GenBronnen

maas

Sevenum namen index op inventaris 7 schepenbank 1563-1607


Schepenbank Sevenum 1562-1607

Physieke bron: RHCL Maastricht 01.046B - Sevenum inv. 7

Digitale bron: GenBronnen - afbeeldingen, transcripties, namen index en glossarium.

 

Namen index [namen - afbeelding nummers]:

 

Achen – 12, 14

Achen, probst tho – 168

Aerts, Jan van – 132

Aifferden – 19

Alarts, Jan – 193

Albertz, Jacop – 170

Alijmoelen, Gaertgen ingen – 95-96

Alymolen, Jan ingen – 49

Alymolen, Peter ingen – 30

Andrex/Andries/Andryss sint – 153-155

Anthonius, broederschap van sint – 90

Ardennen – 19

Ardt/Aerdt, Wyllemken/Wyllem van – 132

Arsen/Arssen/Aerssen, Reiner/Reyner/Reijner fan/van – 85, 97, 100, 103-106

Arssen – 26, 65-66, 68

Ass, Johan – 167

 

Baremondt, tho – 109

Barll/Bairll/Barlo – 6, 23, 109, 113, 117

Basten, Jan – 50

Baten, Percken – 60

Beeckmans, Jan pastoers tho Lottum – 127

Belen, Henrick Fladers – 86

Belen son/Beelen, Marten – 81, 107, 130-131

Belien, Jtgen – 52

Belikens, Gerritgen – 77

Bellekens, Pieter – 161

Bercham, Philips van – 9

Berchum, Beel van [dochter van heer Pouwels] – 163

Berckhoffs camp – 90

Berg/Berghe/Berchs, Jan vande/vanden – 32, 35, 120

Bergen, Met vanden – 46

Bergen – 7-8

Bergerhoeck – 154

Berghums kolck – 57

Berghmans hoffs, Gerit op – 95

Beringen, Johan van [scholtis in Venlo] – 104

Bernsam/Bernsau, Lodowichs van – 4-5, 9-11, 14-16, 73

Bernsam/Bernsau, Sibert/Sybert/Zybert/Sibertz/Syberts/Sybertz/Siberch van – 6, 9-12, 16-18, 73-74

Bestgens/Bestiens, Dierich/Derick/Derich – 7, 9, 22, 32-33, 40, 47-48, 64, 67, 100, 115, 150-151

Beuckum/Beucken, Derick van den – 116, 118-119

Biessell/Besell, Joost van – 92-93

Binghen – 19

Blerick – 126, 128

Blitterswick – 131

Blitterswick, Arnts van – 195

Boickholtz, Arnt van – 19

Bolckens, Geritgen – 4

Bongertz/Bongaertz, Symon – 91

Borlo [= Baerlo], Aloff van [=Adolf Schenck van Nydeggen] – 106

Borwater, Seiger – 39

Brant, Luef ingen – 22

Brants/Braents, Wijllem – 131, 135

Brants huysvrow, Grietien Wyllem – 131

Bree, Mechtelt van – 110-111

Brey – 12, 21

Broeck, Geradt/Gerardt vanden – 147-148

Broeckhuysenvorst – 183

Broekhuysen, Johan van – 110

Broick, Arnt opte – 8

Broick, Ercken vanden – 24, 60

Brueck/Broick/Broeck, Reintgen/Reintken/Erken van de – 56, 73, 126, 134, 176, 178-180, 182, 192, 195

Brueck, Jan van den – 7

Bruggen, Hans van – 163

Burlo, van – 110-112

Byll/Bijll, Baert – 89-91

 

Camp, Henrick opgen – 90

Camp, Reijnken vande – 170-171

Caspers/Caspars/Kaspers, Lenardt/Leonardt/Liennart – 111-114, 116-118, 129-130, 133-134, 138, 141, 145-149, 152-156, 160-161, 166-169

