GenBronnen

maas

Roermond RK huwelijken 1794


register der getrouwde in de cathedraele

en parochiaele kercke van den h: Christophorus

der stadt Ruremonde, onder den eerw: heere Joannes

Matthei aldaer canonick en pastoor beginnende

van den eersten dag van den maendt januarius des jaers

1794

 

Roermond H1794-001   -   14-01-1794   -   foto 1794.1 nr. 1

op heden dijnsdag den 14 januarius 1794 sijn near

drij voorgaende proclamatien voor de ondergeschreven getrouwd

Philippus Jacobus Clemens peruijckier geboren tot Rotterdam

en woonachtig alhier, ende Maria Josepha Lowes gebore en oock

woonachtig alhier, de getuijgen sijn geweest Henricus Weerens

ende Anna Maria Lowes bijde hier woonachtig, ende hebben

dese soo de contractanten als getuijgen beneffens mij canonick

en pastoor geteeckent.

P: J Klemens

M J Louwes

dit is het merck van Henricus Werens

Anna Maria Lowe

J: Matthei canonick en pastor

 

Roermond H1794-002   -   23-01-1794   -   foto 1794.1 nr. 2

op heden donderdag den 23 januarius 1794 sijn met wederzijdse

dispensatie in de drij kerckelijcke roepen voor den ondergeschreven

getrouwd Nicolaus Smidts weduwenaer geboren en woonachtig

alhier, ende Anna Catharina van Birgelen gebore en woonachtig

tot Waltfeucht, de getuijgen sijn geweest Laurentius Smidts

en Gertrudis Smidts bijde hier woonachtig ende hebben dese soo de

contractanten als getuijgen beneffens mij geteeckent.

N. Smits

dit is x het merck van A:C: van Birgelen

L. Smits

dit is x het merck van G: Smidts schrijvens onervaere

J: Matthei canonick en pastor

 

Roermond H1794-003   -   24-01-1794   -   foto 1794.2 nr. 1

op heden vrijdag den 24 januarius 1794 heb ick ondergeschreven

den losbrief gegeven aen de jufvrouwe Joanna Gertrudis Painsmaij

woonachtig alhier om te trouwen met dispensatie in de drij

kerckelijcke roepen met den here Wilhelmus Baers geboren en woonachtig

tot Hasselt met mijn consent tot Hasselt.

J: Matthei canonick en pastor

 

Roermond H1794-004   -   28-01-1794   -   foto 1794.2 nr. 2

op heden dijnsdag den 28 januarius 1794 sijn met

dispensatie in de drij kerckelijcke roepen voor mij ondergeschreven

getrouwd Joannes Wilhelmus Griens geboren en woonachtig

tot Echt ende Maria Elisabeth van der Crabben woonachtig

alhier, de getuijgen sijn geweest Joannes Antonius Thissen

ende Anna Barbara Montfort bijde hier woonachtig, ende hebben

dese soo de contractanten als getuijgen beneffens mij geteeckent.

Joh. Wilhelmus Griens

M.E. van der Crabben

J.A. Thissen

A: B. Montfort

J: Matthei canonick en pastor

 

Roermond H1794-005   -   04-02-1794   -   foto 1794.2 nr. 3

op heden dijnsdag den 4 februarius 1794 sijn near

drij voorgaende proclamatien voor mij ondergeschreven

getrouwd Joannes Pantzaert ackermansknegt geboren tot Swalmen ende

woonachtig tot Besel ende Maria Helena van Cruchten

dienstmeijdt gebore tot Waltfeucht en woonachtig alhier

de getuijgen sijn geweest Jacobus Pantzaert woonachtig

alhier en Petronella Pantzaert woonachtig tot Swalmen

ende hebben dese soo de contractanten als getuijgen beneffens

mij geteeckent.

dit sijn x x de mercken van J: Pantzaert en van M: H: van

Cruchten

dit sijn x x de mercken van J: Pantzaert en van P: Pantzaert

alle schrijvens onervaere

J: Matthei canonick en pastor

 

Roermond H1794-006   -   10-02-1794   -   foto 1794.3 nr. 1

op heden maendag den 10 februarius 1794 sijn met dispensatie

in de drij kerckelijcke roepen voor mij ondergeschreven getrouwd

Franciscus Huijs soldaet van het regiment van Ligne met consent

van de commandant van het selve regiment, ende Elisabeth

Lippert gebore Delve bijde hier woonachtig, de getuijgen sijn geweest Amandus

Suppecker en Maria Francisca Vandernood bijde hier woonachtig,

ende hebben dese soo de contractanten als getuijgen beneffens mij

geteeckent.

