GenBronnen

maas

Roermond RK huwelijken 1792


register der getrouwde des jaers

1792

 

januarius

Roermond H1792-001   -   10-01-1792   -   foto 1792-1 nr. 1

op heden dinsdag den 10 januarius 1792 zijn

na drij voorgaende proclamatien met consent

sijner ouders voor mij A: Vandensteenwegh canonik

ende pastor der cathedrale en parochiale kerke

deser stad Ruremonde getrouwd den minderjaerigen

Petrus Schutzenheldt kooldrager en Maria Catharina

Detavenier dienstmeydt beyde hier woonahtig

en gebortig de getuygen syn geweest Joannes

Jacobs en Anna Maria Schutzenheldt woonahtig

alhier en hebben dese zo de contractanten als

de getuygen beneffens mij canonik en pastor

getekent

dit x is het teken van P. Schutzenheldt

dit x van M. C. Detavenier dit x van J. Jacobs

dit x van A. M. Schutzenheldt.

A: Vandensteenwegh c.p.

 

februarius

Roermond H1792-002   -   02-02-1792   -   foto 1792-1 nr. 2

op heden donderdag den 2 februarius 1792 zijn

na drij voorgaende proclamatien met consent huner

ouders voor mij ondergeschreven pastor en canonik

hier te Ruremonde getrouwd Mathias Jeurissen

linnewever en Anna Maria Toussaint neyster

beyde hier gebortig en woonahtig de getuygen waeren

Henricus Jeurissen en Helena Toussaint ook beyde

hier woonahtig en hebben dese zo de contractanten

als de getuygen beneffens mij canonik en pastor getekent.

dit x is het teken van M. Jeurissen dit x van A. M. Toussaint

dit x van H. Jeurissen dit x van H: Toussaint.

A: Vandensteenwegh can: en past:

 

Roermond H1792-003   -   10-02-1792   -   foto 1792-2 nr. 1

anno 1792 mensis februarii die 10ma Lambertus

le Roij cohortis de veridi Loudon praesidii Ruraemundensis

miles de consensu colonelli obtenta in tribus bannis

dispensatione et Petronella Delhongne parochiana

Herviensis factis ibi tribus proclamationibus coram

me pastore infrascripto juncti sunt matrimoni

praesentibus uti testibus Andrea Foncks et Joanna

Hoijou ita attestor

A: Vandensteenwegh can: et past:

 

Roermond H1792-004   -   13-02-1792   -   foto 1792-2 nr. 2

op heden maendag den 13 februarius 1792 heb ik

na drij voorgaende proclamatien den losbrief

gegeven aen Petrus Reuten ackermansknegt gebortig

van Maesbracht en woonahtig alhier om te trouwen

met Hendrina Franssen ackermansdochter geboren

en woonahtig tot Hörn

A: Vandensteenwegh canonik en pastor.

 

Roermond H1792-005   -   14-02-1792   -   foto 1792-2 nr. 3

op heden dijnsdag den 14 februarius 1792 sijn met

dispensatie in de drij proclamatien gegeven door sijne

doorluchtigste hooghweerde den bisschop van Ruremonde

door mij ondergeschreven uijt eene besondere commissie

getrouwd Joannes Philippus Balthazar Thomassen smidt

geboren tot Erckelens en woonachtig alhier, ende Anna Barbara

Libot smidtsdogter gebore en woonachtig alhier, de getuijgen

sijn geweest Jacobus Kerbosch Bernardus Vincken Joanna

van Lin en Gertrudis Peters alle hier woonachtig, ende hebben

dese soo de contractanten als getuijgen beneffens mij capellaen

geteeckent.

J. P. B. Thomassen J. Kerbosch B: Vincken

J. v Lin

Jo(ann)es Matthei capellaen

 

Roermond H1792-006   -   16-04-1792   -   foto 1792-3 nr. 1

op heden maendag den 16 april 1792 syn na drij

voorgaende proclamatien hier te Ruremonde getrouwd

Joannes Pereij weduwenaer meester koperslager

en Petronella Willems gebortig van Wel beyde hier

woonahtig de getuygen syn geweest Petrus Pereij

Joannes Josephus Matthei Maria Pereij en Margaretha

Pereij all hier woonahtig en hebben dese so de

contractanten als de getuygen beneffens mij canonik

en pastor getekent.

