GenBronnen

maas

Stevensweert protestantse dopen 1735-1739


Stevensweert PD1735-001   -   23-01-1735   -   FS afb. 14 nr. 9

1735 den 23 januarius is gedoopt

Johannes Derks, soon van Hinderikus

Borsch en Catharina Getruid Schikking.

 

Stevensweert PD1735-002   -   13-02-1735   -   FS afb. 14 nr. 10

den 13 feb(ruari): is gedoopt

Jores Hendriks, soon van Lubbert Hel-

ling en Aaltjen Hermsen.

 

Stevensweert PD1735-003   -   24-04-1735   -   FS afb. 14 nr. 11

den 24 april is gedoopt

Wilhelmus Cornelis Antoon, soon van

Pieter Siemons en Susanna Maria Heul-

senbeek.

 

Stevensweert PD1735-004   -   29-05-1735   -   FS afb. 14 nr. 12

den 29 maei sijn gedoopt.

Sigismundus en Jacobus soons van Pieter Keunen

en Margarieta Wenings.

 

Stevensweert PD1735-005   -   12-10-1735   -   FS afb. 14 nr. 13

den 12 october is gedoopt

Johannes Martinus, soon van Adam Heime,

en Getruid Schutten, peter Jan van Boom,

meter Johanna Elisabeth Anglade.

 

Stevensweert PD1735-006   -   27-11-1735   -   FS afb. 14 nr. 14

den 27 novemb(er) is gedoopt

Pieter Wolters, soon van Lucas Wolters en

Arnolda van Bockhold.

 

Stevensweert PD1735-007   -   04-12-1735   -   FS afb. 14 nr. 15

den 4 decemb(er) is gedoopt

Lodewijk Christiaen soon van Christiaen Stijn-

man, en Johanna Elisabeth van Horst, peter

Lodewijk Philips Boher, meter Cornelia Brants.

 

1736

Stevensweert PD1736-001   -   26-03-1736   -   FS afb. 15 nr. 1

den 26 maërt is gedoop[t]

Anna Willem Henrik, soon van de hoog-

welgeboren heer Friderik Johan Sigismond b[a-]

ron van Heiden, h(ee)r tot Ootmarsem beschre[ven]

in de ridderschap van Overijsel, en wegens d[e-]

selve provintie gedeputeert ter vergadering v[an]

haar hoog moog(endheden): de heeren staten generaal de

verenigde Nederlanden; en van haar hoogw[el]g[eboren]

Eleonora Henrika Machritia geboren gravinne

van Hompesch

 

Stevensweert PD1736-002a   -   22-04-1736   -   FS afb. 15 nr. 2

den 22 april is gedoopt

Hinderina Franken dogter van Gerardus

Franken en Hinderina Franken, peter Ous[...]

Jacobs, meter Hinderina Schriders.

 

Stevensweert PD1736-002b   -   22-04-1736   -   FS afb. 15 nr. 8

1736 d(en) 22 april is alhier gedoopt Henderina Franken, dogt[er]

van Gerardus Franken en Henderina Franken

 

Stevensweert PD1736-003   -   13-05-1736   -   FS afb. 15 nr. 3

den 13 maai is gedoopt

Sigismundus, soon van Pieter Keunen

en Margrieta Weenings.

 

Stevensweert PD1736-004   -   13-05-1736   -   FS afb. 15 nr. 4

den 13 maai is gedoopt

IJke, dogter van Oortgijs Garnols en

en [sic] Lumke Offe.

 

Stevensweert PD1736-005   -   19-08-1736   -   FS afb. 15 nr. 5

den 19 august(us) is gedoopt

Elisabeth dogter van Henderik Mulder en

Clara Franken.

 

Stevensweert PD1736-006   -   14-10-1736   -   FS afb. 15 nr. 6

den 14 8ber is gedoopt

Hinderik soon van Pieter van Harwa-

di en Johanna Muelebeek.

 

Stevensweert PD1736-007   -   28-10-1736   -   FS afb. 15 nr. 7

den 28 octob(er) is gedoop[t]

Cornelia dogter van Wouter de Goe

en Elisabith Mulders.

 

1736.