dit is x het merck van Fr: Huijs

dit x van C: Lippert

dit x van A: Suppecker en dit x van M: Fr: Vandernood alle

schrijvens onervaere

J: Matthei canonick en pastor

 

Roermond H1794-007   -   16-02-1794   -   foto 1794.3 nr. 2

op heden sondag den 16 februarius 1794 sijn near drij

voorgaende kerckelijcke roepen voor mij ondergeschreven getrouwd

Henricus Beurskens daghuerder woonachtig alhier ende Helena

Mevissen gebore tot Thoor en woonachtig tot Maesniel, de

getuijgen sijn geweest Andreas Custers en Maria Mevissen

woonachtig tot Maesniel ende hebben dese soo de contractanten

als getuijgen beneffens mij geteeckent.

dit is x het merck van H: Beurskens en dit x van Helena Mevissen

dit is x het merck van A: Custers en dit x van M: Mevissen alle

schrijvens onervaere.

J: Matthei canonick en pastor

 

Roermond H1794-008   -   23-02-1794   -   foto 1794.3 nr. 3

op heden sondag den 23 februarius 1794 heb ick ondergeschreven

near drij voorgaende proclamatien den losbrief gegeven aen Josephus

Soone heereknegt geboren en woonachtig alhier om te trouwen met

Anna Maria Boumans camenier woonachtig tot Gelder.

Jo(ann)es Matthei canonick en pastor

 

Roermond H1794-009   -   24-02-1794   -   foto 1794.4 nr. 1

op heden maendag den 24 februarius 1794 sijn met dispensatie

in de drij kerckelijcke roepen voor mij ondergeschreven getrouwd

Joannes Henricus Skivée dienstknegt ende Anna Elisabeth

Roemen dienstmeijdt bijde woonachtig alhier, de getuijgen

sijn geweest Joannes Janssens ende Catharina de Mackar

bijde hier woonachtig, ende hebben dese soo de contractanten als

getuijgen beneffens mij geteeckent.

dit is x het merck van J: H: Skivée

Aen Elijesaebeth Roumen

dit is x het merck van J: Janssens,

dit is x het teken van Catharina de Mackar bijde schrijvens onervaere

J: Matthei canonick en pastor

 

Roermond H1794-010   -   25-02-1794   -   foto 1794.4 nr. 2

op heden dijnsdag den 25 februarius 1794 sijn near drij

voorgaende proclamatien voor mij ondergeschreven getrouwd Petrus

van Appeven daghuerder en Maria Smeets dienstmeijdt bijde hier

woonachtig, de getuijgen sijn geweest Lambertus van Appeven en

Maria Sibilla Meulenraedt hier woonachtig, ende hebben dese

soo de contractanten als getuijgen beneffens mij geteeckent.

dit is x het merck van P: van Appeven

dit x van M: Smeets

dit is x het merck van L: van Appeven

dit x van M: S: Meulenraedt alle

schrijvens onervaere.

J: Matthei canonick en pastor

 

Roermond H1794-011   -   02-03-1794   -   foto 1794.4 nr. 3

op heden sondag den 2 meert 1794 sijn met dispensatie

in de drij kerckelijcke geboden getrouwd Joannes Timmermans

timmermansknegt ende Anna Maria Catharina Simons

dienstmeijdt beijde hier woonachtig, de getuijgen sijn geweest

Caspar Timmermans en Catharina Voorig, bijde hier

woonachtig, ende hebben dese soo de contractanten als

getuijgen beneffens mij geteeckent.

J. Timmermans

A: M: Simons

dit is x het merck van C: Voorig

C: Timmermans

J: Matthei canonick en pastor

 

Roermond H1794-012   -   02-03-1794   -   foto 1794.5 nr. 1

op heden sondag den 2 meert 1794 sijn near drij voorgaende

proclamatien voor mij ondergeschreven getrouwd Joannes Martinus

Mengelmans schoenmaeckersknegt ende Maria Christina Hendricx

bijde hier gebore en woonachtig, de getuijgen sijn geweest Antonius

Hendricx ende Joanna Jacoba Hendricx bijde hier woonachtig, ende

hebben dese soo de contractanten als getuijgen beneffens mij geteeckent.

dit is x het merck van J: M: Mengelmans

M. C. Henderikx

dit is x het merck van A. Hendricx

J. Hendrickx

J: Matthei canonick en pastor

 

Roermond H1794-013   -   04-03-1794   -   foto 1794.5 nr. 2

op heden dijnsdag den 4 meert 1794 sijn near drij voorgaende

proclamatien voor mij ondergeschreven getrouwd Joannes Jacobs

kooldraeger hier gebore en woonachtig, ende Sophia Poolen

woonachtig tot Leeven onder de parochie van Maesniel, de getuijgen

sijn geweest Josephus Heldens en Gertrudis Steltermans bijde hier

woonachtig, ende hebben dese soo de contractanten als getuijgen

beneffens mij onderteeckent.

dit is x het merck van J: Jacobs en dit x van Sophia Poolen

dit is x het merck van J: Heldens en dit x van G: Steltermans alle

schrijvens onervaere.

