GenBronnen

maas

Stevensweert protestantse dopen 1740-1744


Stevensweert PD1740-001   -   27-04-1740   -   FS afb. 22 nr. 2

1740 den 27 april is gedoopt het kint van

Hans Jurge Schintelaer

de moeder Geertruijt Bresserin

de naem van het kint Johan Tobias

getuijge Johan Tobias

en Anna Catranina Paffin

 

1740.

Stevensweert PD1740-002   -   21-08-1740   -   FS afb. 23 nr. 1

den 21ten a[u]gusti is gedoopt het kindt van

Philippus Schilders de mo[e]der ist Maria Helena

Perebom de geteuggen sijn Jan Allexander

Schilders en Cornelius van Wolfhen won-

agtig tot Leijden der nam van het kindt

hiet Cornelius

 

Stevensweert PD1740-003   -   13-09-1740   -   FS afb. 20 nr. 3

1740 den 13 sept(ember) is een kind gedoopt met name Maria Frederica

sijnde des selfs vader de h(ee)r Johan Görge Köberling en moeder Anna

Maria Neijmans.

 

1740

Stevensweert PD1740-004   -   14-09-1740   -   FS afb. 23 nr. 2

den 14ten sebtember. ist. gedopt het kindt

van Johannes Heberling de moeder ist

Anna Sebil Kremmer het kindts nam ist

Johanna de geteugen sijn gewesen Johan-

nes Selhassen.

 

1740

Stevensweert PD1740-005   -   21-10-1740   -   FS afb. 23 nr. 3

den 21ten octobris ist gedoopt het kind.

van Barteld Feije. de moeder nam ist

Elisabeth Meües het kinds nam Reijnhart

 

1740

Stevensweert PD1740-006   -   14-09-1740   -   FS afb. 23 nr. 4

den 14 septenber is gedoopt eine dogter. wiens vader

is. de heer Johann Geörge Köberling, moeder juffr.

Anna Maria Neijmans. echte lieden, de geteugen

sijn geweest mevrou Maria Anna van Haren

echtgenott van de heere Willem van Haren,

grietman van 't Bildten gedeputerde wegens de

provintie van Friesland, ende de hoogwelge-

borren heer Frideric Johan Sigismond baron

van Heiden heere tot Ottmarsen gedeputerde

wegens de provintie van Overijssel beijde der

vergadering van haar hoogmogende de heeren

staten generaal der verenigde Nederlanden

en thans wegens haar. ho: mo: gedeputirde

commissarissen deciseurs tot Mastricht en

landen over Maese sijnde de vader van

het vorschrevene kind haar edelmogende

secretaris van dese commissie het welche

na de voorgeschrevene geteugen genomt is

Maria Friderica

 

1740

Stevensweert PD1740-007   -   10-09-1740   -   FS afb. 23 nr. 5

den 10ten sebdember is gedoopt het kindt.

van Gerardus Aldenforst de molders nam

Anna Catrina Cleve die doop geteugen sijn

gewessen Johannes Aldenforst. ende Arnoldus

Cleve ende Magdalena Aldenforst het kindt

nam ist Johannes Arnoldus

 

1740

Stevensweert PD1740-008   -   15-11-1740   -   FS afb. 24 nr. 1

den 15ten november is gedoopt, het kindt

kindt [sic] van Johannes Emminck. de moeder.

Wilhelmina Margaretta Kettel de getüegen

die absent zijn Hendrik Brumenburg en

Margareta van Bekenen wed. van Lon,

het kindts nam hiet Hendrick Jan:

 

1741

Stevensweert PD1741-001   -   17-03-1741   -   FS afb. 24 nr. 2

den 17ten mert is gedoopt het kindt van

Lambertus Keerens en Alegonda Keerens

de geteugen is Jannijcke Keerens

het kindts nam is Jannijcke.

 

1741

Stevensweert PD1741-002   -   18-04-1741   -   FS afb. 24 nr. 3

den 18ten april. ist gedoept. het kindt.

van Tobeijas Schouder. de moeder Anna

Margaretha van Keijserschwert. de getüge[n]

Jeronemis Rodem ende Henderina van

Nürenburgh het kindts namm Hermanus

 

1741

Stevensweert PD1741-003   -   05-11-1741   -   FS afb. 24 nr. 4

den 5ten november ist gedopt het kindt van

Petter Können motter Margaretta Wennigern

de doopgeteugen sijn Christianus Wenniger

ende Anna Gertreut Können het kindts

nam hiet Christianus

 

1741

Stevensweert PD1741-004   -   12-12-1741   -   FS afb. 35 nr. 1

den 12 december is gedoopt het kindt van

herr Johann Görge Köberling moeder Anna

Maria Neijmans meder is gewest haar excellentie

mevraue douaiszere generalinne baronesse van

Heiden vroue tot Ottmarssen peter haar excel.

Viceijn zoon de hooggeboren heere Sigismund

Vincent Justae Lodwig graeve van Hompesch

Heijden heere tot Stevenswerdt Ohe en Laek

na de welche het kind genamt is

Maria Loüise.

