GenBronnen

maas

Roosteren overlijdens 1650-1659


1650.

Roosteren O1650-001   -   08-05-1650   -   FS afb. 92 nr. 12

anno1650 die 8 maij obijt in Christo Gerardus Boonen siue

Gerardi. maritus Agnetis ingen Boone.

 

Roosteren O1650-002   -   28-07-1650   -   FS afb. 92 nr. 13

anno 1650 die 28 julij obijt Tilmannus Reuten

 

Roosteren O1650-003   -   03-12-1650   -   FS afb. 92 nr. 14

anno 1650 die 3 xbris obijt Elisabeta Smeets ofte van Genabet.

 

Roosteren O1650-004   -   27-12-1650   -   FS afb. 92 nr. 15

anno 1650 die 27 xbris obijt Arnoldus Schaenen.

 

1651.

Roosteren O1651-001   -   19-01-1651   -   FS afb. 92 nr. 16

anno 1651 die 19 januarij obijt Agneta Frencken valde antiqua

 

Roosteren O1651-002   -   20-01-1651   -   FS afb. 92 nr. 17

anno 1651 die 20 januarij obijt Jda Reijnen filia Walteri Reijnen.

 

Roosteren O1651-003   -   27-01-1651   -   FS afb. 92 nr. 18

anno 1651 die 27 januarij obijt in Christo Anna Lemmens vxor

Goswini Craechs.

 

Roosteren O1651-004   -   25-02-1651   -   FS afb. 92 nr. 19

anno 1651 die 25 februarij obijt Arnoldus Schanen filius Gerardi Schanen

 

Roosteren O1651-005   -   00-00-1651   -   FS afb. 92 nr. 20 [datum niet vermeld]

anno 1651 in Christo obijt Anna Stillen, cuius anima requiescat in pace

 

Roosteren O1651-006   -   00-03-1651   -   FS afb. 92 nr. 21 [dag niet vermeld]

anno 1651 die martij obijt Maria Canters alias van den Bergh.

 

Roosteren O1651-007   -   08-03-1651   -   FS afb. 92 nr. 22

anno 1651 die 8 aprilis obijt Joannes filius Petri Wassenbergh

 

Roosteren O1651-008   -   20-04-1651   -   FS afb. 92 nr. 23

anno 1651 die 20 aprilis obijt Lucas Schreurs filius Judoci Schreurs

 

Roosteren O1651-009   -   19-08-1651   -   FS afb. 92 nr. 24

anno 1651 die 19 augusti obijt Methildis Koocken vxor Tilmanni

van Thoer.

 

Roosteren O1651-010   -   18-11-1651   -   FS afb. 92 nr. 25

anno 1651 die 18 9bris Helena Graussen filia Rutgeri et Jdæ

Loemens

 

1652.

Roosteren O1652-001   -   10-02-1652   -   FS afb. 93 nr. 1 [overleden bij een duel met een zekere Zwedanus]

anno 1652 die 10 februarij in Christo obijt Joannes de Nettessen

per duellum cum certo Zwedano mortuum

 

Roosteren O1652-002   -   18-02-1652   -   FS afb. 93 nr. 2

anno 1652 die 18 februarij mortuus est Emondus Schoelm(eiste)rs

filius Arnoldi Schoelmeisters.

 

Roosteren O1652-003   -   22-02-1652   -   FS afb. 93 nr. 3

anno 1652 die 22 februarij obijt Anna Welters vxoris Egmond[us]

Welters defuncti

 

Roosteren O1652-004   -   26-02-1652   -   FS afb. 93 nr. 4

anno 1652 die 26 februarij obijt Elisabeta Schoolmeisters filia

Arnoldi Schoolmeisters

 

Roosteren O1652-005   -   14-03-1652   -   FS afb. 93 nr. 5

anno 1652 die 14 martij hora septima mane in Christo Jesu ob[ijt]

Maria Strijckers, cuius anima requiescat in pace amen.

 

Roosteren O1652-006   -   18-03-1652   -   FS afb. 93 nr. 6

anno 1652 die 18 martij obijt Jacobus filius Odiliæ Smeets.

 

Roosteren O1652-007   -   28-03-1652   -   FS afb. 93 nr. 7

anno 1652 die 28 martij obijt Tilmannus filius Euerardi van Th[oer]

 

Roosteren O1652-008   -   10-05-1652   -   FS afb. 93 nr. 8

anno 1652 die 10 maij obijt Maria Craechs.