Cien, Gerit – 94

Cigorgri, ridders – 109

Claess, heeren van s: – 163

Claessen/Peeter Roeskens huijsvrouw, Grietien/Grijtien/Grietien – 183, 185

Cloitgens, Jan – 8

Cloitgens, Nis – 70

Clomp vander Horst, Jan – 170

Colen/den Kuelen, Peter – 60

Coninx, Heyn – 113

Coppen/Coppers/Copper, Jan/Johan – 63, 129-130, 133-134, 138, 141, 145-146

Copper, opten – 195

Coppers/Copper, Thews – 127, 129, 136-137

Costers van Roij, Jan – 122-123

Costers, Peeter – 187, 191

Cronenberecher hoeck – 153

Cronenborch, Meus van – 27

Cronenborch, Peter/Peterken van – 40, 53, 56

Cronenborgh, Huub van den – 7

Crouwels, Gaert – 139, 195

Crouwels, Trijn – 140

Cruck(en)/Kruckum, Gerrit op die/van de – 9, 72, 78

Cuelen, Derich vander – 32

Cuenen, Hein – 196

Cuenen, Jan – 52

Cuper/Cupers/Cuijpers, Hein/Heijn – 38, 60, 70, 185

Custer, Reiner – 40

Custer, Denis die – 67

Custers, Derick – 35

Custers, Gaert/Gairt – 58-59, 63

Custers, Jacop – 38, 44, 47, 49, 51, 56

Custers, Jan – 42, 44

 

Dael, Alart van – 120, 122-123

Dalenbroick, heren van – 13-14, 17, 19

Damen, Roickus – 35-36, 38-39, 41

Denen, Denyss – 153

Denen, Thoniss/Thonis – 154

Dereskens/Deriskens/Deryskens, Jacop – 80, 110, 114, 119-121, 123, 126, 195

Dericken/Dericks/Dericx/Dierix/Diericks/Dierijcks, Jan – 23, 100, 102-105, 108-112, 114-116, 118-121, 138, 140-141

Dericks, Aletien – 178-179

Dericks/Derichs/Derickx, Gosen – 62, 64-67, 69

Dericks, Jtgen – 172-184, 188, 191

Dericx/Derix, Bestien/Bestgen/Bestiaen – 87, 90-91, 108

Derix, Alitgen huisvrouw van Bestgen – 90

Dick, Floir van – 53, 58, 74

Dierich Smytzson, Jacob – 7

Donck, Wylantz Henrichs vander – 17

Dorren/Dornen, schepen van – 157, 159

Drabbels, Wolter – 99, 103, 161

Drimborn, heer van – 12

Driptz/Dript, Dederich van – 90-92

Drobben, landt van – 90

Droem, Jan – 32

Duesen, Jan – 48, 56

Dunck/Donck, huis vander – 12, 18, 24, 29, 60-61, 147, 152, 155, 161-162, 166

Dunck/Donck, Maria/Merien/Marij van der – 10, 12, 17

Dunck, Lieven – 73

Duren/Dueren – 74

Dusens, Derick – 49

 

Egeren, Henrick – 194

Egeren, Jan van – 166

Eill/Eilen, Frans van – 35, 41

Eind, Wientgen van – 67

Emmerick – 138, 145

Erkens, Enken – 111

Erckens/Erkens, Reintgen/Reintken/Reyncken/Reynken/Renken – 30, 32, 39, 41-45, 50, 71-75, 89, 91, 103, 112, 126, 136-137

Erckens/Erkens, Reintken die jonge/Rencken/Reynken – 64, 67, 72, 78, 99-100, 194

Erckens, Thisken Reintgen huisvrouw – 50

Ercklens – 19

Eickenenbois, Giesken van – 43

Erdtbruicken – 85

Ertbruggen, Gerrit vanden – 73

Evers, Nael – 131

Eyckenenbois, Jacob van – 41-45

 

Fenra, Jan Drisskens fan – 85

Fererdtbrujcken, Geret – 87

Ferfergert, Leitjen – 84, 86

Ferfergert, Leitjen fer – 87

Ferfergert/Ferfergerten, Lenert – 78-79, 81

Ferfergerts, Jacops – 80

Ferlinden, Wilm – 87

Fermier, Jan – 11

Fladers, Henrijck – 87

Flatten, Johan van – 12, 59, 74

Flatten, Reiner/Reinartz van – 6, 11-12, 17-19, 23

Flatten, Werner van – 4-6, 14

Floeren weij – 90

Floerkens, Henrick – 153

Floirkens, This – 55

Fockert, Jan die – 69

Fonten, Thyss – 117, 121

Fransen, Drijss/Dries – 109, 111

Franssen/Fransen, Derick – 95, 100, 102, 105-106, 108, 170

Frythoff [van Neer], Wyllem vanden – 120

 

Gaetskens, Herman – 134-135

Geerkens/Geirkens – 23

Gelre, Aloff/Alep/Aleph [= Adolf] van – 108-109, 111-113, 118, 127-129, 136-137, 188-189

