GenBronnen

maas

Stevensweert protestantse dopen 1755-1759


Stevensweert PD1755-001   -   27-04-1755   -   FS afb. 41 nr. 4

d(en) 27 april 1755 een kind gedoopt met name Johan Christiaan sijnde ‘s selfs

vader Johan Peter Knettenbrech soldaat onder 't

2de bataljon van Orange Nassau moeder Sussanna

Franscisca Zinken peter Johan Christiaan Poinking

soldaat onder 't 1ste bataljon van Orange Nassau, meter

Anna Maria Peisteren.

 

Stevensweert PD1755-002   -   18-05-1755   -   FS afb. 41 nr. 5

d(en) 18 maij 1755 een kind gedoopt met name Maria Magdalena sijnde ‘s

selfs vader Johan Geörg Eller, moeder Maria

Catharina Limo peters Johannes Peter Göbel

en Johan Christian Beuster meters Anna

Magdalena Eberlingen en Anna Maria Binking

 

Stevensweert PD1755-003   -   31-08-1755   -   FS afb. 41 nr. 6

d(en) 31 aug: 1755 een kind gedoopt met name Frederick Hendrik Julius

sijnde ‘s selfs vader Johan Andreas Horn corporael in 't

1ste bataljon van Baden, soon van wijlen den coninglijke Groot Brit-

tannische, keur Hannoversche amptverwalter huisvoogt

en koornschrijver als mede crimineel-rigter en jagt-direc-

teur Andreas Herman Horn tot Haarburgh, moeder

Christine Meints, peters d’ hoogwelgeb(oren) heere Frederick

baron Berenfels van Warnau capitain in 't eerste bataljon

van Baden en Hendrik Julius Hoffman premier sergeant

in 't voorseijde regiment meter d’ welgeb(oren) juff(rouw)e Johanna

Elisabeth van den Bergh, dogter van de wel ed(el)e gestr(enge)

heer v. d. Bergh lieutenant collonel in 't re-

giment van d’ h(ee)r generael majoor Duverle

 

Stevensweert PD1755-004   -   18-09-1755   -   FS afb. 41 nr. 7

1755 d(en) 18 sept(ember) een kind gedoopt met name Anna Willem Carel

sijnde ‘s selfs vader sijn excellentie de heere graaf

Sigismond Vincent Lodewijk Gustaaf van

Heijden Hompes heere van Stevensweert, Ohe en Laak, erfheer

van Otmarsen, sessie hebbende in 't collegie van haar

hoogmogenden, en moeder Anna Sophia Dorothea

gravinne van Heijden Hompes geborene vrij-vreulen

van Ried-ezel tot Hermansborgh, peter sijn

doorl(uchtig)ste hoogheid Willem de 5de, prince van Orange

erfstadhouder cap(i)t(ein) generael en admirael der

vereenigde Nederlanden etc etc etc meters haar coning-

lijke hoogheijd Anna van Brunswijk Wolffen-

buttel, kroon-princesse van Groot-Britannien

princesse van Orange, douariere van wijlen sijn

doorl(uchtig)ste hoogheid Willem de 4de prince van Oran-

ge /: hoogloffelijker gedagtenis :/ moeder, voogdesse

en gouvernante van onse tegenswoordige erfstad-

houder etc etc etc Willem de 5de prince van Orange en

mevrouwe princesse Carolina, princesse van Oran-

ge.

 

Stevensweert PD1755-005   -   07-12-1755   -   FS afb. 41 nr. 8

d(en) 7 dec(ember) 1755 een kind gedoopt met name Johan Hendrich

sijnde ‘s selfs vader Godfriet Beerts moeder

Anna Meggel Duiven, peter Johan Hendrick

Wittemeijer, meter Anna Elizabeth Winters.

 

Stevensweert PD1756-001   -   31-10-1756   -   FS afb. 41 nr. 9

d(en) 31 octob(er) 1756 een kind gedoopt met name Johan Reijnier

sijnde ‘s selfs vader Derk Bolder en moeder

Elisabeth Joosten, peter de heer lieutenant

Jean du Pont en meter Elisabeth Geertruij

Hoffman.

 

Stevensweert PD1756-002   -   19-12-1756   -   FS afb. 41 nr. 10

d(en) 19 dec(ember) 1756. een kind gedoopt met name Jan Reijnier sijnde

‘s selfs vader d’ h(ee)r ondermajoor Reijnier Hoffman en

moeder Johanna Keijser.