J: Matthei canonick en pastor

 

Roermond H1794-014   -   29-04-1794   -   foto 1794.5 nr. 3

op heden dijnsdag den 29 april 1794 sijn near drij voorgaende

proclamatien voor mij ondergeschreven getrouwd Joannes Walterus

Decraij chirurgien ende Maria Clara Schoncken bijde hier gebore en

woonachtig, de getuijgen sijn geweest Albertus Schoncken ende Joanna

Francisca Decraij bijde hier woonachtig, ende hebben dese soo de

contractanten als de getuijgen beneffens mij geteeckent.

J. W. de Craij

M: C: Schoncken

A(lbertu)s Schoncken

J. F. de Craij

J: Matthei canonick en pastor

 

Roermond H1794-015   -   29-04-1794   -   foto 1794.6 nr. 1

op heden dijnsdag den 29 april 1794 sijn near drij voorgaende

proclamatien voor mij ondergeschreven getrouwd den weledelen heere

de heere Joannes Bertramus Emmanuel Sijbertz lieutenant in den

keurpfaltsen dienst woonachtig tot Gulick ende de weledele freule

Anna Maria Carolina de Plönnies woonachtig alhier, de getuijgen

sijn geweest den weledelen heere de here H: G: Sijbertz

gerichtschrijver woonachtig tot Brüggen Gulix territoir ende de

weledele freule Maria Theresia de Plönnies woonachtig alhier

ende hebben dese soo de contractanten als getuijgen beneffens

mij geteeckent.

Joannes Bertramus Emanuel Sijbertz

M: C: de Plonnies

Henrich Godfrid Sijbertz

Maria Theresia de Plönnies

J: Matthei canonick en pastor

 

Roermond H1794-016   -   29-04-1794   -   foto 1794.6 nr. 2

op heden dijnsdag den 29 april 1794 sijn near drij voorgaende

proclamatien voor mij ondergeschreven getrouwd Hubertus Bovie

kooperslaeger en Anna Christina Kleijn dienstmeijdt bijde hier

woonachtig, de getuijgen sijn geweest Joannes Opdegraef ende

Maria Bovie bijde hier woonachtig, ende hebben dese soo de

contractanten als getuijgen beneffens mij geteeckent.

H. Bovie

dit is x het merck van A: C: Kleijn schrijvens onervaere

J. op de Graef

M. I. Bovie

J: Matthei canonick en pastor

 

Roermond H1794-017   -   29-04-1794   -   foto 1794.7 nr. 1

op heden dijnsdag den 29 april 1974 sijn naer drij voorgaende

proclamatien voor mij ondergeschreven getrouwd Ægidius Kusters

dienstknegt en Joanna Hertzig herbergierse bijde hier woonachtig,

de getuijgen sijn geweest Joannes Theodorus Sangers hier woonachtig

en Maria Agnes Custers woonachtig tot Leeven onder de parochie

van Maesniel en hebben dese soo de contractanten als de getuijgen

beneffens mij geteeckent.

dit sijn x x de mercken van Æ: Custers en van J: Hertzig, dese x x 

sijn de mercken van J: T: Sangers en van M: A: Custers alle schrijvens

onervaere.

J: Matthei canonick en pastor

 

Roermond H1794-018   -   29-04-1794   -   foto 1794.7 nr. 2

op heden dijnsdag den 29 april 1794 sijn naer drij voorgaende

proclamatien voor mij ondergeschreven getrouwd Josephus Francken

schoenmaecker en Joanna Caché dienstmegdt bijde hier woonachtig,

de getuijgen sijn geweest Wilhelmus Schrijvers en Maria Geraedts

bijde hier woonachtig, en hebben dese soo de contractanten als getuijgen

beneffens mij geteeckent.