Gelre, Valenus – 66, 68

Gelre, Wijnantz van – 12

Genaspen, Peter van [van Erkelens] – 94

Gennep – 181

Gerats/Geradts/Gierets/Gierats, Derick/Dierik/Dierick – 99-100, 103, 105, 115-116, 119-120, 138, 140, 150-151, 156-157

GeritsGeritz ofte Stranck, Jan – 69, 195

Gerkens/Geerkens/Geirkens, Jan – 26-27, 32

Getsen, Gerrit, 60

Geubels, Gerrit – 64, 67

Geumskens, Jan – 60

Gieligens, Henrich – 34

Gielkens, Jan – 116

Gielkens, Peeter – 131

Giesens, Jan – 77

Gieskens, Reintgen/Reintken – 60, 70-71

Gieskens, Seiger/Zeiger/Sieger – 49-50, 54

Gijssen, Rencken – 100

Gilen/Gillen/Gielens, Tijs/Tis/Tissken/Ties – 81, 86, 91

Gladbach – 11, 19

Goer, van – 156

Goer, Adolph van – 143

Goer, Aldelier/Adelaert/Alart van – 129-130, 133, 143, 145

Goer, Anna van – 130, 138, 142-144, 195

Goer, Catrina/Catrinen van – 142-144

Goer, Dennen van – 169

Goer, Geradt/Gerdt van – 129-130, 133, 142-143

Goer, Reyner/Reynardt van – 130, 133, 138, 142-147

Goer, Wyllem van – 142-145

Goijen/Goyen – 99-101, 109

Goor/Goer, Adolph van – 90, 142

Gosen, Geertgen – 62

Gossens, Jan – 161

Gribbenforst/Grubbenforst /Grebbenforst– 19, 89-90, 92

Groet, Gaert de – 127

Groet, Jacop de – 127

Guesken, Pieter – 141

Guilich/Gulick – 17-19, 23-24, 144

 

Hacken, Jan [burger van Venlo] – 93-94

Haetert, op gen – 163

Haren, van – 87

Haren, Derich van – 3

Hartefelt, Jan van – 62, 64-69

Hasenhorst/Hesenhorst, Heijken van – 7

Hasenhorst, Jan van – 60

Hees, Diderich vander – 6

Hees/Verhees, Jan Derichsen vander – 42-43, 46, 52, 195

Hees, Johan vander – 89-90

Heij/Hey [van Venlo]/Verheyden/Verheyen, Wolter/Wouter op – 112, 116, 121, 123, 125-126

Heijnents, Giel – 117

Heijsters/Heysters kinderen – 110, 112, 114

Heijterick, Peeter van – 113

Heiltgens, Pouwels – 56

Heinus/Hennis, Peter – 89, 93

Helden – 122, 169, 191

van Helden van Bree, Jan – 170

Hennents, Deric – 182

Hennerts/Hennents, Henrick/Henrich – 125-132, 134, 136-138, 150, 194

Hennijs, Henrick – 7

Hennis/Hennents ofte Roeskens genant, Mercken – 174, 176-180

Henrichs, Sebastiaen – 69

Henrichs, Simon – 69

Hergraef, Michel/Michael vanden – 161-162

Hermans, Baet – 134

Hermans, Gerrit – 60

Hermans, Heijnken/Heynken – 112, 121, 123

Hermens, Peter – 72

Herments, Henrick – 123

Herss, Jan vanden – 151

Hillagen – 3

Hodemeicker, Jan die – 49

Hoeck, Wyllem ingen/inden – 176, 178-180, 182

Hoeff, Gaert van – 91

Hoen – 133

Hoen, Reiner – 67-68, 70

Hoick/Hueck, Alert/Alertgen ingen – 13, 28, 32, 36-37, 46

Hoick, Jan ingen – 24

Hoick, Tiesken vanden – 98

Hoin [Hoen] – 19

Holent, Lem Lenerdt son in gon – 83-84

Hollant, Kornelis/Cornelis ingon/inchen – 81, 86, 91

Holtappels/Holtappell – 66, 68-69

Horn/Hornen – 87, 181

Horst – 73, 101, 122, 128, 169, 192

Horst, Jan Ferdelen fan der – 80

Horst, Floircken This vander – 52

Houck, Pouwels in den – 8

Huben, Geerken – 122-123

Huben/Houben, Henrich – 60

Hueck, Jacob ingen – 40

Huick/Hoecks/Hoeck, Wilm/Wilhem in den/ingen – 78, 97, 99-100, 103, 138, 140

Hulss, Derisken van – 172

Hulss, Frederich van – 172, 181-182

 