Stevensweert PD1736-008   -   02-12-1736   -   FS afb. 15 nr. 9

den 2 decemb(er): is gedoopt

Amarentia onegte dogter van Aleida

Entink en na haar seggen van Jan van

der Laan.

 

1737

Stevensweert PD1737-001   -   27-02-1737   -   FS afb. 15 nr. 10

den 27 feb: 1737 is gedoopt

Johanna dogter van Reek Janse en

Henderijn van Nuijs.

 

Stevensweert PD1737-002   -   28-04-1737   -   FS afb. 15 nr. 11

den 28 april is gedoopt Jan Christoffel

de vader Freederik van Beek de moeder

Barbera Masen

 

Stevensweert PD1737-003   -   16-06-1737   -   FS afb. 15 nr. 12

den 16 junius 's nademiddags gedoopt door ds. Hensbroek

Johanna Elisabeth, vader Johan Andries Gram. egteluijden

moeder Ongel Grams.

 

Stevensweert PD1737-004   -   15-09-1737   -   FS afb. 15 nr. 13

den 15 september 's nademiddags is gedoopt door ds. J G Kals

Aalje van vader. Dederik Luijkas soldaat.

moeder Geeske Luijkas egteluijden.

 

Stevensweert PD1737-005   -   13-10-1737   -   FS afb. 15 nr. 14

den 13 october 's nademiddags is gedoopt door ds. J G Kals

Dirk Peter soon van Peter Koehnen

Margareeth Weeniger egteluijden. lid:

 

Stevensweert PD1737-006   -   20-10-1737   -   FS afb. 15 nr. 15

den 20 october, 's nademiddags gedoopt door ds. J G Kals

Anna Maria dogter van Johan Sijp vader sold.

Anna Catharina [niets geschreven] egteluijden

 

Stevensweert PD1737-007   -   17-11-1737   -   FS afb. 15 nr. 16

den 17 november 's morgens gedoopt door ds. J G Kals

Jurrijen Lodewijk soon van Gregorius Vogel, soldaat.

Anna Sofia nu Vogel. egteluijden.

 

Stevensweert PD1737-008   -   26-12-1737   -   FS afb. 15 nr. 17

den 26 december des morgens gedoopt. door ds. J G Kals

Albertus soon van Christoffel Kiesel soldaat

Diena [niets geschreven] egteluijden

 

[1]738

Stevensweert PD1738-001   -   26-01-1738   -   FS afb. 15 nr. 18

den 26 januarius is 's morgens gedoopt door ds. J G Kals

Johannes Thiellemannus soon van Johannes Hermanus Stevens sergeant en adjudant

Ursula Schelbergen egtgen en bijde lidm:

 

Stevensweert PD1738-002   -   30-03-1738   -   FS afb. 15 nr. 19

den 30 maart is des nademiddags gedoopt door ds. J G Kals

Catharina dogter van Joh: Coenraet Roda soldaat en

Margreta Caenin egteluijden

 

1738

den 21 juni des nademiddags in bijsijn van de

lieut. Hachijn als ouder en de schoolmeester sijn gedoopt

in de kerk geen predikatie sijnde. wegens mijne kwaalijk gestelt-

heijd des lichaams. door mij J G Kals.

 

Stevensweert PD1738-003   -   21-06-1738   -   FS afb. 16 nr. 1

Johannes Hillebrant vader. Hugo de Wagenaar

moeder. Maria de Wagenaar e. l.

 

Stevensweert PD1738-004   -   21-06-1738   -   FS afb. 16 nr. 2

Anna Sophia Elisabeth dogter van Wijnand Gloudie vad[er]

Johanna Elisabet nu Gloudie moeder e. l.

 

Stevensweert PD1738-005   -   13-08-1738   -   FS afb. 16 nr. 3

den 13 augustus 's avonds, op instantelijk ver-

soek, is, in tegenwoordigheijd van m(eeste)r Henricus Bursch,

als diacon de h(ee)r Schou, de schoolmeester en Jan Burger

als getuijgen, door mij J G Kals gedoopt.

Jan Antoni soon van Hendick van Nieu-

land, soldaat ond(er) Brak[el]

Maria van Roosendal. egteluijden.