 

1742

Stevensweert PD1742-001   -   28-01-1742   -   FS afb. 24 nr. 5

d(en) 28 jannewarij is gedopt het kindt van Martin Borck

motters name Jacomeijan van Eck geteugen

Gerret Kerckenraad mid Rachel van Engeldorp.

de naam van het kint is Zibilla Gosiena

 

1742

Stevensweert PD1742-002   -   22-08-1742   -   FS afb. 35 nr. 2

d(en) 22t(en) a[u]gustus is gedopt het kindt van

Caspar Kien moeder Cathrina

Schnrien den geteugen Maria Lincken het

kindts name Andreas Heijback

 

1742.

Stevensweert PD1742-003   -   16-09-1742   -   FS afb. 35 nr. 3

den 16 sebdember is gedoopt het kindt

van Hendricus Bursch moeders name

Catrina Losten de geteugen sijn mijn broder

Johann Wilhelm Bursch ende mijn schwager

Johanes Jüngst ende Maria Losten het kindts

name Wilhelmus Johanes Peter.

 

1743.

Stevensweert PD1743-001   -   13-01-1743   -   FS afb. 35 nr. 4

den 13 jan:warij is gedopt het kindt van Nicolaus

Rorig ende Eva Johanna Driessen het kindts

nam Maria Cornelia

 

1743

Stevensweert PD1743-002   -   10-03-1743   -   FS afb. 35 nr. 5

den 10 mert is gedopt het kindt van de serigant

Johannes Hendrick Wigelin

de doopgeteugen sijn Johannes Hendrick Raüw

ende Nanetter Schwartzkoop het kindts.

name Johanes Hendrick

 

1743

Stevensweert PD1743-003   -   31-03-1743   -   FS afb. 35 nr. 6

den 31 mert is gedopt het kindt van Johanes

Mengel moeder Anna Barbara Evelinge

de geteugen Johan Hendrick Mancken

ende Anna Catrina Kiane het kindts nam

Catrina

 

1743

Stevensweert PD1743-004   -   10-04-1743   -   FS afb. 35 nr. 7

den 10 april ist gedoopt het kindt van de

herr Petrus Casijn van Norda moeders nam

Anna Maria de Roij

het kindts name Cathalijna Elisabeth

 

Stevensweert PD1743-005   -   10-04-1743   -   FS afb. 35 nr. 8

1743. den 10 april is gedoopt het kint van

de schoolmeester Jan Emmink, en genaamt

Margarita Willemine.

 

Stevensweert PD1743-006   -   18-09-1743   -   FS afb. 35 nr. 9

1743. den 18 sept. is gedoopt het kint van Arnoldus

van Meurs, en Helena Kerkhof. genaamt Maria Catrina.

 

Stevensweert PD1743-007   -   15-06-1743   -   FS afb. 36 nr. 1 [inlegvelletje]

1743. een kint gedoopt sijn vader is de heer

Johan Gorge Köberling, moeder Anna Maria

Neijmans, den 15 junius, het kint is genaamt

Sigismundes Carolus

 

Stevensweert PD1743-008   -   22-09-1743   -   FS afb. 37 nr. 1

1743. den 22 sept. is gedoopt het kint van h.

Jacobus Schoenmaker, en Anna Lemmens, getuigen

van der Leeuw, en dom. Mobachius. en genaamt

Isabelle Allegonde.

 

Stevensweert PD1744-001   -   01-03-1744   -   FS afb. 37 nr. 2

1744. den 1. meert gedoopt het kint van Peter

Keunen diacon, en Margrita Weijnigers, de

getuigen zijn de freulijn Beek, juffrouw Kuberling,

de heer Hachijn, en dom. Mobachius. en is het

kint genaamt Sophia, Maria, Wilhelmina.

 

Stevensweert PD1744-002   -   31-05-1744   -   FS afb. 37 nr. 3

1744. den 31. maaij is het kint gedoopt

van Reijnders Engels, en Katrina Margarita,

en genaamt Jan Hendriks.

 

Stevensweert PD1744-003   -   10-07-1744   -   FS afb. 37 nr. 4

1744. den 10. juijlij, gedoopt het kint van

Conraat Lieberman, en Anne Margriet, en is

genaamt Johannes.

 

Stevensweert PD1744-004   -   16-07-1744   -   FS afb. 37 nr. 5

1744. den 16. juijlij, gedoopt het kint van

Gasper Hendrik Noot en Geertruijt van

Leijmeren. genaamt Maria Meggelt.

 

Stevensweert PD1744-005   -   20-08-1744   -   FS afb. 37 nr. 6

1744. den 20 aug: gedoopt het kint van de

h. Reiner Hofman, en Johanna Keijser, getuigen

de heer majoor Keijser, en de vrouw

van de kapt: Keijser, en genaamt Elisabeth Getruij.

 

Stevensweert PD1744-006   -   13-12-1744   -   FS afb. 37 nr. 7

1744. den 13 desemb: gedoopt het kint

van de heer Küberling, en Anna Maria

Niemans. en genaamt Amelia Louise.