Inckefoirt, Bastiaen – 67

 

Jacops huisvrouw, This – 43

Jaken, Geradt – 132

Jan, Gisbert – 112

Janen, Geret – 80

Jans/Janss, Willem/Willemken – 52, 170

Jegers, Marten – 65-66, 68

Jennis/Jenniskens, Henrich/Henrick – 73, 154

Jetgens. Pouwels – 70

Jndt, Zeger van – 194

Joosten/Joesten, Derich – 96

Jutten, Reyncken – 95

 

Kamp, Gies/Giesken/Gisken/Gisbert vanden – 40, 42, 52, 55-56

Kamp, Tonis vande – 60

Kamp, Peterken vangen – 60

Keltiens, Grijtien – 193

Kemerlinck/Kemerlingh, Henrick/Henrich – 26, 32

Kersten, Jacop – 153

Kessel – 19, 122, 136, 169, 191-193

Kessel, Henrich van – 69

Kessel, Wijllem van Kessel tho Helden – 117, 121

Kessels, Frans – 22

Kessels, Jan – 167-168

Keteler, Peter – 92

Kiespenningh/Kiespennyngh, Herman – 71

Kolen, Tonis – 72

Kosters, Leen – 24

Kosters, Peeter – 115

Kosters, Tis – 77

Kraecken, Geradt – 182

Kraecken, Gijss – 157

Kremer, Rut – 24

Kremer, Trijn – 127

Kremers, Bast – 23

Kremers/Kremer, Jan Basten – 23, 32

Kremers, Metgen – 30

Kremers, Wijllem – 124

Kronenberger hoeck – 148

Krouels, Ian – 88

Krouwels/Crouwels, Clais/Claes – 27, 39, 49-52, 58, 64, 73

Krouwels, Dries – 76

Krouwels, Gaert – 166

Krouwels, Tryn – 139

Kuynen, Heijn – 128

 

Laett Lenaertssen, Herman de – 91

Laieff, Genart inden – 90

Lavier, Herman – 23-24, 31-32

Leenen, Gerrit – 24

Leijsters kinderen – 108

Leisten/Leiste, Derisken – 60

Leitgens, Werner/Wernner/Wernnert – 53, 55, 58, 62, 70-74

Lemmen, Jennisken – 39

Lemmen, Jenniss – 194

Lemmen, Lenardt – 194

Lemmen, Lis – 26, 32

Lemmen, Peter – 8, 45

Letgens, Alart – 100

Letiens, Marten – 170

Leuten/Loyten/Loijten, Jan – 102, 112, 130, 148, 152-155, 178, 180, 194

Liebkens, Jan – 29

Lientkens, Gaert – 41

Linden/Linen, Peterken van, 60

Linden/Lynden, Wilm ter/vanden/vander – 78, 91, 95

Lins, Theus – 60

Linsen, Joannes – 4

Locht, Henrich vander – 169, 191

Loen, Henrick van – 151

Loven/Loeven, Gerrit/Gaert, Gairtz van – 36, 53, 55, 58, 62, 70, 72-74

Luijck – 168

Luncx/Luijnx/Lunx, Gerrit/Geradt/Gerat – 26-27, 32-33, 46-47, 108, 110, 115

Lynen, Marten van – 132, 135

Lynen huysvrow, Enneken Marten – 132

Lyr, Diderich vander – 19

 

Machss, Jan – 107-108

Maechs, Peeter – 194

Maes, Mais Michill son – 63, 70

Maess, Geradt – 102-103

Maess, Lijsbeth – 102-103

Mags/Machs/Maechs/Maegs, Geradts/Geradt – 110, 114, 126, 154

Mags, Peeterken – 110

Malden – 181

Maris, Tisken van – 74

Marnix, van – 129-130, 141, 156, 161, 169

Marnix, Ursula van – 130, 133, 138, 143-145, 147

Martens, Luff – 134

Martens, Wyllem – 134

Masen, This – 68

Meerlo, Henrich/Henrick van – 131

Meerlo, Jan van – 131

Meill, Henrich van – 76

Merdts/Mordt/Merdtz/Merts, Jacop – 87, 127

Merlo, Henrich van – 196

Merlo/Meerlo, Nael van – 134

Mertens/Martens, Johan/Jan – 4-6, 8-22, 24, 30-32, 52, 77, 127, 130-132, 134-136, 149-150