 

Roosteren O1652-009   -   01-06-1652   -   FS afb. 93 nr. 9

anno 1652 die 1 junij obijt in Christo Agneta Steuens.

 

Roosteren O1652-010   -   25-06-1652   -   FS afb. 93 nr. 10

anno 1652 die 25 junij obijt filiola Nicolai Jungkbloedt

nomine Maria Junckbloedt.

 

Roosteren O1652-011   -   09-10-1652   -   FS afb. 93 nr. 11 [zie ook jaar later]

anno 1652 die 9 8bris obijt in Christo Cornelia Aerts vxor Godefridi Houb[en]

 

Roosteren O1652-012   -   24-08-1652   -   FS afb. 93 nr. 12

anno 1652 die 24 augusti obijt Joannes Reijnen filius Theodori

 

1653

Roosteren O1653-001   -   30-08-1653   -   FS afb. 93 nr. 13

anno 1653 die 30 augusti obijt Maria Huijsmans vxor

Nicolai Dieters

 

Roosteren O1653-002   -   06-11-1653   -   FS afb. 93 nr. 14 [zie ook jaar eerder]

anno 1653 die 6 9bris obijt Cornelia Aerts vxor Godefridi

Huijben,

 

Roosteren O1653-003   -   22-12-1653   -   FS afb. 93 nr. 15

anno 1653 die 22 decembris obijt Nicolaus Kertsen-

maeckers ab Hollandis globo transuerberatus

 

Roosteren O1653-004   -   26-12-1653   -   FS afb. 93 nr. 16

anno 1653 obijt in Christo Jacobus Franssen alias vanden Bergh

die 26 decembris.

 

Roosteren O1653-005   -   30-12-1653   -   FS afb. 93 nr. 17

anno 1653 30 decembris in Christo obijt Renerus Timmermans

 

Roosteren O1653-006   -   31-12-1653   -   FS afb. 93 nr. 18

anno 1653 die 31 in Christo obijt Catharina van Thoer vidua

Tilmanni van Thoer.

 

Roosteren O1653-007   -   31-12-1653   -   FS afb. 93 nr. 19

die vero 32 [sic: 31] xbris 1653 obijt in Christo Gerardus Huijsmans

 

1654.

Roosteren O1654-001   -   02-01-1654   -   FS afb. 93 nr. 20

anno 1654 die 2 januarij obijt in Christo Joannes Buijsers

 

Roosteren O1654-002   -   14-01-1654   -   FS afb. 93 nr. 21

anno 1654 die 14 januarij obijt Cornelia Broeckmeulen ista vidua

 

Roosteren O1654-003   -   29-01-1654   -   FS afb. 93 nr. 22

anno 1654 die 29 obijt ista ancilla Joanna Kannen.

 

Roosteren O1654-004   -   29-01-1654   -   FS afb. 93 nr. 23

anno 1654 die 29 januarij in d(omi)no obijt Maria Reuten

 

Roosteren O1654-005   -   27-03-1654   -   FS afb. 93 nr. 24

anno 1654 die 27 martij in d(omi)no obijt Laurentius Gelings

 

Roosteren O1654-006   -   16-04-1654   -   FS afb. 93 nr. 25

anno 1654 die 16 aprilis obijt Arnoldus Reijnen distributor

pauperum Roesterensium.

 

Roosteren O1654-007   -   18-05-1654   -   FS afb. 94 nr. 1

anno 1654 die 18 maij obijt in Christo Joannes Daemen.

 

Roosteren O1654-008   -   31-07-1654   -   FS afb. 94 nr. 2

anno 1645 [sic: 1654] die 31 julij obijt in Christo Methildis vxor Gerardi

Raemaeckers.

 

Roosteren O1654-009   -   09-10-1654   -   FS afb. 94 nr. 3

anno 1645 [sic] die 9 8bris obijt in Christo Joannes Moelenaers

 

Roosteren O1654-010   -   13-10-1654   -   FS afb. 94 nr. 4

anno 1645 [sic] die 13 8bris in Christo obijt Gerardus Raemaecke[rs]

 

Roosteren O1654-011   -   28-10-1654   -   FS afb. 94 nr. 5

anno 1654 die 28 8bris in Christo obijt venerabilis ac nobil[is]

vir Joannes von Rossum, cuius anima vinat in æternum.