J. Francken

dit is x het merck van J: Caché schrijvens onervaere

Wulhelmus Schrijvers

M. Geraedts

J: Matthei canonick en pastor

 

Roermond H1794-019   -   29-04-1794   -   foto 1794.7 nr. 3

op heden dijnsdag den 29 april 1794 sijn naer drij voorgaende

proclamatien voor mij ondergeschreven getrouwd Franciscus Gerardts

ackerman woonachtig tot Maesniel en Gertrudis Gubbels

woonachtig alhier, de getuijgen sijn geweest Franciscus Gerardts

en Catharina Gubbels bijde woonachtig tot Maesniel, ende hebben

dese soo de contractanten als getuijgen beneffens mij geteeckent.

dit is x het merck van Fr: Gerardts

G. Gubels

dit is het merck van G: Gubbels bijde schrijvens onervaere

F: Gerardts

C: Gübb[e]ls

J: Matthei canonick en pastor

 

Roermond H1794-020   -   29-04-1794   -   foto 1794.8 nr. 1

op heden dijnsdag den 29 april 1794 sijn naer drij voorgaende

proclamatien voor mij ondergeschreven getrouwd Wilhelmus Coenen

dienstknegt en Margaretha Vossen dienstmeijdt bijde woonachtig

alhier, de getuijgen sijn geweest Joannes Gabriels woonachtig aen

de capelle in het Sandt en Margaretha Coenen woonachtig in den

Ruremondsen Weert, en hebben dese soo de contractanten als getuijgen

beneffens mij geteeckent.

W. Coenen

dit is x het merck van M: Vossen

dit is x het merck van M: Coenen schrijvens onervaere

J: Gabriels

J: Matthei canonick en pastor

 

Roermond H1794-021   -   02-05-1794   -   foto 1794.8 nr. 2

op heden vrijdag den 2 meij 1794 heb ick ondergeschreven

den losbrief gegeven aen Henricus Freudenberg stadts sergeant

woonachtig alhier om te trouwen met Maria Elisabeth Edel

woonachtig tot Suchtelen.

J: Matthei canonick en pastor

 

Roermond H1794-022   -   12-05-1794   -   foto 1794.8 nr. 3

op heden maendag den 12 meij 1794 heb ick ondergeschreven

den losbrief gegeven aen Joannes Jacobus Jambroers heurvaerder

om te trouwen met Maria Barbara Specken bijde hier woonachtig,

tot Leveroij.

J: Matthei canonick en pastor

 

Roermond H1794-023   -   13-05-1794   -   foto 1794.8 nr. 4

op heden dijnsdag den 13 meij 1794 sijn naer twee voorgaende

proclamatien met dispensatie in de derde en in den vierden

graedt van bloedtverwantschap voor mij ondergeschreven getrouwd

Christianus Korsten ackerman woonachtig op het Ham onder dese

parochie ende Christina Timmermans ackermansdochter

woonachtig tot Hörn, de getuijgen sijn geweest Matthias Reiners

hier woonachtig ende N: Santjens woonachtig tot Heel, ende

hebben dese soo de contractanten als getuijgen beneffens mij

geteeckent.

C. Korsten

C. Timmermans

M. Reiners

: Santens

J: Matthei canonick en pastor

 

Roermond H1794-024   -   13-05-1794   -   foto 1794.9 nr. 1

op heden dijnsdag den 13 meij 1794 sijn naer drij voorgaende

proclamatien voor mij ondergeschreven getrouwd Henricus Sutsen

ackermansknegt ende Maria Oijens dienstmeijdt bijde hier woonachtig,

de getuijgen sijn geweest Paulus Oijen woonachtig tot Hörne ende

Elisabeth van der Velden woonachtig alhier ende hebben dese soo de

contractanten als getuijgen beneffens mij geteeckent.

H. Sutsen

M. Oijens

P. Oijen

E. van der Velden

J: Matthei canonick en pastor

 

Roermond H1794-025   -   20-05-1794   -   foto 1794.9 nr. 2

op heden dijnsdag den 20 meij 1794 zijn na 3 voorgaende

proclamatien voor mij hier toe gecommitterden ge-

trouwt Hendrik Nusselein timmermansknegt en

Aldegondis Timmermans dienstmeijt. getuijgen Anto-

nius Wolf en Maria de Martin alle hier woonagtig

en hebben dese de contractanten en getuijgen

beneffens mij capellaen getekent.

H. Nusselein

A. Wolf

Marie de Martin

A.J.J. Clocquet

j.t.. et j.u. licentiatus

 

Roermond H1794-026   -   20-05-1794   -   foto 1794.9 nr. 3

op heden dijnsdag den 20 meij 1794 sijn na 3 voorgaende

proclamatien voor mij hier toe gecommitteerden ge-

trouwt Josephus Waflart onderofficier in den dienst haerer

kijs. en kon. majesteijt en Agata Leijendeckers winke-

liersdogter. getuijgen Jo(ann)es Baptista Martinus en P.

