GenBronnen

maas

Roosteren RK huwelijken 1775-1779


Roosteren H1775-001a   -   31-01-1775   -   FS afb. 115 nr. 10

1775 ultima jann: præviis tribus bannis

matrim[onio] juncti sunt Joannes Hermanus Peurt[e-]

ners et Anna Catharina Reijnen testes

Hermanus Henricus Schoolmeesters et Luc[i]a

Peurteners

 

Roosteren H1775-001b   -   31-01-1775   -   FS afb. 251 nr. 10 [overschrijving]

ultima januari 1775 præviis tribus bannis juncti sunt matrimonio Joannis

Hermannus Peurteners et Anna Catharina Reynen

testes Hermanus Henricus Schoolmeesters et Lucia

Peurteners.

 

Roosteren H1775-002a   -   00-00-1775   -   FS afb. 113 nr. 15

1775 d[omi]n[i]ca 1ma post ep[ip]haniam matrim: juncti

sunt Petrus Nijssen et Cornelia Ubags

præviis 3: bannis testes Theodorus

van Thoor et Catharina Beuckelman

 

Roosteren H1775-002b   -   00-00-1775   -   FS afb. 251 nr. 11 [overschrijving]

dominica 1a post epiphaniam præviis tribus bannis matrimonio sunt

juncti Petrus Nyssen et Cornelia Ubags, testes

Theodorus van Thoor et Catharina Beukelman.

 

Roosteren H1775-003a   -   06-06-1775   -   FS afb. 114 nr. 4

[17]75 [...] 3ia post [pen]tecosten cum dispensatione in bannis matrim[onio]

juncti sunt Joannes Josephus Tulleners

et Anna Gertrudis Schoolmeesters testes

Hermanus Loomans et Gertrudis

Elisabetha Schoolmeesters

 

Roosteren H1775-003b   -   06-06-1775   -   FS afb. 251 nr. 12 [overschrijving]

[fe]ria 3a pentecostes / id est 6a junii / cum dispensatione in bannis sunt

juncti matri[mo]nio Joannes Josephus Tulleners et Anna

Gertrudis Schoolmeesters, testes Hermannus Loomans

et Gertrudis Elisabeth Schoolmeesters.

 

Roosteren H1775-004a   -   06-07-1775   -   FS afb. 114 nr. 1 [bovenrand beschadigd]

6 [jul]ii [.....]

Vandervorst et Agnes Kleuts præviis

bannis testes Joannes Theunissen e[t]

Maria Vandervorst

 

Roosteren H1775-004b   -   06-07-1775   -   FS afb. 251 nr. 13 [overschrijving]

6 julii 1775 præviis tribus bannis matrimonio sunt juncti Josephus

Vandervorst et Agnes Cleuts, testes Joannes

Theunissen et Maria Vandervorst.

/ Cleuts apud r. d Bongaerts „Kleuts“

 

Roosteren H1775-005a   -   00-00-1775   -   FS afb. 114 nr. 9

[17]75 feria 2da post d[omi]n[i]cam in albis matrim[onio]

juncti sunt Joannes Teljoers et Maria

Elisabetha Sanders præviis tribus bannis

testes Elisabetha Segers et Henricus Teljoer[s]

 

Roosteren H1775-005b   -   00-00-1775   -   FS afb. 251 nr. 14 [overschrijving]

[f]eria 2a post dominicam in albis 1775 praeviis tribus bannis matrimonio

juncti sunt Joannes Teljoers viduus Corneliae Frencken

et Maria Elisabeth Sanders, testes Henricus Teljoers

et Elisabeth Segers

r. d. Schoolmeesters scribit Zanders et Zegers.