J Pereij P Willems

P Pereij

J: J: Matthei M: Pereij

dit x is het teken van M. Pereij

A: Vandensteenwegh can: en past:

 

Roermond H1792-007   -   17-04-1792   -   foto 1792-3 nr. 2

op heden dijnsdag den 17 aprilis 1792

met consent huner ouders zijn voor mij

ondergeschreven vicarus der cathedrale

kerke, uijt eene besondere commissie

van den seer eerw. heer A: van den

Steenwegh canonik en pastor dez

cathedrale en parochiale kerke

deser stadt Ruremonde na

drij voorgaende proclamatien getrouwd

Nicolaus Thomassen linnewever gebooren

te Munnicken Gelabbig en Elisabeth

Schreurs dienstmeijdt geboren tot Borne alle bijde hier

woonachtig de getuijgen sijn geweest

Martinus Niels Joannes Steeghs en

Catharina Steeghs alle hier woonachtig, ende

hebbe dese soo de contractanten als getuijgen

beneffens mij vicarius geteeckent

dit x is het teecken Nicolaus Thomassen en dit x van

Elisabeth Schreurs

J: Steeghs C. Steeghs

Jo(ann)es de Veth vic.

 

Roermond H1792-008   -   17-04-1792   -   foto 1792-4 nr. 1

op heden dynsdag den 17 aprilis 1792

zijn na drij voorgaende proclamatien met consent

huner ouders door mij ondergeschreven uijt eene

besondere commissie getrouwd Henricus Eeren

timmermansknegt gebooren en woonachtig alhier

en Catharina Schoonborn diensmydt gebooren tot Weert

en hier woonachtig, getuijgen sijn geweest

Martinus Hendrickxs en Elisabeth

van Willen bijde hier woonahtig ende hebbe dese

soo de contractanten als getuijgen

beneffens mij vicarius onderteeckent

Hendrikus Eeren

Catharina Schoonborn dit x is het teken van Martinus

Hendrickxs dit x van Elisabeth van Willen

Jo(ann)es de Veth vic

 

Roermond H1792-009   -   17-04-1792   -   foto 1792-4 nr. 2

op heden den 17 aprilis 1792 zij na

drij voorgaende proclamatien door mij

ondergeschreven uijt eene besondere commissie

getrouwd Joannes Christianus Steckler

meester schoenmaecker gebooren tot Erkelens

en Margaretha Blatzheim dienstmeydt

gebooren tot Ceulen bijde hier woonachtig

de getuijgen sijn geweest Joannes van Houtum

Aldeg: Timmermans Mathias Langenhof

alle hier woonachtig en hebbe dese

soo de contacten als getuijgen beneffens

mij vicarius geteeckent

Joannes Christianus Steckler x het teecken van M: Blatzheim

J van Houtum dit x het teeck[en] van Ald: Timmermans

dit x van M: Langenhof

Jo(ann)es de Veth vic.

 

Roermond H1792-010   -   17-04-1792   -   foto 1792-5 nr. 1

op heden den 17 aprilis 1792 zijn

na drij voorgaende proclamatien door mij

ondergeschreven uijt eene besondere commissie

getrouwd Franciscus Beijer gebooren tot Navanje

schoenlapper alhier woonende en Maria

Elisabeth Jorissen dienstmydt gebooren

en woonachtig alhier de getuijgen

zijn geweest Conrardus Bollenders

en Gertrudis van Naestebergh bijde

hier woonachtig en hebbe dese soo de

contractanten als getuygen beneffens my

vicarius onderteeckent

F Bijer dit x is het teken van M: Elis:

Jorissen C: Bollenders dit x het teken van G: van Naesteberg

Jo(ann)es de Veth vic.