 

Stevensweert PD1757-001   -   03-04-1757   -   FS afb. 41 nr. 11

den 3 april 1757 een kind gedoopt met name Johan Godfriet sijnde ‘s

selfs vader Johan Pieter Knettenbrech, soldaat

in 't 2de bataljon van Orange Nassau onder de comp(agni)e

van den l(ieutenan)t colonel Reijtz, moeder Susanna

Franscisca Cinke, peter Johan Godfriet Bertsch.

 

Stevensweert PD1757-002   -   22-05-1757   -   FS afb. 42 nr. 1

d(en) 22 maij 1757 een kind gedoopt met name v(an) Wilhelmina Carolina sijnde ‘s

selfs vader Johan Bontzi sergeänt in 't 2de bataljon van

't eerste regiment van Orange Nassau in de compagnie

van den heere majoor van Charreton, moeder Elisabetha

Hildebrands. peters d’ heer capitain Wilhelm van Haijn en

den heere vaendrick Carel Jacob van Glauburgh

 

Stevensweert PD1757-003   -   22-05-1757   -   FS afb. 42 nr. 2

den 22 maij 1757 een kind gedoopt met name v(an) Bella sijnde ‘s selfs vader

Pieter Lam soldaat in 't 2de bataljon van den h(ee)r generael

Stuward in de compagnie van den majoor Medlen,

moeder Margariet Histe.

 

Stevensweert PD1757-004   -   10-07-1757   -   FS afb. 42 nr. 3

den 10 julij 1757 een kind gedoopt met name v(an) Cornelis sijnde de vader

van 't kind Jan Benneens moeder Elizabeth

Janssen peter mons(ieu)r Cornelis van der Leeuw

 

Stevensweert PD1757-005   -   29-07-1757   -   FS afb. 42 nr. 4

d(en) 29 julij 1757 een kind gedoopt met name Jan Hendrik Martinus sijnde

‘s vaders naam Jan Godfriet Beerts, d’ moeder Anna

Meggel Duijven peter Jan Hendrik Martinus

Lins, kock van sijn excell(entie) den heere grave van Heijden Hompesch etc

 

Stevensweert PD1758-001   -   20-08-1758   -   FS afb. 42 nr. 5

den 20 aug(ustus) 1758 een kind gedoopt met name Lovisa Margretha

sijnde de naam van ‘s selfs vader Johan Hendrich Wagner

geboortig van Eschwege uijt 't neder-vorstendom Hessen, moeder

Christina Maria Dettenrott meters juff(rouw)e Roth-Heimen

camenier bij de gravinne de Scheus in 's Hage, en juff(rouw)e Det-

tenroth tot Maastrigt.

 

Stevensweert PD1758-002   -   12-11-1758   -   FS afb. 42 nr. 6

den 12 nov(ember) 1758 een kind gedoopt met name Geörge Pieter sijnde ‘s selfs

vader Pieter Knettenbreg moeder Zusanna Franscisca

Cinken, getuijgen Johan Pieter Stritter, Geörge Strasheim

en Elisabeth Linden

 

Stevensweert PD1759-001   -   04-02-1759   -   FS afb. 42 nr. 7

den 4 febr 1759 een kind gedoopt met de naam van Sophia Dorothea Lowisa

sijnde ‘s vaders naam Dionijsius Fransciscus Moorrees predi-

cant alhier, en ‘s moeders naam Johanna Geertruijda Geselschap

peter sijn excellentie den heere grave Sigismond Vincent

Lodewijk Gustaaf van Heijden Hompes, heere van Stevens-

weert Ohe en Laak, erfheer van Otmarsen, sessie hebbende

in 't collegie van haar hoogmogende de heere staten-

generael der vereenigde Nederlanden meter haar

excellentie mevrouw de gravinne Anna Sophia Do-

rothea van Heijden Hompes geborene vrij-vreulen van

Riedezel tot Hermansborgh

 

Stevensweert PD1759-002   -   15-07-1759   -   FS afb. 42 nr. 8

den 15 julij 1759 een kind gedoopt met name Johanna Anthonia Anna, sijnde ‘s

vaders naam d h(ee)r ondermajoor Reinier Hoffman moeder Johanna

Keijser, peter d h(ee)r schoutus Abraham v: d: Leeuw, meter juff(rouw)e Anna

Catrina Lemmens huijsvrouw van de h(ee)r commis Schoemaker

 

Stevensweert PD1759-003   -   24-09-1759   -   FS afb. 42 nr. 9

den 24 sept(ember) 1759 een kind gedoopt met name Alexander vader Johannes

Pinter gepensioneert cornet van de hussaren, moeder Eva Nemet

peter Michaël Kint ses gepensioneert hussaren cornet, meter Elizabeth

Vadast