 

Roosteren H1776-001a   -   00-07-1776   -   FS afb. 113 nr. 14 [bovenrand beschadigd]

[..] julii matri[mo]nio juncti s[unt] præviis

3 bannis Mathias Sleutels et

Gertrudis Catharina Schulpen testes

Henricus Schulpen et Theodorus van Tho[or]

 

Roosteren H1776-001b   -   24-07-1776   -   FS afb. 252 nr. 1 [overschrijving]

24 julii 1776 matrimonio junctii sunt praeviis tribus bannis Mathias

Sleutels et Gertrudis Catharina Schulpen, testes

Henricus Schulpen et Theodorus van Thoor.

 

Roosteren H1776-002a   -   00-00-1776   -   FS afb. 114 nr. 5

[17]76 feria [...] post pentecosten cum dispens: in bannis

matrim[onio] juncti sunt Cornelius Daemen

et Lucia Reijnen testes Hericus Reijnen

et Elsabetha Daemen

 

Roosteren H1776-002b   -   00-00-1776   -   FS afb. 252 nr. 2 [overschrijving]

fer[ia] 3a post pentecostes cum dispensatione in bannis matrimonio juncti

sunt Cornelius Daemen et Lucia Reynen; testes

Henricus Reynen et Elisabeth Daemen

/ sponsus erat Mosacensis, juxta notam r d. Schoolme[esters]

 

Roosteren H1776-003a   -   00-00-1776   -   FS afb. 115 nr. 3 [datum niet vermeld]

1776 præviis tribus bannis matrim. juncti

sunt Petrus Majolein et Mar[i]a

Vandervorst testes Leonardus Vandervorst

et Maria Majoleijn

 

Roosteren H1776-003b   -   00-00-1776   -   FS afb. 252 nr. 3 [overschrijving]

/.... non assignata / 1776 præviis tribus bannis matrimonio juncti sunt

Petrus Majoleyn et Maria Vandervorst, testes

Leonardus Vandervorst et Maria Majoleyn

/ r. d. Schoolmeesters scribit Majoley.

 

Roosteren H1777-001a   -   14-02-1777   -   FS afb. 116 nr. 7

1777 14: febr[uarii] matrim. juncti sunt præviss

3 bannis Wilhelmus Schrijnemaekers

et Catharina Moens testes Helena

Loomans et Hermanus Loomans

 

Roosteren H1777-001b   -   14-02-1777   -   FS afb. 252 nr. 4 [overschrijving]

14 februarii 1777 praeviis tribus bannis matrimonio juncti sunt

Wilhelmus Schreynemaekers et Catharina

Moens, testes Hermanus Loomans et Helena Looman[s]

 

Roosteren H1777-002a   -   27-04-1777   -   FS afb. 115 nr. 8

1777 27 aprilis præviis tribus bannis matrim[onio] juncti

sunt Joannes Gerards et Catharina Beuckelm[an]

testes Joannes Bloem et Gertrudis Pustiens

 

Roosteren H1777-002b   -   27-04-1777   -   FS afb. 252 nr. 5 [overschrijving]

27 aprilis 1777 praeviis bannis matrimonio juncti sunt

Joannes Geeraeds / vel Geeraerds / et Catharina

Beukelman, testes Joannes Bloem et Gertrudis

Pustiens.

/ r d Bongaerts scribit Gerards

 

Roosteren H1777-003a   -   00-00-1777   -   FS afb. 114 nr. 8

1777 d[omi]n[i]ca post nativitatem Mariæ præviis 3

bannis matrim[onio] juncti sunt Servatius

Sanders et Maria Gertrudis Keimis testes

Henricus Reijnen et Maria Ida Houben

 

Roosteren H1777-003b   -   00-00-1777   -   FS afb. 252 nr. 6 [overschrijving]

domin. post nativitatem b. M. virginis, praeviis tribus bannis matrimo-

nio juncti sunt Servatius Zanders et Maria Ger-

trudis Keymes, testes Henricus Reynen et Maria

Ida Houben.

r d Bongaerts scribit Sanders et Keimis

 

Roosteren H1778-001a   -   00-00-1778   -   FS afb. 115 nr. 12

1778 feria 5ta ante pentecosten matr[im:]

juncti sunt cum dispensat: in banns Æg[idius]

Jorissen et Anna Elisabetha Breen testes

Wilhelmus Nyssen et Elsabetha van Deursen

 

Roosteren H1778-001b   -   00-00-1778   -   FS afb. 252 nr. 7 [overschrijving]

feria v ante pentecostem 1778 cum dispensatione in bannis matrimonio sunt

juncti Aegidius Jorissen et Anna Elisabetha Breen

testes Wilhelmus Nyssen et Elisabetha Vandendrees

vel van Deursen.