Metering, Meer – 110

Metten, Gijl/Gyl/Giel – 108, 121, 153-155, 161, 166-169

Metten, Wyllem – 157, 170

Meuskens, Maas – 60

Michiel – 66Mill/Mils, Derich/Derick van – 24-25, 28-29, 34-37

Mijl/Myl, Gyss van – 149, 156

Mill, Geertgen weduwe Derichs van – 48

Moller [van Vorst], Frans – 72, 93, 147

Moller, Gaert die – 59

Moller [vanden Horst], Jan/Johan die/de – 7-8, 21-22, 25, 35-39, 61, 73, 75-76, 99, 103, 112, 147

Monicken hof – 154

Monts, Gies – 40

MontsMontz, Lambert – 166, 171-172

Montz/Monts/Mont, Derick/Derich/Derick/Dierick – 23, 26, 29, 32, 36, 65, 99, 140, 151, 157

Montz, Heintken/Heintgen – 62, 64-66, 68-69

Montz, Reynken – 171

Muns/Monts, Bestien/Sebastianis/Bastians – 78-79, 83-84, 87, 170

 

Naelkens, Giesken – 97

Nailtgens, Stintken/Stientgen – 24, 40

Negele, Henerske van – 4

Neijers, Metien – 175

Nelis, Grietgen – 95

Nelissen, Tisken – 81

Netten, Wyllem – 118

Nijmmegen – 151

Nijssen, Derick – 104, 113

Nissen, Jacob/Jacop – 4, 17, 24, 28-29, 32, 36-38, 40-43, 47, 49, 54, 56, 60, 62

Nisser, Peter – 3

Noessen, Jan – 117

Nollekens, Hanss – 101

Nollekens, Jans – 4

Nollickens, Mais – 63

Nyen huiss, Peeter van – 126

Nymegen, Gerrit – 69

Nyssen/Nijssen, Derick – 110, 114

 

Oij, ingen – 110-112

Oir, Derich van – 30

Oir/Oird/Ordt, Willemken/Willem/Wyllem van – 27, 33-34, 49-50, 54, 58-59, 63, 75, 134

Oirt, Kerstien fan ter – 87

Olft/Ulft, Aletgen van – 100

Olymuelen, Symoin in gen – 151

Oluslegers, Peeter – 151

Ool – 121

Oordts, Grijet van – 193

Opploe – 181

Ordt, Stijn van – 134

Ordt, Bel Wijlms fan – 81

Ordt, Marten van – 139, 162-165

Ordt, Wyllem van – 163-164

Ort, Jan aengen – 90

Ort, Gaert – 61

Ot [bode in Venlo] – 44-45

Otiens [van Bree], Engel – 119-121, 123, 126

 

Panhuis, Derick int/in gon/in gen – 84-85, 89-92

Pelsers, Bernt – 50

Peterkens son, Joist – 196

Plettenborch/Plattenborch, Robert/Robolt van – 12, 17

Poeils/Poels/Poel, Matheus/Teusken/Teuken/Mathews – 4, 99, 101, 109, 112, 117-118

Pouwels/Pouwelsen [van Cronenborgh] – 25, 28-29, 34-38, 42, 44-45, 55, 57, 67, 70, 196

Pouwels, Gerrit/Geradt – 70, 194

Pouwels, Henrick – 137, 148, 153-154

Pouwels, Jacop heer – 162-165

Pouwels son, Marcus – 70, 75

Pouwels sohn vanden Bercken, Peeter – 179, 182-183

Pouwels son, Pouwels Willem – 47

Pouwels, This – 60

Pouwelss, Pouwels Leitgen – 73

Propers, Jan – 196

Pruijmens, Peeter – 178

Pruymers/Pruijmens/Pruimes/Prumes, Pouwels/Powels – 99, 103, 139

 

Raeijmeckers/Raeijmeijckers/Rameec kers, Lenaert/Lennert/Lenert – 90-92, 149

Raets/Raetz/Ratz, Gysberten/Gysbert/Gisbert – 99-100, 103-106, 110, 120, 124, 168

