GenBronnen

maas

Stevensweert protestantse dopen 1760-1764


Stevensweert PD1760-001   -   23-03-1760   -   FS afb. 42 nr. 10

den 23 maart 1760 een kind gedoopt met name Anna Geertruij vader d h(ee)r

Johan Ernest Jacobi gepensioneert lieutenant, moeder

juff(rouw)e Elizabeth Josepha Renard, peter d h(ee)r gepensioneerde

l(ieutenan)t Robert Hamilton, meter juff(rouw)e Anna Geertruij

van Meteren, geboren Engels.

 

Stevensweert PD1760-002   -   16-11-1760   -   FS afb. 42 nr. 11

d(en) 16 nov(ember) 1760 een kind gedoopt met name Frederick Augustus vader

Johannes Mock gepensioneert vaendrig van 't regiment

Switzers van den h(ee)r colonel Chambrie moeder Anna

Maria Richard egtel(iede)n peter Frederick August Heinius

secretaris van de kreijgs en domeijnen camer der stad

Gelder.

 

Stevensweert PD1761-001   -   04-01-1761   -   FS afb. 42 nr. 12

d(en) 4 jan(uari) 1761 een kind gedoopt met name Cornelis d’ vader van 't kind is d’ h(ee)r

Abraham v: d: Leeuw schoutus alhier moeder juff(rouw)e Amelia

Lowsa Köberling egtel(iede)n peter mons(ieu)r Cornelis van der Leeuw

meter juff(rouw)e Anna Catharina Lemmens huijsvrouw van

d h(ee)r commis Schoenmaker.

 

Stevensweert PD1761-002   -   25-01-1761   -   FS afb. 42 nr. 13

d(en) 25 jan(uari) 1761 een kind gedoopt met name Hendrica Geertruij de

vader is Reinier Hoffman en moeder Johanna

Keijser, peter de l(ieutenan)t de Grees in plaats van de heer

Hendrik Breton, meter mevrouw Meurs in plaats

van mevrouw Geertruij Keijser weduwe van de heer

Breton.

 

Stevensweert PD1761-003   -   05-04-1761   -   FS afb. 42 nr. 14

d(en) 5 april 1761 een kind gedoopt met name Franciscus vader

van 't kind is de heer de Ville cap(i)t(ein) l(ieutenan)t van 't

gereduceerde regiment Switsers van den collonel

Bude, moeder Agnes Duriews

dog is na nauwkeurig ondersoek niet gebleken

dat dese bogenoemde personen met elkanderen

getrouwt sijn, dog wonen te samen in Bragt.

 

Stevensweert PD1761-004   -   20-09-1761   -   FS afb. 43 nr. 1

den 20 sept(ember) 1761 een kind gedoopt met name Johannes Simon sijnde ‘s selfs

vader Derk Bolder, moeder Elizabeth Joosten

peter Johan Simon Ruiter, jager van sijn hooggr(aeffelijke) excell(entie)

de heere grave de Heijden Hompes

 

Stevensweert PD1761-005   -   08-11-1761   -   FS afb. 43 nr. 2

den 8 nov(ember) 1761 een kind gedoopt met name Carl: Frederich sijnde d’ vader

Johan Philip Kieffer l(ieutenan)t in 't 1ste bataillon van de heere

prince van Nassau Ussingen, moeder Jacobina Christina

Distelbaart egtel(iede)n getuijgen Johannes van Meteren

gepensioneere lieut(enan)t en Johanna Keijser, huisvrouw

van d(e) h(ee)r ondermajoor en l(ieutenan)t Hoffman.

 

Stevensweert PD1761-006   -   20-12-1761   -   FS afb. 43 nr. 3

den 20 dec(ember) 1761 een kind gedoopt met name Johan Daniel sijnde de vader

Jan Godfriet Beerts moeder Anna Meggel Duijven

peter [niets geschreven]

 

Stevensweert PD1762-001   -   31-01-1762   -   FS afb. 43 nr. 4

den 31 jan(uari) 1762 een kind gedoopt met name Michiel Cornelis

waar van de vader is d(e) h(ee)r ondermajoor Reijnier

Hoffman en moeder Johanna Keijser egtel(iede)n.

 

Stevensweert PD1762-002   -   05-12-1762   -   FS afb. 43 nr. 5

den 5 dec(ember) 1762 een kind gedoopt met name Johan Andreas sijnde de

vader van het kind Johan Winters moeder Sophia

Engels peter Johan Georg Janner, meter Catharina

Börsch.