 

Roosteren H1778-002   -   22-09-1778   -   FS afb. 252 nr. 8

22 septemb. 1778 juncti sunt matrimonio Philippus Kaulen et Maria

Nyssen, testes Henricus Peskes et Maria Gertrudis

Pustiens.

 

Roosteren H1778-003a   -   30-09-1778   -   FS afb. 114 nr. 15

1778 ultima :7bris cum dispens: in bannis

matrim[onio] juncti sunt Joannes Swillens et

Catharina Smeets testes Gerardus Smeet[s]

et Lucia Peurteners

 

Roosteren H1778-003b   -   30-09-1778   -   FS afb. 252 nr. 9 [overschrijving]

ultima septembris cum dispensatione in bannis matrimonio juncti sunt

Joannes Swillens et Catharina Smeets, testes

Gerardus Smeets et Lucia Peurteners.

/ Joannes Swillens in notis r d Schoolmeesters notatur

ut viduus Elisabethae Perriens

 

Roosteren H1778-004   -   11-11-1778   -   FS afb. 252 nr. 10

11 novembris 1778 cum dispensatione in tribus bannis matrimonio juncti

sunt Henricus Smeets hujus ecclesiae aedituus viduus

Mariae Rullenraedt et Catharina Agnes Lours.

testes fuerunt Petrus Perriens et Maria [niets geschreven]

/ hi desent in notis r. d. Bongaerds.

 

Roosteren H1779-001a   -   03-06-1779   -   FS afb. 116 nr. 1

[1]779 3ia juni matrimonio juncti sunt cum

dispens: in 3: bannis Petrus Joannis

Houben et Maria Elisabetha Oijen

testes Maria Elisabetha Gijsen et

Henricus Peskens

 

Roosteren H1779-001b   -   23-06-1779   -   FS afb. 252 nr. 11 [overschrijving]

23 junii 1779 matrimonio juncti sunt cum dispensatione in tribus

bannis Petrus Joannes Houben et Maria Elisabeth

Oyen, testes Maria Elisabetha Gysen et Henricus

Peskens.

 

Roosteren H1779-002a   -   03-11-1779   -   FS afb. 115 nr. 11

1779 3ia: 9bris matrim[onio] juncti sunt cum dispens[atione]

in bannis Wilhelmus Geusen et Catharina

Elisabetha Jessen testes Hermanus Geus[en]

et Lucia Jessen

 

Roosteren H1779-002b   -   00-11-1779   -   FS afb. 252 nr. 12 [dag niet vermeld, overschrijving]

novembris 1779 matrimonio juncti sunt cum dispensatione in tribus bannis

Wilhelmus Geusen et Catharina Elisabeth Jessen

testes Hermanus Geusen et Lucia Jessen

 

Roosteren H1779-003a   -   22-11-1779   -   FS afb. 115 nr. 7

1779 die 22 9bris cum dispens: in banns matrim[onio]

juncti sunt Stephanus Oijen et Petronella

Gielen testes Hericus Peskens et Maria

Catharina Witsteyn

 

Roosteren H1779-003b   -   22-11-1779   -   FS afb. 252 nr. 13 [overschrijving]

22 novemb[ris] 1779 cum dispensatione in bannis matrimonio juncti sunt

Stephanus Oyen et Petronella Gielen; testes Henricus

Peskes et Maria Catharina Witsteyn.

/ r d Schoolmeesters sponsum vocat viduum Mechtildis Versteegen

et sponsam viduam Joannis Witstein.