GenBronnen

digitalisering

maas

Sevenum overlijdens 1798 municipaal


[municipale inschrijvingen]

 

Sevenum O1798-001   -   16-08-1798   -   afb 555 nr. 1

heden den negenentwintigsten van de maend thermidor 6e jaar der Fransche republijck

ten 7 uijren smorgens zijn voor mij Peter Leijsten adjoint van der municipael agent der

gemeente Sevenum gecompareert Gijsbert Raets ackerman oud agt en dertig jaaren en

Jan van den Broeck daghuurder oud drij en veertig jaaren beijde nabuijren van Peter Nabben

municipael agent deser gemeente welke Gijbert Raets en Jan van den Broeck mij verklaert

hebben dat Matheus oud ses jaaren sone van geseijden Peter Nabben et Catharina van

Enckevort desen morgen ten twee uijren te huijsen van geseijden sijnen vader overleden is.

ingevolge dese verklaering heb ik mij op den ogenblick naer dese huijse begeven, mij van

het afsterven des Matheus Nabben versekert, en dit tegenwoordig act vervaerdigt.

‘t welk Gijsbert Raets met mij onderteekent en Jan van den Broeck in ‘t schrijven onervaren

te zijn veklaert heeft, gedaen op ‘t gemeents huijs tot Sevenum op dag maend en jaar als boven

[geen hantekeningen]

 

Sevenum O1798-002   -   19-08-1798   -   afb 555 nr. 2

heden den tweeden dag van de maend fructidor 6e jaar der Fransche republijck ten een uijr

naermiddag zijn voor mij Peter Nabben municipael agent der gemeente Sevenum gecompareert

Leonard Hendrickx oud twee en derig jaaren wever, en Joannes Schreurs ackerman oud seven

en sestig jaaren beijde nabuijren van Mathijs Rooskens ackerman, welke Leonard Hendrickx en

Joannes Schreurs mij verklaert hebben dat Jenneken Timmermans oud negen en tachentig jaaren

weduwe van wijlen Theodorus Rooskens, desen middag ten huijse van geseijden Mathis Rooskens

haeren kleijnsoon overleden is. ingevolge dese verklaeringe heb ik mij op den oogenblick naer

desen huijse begeven, mij van ‘t afsterven van Jenneken Timmermans versekert, en dit tegenwoordig

act vervaerdigt, ‘t welk Leonard Hendrickx en Joannes Schreurs met mij hebben ondertekent;

gedaen op het gemeents huijs tot Sevenum op dag maend en jaar als boven

[handtekeningen:]

Lendert Hendricks

Jan Schrurs

Peter Nabben agent

 

Sevenum O1798-003   -   25-08-1798   -   afb 556 nr. 1

heden den achsten dag van de maend fructidor sesde jaar der Fransse republick ten seven uijren

savonts sijn voor mij Peter Nabben municipael agent der gemeente Sevenum gecompareert Jan

Hermans barbier oud negen en seventig jaaren, en Gerardus Tielen schrijnewercker oud vier en

twintig jaren beijde nabuijren van Peter Janssen daghuurder welke Jan Hermans et Gerardus

Tielen mij verklaert hebben, dat Mathijs oud thien weken sone van geseijden Peter Janssen en

Christina Bos desen naermiddag ten vijf uijren ten huijse van geseijden sijnen vader overleden is,

ingevolge dese verklaeringe heb ick mij op den oogenblick naer desen huise begeven, mij van ‘t

afsterven des Mathijs Janssen versekert, en dit tegenwoordig act vervaerdigt ‘t welk Jan Hermans

en Gerardus Tielen met mij hebben ondergeteekent gedaen op ‘t gemeents huijs tot Sevenum op

dag maend en jaar als boven

[handtekeningen:]

Jan Hermans

Gerardus Tielen

Peter Nabben agent

 

Sevenum O1798-004   -   30-08-1798   -   afb 556 nr. 2

heden den derthienden dag van de maand fructidor sesde jaar der Fransse republick ten seven uijren

smorgens sijn voor mij Peter Nabben municipael agent der gemeente Sevenum gecompareert Jan

Hendrickx wever oud drij en veertig jaaren en Gerardus Nabben koster oud vier en sestig jaaren

beijde naerbuijren van de weduwe Peter Keijsers; elke Jan Hendrikx en Gera[r]dus Nabben mij

verklaert hebben dat Petronella Janssen oud vijf en sestig jaaren weduwe van Peter Keijsers

daghuurder, desen morgen ten drij uijren ten haere huijse overleden is; ingevolge dese verklaringe

heb ik mij naer desen huijse begeven mij van het afsterven des Petronella Janssen versekert, en

dit tegenwoordig act vervaerdigt het welk Jan Hendrickx et Gerardus Nabben met mij hebben

ondergeteekent gedaen op het gemeents huijs tot Sevenum op dag maend en jaar als boven

[handtekeningen:]

Jan Hendrikx

Gerard Nabben

Peter Nabben.

 

Sevenum O1798-005   -   20-09-1798   -   afb 556 nr. 1

op heden den vierden dag van de complementaire sesde jaar der Fransse republijk ten 7 uijren

smorgens zijn voor mij Peter Nabben municipael agent der gemeente Sevenum gecompareert

Cornelis Giesen akkerman oud dertig jaaren en Joannes Tijssen akkerman oud agt en vijftig

jaaren beijde nabuijren van Peter Tilmans daghuurder, welke Cornelis Giesen en Joannes Tijssen

mij verklaert hebben dat Margarita Derckx oud seven en veertig jaaren vrouwe van Peter Tilmans

daghuurder gisteren avond den vierden deses ten haeren huijse overleden is; ingevolge dese

verklaering heb ik mij op den oogenblik naer desen huijse begeven mij van het afsterven van

Margarita Derckx versekert, en dit tegenwoordig act vervaerdigt ‘t welk de twee getuijgen

Cornelis Giessen en Joannes Tijssen beneffens mij hebben onderteekent; gedaen op den gemeents

huijse tot Sevenum op dag maend en jaar als boven

[handtekeningen:]

Cornelis Giesen

Jan Thijssen

Peter Nabben agent