 

Stevensweert PD1763-001   -   09-01-1763   -   FS afb. 43 nr. 6

den 9 jan(uari) 1763 een kind gedoopt met name Christian Ludwig

sijnde ‘s selfs vader Carl: Wilhelm Pfaffenrath

de Sonnnenfels, lieut(enant) ten dienste van den staat

moeder Elisabetha Rebecca Wilhelmina Bender

peter Christian Ludwig Teutscher von Lisfeld

 

Stevensweert PD1763-002   -   23-01-1763   -   FS afb. 43 nr. 7

den 23 jan(uari) 1763 een kind gedoopt met de naam van Frederik Willem

sijnde ‘s selfs vader Abraham v. der Leeuw schoutus

alhier en moeder Amelia Lowisa Köberling egtel(iede)n

peter sijn excell(entie): Anna Willem Carel graaf

van Heijden Hompesch meter haar exell(entie)

Frederique, Eleonore Lovisa, Charlotte gra-

vinne van Heijden Hompesch.

 

Stevensweert PD1763-003   -   30-01-1763   -   FS afb. 43 nr. 8

den 30 jan(uari) 1763 eene kind gedoopt met name Justina Elisabeth

sijnde ‘s selfs vader Christoffel Vink provoost jaer

van sijn excell(entie) d heere d’ graaf de Heijden Hompeschen

moeder Elisabeth Moors egtel(iede)n, meter Justina Elisabeth

Grevin.

 

Stevensweert PD1763-004   -   04-09-1763   -   FS afb. 43 nr. 9

den 4 sep(ember) 1763 een kind gedoopt met name Willemina, sijnde ‘s selfs

vader Philip Peter Houdts en moeder Catharina

Jacobina Grolsin

 

Stevensweert PD1764-004   -   08-04-1764   -   FS afb. 43 nr. 10

d(en) 8 april 1764 een kind gedoopt met name Johannes sijnde de vader

van 't kind Godfriet Beerts, moeder Anna Meggel

Duijven, peters Johannes Hempel, cock van sijn

hooggraeffelijke exell(entie) de heere grave d’ Heijden Hompesch

en Johannes Lorentz, jager.

 

Stevensweert PD1764-005   -   26-08-1764   -   FS afb. 43 nr. 11

d(en) 26 aug. 1764 een kind gedoopt met name Mara Sophia sijnde de vaders

naam Johan Simon Ruijter en moeder Maria Cornelia

Damen peter Hendricus Bursch meter Maria

Lemmens. huisvrouw van den coster en schoolmeester W:

Lütter.

 

Stevensweert PD1764-001   -   27-08-1764   -   FS afb. 43 nr. 12

d(en) 27 aug(ustus) 1764 een kind gedoopt met name Willem Hendrick sijnde ‘s selfs

vader Reinier Hoffman, en moeder Johanna Keijser egte(lieden) getuigen

Amelia Lowisa Kuberling in plaats van d’ heer Willem Christiaen

Meijer, en mevrouw Zara Maria van Oorts huijsvrouw

van de heer Hendrik Breton, beijden wonende te Batavia

 

Stevensweert PD1764-002   -   30-09-1764   -   FS afb. 43 nr. 13

d(en) 30 sept(em)b(er) 1764 een kind gedoopt met name Johanna Hendricka

vader Johan Philipp Kieffer l(ieutenan)t van Nassau Usingen, moeder Jacobina

Christina Diestelbarthin peter de h(ee)r lieut(enan)t Johan Hendrich Strohe, van 't

regiment Orange Nassau, meter Sabina Christina

Diestelbarthin, huijsvrouw van de h(ee)r l(ieutenan)t Joh: Jac:

Diestelbarth van het regiment Orange Nassau.

 

Stevensweert PD1764-003   -   14-10-1764   -   FS afb. 43 nr. 14

den 14 octob(er) 1764. een kind gedoopt met naam van Sigismund Vincent

Lodewijk sijnde ‘s selfs vader d(e) h(ee)r schoutus Abraham

v: der Leeuw moeder Amelia Lowisa Köberling egtel(ieden)

peter sijn exellentie de heere grave Sigismund Vin-

cent Lodewijk Gustaaf van Heijden Hompes heer

van Stevensweert Ohe en Laak, erfheer van Otmarsen,

sessie hebbende in 't college van haar hoogmog(endheden) heeren

staten generael der vereenigde Nederlanden meter

haar excellentie mevrouw de gravinne

Anna Sophia Dorothea van

Heijden Hompesch gebore baronesse Riedesel

tot Hermansborg.