 

Roermond H1792-011   -   17-04-1792   -   foto 1792-5 nr. 2

op heden dinsdag den 17 april 1792 heb ik na

drij voorgaende proclamatien den losbrief gegeven

aen Joannes Cornelissen dienstknegt, geboortig van

Haelen en hier woonahtig om te trouwen met Maria

Anna Hofman woonahtig tot Grathem

A: Vandensteenwegh canonik en pastor.

 

meij

Roermond H1792-012   -   01-05-1792   -   foto 1792-5 nr. 3

op heden dinsdag den 1 meij

1792 syn met dispensatie in de dry proclamatien

voor mij ondergeschreven getrouwd Godefridus

Cuijpers weduwenaer backer gebortig van Vlodrop

en Catharina Wolters dienstmeydt gebortig van

Bergh beyde hier woonahtig de getuygen syn geweest

Gerardus Cupers en Barbara Wolters beyde ook

woonahtig alhier en hebben dese so de contractanten

als de getuygen beneffens meij canonik en pastor

getekent.

G: Cuijpers dit x is het teken van C. Wolters

J Cuypers dit x is het teken van B. Wolters

A: Vandensteenwegh can: en pastor.

 

Roermond H1792-013   -   06-05-1792   -   foto 1792-6 nr. 1

op heden sondag den 6 mey 1792 syn na drij

voorgaende proclamatien voor mij onders: getrouwd

Wilhelmus Scheunhoven kooldrager hier gebortig

en Francisca Bramers dienstmeydt gebortig van

Maesniel beyde hier woonahtig de getuygen syn

geweest Joannes Lennaerts en Agnes Jacobs

ook woonahtig alhier en hebben dese so de contractanten

als de getuygen beneffens mij canonik en

pastor getekent.

W Schonhoven dit x is het teken van F. Bramers

Joan Lennaerts dit x van A: Jacobs

A: Vandensteenwegh can: en past:

 

Roermond H1792-014   -   06-05-1792   -   foto 1792-6 nr. 2

op heden sondag den 6 meij 1792 heb ik na

drij voorgaende proclamatien den losbrief

gegeven aen Arnoldus Laemers woonahtig

en gebortig van Maesniel om te trouwen aldaer

met Maria Agnes Hanssen hier woonahtig en

gebortig tot Maesniel

A: Vandensteenwegh can: en past:

 

Roermond H1792-015   -   06-05-1792   -   foto 1792-6 nr. 3

op heden sondag den 6 meij 1792 heb ik

na drij voorgaende proclamatien den losbrief

gegeven aen Joannes Essers ackermansknegt

gebortig van Melick en hier woonahtig

om te trouwen met Gertrudis Janssens gebortig

en woonahtig tot Melick.

A: Vandensteenwegh can: en pastor.

 

Roermond H1792-016   -   08-05-1792   -   foto 1792-7 nr. 1

op heden dinsdag den 8 mey 1792 syn met dispensatie

in de dry roepen getrouwd Ægidius Debiel weduwenaer

koopman, gebortig van Aken en Anna Maria Backus

dienstmeydt gebortig van Maesbracht beyde hier

woonahtig de getuijgen syn geweest Wilhelmus

van de Bongaert en Gertrudis Weerts ook woonahtig alhier

en hebben dese so de contractanten als de getuijgen

beneffens mij canonik en pastor getekent

dit x is het teken van Æ. Debiel

A M Backus dit x van W: van de Bongaert

dit x van Gert Weerts

A: Vandensteenwegh can: en past:

 

Roermond H1792-017   -   13-05-1792   -   foto 1792-7 nr. 2

op heden sondag den 13 meij 1792 heb ik onderges:

na dry voorgaende proclamatien den losbrief gegeven

aen Wilhelmus Lamers diensknegt gebortig van Maesniel

en hier woonahtig om te trouwen met Catharina Peters

woonahtig tot Kirkhoven

A: Vandensteenwegh canonick en pastor.