 

1655.

Roosteren O1655-001   -   03-02-1655   -   FS afb. 94 nr. 6

anno 1655, die 3 februarij obijt in Christo Hermannus Kleinen

pastor in Roesteren cuius anima requiescat in pace. amen.

 

Roosteren O1655-002   -   27-02-1655   -   FS afb. 94 nr. 7

anno 1655 die vero 27 februarij in Christo obijt Ægidius Moer[en]

maritus Methildis Schoolmeisters.

 

Roosteren O1655-003   -   06-05-1655   -   FS afb. 94 nr. 8

anno 1655 die vero 6 maij obijt in Christo Jacobus Puij[len]

filius Joannis Puijlen et Helenæ Boonen.

 

Roosteren O1655-004   -   07-05-1655   -   FS afb. 94 nr. 9

anno 1655 die 7 maij obijt Catharina van Thoer filia Henr[ici]

van Thoer et Methildis Gerardi coniugum.

 

Roosteren O1655-005   -   00-05-1655   -   FS afb. 94 nr. 10 [dag niet vermeld]

anno 1655 obijt Tilmannus van Thoer filius Euerardi van Thoer

et Mariæ Reijnen

 

Roosteren O1655-006   -   29-05-1655   -   FS afb. 94 nr. 11

anno 1655 die 29 maij obijt Catharina van Thoer filia Euerardi van [Thoer]

 

Roosteren O1655-007   -   01-06-1655   -   FS afb. 94 nr. 12

anno 1655 die primo junij obijt in Christo Euerardus

van Thoer, maritus Mariæ Reijnen, cuius anima requiescat

in pace amen.

 

Roosteren O1655-008   -   08-06-1655   -   FS afb. 94 nr. 13

anno 1655 die 8 junij obijt Christo Guilielmus Gerardi

opten Rugge maritus Emerentianæ

 

Roosteren O1655-009   -   14-07-1655   -   FS afb. 94 nr. 14

anno 1655 die 14 julij obijt in d(omi)no Jacobus Dieters maritus

Gertrudis Huijsmans. cuius anima requiescat in pace amen.

 

Roosteren O1655-010   -   15-10-1655   -   FS afb. 94 nr. 15

anno 1655 die 15 8bris obijt Methildis Gerardi vxor Henrici

van Thoer, cuius anima requiescat in pace.

 

Roosteren O1655-011   -   28-12-1655   -   FS afb. 94 nr. 16

anno 1655 die 28 xbris obijt in Christo Joannes Housmans

cuius anima requiescat in pace.

 

1656.

Roosteren O1656-001   -   23-01-1656   -   FS afb. 94 nr. 17

anno 1656, die 23 januarij obijt Joannes Puijlen filius

Joannis Puijlen

 

Roosteren O1656-002   -   29-01-1656   -   FS afb. 94 nr. 18

anno 1656 die 29 januarij obijt in Christo Godefridus Pijls

maritus Gertrudis Pijls.

 

Roosteren O1656-003   -   23-03-1656   -   FS afb. 94 nr. 19

anno 1656 die 23 martij obijt Arnoldus Frencken filius Ægidij

Frencken.

 

Roosteren O1656-004   -   11-09-1656   -   FS afb. 94 nr. 20

anno 1656 die 11 7bris, obijt in Christo Johanna Bisschops

vxor Godefridi Niessen villici nobilis Meuwen.

 

1657

Roosteren O1657-001   -   03-04-1657   -   FS afb. 94 nr. 21

anno 1657, die 3 aprilis, mortuus est Guilielmus Swijldens alias

Kuruers [= Kurvers], cuius anima requiescat in pace amen.

 

Roosteren O1657-002   -   10-04-1657   -   FS afb. 95 nr. 1

anno 1657 die 10 aprilis, jn Christo obijt Jacobus vanden Bergh,

frater Joannis vanden Bergh, cuius anima requiescat in pace amen.

 

Roosteren O1657-003   -   26-05-1657   -   FS afb. 95 nr. 2

anno 1657, die 26 maij, jn Christo Johanna Huijsmans alias

Schubops, vxor Gerardi Huismans defuncti.

