GenBronnen

maas

Roermond RK huwelijken 1796


register der getrouwde van het jaer

1796

 

januarius

Roermond H1796-001   -   19-01-1796   -   foto 1796-1 nr. 1

au'jourd hui le 19 janvier 1796 sont mariez

avec dispense dans deux bans de l'eglise le citoien

Alphonse Ricard soldat Francois et Gertrude Roelofs

native de Ruremonde, les temoins furent Guillaume

de Craij et Marie Catharine Baert natifs de Ruremonde

en foi de quoi j'ai signé la presente

Alphonse Ricqort G Roeloff W: D: Craij M C Baert

J: Roeloff

J: Matthei chanoine et curé

 

Roermond H1796-002   -   19-01-1796   -   foto 1796-1 nr. 2

op heden dijnsdag den 19 januarius 1796 sijn naer

drij voorgaende kerckelijcke roepen voor mij ondergeschreven

getrouwd Joannes Georgius Lateber nachtwachter en Elisabeth

van der Loij beijde hier woonachtig, de getuijgen sijn geweest

Lambertus Janssens, Maria Elisebeth Wieser, Michael Pareng en

Aldegondis Jacobs alle hier woonachtig, ende hebben dese soo

de contractanten als getuijgen beneffens mij geteeckent.

J G Lateber dit x is het merck van Elis: van der Loij

L Janssens dit [niets geschreven] is het teken van Maria Elis: Wieser

schrijvens onervaere

J: Matthei canonick en pastor

 

februarius

Roermond H1796-003   -   01-02-1796   -   foto 1796-2 nr. 1

op heden maandag den 1 februarius 1796

sijn voor mij ondergeschreven canonick en pastor

met dispensatie in twee kerckelijcke roepen getrouwd

Gerardus Wilhelmus Matthei goudtsmidt woonachtig

alhier ende Anna Catharina Hendrix gebore en woon-

achtig tot Helden, de getuijgen sijn geweest den

heere Franciscus Christianus Matthei officiael

der posten alhier wooonachtig, ende Christina Margaretha

Hendrix woonachtig tot Helden, ende hebben dese soo de

contractanten als getuijgen beneffens mij geteeckent.

Ger: Wil: Matthei Anna Catharina Hendrix

F: G: Matthei Christina Hendrix

J: Matthei canonick en pastor

 

Roermond H1796-004   -   02-02-1796   -   foto 1796-2 nr. 2

au'jourd hui le 2 fevrier 1796 sont mariez avec

dispense dans deux bans de l'eglise le citoien Jacque

Paezer natif de Kiseique district de Biche departement

de la Möselle et Catharine Rochus veuve de A. Mackendas

native de Ruremonde, les temoins furent Barthelemi Fabri

soldat Francois et Marie Agnes Jacobs native de Ruremonde

en foi de quoi j'ai signé la presente

Ruremonde le 2 fevrier 1796

J: Matthei curé de Ruremonde

 

Roermond H1796-005   -   02-02-1796   -   foto 1796-3 nr. 1

au'jourd hui le 2 fevrier 1796 sont mariez le citoien

Nicolas Zwartz soldat dans le service de France et Joanne

van Maeswinckel native de Ruremonde les temoins furent

Jean Orig soldat Francois et Elisabeth vander Straeten native

de Ruremonde

en foi de quoi j'ai signé la presente

Ruremunde le 2 fevrier 1796

J: Matthei curé de Ruremonde

 

Roermond H1796-006   -   03-02-1796   -   foto 1796-3 nr. 2

op heden woensdag den 3 februarius 1796 sijn voor mij

ondergeschreven canonick en pastor getrouwd Martinus Essers

ende Maria Catharina Kieffer bijde hier woonachtig, de getuijgen

sijn geweest Philippus Kieffer ende Carolina Pinck bijde hier

woonachtig, ende hebben dese soo de contractanten als getuijgen

beneffens mij geteeckent.

dit sijn x x x x de mercken van de contractanten en

getuijgen schrijvens onervaere.