Leijendeckers alle hier woonagtig en hebben dese de

contractanten en getuijgen beneffens mij capellaen

getekent.

J. Waflart

A. Leijendeckers

J.B. Martinus

P. Leijendeckers

A.J.J. Clocquet j.t.. et j.u. licentiatus

 

Roermond H1794-027   -   01-06-1794   -   foto 1794.10 nr. 1

op heden sondag den 1 junius 1794 sijn naer drij voorgaende

proclamatien voor mij ondergeschreven getrouwd Daniel Krauth

steengietersknegt ende Anna Cornelia Wulms dienstmegdt

bijde hier woonachtig, de getuijgen sijn geweest Josephus Hermans

ende Cornelia Smeijers bijde hier woonachtig, ende hebben dese soo

de contractanten als getuijgen beneffens mij geteeckent.

D. Kraath

dit is x het merck van A: C: Wulms

dit is x het merck van J: Hermans schrijvens onervaere

Cornelia Smeijers

J: Matthei canonick en pastor

 

Roermond H1794-028   -   02-06-1794   -   foto 1794.10 nr. 2

op heden maendag den 2 junius 1794 sijn naer

twee voorgaende proclamatien met dispensatie in de

derde voor den ondergeschreven uijt besondere commissie

getrouwd den weledelen heer de heere Josephus Dominicus

de Reijniac lieutenant ten dienste van de hooghmoogende

heeren de heere staeten der Vereenigde Neederlanden ende de

weledele freule Anna Clara Josepha de Leers bijde

hier woonachtig, de getuijgen sijn geweest den weledelen

heere Joannes Balthasar van Haesenbach hofraedt

van sijne keurvorstelijcke hooghheijdt van den Paltz

hertogh van Beijeren sijnen accrediteerenden president

bij sijne majesteijdt den koning van Pruijssen aen

de regeeringe van Cleef, landtmeester generael

adjoinct van Ravenstein ridder van het gulden spoor

woonachtig op het kasteel te Effelt, ende de weled:

freule Josepha de Leers woonachtig alhier, ende

hebben dese soo de contractanten als getuijgen neffens

den ondergeschreven geteeckent.

J: D: de Reijniac

C: Leers

J.B. v. Hasenbach

J. Leers

P. G: van Wevelinckoven can. grad.

J: Matthei canonick en pastor

 

Roermond H1794-029   -   26-06-1794   -   foto 1794.11 nr. 1

op heden donderdag den 26 junius 1794 sijn met dispensatie

in de drij kerckelijcke roepen voor mij ondergeschreven getrouwd

Joannes Nescooig soldaet van het Hompsche husaeren regiment

geboren in Hongarien en Gertrudis Alen gebore en woonachtig alhier,

de getuijgen sijn geweest Antonius de Gaës wachtmeester

onder het selve regiment ende Gertrudis Speijck bijde hier

woonachtig ende hebben dese soo de contractanten als

getuijgen beneffen mij geteeckent.

dit is x het merck van J: Nescoojg en dit x van G: Alen

Anton de Goïs wachm(eester)

dit is x het merck van Gertrudis Speijck

J: Matthei canonick en pastor

 

Roermond H1794-030   -   28-06-1794   -   foto 1794.11 nr. 2

op heden saterdag den 28 junius 1794 sijn met dispensatie

in de drij kerckelijcke roepen voor den ondergeschreven getrouwd

Jacobus Ceptevelt soldaet van het Hompesche husaeren regiment

uijt de heerschaft Trimbor ende Magdalena Sensig gebore van

Stalgraedt Gulix territoir, de getuijgen sijn geweest Gaudentius

Smidt, Andreas Claes, Wilhelmus Walraet en Franciscus Buiger

soldaeten van het selve regiment ende hebben dese soo de contractanten

als getuijgen beneffens mij geteeckent.

dit sijn x x x x x x de mercken van de contractanten

en getuijgen schrijvens onervaere

J: Matthei canonick en pastor

 

Roermond H1794-031   -   20-07-1794   -   foto 1794.12 nr. 1

op heden sondag den 20 julius 1794 heb ick ondergeschreven

naer drij voorgaende roepen den losbrief gegeven aen de jufvr:

Maria Elisabeth Weijckmans hier woonachtig om te connen trouwen

servatis de jure servandis, met den weledelen heere Joannes

Baptista Josephus van Coukelbergh capiteijn onder het vrijcorps

van Hompesch woonachtig als dan tot Erckelens en heb ick dese

geteeckent.