 

Roosteren O1657-004   -   08-06-1657   -   FS afb. 95 nr. 3

anno 1657, die 8 junij in Christo Goswinus Craechs de Kockel[en-]

weerdt, cuius anima requiescat in sancta pace amen.

 

Roosteren O1657-005   -   20-08-1657   -   FS afb. 95 nr. 4

anno 1657, die 20 augusti mortua est Elisabetha Franssen mat[ris]

Mariæ Franssen.

 

Roosteren O1657-006   -   19-11-1657   -   FS afb. 95 nr. 5

anno 1657, die 19 9bris jn Christo obijt Joannes Schoolmeisters

senior maritus Agnethæ Gabriels.

 

1658

Roosteren O1658-001   -   20-01-1658   -   FS afb. 95 nr. 6

anno 1658, die 20 januarij mortuus est Wilhelmus Gradus,

filius Guilielmi Gerardi, et Emerentiæ Gradus.

 

Roosteren O1658-002   -   28-01-1658   -   FS afb. 95 nr. 7

anno 1658, die 28 januarij in Christo obijt Emerentiana Gra[dus]

vxor Wilhelmi Gradus, cuius anima requiescat in pace amen.

 

Roosteren O1658-003   -   06-02-1658   -   FS afb. 95 nr. 8

anno 1658, die 6 februarij obijt Joannes Gradus filius Emerentiana Gr[....]

 

Roosteren O1658-004   -   10-02-1658   -   FS afb. 95 nr. 9

anno 1658, die 10 februarij obijt jn Christo Guilielmus Huijsm[ans]

maritus Annæ Gerardus, cuius anima requiescat in pace, amen

 

Roosteren O1658-005   -   30-03-1658   -   FS afb. 95 nr. 10

anno 1658, die 30 martij obijt jn Christo Catharina Reijnen filia Theod[orus]

Reijnen.

 

Roosteren O1658-006   -   03-04-1658   -   FS afb. 95 nr. 11

anno 1658, die 3 aprilis, obijt Joannes vanden Bergh filius Joannis

vanden Bergh, cuius anima requiescat in pace, amen.

 

Roosteren O1658-007   -   25-04-1658   -   FS afb. 95 nr. 12

anno 1658, die 25 aprilis obijt in Christo Gerardus van Genabet,

alias Kamp, cuius anima requiescat in pace, amen.

 

Roosteren O1658-008   -   13-05-1658   -   FS afb. 95 nr. 13

anno 1658, die 13 maij obijt jn Christo Anna Henrichs vxor Til-

manni van Thoer, cuius anima requiescat in pace, amen.

 

Roosteren O1658-009   -   01-06-1658   -   FS afb. 95 nr. 14

anno 1658, die 1 junij obijt jn Christo Arnoldus Reijnen

filius Walteri Reijnen, requiescat jn pace, amen

 

Roosteren O1658-010   -   14-06-1658   -   FS afb. 95 nr. 15

anno 1658 die 14 junij obijt Arnoldus Schoffelen filius Reneri Schoffelen

et Mariæ Reijnen.

 

Roosteren O1658-012   -   06-08-1658   -   FS afb. 95 nr. 16

anno 1658, die 6 augusti, Petrus Huijsmans propter aliqua ceresa,

quæ habebat in horto suo, occisus est ad mortem, cuius anima requies-

cat in sancta pace amen.

 

Roosteren O1658-013   -   01-12-1658   -   FS afb. 95 nr. 17

anno 1658, die 1 decembris obijt in Christo Gertruidis Huijsmans

deniq(ue) etiam sepulta est in ecclesia Roesterensi, cuius anima

requiescat in sancta pace amen.

 

Roosteren O1658-014   -   14-12-1658   -   FS afb. 95 nr. 18

anno 1658 die 14 xbris, obijt in Christo Walterus Wolters, cuius

anima requiescat in pace.

 

1659

Roosteren O1659-001   -   06-09-1659   -   FS afb. 95 nr. 19

anno 1659 die 6 7bris obijt Elisabetha Windthuijsen filia

Matthiæ Windthuijsen.

 

Roosteren O1659-002   -   08-09-1659   -   FS afb. 95 nr. 20

anno 1659 die 8, 7bris, obijt in Christo Maria Raemaeckers

vxor Joannis Daehmen Nieustadiensis defuncti,