 

Stevensweert PD1738-006   -   25-09-1738   -   FS afb. 16 nr. 4

den 25 september naadat kkr [= kerkeraad] gehouden was.

met goedvinden van den geheelen kkr. en bijsijn van twee uijt

deselve daartoe versogt. gedoopt. door J G Kals.

Anna Catharina dogther van Caspar Eckhard. sol-

daat onder Braakel.

Anna Dorothea Kille-

wijn egteluijden.

 

Stevensweert PD1738-007   -   26-10-1738   -   FS afb. 16 nr. 5

den 26 october gedoopt door ds. Kals in bijsijn van k[er]k[e]raad

Lidia dogter van Arnoldus Meirs tamboer

onder Brakel. egteluijden

en Helena Kersthof lidmaat.

 

Stevensweert PD1738-008   -   02-11-1738   -   FS afb. 16 nr. 6

den 2 november 's morgens door d: Kals

gedoopt naa de eerste predikatie

Gloudie soon van Frederik de Noo sold: van Braakel

en Elisabeth de Cleijn egtel:

 

Stevensweert PD1738-009   -   05-11-1738   -   FS afb. 16 nr. 7

den 5 november 's nademiddags.

naa dat er door mijn heer Schou was, met besloten deuren

een voorstel gedaan over Heb: XI: 6: in tegenwoordigheijt van mijn

h(ee)r Hensbroek, mijn heer van Reede als ouderling, mons(ieu)r Henri-

cus Bursch als diacon, is, door mij J G Kals gedoopt.

Peternel, dogter van Valentijn Kruck sold. onder Brakel lidmaat.

en Maria van der Berg paepse

egteluijden

 

Stevensweert PD1738-010   -   30-11-1738   -   FS afb. 21 nr. 1

1738 den 30 november 's morgens, naa de predicatie is gedoopt

door ds. J G Kals

Peternella dogter van Bastiaan Baars. [niets geschreven] onder Braakel

Peternella van de Pavert. egteluijden.

 

Stevensweert PD1739-001   -   05-03-1739   -   FS afb. 19 nr. 2

17190 [sic: vermoedelijk 1739] den 5 maart is gedoopt Johanna Elisabeth dogter van

Peter Köhnen en Margaretha Wenniger egt(e)l(iede)n

 

Stevensweert PD1739-002   -   08-04-1739   -   FS afb. 20 nr. 2

1739. den 8 april is gedoopt het kind van Andries Nieuwendorph

en Maria Besang. 't kint gen(aam)t Martina

Johanna. getuigen Johannes Sijnnaart en Johanna Sofia Bosangh

 

Stevensweert PD1739-003   -   28-04-1739   -   FS afb. 19 nr. 1

1739. den 28 april gedoopt het kind van Arnoldus

de Voogt, moeder, Mengel Jongste, het kind

gen(aam)t Johannes Jacobus,

getuige Johannes van Bremme

 

Stevensweert PD1739-004   -   28-04-1739   -   FS afb. 20 nr. 1

1739. den 28 april is gedoopt het kind van Jurrien van

Selvolde en Leena Swijntjes, het kind is gen(aam)t

Leena. getuigen Koobus Eijsvogel en Aaltje van Selvolde

 

Stevensweert PD1739-005   -   01-05-1739   -   FS afb. 21 nr. 2

1739 den 1 meij is gedoopt het kint van Jan Dirkze

van Driel, en Grietje Wickers. het kint haar

naam is Petronella Helena

getuigen Claas Jansen van Wees,

en Helena van Engelen

 

1739

Stevensweert PD1739-006   -   21-10-1739   -   FS afb. 17 nr. 1

den 21 october is gedoopt het kind

van Herman Pfaaff, soldaat in het

regiment van den heer collonel

Smissaart onde compagnie van den

heer major Dijsen, des moeders

naam is Elisabeth de getuigen

Johan Wilhelm Hohn en

Anna Maria Barbara Kremers, de

kints naam Barbara Wilhelmina

 

Stevensweert PD1739-007   -   15-11-1739   -   FS afb. 22 nr. 1

den 15 novemb(er) 1739

is gedoopt het kint van Henderik Struijk

de moeder Marija Struijk

de naem van het kint is Maria Catarina

getuijge Jan Beneens

en Anna Marija Defferen