J: Matthei canonick en pastor

 

Roermond H1794-032   -   27-07-1794   -   foto 1794.12 nr. 2

op heden sondag den 27 julius 1794 heb ick ondergeschreven

met dispensatie in de drij roepen den losbrief gegeven aen de weledele

jufvr. Eleonora Maria Josepha Rijckx hier woonachtig om te

trouwen met den weledelen heer baron de Dalwigh capiteijn en

ridmeester onder het Engelsch corps van Hompesch woonachtig

tot Erckelens /: si serventur omnia in dispensatione contenta :/

en heb ick dese geteeckent.

J: Matthei Canonick en pastor

 

Roermond H1794-033   -   22-07-1794   -   foto 1794.13 nr. 1

op heden dijnsdag den 22 julij sijn naer drij voorgaende

proclamatien voor mij hier toe gecommitteert getrouwd

Petrus Joannes ther Hag, ende Maria Josepha Jacobs beijde hier

woonagtig, de getuijgen sijn geweest Andreas van Borren, en

Maria Elisabeth Jacobs beijde hier woonachtig, en hebben

deeze zoo de contractanten als getuijgen beneffens mij

geteekent.

Peter Johannes ther Haag

Maria Josepha Jacobs

Andreas van Borren

x dit is het merck van Maria Elisabeth Jacobs

p. M. Beltiens capellaen

 

Roermond H1794-034   -   29-07-1794   -   foto 1794.13 nr. 2

op heden dijnsdag den 29 julij sijn met dispensatie in den derden

roep voor mij hier toe gecommitteert getrouwd Petrus Willemsen, en Maria

Agnes Raemaekers. bijde hier woonagtig. de getuijgen sijn geweest

Joannes Hubertus Raemaekers, en Joanna Raemaekers beijde hier woonagtig

en hebben deze zoo de contractanten als getuijgen beneffens mij geteekent.

Petrus Willemsen

Maria Agnes Ramakers

Joannes Hubertus Ramakers

Joanna Ramakers

p. M. Beltiens capellaen

 

Roermond H1794-035   -   26-08-1794   -   foto 1794.14 nr. 1

op heden dijnsdag den 26 augustus 1794 sijn

naer drij voorgaende proclamatien voor mij ondergeschreven

getrouwd Joannes Matthias Seipgens koopmanssoone

en Maria Agnes Janssen koopmansdochter bijde hier

woonachtig, de getuijgen sijn geweest Joannes Antonius

Janssens ende Maria Catharina Bonsour bijde hier

woonachtig, ende hebben dese soo de contractanten als getuijgen

beneffens mij geteeckent.

Jo(ann)es Math: Seipgens

M.A. Janssen

Jos. A: Janssens

M. Cathrina Boncour

J: Matthei canonick en pastor

 

Roermond H1794-036   -   26-08-1794   -   foto 1794.14 nr. 2

op heden dijnsdag den 26 augustus 1794 sijn naer

drij voorgaende proclamatien voor mij ondergeschreven

getrouwd Joannes Henricus van Waegeningh weduwenaer

ende Maria Agnes Sterck backersdogter bijde hier

woonachtig, de getuijgen sijn geweest

Emmanuel Sterck ende Maria Catharina Schreurs bijde

hier woonachtig, ende hebben dese soo de contractanten als

getuijgen beneffens mij geteeckent.

Joannes H: van Waegeningh

Maria A: Sterck

Emmanuel Sterck

Maria C: Schreurs

J: Matthei canonick en pastor

 

Roermond H1794-037   -   09-09-1794   -   foto 1794.15 nr. 1

op heden dijnsdag den 9 september 1794 sijn

naer twee voorgaende roepen met dispensatie in den

derden voor mij ondergeschreven getrouwd Joannes Josephus

Jambroers huervaerder en Anna Maria van Loon weduwe

de getuijgen sijn geweest Theodorus Jambroers en Anna

Christina Ida Jambroers alle hier woonachtig, en hebben dese

soo de contractanten als getuijgen beneffens mij geteeckent.

Jan Josephus Jambroers

dit is x het merck van A:M: van Loon

Theijdoerus Jaembroers

A.C. Ida Jambroers

J. Matthei canonick en pastor

 

Roermond H1794-038   -   09-09-1794   -   foto 1794.15 nr. 2

op heden dijnsdag den 9 september 1794 sijn naer drij

voorgaende proclamatien voor mij ondergeschreven getrouwd

Wilhelmus Brabander en Josepha Deneve bijde hier woonachtig,

de getuijgen sijn geweest Henricus Brabander en Maria

Clara Schreurs bijde hier woonachtig, ende hebben dese soo

de contractanten als getuijgen beneffens mij geteeckent.

