrouw Clara Ripping.

 

Stevensweert PD1767-001   -   08-03-1767   -   FS afb. 44 nr. 5

d(en) 8 maart 1767 een kind gedoopt met name Johan Hendrik sijnde ‘s vaders

naam Johan Eerhaart Fijfer en die van de moeder

Cherlotte Luwisa Christina van Berst

peter Hendrik Willem Beneens

meter Anna Elisabeth Graaf.

 

Stevensweert PD1767-002   -   24-05-1767   -   FS afb. 44 nr. 6

den 24 maij 1767 een kind gedoopt met de name van Lodewijk Hendrik

sijnde ‘s selfs vader Johan Frederich Kurtzius, vaendrig

in 't regiment mariniers van den heer generael

majoor de Salve, en moeder Maria Elisabetha

Kechin, peter d heer Lodewijk Hendrik

Fourgeot l(uitenan)t collonel in 't regiment van de heer

generael majoor de Salve, meter haar ex-

cellentie de gravinne Fredericea Eleonora Lowisa

Charlotta van Heijden Hompesch.

 

Stevensweert PD1767-003   -   27-05-1767   -   FS afb. 44 nr. 7

den 27 meij 1767 een kind gedoopt met name Sigismund Anne

sijnde de vader van dat kind Johan Simon Ruijter

en moeder Maria Cornelia Damen, egtel(iede)n

peter sijn excellentie d’ heere graaf Sigismund

Vincent Lodewijk Gustaef van Heijden

Hopesch, heer van Stevensweert, Ohe en Laak &c.

meter haar excellentie Anna Sophia Dorothea

gravinne van Heijden Hompesch, gebore baron-

nesse v(an) Riedezel van in Eisenbach en Her-

mansborg.

 

Stevensweert PD1768-001   -   16-10-1768   -   FS afb. 44 nr. 8

d(en) 16 octob(er) 1768 een kind gedoopt met name Johannes Cornelis sijnde

‘s selfs vader d’ h(ee)r scholtus Abraham v: d: Leeuw en

moeder Amelia Lowisa Köberling egtel(iede)n, getuijgen Cornelis

van der Leeuw.

 

Stevensweert PD1769-001   -   15-01-1769   -   FS afb. 44 nr. 9

d(en) 15 jan(uari) 1769 een kind gedoopt met name Johanna Anthonia Conradina

Magdalena, sijnde de vader van 't kind Joh: D: J: van Pittius gepensioneert

capitein ten dienste van den staat, moeder Joh: Maria Catharina

van Beuwallet, getuijgen Carel Hendrik Strohe gepensioneert

lieut(enan)t ten dienste van den staat en Willem Lutter schoolmeester

alhier in plaatse van den heer Hofraad van Lentz: ende heer

lieu(tenan)t van Wacker en mevrouw Wakker egtel(iede)n, als ook mevrouw

de majorin van Pittius in het Waldekse.

 

Stevensweert PD1769-002   -   22-01-1769   -   FS afb. 44 nr. 10

d(en) 22 jan(uari) 1769 een kind gedoopt, met de naam van Johan Peter

sijnde ‘s selfs vader Philip Carl Schaakkenrijder

en moeder Anna Geertruij Gerarts egtel(iede)n

getuijgen Johannes Keurschner en Magdalena

Palmen.

 

Stevensweert PD1769-003   -   24-03-1769   -   FS afb. 44 nr. 11

d(en) 24 maart 1769 een kind gedoopt met name Frederica Eleonora Lowisa Charlotta

sijnde ‘s selfs vader Johan Simon Ruijter en moeder Maria Cornelia

Damen egtel(iede)n peter sijn excellentie

den heere grave Anna Willem Carel van Heijden Hompes,

meter haar excellentie Frederique, Eleonore, Lowise

Charlotte, gravinne van Heijden Hompes.

 

Stevensweert PD1769-004   -   09-07-1769   -   FS afb. 44 nr. 12

d(en) 9 julij 1769 een kind gedoopt met de naam van Johannes Lodewick

sijnde d’ selfs vader Godfriet Beerts, moeder Anna

Meggel Duijven egtel(iede)n, getuijgen Johannes Kuerschner

en Lodewick Köhler