GenBronnen

maas

Roosteren secundair 1658 gebeurtenissen


[FS afb. 5 links:]

 

[samenvatting:]

 

Moeilijk een verhaal te maken van deze fragmenten. Het lijkt me een soort kroniek met gebeurtenissen in en rond de kerk.

Het eerste deel wijst op een soort inwijding of een inspectiebezoek van de kerk vanuit het bisdom.

Het laatste deel beschrijft 1658 problemen met de Maas in de winter in verband met hoog water en veel ijsgang,

waardoor ijsdammen ontstaan en overstromingen plaatsvinden met veel schade.

 

[transcriptie:]

 

[begin onleesbaar]

 

anno [...] 20 nump(tius) ecclesia Ro[esteren]

sim[...]anum generalem, Pet[...]

e[...] officialem, templi f[...]

            brez….

d[...]

 

[...] 8bris venerunt Lottring[...]

[...]erunt hac templum Roesterens[e]

[...]bus circum circa [.]dan fuerunt

 

[...] die 23 may jtem in… venerunt Lotthrin[...]

[...]spoliaverunt hinc ecclesiam ad inferr: o[...]

[...]ere debabamus jta quod a tamque vero vm[...]

[...] drubus ad sui illis et vir vulga tamdiu

[...]I ysii

 

[...] 1655 die 23 augusti visitata ista ecclesia

[...]am ac reuerendissimum do[minum] D. A.

[epis]copu Ruræmundensem et domini Henrici

[...] reuerendissimi d(omi)ni episcopi.

 

[.]0 januarij heeft het water[...]

[...] t.ee….tot wech jndie [....]

[...] decembri ende 1658 die 22 januarij [...]

[...] endfer gewest alsmen olijt gesedt hebben [...]

[...] en(de) gevroer, ende den 19 februarij j[..] het

[...]en wat [...]gende en(de) ijsganck, datter do[...]

[...] [...] omtrente 39 a 40 steden [.]oor et

[...] groten schade [...] veel meer gefoort