J: Matthei canonick en pastor

 

Roermond H1796-007   -   07-02-1796   -   foto 1796-3 nr. 3

op heden sondag de 7 februarius 1796 sijn naer drij

voorgaende proclamatien voor mij ondergeschreven getrouwd

Franciscus Leijendeckers en Catharina Paghen bijde hier

woonachtig, de getuijgen sijn geweest Bartolomæus Fabri

en Maria Agnes Arents hier woonachtig, ende hebben deze soo

de contractanten als getuijgen beneffens mij geteeckent.

F. Leijendeckers C: Paghen

dit x x sijn de mercken der getuijgen schrijvens onervaere

J: Matthei canonick en pastor

 

Roermond H1796-008   -   07-02-1796   -   foto 1796-4 nr. 1

op heden sondag den 7 februarius 1796 sijn naer drij

voorgaande proclamatien voor mij ondergeschreven getrouwd

Jacobus Adriaens en Christina Tome bijde hier woon-

achtig, de getuijgen sijn geweest Joannes Michael

Pareng, Andreas Coppen, Catharina Gertrudis Linsen

en Anna Maria Wolteri alle hier woonachtig, ende hebben 

dese soo de contractanten als getuijgen beneffens mij

geteeckent.

Jacobus Adriaens dit x is  het merck van C: Tome

J M Parent An. Coppen C G Linssen

dit x is het merck van A: M: Wolteri

J: Matthei canonick en pastor

 

Roermond H1796-009   -   14-02-1796   -   foto 1796-4 nr. 2

op heden sondag de 14 februarius 1796 sijn naer drij

voorgaende proclamatien met dispensatie in den geslooten

tijdt voor mij ondergeschreven canonick en pastor getrouwd

Joannes Antonius Thissen slotmaecker en Anna Maria

Dormans bijde hier woonachtig, de getuijgen sijn geweest Joannes

Baptista Thissen en Gertrudis Schmitz bijde hier woonachtig,

ende hebben dese soo de contractanten als getuijgen beneffens

mij geteeckent.

Joannes Antonius Thissen A M Dormans

J.B. Thissen J M G. Schmitz

J: Matthei canonick en pastori

 

april

Roermond H1796-010   -   04-04-1796   -   foto 1796-5 nr. 1

op heden maendag den 4 april 1796 sijn naer drij voorgaande

proclamatien met bannis van den seer eerw: heere canonick .... de

....... doende van deken van den hoogweerdig capittel, voor den eerw:

heere J. P. Ubbels vicaris en phonascus der selve kercke door besondere

commissie van J: Matthei pastoor der stadt getrouwd Jo(ann)es Arnoldus

Penders bedel van het boven gemelde capittel en Anna Maria

Groenendaels bijde hier woonachtig, de getuijgen sijn geweest Matthias

van Flodrop en Petronella Kraven hier woonachtig, ende hebben dese

soo die contartanten als getuijgen beneffens mij geteeckent.

Joannes Arnoldus Penders dit is x het merck van A: M: Groenendaels

dese sijn x x de tekens van de getuijgen schrijvens onervaere.

J.P. Ubbels vic. et phon.

J: Matthei canonick en pastor

 

Roermond H1796-011   -   04-04-1796   -   foto 1796-5 nr. 2

op heden maendag den 4 april 1796 sijn naer drij voorgaende

proclamatien voor den eerw: heere M. Beltiens onder pastoor deser

stadt uijt besondere commissie van J: Matthei canonick en pastoor der selve

getrouwd Joannes Cox en Maria Elisabeth Heijnen bijde hier woon-

achtig, de getuijgen sijn geweest Dominicus Cox woonachtig aen

het Gebroeck onder de parochie van Melick en Maria Aldegondis

Bongaert hier woonachtig, en Anna Cox woonachtig tot Echt,

en hebben dese alle beneffens mij geteeckent.

Johannes Cox dit is x het merck van M: E. Heijnen

Dom Cox

Maria Aldegonda Bongaerts dit x is het merck van A: Cox

schrijvens onervaere.

J: Matthei canonick en pastoor

 

Roermond H1796-012   -   05-04-1796   -   foto 1796-6 nr. 1

op heden dijnsdag den 5 april 1796 sijn naer drij

voorgaende kerckelijcke roepen voor mij ondergeschreven

getrouwd Josephus Stolzenberg geboortig van Wickeraedt

ende Maria Gertrudis op de Graef geboortig en bijde woonachtig

alhier, de getuijgen sijn geweest Martinus Reijnders en

Petronella op de Graef bijde woonachtig alhier en hebben

dese soo de contractanten als getuijgen beneffens mij

geteeckent.

