GenBronnen

maas

Roosteren secundair pastoor mutaties 1639-1717


[FS afb. 5 rechts:]

 

[samenvatting:]

 

Op 16 juni 1639 wordt Hermannus Kleinen [uit Schinveld] geinstalleerd als nieuwe pastoor van Roosteren,

die vervolgens aldaar op 3 februari 1655 overlijdt.

 

[transcriptie:]

 

anno 1639 die vero 16 junij, jntroductus est ad[...]

nus Hermannus Kleinen Schinfeldij in pastoratium de

Roesteren, per r(everen)dum d(omi)num Joannem Broccart pastore

in Susteren in præsentiam et testium, r(everen)di d(omi)ni Joannis J[...]

canonici, et d(omi)ni Joannis Bres, canonici in Susteren

et d(omi)ni Winandi Seruatij, vicarij in Susteren,

 

anno 1655 die 3 februrij obijt jn Christo Hermannus

Kleinen pastor pagi de Roesteren. cuius annia[...]

in sancta pace amen.

 

[samenvatting:]

 

Op 25 mei 1655 werd Henricus van Eijck geinstalleerd als nieuwe pastoor van Roosteren, hij overlijdt op 29 september 1670;

 

[transcriptie:]

 

anno 1655, die vero 25 maij, jntroductus est reueren[...]

d(omi)n(u)s Henricus van Eijck, in pastoratium de Roesteren, [per]

reuerendum d. Joannem Knippenbergh, Ruralem decanus

territorij Montfordiensis, testes nobilis generosus d(omi)n(u)s [...]

Houelmans satropa in Montfort, et r(everen)dus d(omi)n(u)s Joannis Su[...]

canonicus in Susteren, et r(everen)dus d(omi)n(u)s Petrus Vietrum p[astor]

in Holtum, ad nobilis Joannis Bernardus Rossum, et

Petrus Loomans scabinus in Echt.

 

anno 1670 die 29 7bris pie obdormiuit in d(omi)no Henricus ab Eijck.

 

[samenvatting:]

 

Bezoek 2 mei 1662 aan de parochie van de bisschop van Roermond met enkele prelaten.

 

[transcriptie:]

 

anno 1662, die 2 maij, visitata est ecclesia hæc, per jllustrissimum

ac reuerendissimum d(omi)num, d(omi)n(u)m Eugenium Albertus der Gruter episcopum

Ruræmundensem, et d(omi)num a(dmodu)m van Werchter, sacellanum, et r: d(omi)num

a(dmodu)m Ceumers, decanum Ruralem.

 

[samenvatting:]

 

Op 30 october 1670 werd Jacobus Wijers [uit Meerssen] geinstalleerd als nieuwe pastoor van Roosteren,

hij overlijdt op 16 januari 1681.

 

[transcriptie:]

 

Anno 1670, die 30 8bris, jntroductus est venerabilis

ac r(everen)dus d(omi)n(u)s Jacobus Wijers pastor in Meerssen in eccle-

siam et pastoratum de Roesteren, per venerabili-

num d(omi)n(u)m G: Beumers decanum Ruralem, et pastor in

Elmpt, terrætorij Montfordiensis, testes r(everen)d(u)s pater [...]

et Petrus Wassenbergh custos ibidem.

 

Anno 1681 die 16 januarij obiit in domini Jacobus Wijers

 

[FS afb. 6 links:]

 

[samenvatting:]

 

Op 9 mei 1681 werd Christianus Nieyen [uit Roermond] geinstalleerd als nieuwe pastoor van Roosteren,

hij overlijdt op 1 juli 1717.

 

[transcriptie:]

 

anno 1681. die nona maij jntroductus est reue-

rendus dominus Christianus Nieyen Ruremund(ensis) in pas-

toratum de Roesteren per amplissimum dominum Jo(ann)em

Fabium pastorem Neostadij et districtus Montfordi-

ensis decanum, testes r: d(omi)n(u)s Joannes Bress canonicus

Sustrensis, Arnoldus de Jonge pastor in Echt, nobilis

Hermanus Rossum et plurum

 

anno 1717 1 julij obijt in d(omi)no pastor prædictus, qui

et fundauit anniversarium in anniversaria die.