W: Brabander

J. Deneve

H. Brabander

M: C: Schreurs

J. Matthei canonick en pastor

 

Roermond H1794-039   -   09-09-1794   -   foto 1794.16 nr. 1

op heden dijnsdag den 9 september 1794 sijn naer drij

voorgaende kerkelijke roepen voor mij onderschreeven

hier toe gecommitteert getrouwd Lambertus

Jeurissen, en Maria Agatha Jeuriskes beijde hier

woonachtig. de getuijgen sijn geweest Wilh: Steegs

en H. Molenraedt beijde hier woonachtig en hebben

deese soo de contractanten als getuijgen beneffens

mij geteekent.

Lambert IJeressen

x dit is het merk van de bruijt schrijvens onervaeren

W. Steeghs x

Moleradt

p. M. Beltiens capellaen

 

Roermond H1794-040   -   16-09-1794   -   foto 1794.16 nr. 2

op heden dijnsdag den 16 september 1794 sijn naer drij

voorgaende proclamatien voor mij onderschreeven hier toe

gecommitteert getrouwd Martinus Lubbers en Maria Elisabeth

Stichel beijde hier woonachtig. de getuijgen sijn geweest

J.F: Hes, en Maria Catharina Lubbers beijde hier woonachtig

en hebben dese soo de contractanten als getuijgen beneffens mij

geteekent.

Martinus Lubbers

Maria Eliesabeth Stighel

J. F: Hes

Maria Catrinae Lubbers

p. M. Beltiens capellaen

 

Roermond H1794-041   -   21-09-1794   -   foto 1794.16 nr. 3

op heden zondag den 21 september 1794 sijn met dispensatie in de drij

kerkelijke roepen voor mij onderschreeven hier toe gecommitteert getrouwd

Josephus Schaffer corporael van sijne keijserlijke majesteijt onder het

regiment van Stuaert, en Eleonora Stilatoki hier woonende. de getuijgen

sijn geweest Franciscus Gollub canonier van sijne keijserlijke majes-

teijt en Joseph: Wohlgemuth corporael van het selve regiment en hebben

deeze soo de contractanten als getuijgen beneffens mij geteekent.

Josep Schaffer

x dit is het merk van de bruijd schrijvens onervaeren

Frans Gollub

Josup Wohlgemudt

p. M. Beltiens capellaen

 

Roermond H1794-042   -   30-09-1794   -   foto 1794.17 nr. 1

op heden dijnsdag den 30 september 1794 sijn naer

drij voorgaende proclamatien voor mij ondergeschreeven getrouwd

Leonardus Jeuriskes wever en Sibilla Meulenraedt ackermans

dochter bijde hier woonachtig, de getuijgen sijn geweest Joannes Meulenraedt

Theodorus Wevers Anna Maria Hendricx ende Elisabeth Cuijpers alle

hier woonachtig, ende hebben dese soo de contractanten als getuijgen

beneffens mij geteeckent.

dit is x het merk van L: Jeuriskes

M. S. Moleradh

J.L. Meulenradt

dit x x x sijn de mercken van de andere getuijgen

schrijvens onervaere

J. Matthei canonick en pastor

 

Roermond H1794-043   -   02-10-1794   -   foto 1794.17 nr. 2

op heden donderdag den 2 october 1794 sijn naer drij voorgaende

proclamatien voor mij onderschreeven hier toe gecommitteert

getrouwd Joannes Ruijten woonachtig tot Bracht, en Mechteldis

Korsten hier woonachtig. de getuijgen sijn geweest Joannes

Walkens, en Cornelia Laumen beijde hier woonachtig

en hebben deeze soo de contractanten als getuijgen beneffens

mij geteekent.

Johannes Ruijter

x dit is het merk van de bruijt schrijvens onervaeren

Johannes Wulkens

x dit is het merk van Maria Laumen

p. M. Beltiens capellaen

 

Roermond H1794-044   -   05-10-1794   -   foto 1794.18 nr. 1

op heden sondag den 5 october 1794 sijn naer drij voorgaende

proclamatien voor mij ondergeschreven getrouwd Joannes Smulders

kooldraeger ende Elisabeth Hofmans bijde hier woonachtig

de getuijgen sijn geweest David Keunen ende Anna Catharina

Janssen bijde hier woonachtig, ende hebben dese soo de contractanten

als getuijgen beneffens mij ondergeschreven geteeckent.

dit is x het merck van J: Smulders en dit x van E: Hofmans

D. Kûen

dit is x het merck van A: C: Janssens schrijvens onervaere

J: Matthei canonick en pastor

 