 

Roermond H1792-018   -   29-05-1792   -   foto 1792-7 nr. 3

op heden dinsdag den 29 mey 1792 syn met wedersydsche

dispensatie in de drij roepen hier te Ruremonde voor mij

onderges: getrouwd Joannes Leonardus Josephus Leyendeckers

koopman gebortig en woonahtig tot Waltfeucht en Elisabeth

Lemmens gebortig en woonahtig alhier de getuygen syn

geweest Winandus Peijsens woonahtig ontrent

Waltfeucht en Petronella Lemmens woonahtig alhier

en hebben dese so de contractanten als de getuijgen

beneffens mij canonik en pastor getekent

J. L. J. Leijemakers E. Lemmens

W Peijsens P Lemmens

A: Vandensteenwegh can: en past:

 

Roermond H1792-019   -   07-06-1792   -   foto 1792-8 nr. 1

op heden donderdag den 7 junius 1792 syn met

wedersydsche dispensatie in de dry roepen, en met

consent der respective ouders voor mij onderges:

uyt besondere commissie van den heere canonik

en pastor deser parochie getrouwd Remigius

Josephus Moureau coopmanssoon gebortig, en

woonahtig tot Luyck en Maria Francisca Ubbels

coopmansdochter gebortig en woonahtig alhier

de getuygen syn geweest Ludovicus Ubbels en Maria

Moureau en hebben dese so de contractanten als

de getuygen beneffens mij eygenhandig getekent.

R: J Moraux M F Ubbels

C: L: Ubbels M. M Mouraux

 

Roermond H1792-020   -   09-06-1792   -   foto 1792-8 nr. 2

op heden saterdag den 9 junius 1792 heb ik

onderges: den losbrief gegeven na drij voorgaende

proclamatien aen Henricus Vanherten ackermans-

soone gebortig uyt den Ruremondschen weert

en aldaer woonahtig om te trouwen met Hendrina

Geradts woonaghtig tot Neer

A: Vandensteenwegh can: en pastor.

 

julius

Roermond H1792-021   -   01-07-1792   -   foto 1792-8 nr. 3

op heden sondag den 1 julius 1792 syn na drij voorgaende

proclamatien voor mij getrouwd Sebastianus Engels daghuerder

gebortig van Beek en Margaretha Bloemers dienstmeyd gebortig

van Ruremonde de getuygen syn geweest Petrus

Lafeber nachtswaker en Maria Schutsenheldt alle

hier woonahtig en hebben dese so de contractanten

als de getuygen beneffens mij canonik en pastor

getekent

dit x is het teken van S. Engels dit x van M. Bloemers

dit x van P. Lafeber dit x van M. Schutsenheld alle

schryvens onervaeren

A: Vandensteenwegh can: en past:

 

Roermond H1792-022   -   03-07-1792   -   foto 1792-9 nr. 1

op heden dinsdag den 3 julius 1792 syn met

wedersijdsche dispensatie in de dry proclamatien

hier te Ruremonde voor mij A: Vandensteenwegh uijt

besondere commissie van den heere pastor van Susteren

en van den heere pastor van de Nieuwstad getrouwd

Joannes Busmans woonahtig in de Nieuwstad en Maria

Theresia Wilhelmina Claesens woonahtig tot Susteren

de getuijgen syn geweest Wilhelmus Meufels tot Susteren

woonahtig en Petronella Jegers woonahtig alhier en hebben

dese so de contractanten als de getuygen beneffens my canonik

en pastor getekent.

J. Büsmans

F. Claesens dit x is het teken van W: Meufels

dit x van P. Jegers

A: Vandensteenwegh can: en past:

 

Roermond H1792-023   -   14-07-1792   -   foto 1792-9 nr. 2

op heden saterdag den 14 julius 1792 syn

met wedersydsche dispensatie in de drij proclamatien

voor mij onderges: getrouwd Mathias Meuvissen

ackerman geboren en woonahtig tot Maeseijck, en

Maria Anna Telleurs dienstmeydt gebortig van Maeseyck

en woonahtig alhier de getuygen syn geweest

Leonardus Smeulders woonahtig tot Maeseyck

Anna Catharina Cremers en Anna Maria Spe

beyde hier woonahtig en hebben dese so de

contractanten als de getuygen beneffens mij

canonik en pastor getekent

M: Meuvissen dit x is het teken van M. A. Telleurs

dit x van L. Smeulders

dit x van A M. Spe A C Kremers

A: Vandensteenwegh can: en past:

