GenBronnen

maas

Roosteren bezoeken 1655-1696


[FS afb. 7 links:]

 

[samenvatting:]

 

Bezoek 22 augustus 1655 van de bisschop vanwege de heilige vormsels, wat de kinderen kregen

zo rondom hun 12e jaar. Vergezeld door wat prelaten.

 

[transcriptie:]

 

anno 1655, die 23 augusti, visitata est ecclesia Roes[terensi]

per jllustrissimum, ac reuerendissimum dominum d.

Andream Creusenium, episcopum Ruræmundensem ad con[fir-]

mandum et d(omi)nus Henricum van Erfft, diaconum jll(ustrissimum)

r(everen)dissimi præfati episcopi.

 

[samenvatting:]

 

Opnieuw een bezoek op 2 mei 1662, dit keer door de nieuwe bisschop.

 

[transcriptie:]

 

anno 1662, secunda maij, visitata est hæc

ecclesia, per jllustrissimum ac reuerendissimum dominus

d. Eugenium Albertum Dallemont, dei gratia episcopum

Ruræmundensem, et d(omi)nus Anthonium Werchter diaconum

sacellanum, et dominum Athonium Beumers Ruralem deca[num]

 

[samenvatting:]

 

Op 28 april 1677 werden de vormsels gedaan door dr. Reginaldus Cools, een prelaat, namens de bisschop.

De vormsels of bevestigingen werden niet alleen aan de kinderen gedaan, maar ook de oudere personen.

 

[transcriptie:]

 

anno 1677, die 28a aprilis, visitata est hæc ecclesia

de Roosteren, per jllustrissimum dominum et reuerendissimum d(omi)ni

Reginaldum Cools, sacræ theologiæ doctorem Ruræmun-

densem episcopum et

confirmauit multos, tam senos, quamet

jnfantes.

 

[samenvatting:]

 

Op 30 augustus 1682 komt Cools op bezoek, dit keer als bisschop.

 

[transcriptie:]

 

anno 1682 die 30 augusti visitata est hac ecclesia per j[l-]

lustrissmum axc reuerendissimum dominum d. Reginaldum Cool[s]

dei gratia episcopum Ruremundensem et d: Ausmont, sacel[lanus]

 

[samenvatting:]

 

Op 12 mei 1685 komt de deken van de regio op bezoek.

 

[transcriptie:]

 

anno 1685 die 12 maij visitate est hæc ecclesia per amplissimum

dominum decanum Ruralem Jo(ann)em Fabium

 

[samenvatting:]

 

Op 27 mei 1686 komt bisschop Cools op bezoek met zijn gevolg om vormsels te doen bij ouderen en kinderen.

 

[transcriptie:]

 

anno 1686, 27ma maij visitata est hæc ecclesia per jllus[tris-]

simum ac reuerendissimum d: nostrum episcopum Ruræmu[n-]

densem dominum Reginaldum Cools et r. d. Laer sacella[nus]

de Wilh: Palant secret: et die sequenti 28ua confirmauit

r(everendissi)mus dominus multos tam senes quam etiam in fantes

 

[samenvatting:]

 

Op 3 september 1696 komt bisschop Reginaldus [Cools] om vormsels te doen aan ouderen en kinderen.

 

[transcriptie:]

 

jterum visitata est eccl(es)ia per eundem jllustrissimum d(omi)num

episcopum Reginaldum anno 1696 3tia septemb: confir-

mauitq(ue) multos tam senes quam juvenes