J. Stolzenberg M G op de Graef

M: Reijners P op de Graef

J: Matthei can. en pastor

 

Roermond H1796-013   -   05-04-1796   -   foto 1796-6 nr. 2

op heden dijnsdag den 5 april 1796 sijn naer drij voor-

gaende kerckelijcke roepen voor mij ondergeschreven getrouwd

Joannes Henricus Körner en Anna Carolina Pinck bijde

hier woonachtig, de getuijgen sijn geweest Petrus Körner

en Catharina Penck bijde hier woonachtig, ende hebben

dese soo de contractanten als getuijgen beneffens mij

geteeckent.

J: H Körner dit is x het merck van A: C: Penck

P. H. Korner dit is x het merck van C: Penck

schrijvens onervaere.

J: Matthei can. en pastoor

 

Roermond H1796-014   -   05-04-1796   -   foto 1796-7 nr. 1

op heden dijnsdag den 5 april 1796 sijn naer drij voorgaende

kerckelijcke roepen voor mij ondergeschreven getrouwd Nicolaus

Cuypers en Maria Gertrudis Beckers bijde hier woonachtig,

de getuijgen sijn geweest Leonardus Beckers woonachtig tot

Voer onder de parochie Berg en Elisabeth Cuypers hier

woonachtig, ende hebben dese soo de contractanten als getuijgen

beneffenes mij geteeckent.

N Cuijpers dit is x het merck van M: G: Beckers

dit is x het merck van L: Beckers

dit is x het merck van E: Cuypers schrijvens onervaere.

J: Matthei can. en pastor

 

Roermond H1796-015   -   05-04-1796   -   foto 1796-7 nr. 2

op heden dijnsdag den 5 april 1796 sijn naer drij voorgaende

kerckelijcke roepen voor mij ondergeschreven getrouwd Petrus

Wilhelmus Lahmen en Maria Caecilia Buskens bijde hier

woonachtig, de getuijgen sijn geweest Joannes Lambertus

Schonckeren Henricus Custers Maria Agnes Buskens Maria

Cornelia Lahmen alle hier woonachtig en hebben dese soo de

contractanten als getuijgen beneffens mij geteeckent.

dit is x [merck van de bruidegom]

M Cecilea Buskens

J: Lambertus Schonckeren H Custers

dese x x sijn de mercken van M: A: Buskens en

M: C: Lahmen schrijvens onervaere.

J: Matthei canonick en pastor

 

Roermond H1796-016   -   05-04-1796   -   foto 1796-8 nr. 1

op heden dijnsdag den 5 april 1796 sijn met dispensatie

in twee kerckelijcke roepen voor mij ondergeschreven getrouwd

Matthias Leeck backer en Maria Elisabeth Krien bijde

hier woonachtig, de getuijgen sijn geweest Petrus Minten en

Aldegondis Borckelmans byde hier woonachtig, en hebben dese

soo de contractanten als getuygen beneffens mij geteeckent.

M Leeck M: E: Krin dit is x het merck van P: Minten

A Borckelmans

J: Matthei canonick en pastor

 

Roermond H1796-017   -   10-04-1796   -   foto 1796-8 nr. 2

op heden sondag den 10 april 1796 sijn naer drij

voorgaende kerckelijcke roepen voor mij ondergeschreven

canonick en pastoor getrouwd Arnoldus Geraedts diensknegt

ende Elisabeth van der Velden diensmeijdt bijde hier woonachtig, de

getuijgen sijn geweest Thomas Geraedts Leonardus Geraedts

woonachtig aen het Gebroeck onder de parochie van Melick

Anna Maria Hendrix en Æmilia Cuypers hier woonachtig

ende hebben dese soo de contractanten als de getuijgen beneffens

mij geteeckent.

dit is x het merck van C. L: Geraedts

E van der Velden

T. Gerats dit is x het merck van L: Geraedts

dese x x sijn de mercken van A: M: Hendrix

en van Æ: Cuypers schrijvens onervaere

J: Matthei canonick en pastor

 