 

Roermond H1792-024   -   15-07-1792   -   foto 1792-10 nr. 1

op heden sondag den 15 julius 1792 sijn met dispensatie

in de drij proclamatien gegeven door sijn doorluchtigste

hooghweerde den bisschop van Ruremonde voor mij onderschreeven

uijt eene besondere commissie getrouwd Joannes

Christianus Wolters meester sadelmaecker gebooren tot Waltfucht

en woonachtig alhier en Maria Josepha Schancken

dienstmijdt gebooren tot Walraedt en woonachtig alhier

de getuijgen sijn geweest Gerardus Kerbosch Mathias

Schanken Maria Pereij alle hier woonachtig ende

hebben dese soo de contractanten als getuijgen

beneffens mij vicarius onderteeckent.

J: C: Wolters M. J Schancken x dit is het teecken van M: Schancken

G: Kerbosch M: Pereij

Jo(ann)es Deveth vicarius

 

Roermond H1792-025   -   29-07-1792   -   foto 1792-10 nr. 2

op heden zondag den 29 julius 1792 syn na drij

voorgaende proclamatien voor den onderges: hier

getrouwd Mathias Lutters schoenmaker hier gebortig

en woonahtig ende Gertrudis Dorssers ackermansweduwe

gebortig van Boolderen de getuygen syn geweest

Mathias opde Graef en Maria Gordyn woonahtig alhier

en hebben dese so de contractanten als de getuygen

beneffens mij canonik en pastor getekent.

dit x is het teken van M. Lutters dit x van G. Dorssers

H Mathias op de Graef

M Gordyn

A: Vandensteenwegh can: en past.

 

augustus

Roermond H1792-026   -   22-08-1792   -   foto 1792-11 nr. 1

op heden woensdag den 22 augustus 1792 syn met dispensatie

in de drij proclamatien gegeve door sijne doorluchtigste hooghweerde

den bisschop van Ruremonde, en met consent der respective

ouders voor mij ondergeschreve uijt besondere commissie

getrouwd Wilhelmus Timmermans dienstknegt geboortig tot

Kessel en woonachtig alhier, ende Catharina Ferlemont gebore

en woonachtig alhier, de getuijgen sijn geweest Joannes Hendricx

ende Maria Agnes Dircx bijde hier woonachtig, ende hebben dese

soo de contractanten als getuijgen beneffens mij capellaen

geteeckent.

dit is x het merck van W: Timmermans, dit x van C:

Ferlemont, dit is x het merck J: Hendricx dit x M: A: Dircx

alle schrijvens onervaere.

Jo(ann)es Matthei capellaen

 

september

Roermond H1792-027   -   05-09-1792   -   foto 1792-11 nr. 2

op heden dijnsdag den 5 september 1792 zijn naer

drij voorgaende proclamatien en met consent der

respective ouders voor den onderg: uijt eene besondere

commissie van den seer eerwaarden heer pastor

en canonik deser stadt getrouwd Joannes David

Heldt scheprichters soon geboortig en woonagtig tot Gulich

en Anna Catharina Daring scheprichters dochter geboortig en woonachtig alhier

de getuygen sijn geweest Franciscus [sic] Josephus Heldt

geboortig en woonachtig tot Gulich en Margaretha Gijsen

geboortig en woonachtig tot Maestrich en hebbe deese soo de

contractanten als getuygen beneffens my vicarius geteeckent

Johannes Davuit [achternaam niet neergeschreven] Anna Catarina Doring

dit x Henricus Josephus Helden en dit x van Margaretha Gijsen

bijde schrijvens onervaren

Jo(ann)es de Veth vicarius

 