Raey, to – 68

Raidemeicker, Jan die – 60

Raits, Gerrit – 39

Raits, Reintgen – 39

Raitz, Giskens [en vrouw Bely] – 23

Ramecker, Lenert/Lenerden – 85

Rameckers, Jacop – 86

Reinckens, Tisken – 86

Reiners, Dierick/Derick – 161

Rejneren/Reynen/Reijnen, Jan – 85, 174, 176, 178-179, 182

Rens, Gerrit van – 56

Rens, Jacop fan – 86

Reyners/Reijners, Dryss – 113

Reynkes, Reynken – 136

Rodemans – 66

Roeffertz, Anna – 17

Roffert – 101

Rofferten, Goijen – 194

Roilkens, Maes – 58

Roeskens, Enken Geradt dochter – 193

Roiskens/Roeskens/Roeskes/Roskens, Gerriden/Gerit/Gaert/Gerardt/Geradt Jan son – 48-49, 77, 96-97, 104-106, 114, 118, 120-123,

      126, 130, 133-134, 139, 147, 152, 157-158, 167, 169-171, 176-177, 179-183, 185-187, 189, 192

Roiskens/Roeskens, Gisen/Gysken/Gyssen – 8-9, 48, 151

Roiskens/Roeskens, Jan/Johan – 4-7, 9-11, 13-16, 27, 34, 46-48, 62, 64-65, 70-72, 74-75, 93

Roskens/Roeskens/Rooskens/Roeskes, Peeter/Peter Jan son – 84, 86, 88, 95-97, 99-100, 103-104, 106-108, 110-112, 114-116, 118-121,

      127, 130, 138-139, 147, 149, 151-154, 156, 162-163, 165, 167, 170-172, 176, 183-190

Rouers/Rouer, Peter – 8-9

Rous, Gerrit – 3

Rouwelse veldt – 148

Rueskens, Mercken – 140

Ruijnen, Heijn – 126

Ruremunde/Ruremundt/Ruremondt – 16, 98, 117

Ruweel, Maes van – 96

Ruyters – 93

 

Sassenindt, Wolter van – 130

Schelbergen, van – 90

Schenck, Dyderich – 193

Schenck, Henrich/Henrick – 135, 167, 172-184, 191

Schenck, Jan/Johan – 183, 185-188, 190

Schenck, Merten/Marten – 100, 103, 106, 120, 122-123, 127, 130-132, 134-136, 138, 150, 161-162, 171, 178, 183-186, 188-190, 193, 195

Schenck [op Burlo], [Adolf] – 111

Schepen/Schepers, Neesken – 134, 138

Schepers, Gerritgen/Gerrit/Geritz/Gerit/Geriden/Geradt/Gerardt/Geridt/Geritien – 62, 96-98, 116, 130-132, 134, 150, 165, 170, 194, 196

Schepers, Goris Gerit soen – 97-98

Schinck/Schencken/Sceinck/Scheinck/Schenck, Derich/Dierich/Diderich/Derick – 4, 6, 16-25, 27-32, 34, 36-37, 39, 41, 43, 46, 56-57, 59-62, 64-67, 73-75, 87, 120

Schoenmecker, Jan de – 170

Schoilten, Lenart – 5

Schoimeicker, Peter – 70

Schroer/Schroir, Gabell/Gobell – 7-8

Schroers, Hylleken – 151

Schroirs, Gaert – 40

Schroirs, Geertgen – 61

Schuit/Schut, Joest den – 93

Schut, Henrich de – 195

Schutten, Jan – 155

Schutten/de Schut/Schut/Schulten/Schutt, Lenart/Lenaert/Lenardt/Lenert – 24, 29, 35-37, 41, 58, 67, 95-98, 100, 103-106, 110, 112, 118, 127

Schutten, Mercken – 106, 118

Scommeckers, Gisken – 93

Scroers, Henrick – 94

Sebastianus, gilde van sint – 101

Sevenum – vermeldingen door heel het boek

Sibertz, Gerritgen/Gerrit – 73-75

Sijbertz van Breeij, Faes – 96

Sijen/Syen, Gaerdt/Gaert – 104-107

Sijmonts/Symonts, Gysbert/Gisbert – 152-153

Simontz/Simonts/Symonts, Johan/Jan – 4-5, 7, 22-24, 29, 33, 40-42, 45, 51, 54-57, 61, 70, 73, 154, 193-194