Roermond H1796-018   -   12-04-1796   -   foto 1796-9 nr. 1

op heden dijnsdag den 12 april 1796 sijn naer drij voorgaende wederzijdse

kerckelijcke roepen voor mij ondergeschreven getrouwd Wilhelmus Beenen

woonachtig tot Herckenbosch en Sibilla Caecilia Wildtschudt

woonachtig alhier, de getuijgen sijn geweest Petrus Beenen

woonachtig tot Herckenbosch en Petronella Cruijsbergh

woonachtig alhier ende hebben dese soo de contractanten

als getuijgen beneffens mij geteeckent.

dit is x het merck van W. Beenen Sebella Cilia Wildtshudtz

Peter Behnen dit is x het merck van P: Cruijsberg

J: Matthei canonick en pastor

 

Roermond H1796-019   -   12-04-1796   -   foto 1796-9 nr. 2

au'jourd hui le 12 april 1796 sont mariez le citoien

Pierre Augustin Tupignie volontaire de la deuxiemes compagnie

du 161eme demi brigade natif de Wij district Perry departement

Loisse, et Agatha Hollen native de Ruremonde, les temoins

furent Sibert Pareng en Maria Agnes Jacobs habitans de

Ruremonde.

en foi de quoi j'ai signé la presente

Piere Oguterin Tupuqnij dit is x het merck van A: Hollen

S. Paerenh M A Iacophs

J: Matthei chanoine et curé

 

Roermond H1796-020   -   24-04-1796   -   foto 1796-10 nr. 1

op heden sondag den 24 april 1796 sy naer dry kerckelijcke roepen voor my

onderschreeven hier toe besonder gecommitteert getrouwd Antonius Jennissen

schrynwerker, en Anna Margaretha Demant beyde hier woonachtig. de

getuygen syn geweest Mathias Franciscus Hes, Maria Petronella Waltfetter

en Richardus Giebon alle hier woonachtig, en hebben deese soo de contrac-

tanten als getuygen beneffens mij geteekent.

J. A: Jennissen Margarita Thamant

Matthis Francis Hes x dit is het merck van M. P: Waltfetter

Riger Grebon

p. M. Beltiens capellaen.

 

Roermond H1796-021   -   24-04-1796   -   foto 1796-10 nr. 2

op heden sondag den 24 april 1796 heb ick ondergeschreven

naer drij voorgaende proclamatien den losbrief gegeven aen

Maria Leters alhier woonachtig om te trouwen met Michael

Geurts woonachtig tot Wessum:

J: Matthei canonick en pastor

 

Roermond H1796-022   -   26-04-1796   -   foto 1796-10 nr. 3

op heden dijnsdag den 26 april 1796 syn naer dry kerckelycke roepen

voor mij onderschreeven hier toe besonder gecommitteert getrouwd

Henricus Smeets woonachtig tot Weert, en Catharina Gysberts hier

woonachtig: de getuygen syn geweest Mathias van Herten, en

Dorothea Gysberts beyde hier woonachtig. en hebben deese soo de

contractanten als getuygen beneffens my geteekent

x x x x dit syn de mercken der contractanten en getuygen

schrijvens onervaeren

p. M. Beltiens capellaen.

 

meij

Roermond H1796-023   -   03-05-1796   -   foto 1796-11 nr. 1

op heden dijnsdag den 3 meij 1796 sijn naer drij voorgaende

kerckelijcke roepen voor mij ondergeschreven getrouwd Franciscus

Hermanus Janssens en Maria Magdalena Jansen bijde hier

woonachtig, de getuijgen sijn geweest Petrus Hönig ende Anna

Margaretha Waegemans bijde hier woonachtig, ende hebben

dese soo de contractanten als getuijgen beneffens mij geteeckent.

F. H. Ianssens dit is x het merck van M. M. Jansen

P Henig dit is x het merck van A: M: Waegemans schrijvens

onervaere.