Roermond H1794-045   -   01-11-1794   -   foto 1794.18 nr. 2

op heden saterdag den 1 november 1794 sijn naer drij

voorgaende roepen voor mij ondergeschreven getrouwd Joannes

Graevers geboore tot Swalmen en Margaretha Dörsing weduwe

woonachtig alhier, de getuijgen sijn geweest Hermanus

Winands woonachtig tot Swalmen ende Maria Mulders

woonachtig alhier, ende hebben dese soo de contractanten als

getuijgen beneffens mij canonick en pastor geteeckent.

dit sijn x x de mercken van J: Graevens ende van

M. Dorsing, en dit x van H. Winands schrijvens onervaere

Maria Muelders

J: Matthei Canonick en Pastor

 

Roermond H1794-046   -   02-11-1794   -   foto 1794.19 nr. 1

op heden sondag den 2 november 1794 sijn naer

drij voorgaende proclamatien voor mij ondergeschreven

getrouwd Josephus Thissen vleeschslagterssoone ende

Sophia Sangers herbergiersdochter bijde hier gebore

ende woonachtig, de getuijgen sijn geweest Joannes

Thissen Antonius Meijers Elisabeth Sangers ende

Maria Elisabeth Wolters alle hier woonachtig, ende hebben

dese soo de contractanten als getuijgen beneffens mij geteeckent.

J: Thissen

S: Sangers

Joannes Thissen

A. Meijers

Elisabeth Sangers

M.E. Wolters

J: Matthei canonick en pastor

 

Roermond H1794-047   -   25-11-1794   -   foto 1794.19 nr. 2

op heden dijnsdag den 25 november 1794 sijn naer drij voorgaende

proclamatien voor mij onderschreeven hier toe gecommitteert

getrouwd Jacobus Thissen beenhouwer, en Christina Gerards schoen-

maeckersdochter. de getuijgen sijn geweest Hermanus Gerards, en

Gertrudis Janssens alle hier woonachtig, en hebben deeze soo

de contractanten als getuijgen beneffens mij geteekent.

Jacobus Thissen

Chrissit Geraedts

Hermanus Gerats

x dit is het merk van Gertrudis Janssens schrijvens onervaeren

p. M. Beltiens capellaen

 

Roermond H1794-048   -   29-11-1794   -   foto 1794.20 nr. 1

op heden saterdag den 29 november 1794 sijn met dispensatie

in den derden roep voor mij onderschreeven hier toe gecommitteert

getrouwd Petrus Linen, wever, en Elisabeth Loms beijde hier woon-

achtig: de getuijgen sijn geweest Caspar Peggen, en Anna Catharina

Klomps beijde hier woonachtig, en hebben soo de contractanten

als getuijgen beneffens mij geteekent.

x x dit sijn de merken van de contractanten schrijvens onervaeren

Caesper Peggen

x dit is het merk van Anna Catharina Klomps schrijvens onervaeren

p. M. Beltiens capellaen

 

Roermond H1794-049   -   25-12-1794   -   foto 1794.20 nr. 2

op heden donderdag den 25 december 1794 sijn

met dispensatie in twee kerckelijcke roepen en in den

gesloten tijdt voor mij ondergeschreven getrouwd Petrus

Matthias Lieck backer ende Maria Hendrina Severijns

bijde hier woonachtig, de getuijgen sijn geweest L:

Lieck Gerardus Abels Maria Elisabeth Kriens

ende Petronella Lieck alle hier woonachtig, ende

hebben dese soo de contractanten als getuijgen beneffens

mij canonick en pastor geteeckent.

P.M. Lieck

M.H. Severyns

L. Lieck

Grades Abels

M: E. Krin

P. Lieck

J. Matthei canonick en pastor

 

Roermond H1794-050   -   30-12-1794   -   foto 1794.21 nr. 1

op heden dijnsdag den 30 december 1794 sijn met

dispensatie in twee kerckelijcke roepen en geslooten tijdt

voor mij ondergeschreven getrouwd Franciscus Josephus Troncquet

en Anna Gertrudis Pruijmboom bijde hier woonachtig, de

getuijgen sijn geweest Joannes Antonius Meijers Joannes

Pruijmboom Maria Gertrudis Schmitz ende Anna Helena

Nagels alle hier woonachtig, ende hebben dese soo de con-

tractanten als getuijgen beneffens mij geteeckent.

Franciscus Josephus Tronquet

Anna Getruda Pruijmboom

Joannes Antonius Meijers

Joannes Pruijmboom

Maria Gertrudis Schmitz

Anna Helena Nagels

J: Matthei caninick en pastor