Sittert – 19

Smeet/Smitt/Smet, Derick die/den/de – 94-95, 119, 160, 170

Smeitgens/Smeetgens, Gerrit – 45-46

Smeitgens/Smietgens, Jacop Jan son – 33, 47, 161

Sment, Jan van – 13

Smetiens, Jan Jacop sohn  – 111-114, 116-117, 147

Smets, Heynken/Heijnken – 110, 118, 186-187, 189-190

Smets/Smits, Merij/Mery/Meri – 100, 150-151

Smets, Leenken – 124

Smeyn, Hinrik – 7

Smiss, Floer ingen – 90

Smits, Jan Floeris dochter – 90

Smitz/Smets, Heyncken/Heijncken – 93-94, 109, 124, 147

Smyt, Bernt – 8

Smyt/Smeeten, Gerrit – 8, 35

Smytz/Smyts/Smitz, Jan/Jannen – 6-9, 12, 29, 61, 73

Snelkens/Snellekens, Dries/Drijss/Dryss – 93, 104-108, 118, 122-123

Snellekens, Geradt – 175

Snellekens, Peter – 124

Sonderseveldt – 152

Spickermans/Spieckermans, Trien – 34, 52

Splinters, Jennis – 170, 195

Spyckermans, Jan – 127

Staickenborch, Willem – 72

Start/Starten, Jacop – 116, 118-119, 194

Starts, Jan Jacop soen – 124

Steghen/Stieghe, Ruth den/ingen – 90, 92

Swack, Engelbert – 12

Swertveger van Blerick/Sweertveger/den Swerdtveger/Swertfeger, Peeter – 100, 102, 105-106, 108-109, 111-112

Swolgen – 110, 183

Symonts, Gysbert/Gisbert/Gyss – 147-149, 151

 

Teussen, Dryss – 130

Theuwen, Jacop – 67

This, Floirken – 56-57

This, Jacob – 5, 29-30, 32, 36-37, 67, 70, 196

Thonen, Metien – 178

Thyss, Thoniss – 113

Timmermans/Tijmmerman, Thonis – 147

Tongerlo, Hensken van – 60, 196

Trinen son, Ceiligen – 40

Troijen/Druijen/Truijen/Truyen, Giesbert/Gisbert/Gysbert/Gijsbert – 98, 102, 106, 110-112, 124, 126, 129, 131-132, 162-164, 178-179, 193

Truingen, Giesken Jan son – 76

Tungerloe, Geret fan – 80

 

Ulft, Gerrit Gies son van – 48-49

Ulft, Jan van – 59

 

Veldt/Velde/Veld, Gisbert vanden – 110-112, 117

Veldt/Veld, Henrisken vanden – 120, 122

Venlo/Fenlo/Venloe – 13-14, 44, 50-51, 68, 85, 89-92, 102, 105

Venray/Venroy/Venroij – 67-68, 109, 181

Verboeckelt [van Barlo]/Verbockelt/Verboekhet [van Barlo], Hejn/Heijn – 109, 112, 117

Verbruggen, Lem – 60

Verbungh, Peters – 70-71

Vererdbruck/Veraerdtbruggen/Vereerdtbrugge, Maes – 49, 170, 192

Verertbrugh/Verertbrugghen/Vereerdtbruggen/Veraerdtbruggen/Veraerbruggen/Veraertbruggen, Gerit/Geradt/Gerardt – 89, 91, 108-110,

      114, 118, 121, 123, 126, 128-129, 133, 136, 151, 157, 162, 165, 194

Verfort/Verfoirt, Peter – 7, 69, 77

Vergert, Lenaertz vander – 89

Vergert, Willem vanden – 140

Verhatert/Verhaters, Derich – 56-57

Verhatert, Geradt – 153-154

Verhatert, Rut – 58-59

Verhees, Deen/Denis Jans son – 73, 82

Verhees/fer Hees/Verheess, Hubert/Huibert – 82, 93-95, 100, 102-106, 122-123

Verhees/Verheess/Verheis, Johan/Jan – 4-5, 17, 23-25, 27-29, 31-32, 36-38, 40-41, 45, 49, 53, 57, 60, 62-63, 70-71, 73-75, 102, 192

Verhees, Jan Derickss – 62

Verhees, Tonis – 60

Verhellen, Gaertgen – 49

Verhellen/Verhillen, Jan – 77, 116

Verhellen, Beelken Jans huisvrouw – 94

Verheyen/Verheijen, Jan – 170, 192

Verhillen/Verhellen/Verhullen/Verheellen, Alert/Alart – 92-93, 138-139, 183

Verhillen, Derick – 170

Verhillen, Jan – 195

Verhillen, Peeter – 122

Verhullen, Henrick – 194

Verlinden, Gerit/Geertgen/Gerrit – 24, 34, 58, 63

Verlinden, This/Tis – 24, 59-61

Verlynden/Verlijnden/Verlinden, Wilhem/Wyllem/Wijllem/Wijllemken – 89, 97, 106-107, 113-114, 118, 121-124, 126, 130, 133, 138-139,