J: Matthei canonick en pastor

 

Roermond H1796-024   -   10-05-1796   -   foto 1796-11 nr. 2

op heden dijnsdag den 10 meij 1796 sijn naer drij voorgaende

kerckelijcke roepen voor mij ondergeschreven getrouwd Dominicus

Wulms kleermaecker en Maria Gertrudis Bocken diensmeijdt bijde

hier woonachtig, de getuijgen sijn geweest Henricus Wulms en

Bernardina van der Schueren hier woonachtig, ende hebben dese

soo de contractanten als getuijgen beneffens mij geteeckent.

dese x x sijn de mercken van D: Wulms en van M: G: Bocken

dese x x sijn de mercken van H: Wulms en van B: van der Schueren.

bijde schrijvens onervaere

J: Matthei canonick en pastor

 

Roermond H1796-025   -   24-05-1796   -   foto 1796-12 nr. 1

op heden dijnsdag den 24 meij 1796 sijn naer drij voorgaende

kerckelijcke roepen voor mij ondergeschreven getrouwd Franciscus

Josephus Dambacher ende Maria Josepha Petronella

Vogelaers bijde hier woonachtig, de getuijgen sijn geweest

Joannes Josephus Maria Martin ende J: G: Dambacher

bijde hier woonachtig, ende hebben dese soo de contractanten

als getuijgen beneffens mij geteeckent.

F: J: Dambacher M I P Vogelars

J. J. Mie Martin JJJ G. Dambacher

J: Matthei canonick en pastor

 

junius

Roermond H1796-026   -   14-06-1796   -   foto 1796-12 nr. 2

au'jourd hui le 14 juin 1796 sont mariez avec

dispense dans les trois bans de l'eglise le citoien Louis

Stanislas Peltiez soldat au service de la republique

Francoise natif de la paroisse de Seboncourt et Gertrude

Theunissen native de Ruremonde, les temoins furent

le citoien Louis Bertrand soldat au meme service et

Marie Mooren native de Ruremonde.

en foi de quoi j'ai signé la presente

L. S. Peltiez G Teunissen

L. Bertrand

c'est x le signe de M: Mooren

J: Matthei chanoine et curé

 

julius

Roermond H1796-027   -   05-07-1796   -   foto 1796-13 nr. 1

op heden dijnsdag den 5 julius 1796 sijn naer drij voorgaende

kerckelijcke roepen voor mij ondergeschreven getrouwd Leonardus

Bernardus Blommers wedeman en Ida Tolliers weduwe, bijde

hier woonachtig, de getuijgen sijn geweest Petrus Rensius Körner

ende Maria Körner bijde hier woonachtig, ende hebben dese

soo de contractanten als getuijgen beneffens mij geteeckent.

L. B. M: Blommers

[handtekening/merk van bruid ontbreekt]

P: H: Korner

J: Matthei canonick en pastor

 

Roermond H1796-028   -   26-07-1796   -   foto 1796-13 nr. 2

op heden dijnsdag den 26 julius 1796 sijn naer drij voorgaende

proclamatien voor mij ondergeschreven getrouwd Petrus Henricus

Debock verver en Joanna Baghus weduwe bijde hier woonachtig,

de getuijgen sijn geweest Dominicus de Bock Joannes Otten Helena

de Bock en Elisabeth Baghus alle hier woonachtig, ende hebben

dese soo de contractanten als getuijgen beneffens mij geteeckent.

dit x is het merck van P: H. Debock en dit x van J: Baghus

D: Bock J Otten H Bock dit x is het merck

van E: Baghus schrijvens onervaere. 

J: Matthei canonick en pastor

 

augustus

Roermond H1796-029   -   21-08-1796   -   foto 1796-14 nr. 1

op heden sondag den 21augustus 1796 sijn naer drij

voorgaende kerckelijcke roepen voor mij ondergeschreven

getrouwd Franciscus Beijer schoenmaeckers knegt ende

Maria Evers dienstmeijdt bijde hier woonachtig, de getuijgen

sijn geweest Conrardus Bolenders en Aldegondis Janssens bijde

hier woonachtig, ende hebben soo de contractanten als

getuijgen beneffens mij geteeckent.

dese x x sijn de mecken der contractanten, en dese x x

der getuijgen schrijvens onervaere

J: Matthei canonick en pastor

 

Roermond H1796-030   -   21-08-1796   -   foto 1796-14 nr. 2

op heden sondag den 21augustus 1796 heb ik ondergeschreven

na drij voorgaende kerckelijcke roepen den losbrief gegeven aen

Laurentius Cuijpers knegt hier woonachtig, om te trouwen

met Joanna Elisabeth Evers woonachtig tot Heijthuijsen.

