GenBronnen

maas

Roosteren secundair 1668 viering oogst


[gevonden bij Roosteren 1668 huwelijken]

 

[samenvatting:]

 

De eerwaarde heer Stephanus Wassenberg viert de oogst boven het altaar van de kerk van Roosteren,

met de aanwezige pastoor Henricus ab Eijck, Petrus Victore pastoor in Holt, Paul van Wessen kanunnik

in Thoor, Guilielmus Wolfs pastoor in Wessem en Joannes Bernardo Rossum.

 

[transcriptie:]

 

anno d[omi]ni 1668 die 15 aprilis r[everen]dus d(omi)n(u)s

Stephanus Wassenbergh primitias celebravit

in summo altari de Roesteren coram r[everen]dis

tunc præsentibus pastoribus, Henrico ab Eijck

ibidem pastore, ac Petro Victore pastore in Holtum

et Paulo Wessenis canonico in Thoor et Guilielmus

Wolfs pastore in Wessem et Joanne Bernardo Rossum