      147, 152, 158, 162-165, 169, 171, 178-179, 182-183, 187-188, 191

Verpoorten, Gerrit – 94

Verrint, Jan – 60

Verrijdt/Verrijet, Wilhem – 95

Verschueren, Jan – 194

Versleyen [van Venroij], Aert – 108, 123, 126

Versondert, Garitgen – 3

Versondert, Libeken/Liebken – 3, 43

Verstegen, Jan – 44

Verstighen, Gerit – 97

Ververgart/Verfergart/Verfelgart,Velgart, Peter – 4, 7, 13, 17, 23, 28, 32, 44-46, 54

Ververgert/Verfergert/Verfergelt, Jacob/Jacop – 96-97, 101-102, 105, 110, 112, 114, 116, 121, 124-125, 149, 157-159, 192-193

Ververgert, Jan – 96-97, 100-102, 116, 119, 122-125, 138, 157-159

Ververgert/van Vergert/van de Vergert,Ververgent/Vervelgert/Ververgelt, Lenert/Lenertz/Leetgens/Letgen/Leitgen/Letien/Lenardt/Leonardt – 89-91,

      96-97, 108, 112-113, 115, 118, 122-125, 138, 141, 150-152, 156-160, 162, 174, 192

Ververgert, Mercken weduwe van Jan – 157-160

Ververgert , Thoniss – 108, 187

Ververgert, Wijllem – 193

Ververs, Peter – 46

Vervoert, Wyllem/Wijllem – 148, 152

Vervoirt, Peter – 56

Verwecken, Nael – 134-135, 138

Verwecken, Stijn – 134

Verynen, Alart – 129

Verzondert, pastoor Alart – 172, 174, 176

Visscher/Vissers, Peter – 23, 39

Vlatten, van – 166-168

Vlfft, cleyn – 171

Vlodorp, Willem van – 17

Vogelsanck, Johan – 89-90

Vorst, Jacob opte – 8

Vorst, Peter opte – 8

Vorst, Gisken vanden – 111

Vorster veldt – 154

 

Wagenmanss – 149

Wagemeicker/Wagenmeicker, Henrich – 60, 77

Walbeck – 64-65

Wanssum, Jan van – 67

Weck, Wilm – 88

Weert, hertog van – 7

Weijen, Peeter – 194

Welten, Jan – 113

Welters, Jtgen – 32

Wendelen, Gerrit – 60

Westerbeck, Lenart van – 49-52, 64

Wever, Clais – 70

Wever, Peter de – 46, 60

Wever/Wevers, Pouwels de – 102, 123, 125-126, 128-129, 136

Wevers, Derich Peter son – 53

Wevers, Nael – 130

Wevers huijsvrouw, Peeterken Pouwels de – 129

Wienen, Deen – 67, 69, 71

Wien, Wilhem/Wilhemken vande – 96

Wientgens, Geertgen – 196

Wientgens, Joist – 58, 196

Wientgens/Wienen, Peterken – 55, 57, 61, 196

Wijenhorst/Weyenhorst, Ursula van – 142-143

Wijer, Wijllem vanden – 187

Wijnen, Jan – 195

Wijnkens, Jennisken Peeterken dochter – 127

Wijntgers, Jan burger binnen Venlo – 195

Wynen, Wyllemken – 195

Winters, Kerstien/Kerstgen – 81, 86-87, 91

Wintgen, This – 30

Wis, Willem van – 50

Wittenhorst, Johan van – 19

Wolters/Wouters, Henrick/Henrich – 108, 110

Wouters, This/Thijs – 102

Woyten/Woijten/Woiten, Jan – 45-47

Wrinen/Wrynen, Jacop – 136-137

Wyen, Jan vander – 7

Wyllem, Loef – 132

Wyllemss, Wolter – 139-140

Wynen/Wijnen, Geertien – 107

Wynen, Jan – 8, 24

Wynen, Wylmken – 93

Wyntgens/Wynen/Wintgens, Peter – 7, 30, 32

Wijtenhorst, Walraven van – 192

Wytenhorst, Johan van – 192

 

Xanten/Xancten – 6, 18, 74

 

Zeelen/Ceelen, Jan – 152, 156-157, 159

Ziboll – 6