J: Matthei can: en pastore

 

abusive [om aan te geven buiten order]

julius

Roermond H1796-031   -   23-07-1796   -   foto 1796-14 nr. 3

op heden saterdag den 23 julius 1796 heb ick ondergeschreven

naer becomen te hebben de dispensatie en de drij kerckelijcke

roepen, den losbrief gegeven aen den weledelen heere Joannes

Carolus Henricus van der Renne om te trouwen met de weledele

jufvrouwe Anna Maria Roelants de Wijneghem woonachtig

tot Brussel, en heb ick dese geteckent.

J: Matthei can. en pastor

 

september

Roermond H1796-032   -   06-09-1796   -   foto 1796-15 nr. 1

6 hodie coram me infrascripto canonico et pastore

cum dispensatione in secundo consanguinitatis gradu

collaterali æquali auctoritare apostolica concessa

simul et in tribus consuetis ecclesiae denuntiationibus

matrimonio juncti sunt expertissimus dominus Georgius

Wilhelmus Haseman medicinae licentiatus, et domicella

Maria Adriana Thijssen hujus parochiae subditi, praesentes

ut testes fuerunt dominus Ferdinandus Andreas Timmer-

mans et domicella Isabella Theresia Simon de Vlodorp calibes et

hujus parochiae subditi.

quod attestor J: Matthei canonicus et pastor

G: G: Hüsemann. M: A: de Thijssen.

I: T: Simon de Vlodorp

Ferdinandus Andreas Timmermans

 

Roermond H1796-033   -   15-09-1796   -   foto 1796-15 nr. 2

op heden donderdag den 15 september 1796 sijn naer eenen voorgaenden

kerckelijcken roep met dispensatie in de twee andere voor mij ondergeschreven

getrouwd Wilhelmus van den Bongaert koordenslaeger en Maria Hendrica

Nijssen ackersman dochter bijde hier woonachtig, de getuijgen sijn geweest

Wilhelmus Hendrix Joannes Helwegen Anna Maria Nijssen en Ida

Smeedts alle hier woonachtig ende [hebben] dese soo de contractanten

als getuijgen beneffens mij canonick en pastor geteeckent.

Wilhelmus van den Bongaert Maria K: Niessen

W. Hendericksx J Helwegen dit x x sijn de

mercken van A: M: Nijssen en van Ida Smeets schrijvens onervaere

J: Matthei can: en pastor

 

Roermond H1796-034   -   25-09-1796   -   foto 1796-16 nr. 1

au'jourd hui dimanche le 25 septembre 1796 sont mariez

avec dispense dans les trois bans de l'eglise le citoien Francois Vautrin

emploié dans l'hospice militaire de France de cetta ville, et la

citoienne Josephine Euler native de Juliers, les temoins furent

le citoien Mortet directeur dans la meme hospice militaire

le citoien Joseph Celtier et la citoienne Francoise de Bain

en foi de quoi j'ai signé la presente

Francois Vautrin

Josephine Euler

Mortet

Francoise de Brain

Josephe Celtier

J: Matthei chanoine et curé

 

Roermond H1796-035   -   26-09-1796   -   foto 1796-16 nr. 2

op heden maendag den 26 september 1796 sijn door mij ondergeschreven

met dispensatie in de drij kerckelijcke roepen door speciaele commissie

van den seer eerw: heere vicarius generael getrouwd Matthias Luijten

en Maria Cornelia Janssen weduwe bijde woonachtig in Opgeleen,

de getuijgen sijn geweest Jacobus Luijten oock aldaer woonachtig, ende

Henricus Kelleneers alhier woonachtig, ende hebben dese soo de contractanten

als getuijgen beneffens mij geteeckent.

dit x is het merck van M: Luyten en dit x van M: C: Janssen ende

dese x x der getuijgen schrijvens onervaere.

J: Matthei canonick en pastor

 

Roermond H1796-036   -   26-09-1796   -   foto 1796-16 nr. 3

op heden maendag den 26 september 1796 heb ick ondergeschreven

naer become dispensatie in de drij kerckelijcke roepen den losbrief

gegeven aen Maria Philippina Baur alhier woonachtig, om te

trouwen met Abraham Janssen wedeman woonachtig tot Susteren

en aldaer te trouwen

J: Matthei canonick en pastor

 

Roermond H1796-037   -   27-09-1796   -   foto 1796-17 nr. 1

op heden dijnsdag den 27 september 1796 sijn door mij

ondergeschreven met dispensatie in de drij kerckelijcke roepen

door besondere commissie van den seer eerw: heere vicarius generael

getrouwd Nicolaus Höbben woonachtig tot Geleen en Maria Catharina

Stassen woonachtig tot Spaubeeck, de getuigen sijn geweest

Matthias Bremmem en Gertudis Peters bijde hier woonachtig,

ende hebben des soo de contractanten als getuijgen beneffens

mij geteeckent.

dese x x sijn de mercken der contractanten, en dese x x

der getuijgen schrijvens onervaere.

J: Matthei canonick en pastor

 

october

Roermond H1796-038   -   02-10-1796   -   foto 1796-17 nr. 2

op heden sondag den 2 october 1796 sijn met dispensatie in twee

kerckelijcke geboden voor mij ondergeschreven getrouwd Petrus

Antonius de Man grittenmulders soone en Maria Anna van Voo[r]st

rademaeckers dochter bijde hier woonachtig, de getuijgen zijn

geweest Joannes Baptista Deman Joannes Leonardus Hanssen

Maria Elisabeth Hanssen en Maria Gertrudis [Schmitz] alle hier woonachtig,

ende hebben dese soo de contractanten als getuijgen beneffens mij geteeckent.

P. A. Deman M A Voorst J B Deman

J L Hanssen M E Hanssen M: G. Schmitz

J: Matthei canonick en pastor

 

Roermond H1796-039   -   02-10-1796   -   foto 1796-17 nr. 3

op heden sondag den 2 october 1796 sijn naer drij voorgaende wederzijdse

kerckelijcke roepen voor den eerw: heere C: Leblanc vicarius deser parochie

en het officie bedienende van vicepastor uijt besondere commissie van J:

Matthei pastor der selve kercke getrouwd Joannes Josephus van Cruchten

woonachtig onder de parochie van Herten ende Anna Maria Telders woon-

achtig alhier, de getuijgen sijn geweest Josephus Telders woonachtig tot

Melick en Maria Catharina Baart hier woonachtig

quad attestor J: Matthei can: en pastor

 

Roermond H1796-040   -   02-10-1796   -   foto 1796-18 nr. 1

op heden sondag den 2 october 1796 sijn naer drij voor-

gaende kerckelijcke roepen voor mij ondergeschreven getrouwd

Martinus Jacobs en Petronella Gijsberts bijde hier woonachtig,

de getuijgen sijn geweest Gerardus Abels Catharina Gijsberts

en Elisabeth Gijsberts alle hier woonachtig, ende hebben dese soo de

contractanten als getuijgen beneffens mij geteeckent.

dese x x sijn de mercken der contractanten en dese x x x der

getuijgen schrijvens onervaere.

J: Matthei canonick en pastor

 

Roermond H1796-041   -   04-10-1796   -   foto 1796-18 nr. 2

op heden dijnsdag den 4 october 1796 heb ick ondergeschre-

ven naer twee gedaene kerckelijcke roepen en na becomene

dispensatie in eenen roep de commissie gegeven aen den

seer eerw: heere J: T: Herbordt pastor tot Nedercruchten

om te trouwen den heere Petrus Henricus Josephus Timmer-

mans en mevrouw de weduwe van Graeven bijde hier woon-

achtig

quod attestor J: Matthei can: en pastor

 

Roermond H1796-042   -   04-10-1796   -   foto 1796-18 nr. 3

op heden dijnsdag den 4 october 1796 sijn naer drij kerkcke-

lijcke roepen voor mij ondergeschreven getrouwd Josephus Janssen en

Cornelia Smeijers bijde hier woonachtig, de getuigen sijn geweest

Theodorus Janssen woonachtig tot Elmpt Adrianus Ramaeckers

Helena Leenen en G: Vaesen hier woonachtig, ende hebben dese

soo de contractanten als getuijgen beneffens mij geteeckent.

J: Janssen C Smeijers D Jansen

H A Ramakers H Leenen

J: Matthei canonick en pastor

[handtekening/merk van G. Vaesen ontbreekt]

 

Roermond H1796-043   -   04-10-1796   -   foto 1796-19 nr. 1

op heden dijnsdag den 4 october 1796 sijn naer drij voorgaende

kerkckelijcke roepen voor mij ondergeschreven getrouwd Gosuinus

Luijten wedeman ende Maria Gertrudis Vorselen bijde hier woonachtig,

de getuigen sijn geweest Jacobus Kerbosch Wilhelmus Decraij

Maria Aldegondis Meijers en Catharina Ida Weustenraedt alle

hier woonachtig, ende hebben dese soo de contractanten als getuijgen

beneffens mij geteeckent.

dese x x sijn de mercken der contractanten

Jacobus Kerbosch W: D: Craij

Maria Aldegonda Meijers C: J: Westenraedt

J: Matthei canonick en pastor

 

Roermond H1796-044   -   04-10-1796   -   foto 1796-19 nr. 2

op heden dijnsdag den 4 october 1796 sijn naer drij voorgaende

kerckekelijcke roepen voor mij ondergeschreven getrouwd Thomas Brentiens

en Anna Maria Linsen bijde hier woonachtig, de getuijgen sijn geweest

Joannes Evers en Anna Margaretha Wagemans bijde hier woonachtig,

ende hebben dese soo de contractanten als getuijgen beneffens mij

geteeckent

dese x x sijn de mercken der contractanten

J: Evers

dit x is het merck van A: M: Wagemans schrijvens onervaere

J: Matthei canonick en pastor

 

Roermond H1796-045   -   09-10-1796   -   foto 1796-19 nr. 3

op heden sondag den 9 october 1796 sijn naer drij wederzijdse kerckekelijcke

roepen voor mij ondergeschreven getrouwd Matthias Radermaeckers

woonachtig tot Nedercruchten ende Maria Agnes Arets woonachtig alhier

de getuijgen sijn geweest den heere Henricus van Daell de jufvrouw Maria

Josepha Fabritius Petrus Rademaeckers en Maria Catharina Arets alle

hier woonachtig, ende hebben dese soo de contractanten als getuigen beneffens

mij geteeckent.

J M Raedermakers dit x is het merck van M: A: Arets.

H: van Daell M: J: Fabritius dese x x sijn

de mercken van P: Rademaeckers en M: C: Arets.

J: Matthei canonick en pastor

 

Roermond H1796-046   -   09-10-1796   -   foto 1796-20 nr. 1

op heden sondag den 9 8ber 1796 heb ick ondergeschreven

naer drij voorgaende kerckelijcke roepen den losbrief gegeven

aen Henricus Holzen alhier woonachtig om te trouwen met Odilia

Driessen woonachtig tot Wassenberg.

J: Matthei canonick en pastor

 

Roermond H1796-047   -   18-10-1796   -   foto 1796-20 nr. 2

op heden dijnsdag den 18 october 1796 sijn naer twee voorgaende

kerckelijcke roepen met dispensatie in eenen voor mij ondergeschreven

getrouwd Joannes Schmitz en de weduwe Anna Gertrudis Clemens, gebore

Paumbeck bijde hier woonachtig, de getuijgen sijn geweest Joannes

Josephus Schoncken en Maria Catharina Janssens bijde hier woonachtig,

ende hebben dese soo de contractanten als getuijgen beneffens mij

geteeckent.

dese x x sijn de mercken der contractanten en dese x x der

getuijgen alle schrijvens onervaere.

J: Matthei canonick en pastor

 

Roermond H1796-048   -   27-12-1796   -   foto 1796-20 nr. 3

op heden dijnsdag den 27 december 1796 sijn naer twee

voorgaende kerckelijcke roepen met dispensatie in den derden

en den gesloten tijdt, voor mij ondergeschreven getrouwd den

heere Henricus Antonius Milliard ontfanger der domeijnen

ende de minderjaerige jufvrouwe Ludovica Aldegondis Francisca

van der Renne tegen het consent haerder ouders hetw[elk] nogtans door de

wet gesupplent was, bijde hier woonachtig, de getuijgen sijn

geweest den heere Andreas van Mulbracht ende de jufvrouwe

Elisabeth Driesen bijde hier woonachtig, ende hebben dese soo

de contractanten als getuijgen beneffens mij geteeckent.

H. A. Milliard

L A van de Renne A. van Mulbracht

A E. Dries

J: Matthei canonick en pastor