Roermond H1792-028   -   04-09-1792   -   foto 1792-12 nr. 1

op heden dynsdag den 4 september 1792 zijn naer

drij wedersydsche proclamatien en met consent der respective

ouders voor den onderschreeven uijt eene besondere

commissie getrouwd Andreas Godefridus Janssen schoenlapper

geboortig en woonachtig alhier en Maria Krooner

dienstmydt geboortig en woonachtig tot Swoller de

getuijgen sijn geweest Petrus Kroonen en Cornelia

Krooner byde woonachtig en geboortig tot Swalmen

en hebbe dese soo de contractanten als getuygen

beneffens mij vicarius geteeckent

Andreas Godefridus IJanssens

dit x het teecken van Maria Kroonen dit x van Peter

Kroonen en x dit van Cornelia Croone alle schrijvens onervaeren

Jo(ann)es de Vetha vicarius

 

Roermond H1792-029   -   10-09-1792   -   foto 1792-12 nr. 2

op heden den 10 september 1792 zijn naer drij

voorgaende proclamatien voor den ondergeschreeven

uijt eene besondere commissie getrouwd Mathias Marie

timmermansknecht geboortig tot Maestricht en

Elisabeth Weerens dienstmydt geboortig tot Beegde

bijde hier woonachtig de getuygen zijn geweest Henricus

van Borren en Maria Sophia Rutten bijde geboortig

en woonachtig alhier en hebbe deese soo de contractanten

als getuijgen beneffens mij vicarius geteekent.

dit x is het teecken van Mathias Marie B Weerens

H: v: Borren

M S Rutten

Jo(ann)es de Veth vicarius

 

september

Roermond H1792-030   -   29-09-1792   -   foto 1792-13 nr. 1

op heden saterdag den 29 september 1792 syn

met dispensatie in de 3 proclamatien voor d'on-

derschreven hier toe gecommitteert, getrouwd

Jo(ann)es Michael Maessen koopman in leder en Maria

Mechtildis op de Graef timmermans dogter, bijde

hier woonagtig, als mede de getuijgen, dew syn

geweest Henricus van Borren en Maria Gertru-

dis op de Graef en hebben dese soo de contrac-

tanten als getuijgen beneffens mij capellaen

getekent.

J. M. Maessen M. M. op de Graef

H. van Borren M. G. op de Graef

A. J. J. Clocquet s.t. ac j.u.licentiatus

 

Roermond H1792-031   -   30-09-1792   -   foto 1792-13 nr. 2

op heden sondag den 30 september 1792 syn na drij

voorgaende proclamatien voor den ondergeschreven getrouwd

Henricus van Wessem kledermaker en Maria Catharina

van Beringen pompemakers dochter beyde hier gebooren, en

woonahtig de getuygen syn geweest Gerlacus Cremers

Henricus Janssens Barbara van Wessem Clara van Beringen

alle hier woonahtig en hebben dese so de contractanten

als de getuijgen beneffens my canonik en pastor.

getekent

H v Wessem M: C: van Beringen

G: Creemers H Janssens

B Wessem C. v Beringen

A: Vandensteenwegh can: en pastor.

 

october

Roermond H1792-032   -   07-10-1792   -   foto 1792-14 nr. 1

op heden zondag den 7 october 1792 syn na drij

voorgaende proclamatien voor den onderges: getrouwd

Wilhelmus Hermans Leijendecker gebortig alhier

en Cornelia Schrynwerkers dienstmeyd gebortig

van Vlodrop de getuijgen syn geweest Josephus

Hermans en Caecilia Janssens alle hier woonahtig

en hebben dese so de contractanten als de getuygen

beneffens mij canonik en pastor getekent

dit x is het teken van W: Hermans dit x van C

Schrynwerkers dit x van J. Hermans dit x van C. Janssens

A: Vandensteenwegh canonik en pastor.

 

Roermond H1792-033   -   14-10-1792   -   foto 1792-14 nr. 2

op heden zondag den 14 october 1792 heb ik

onderges: na drij voorgaende proclamatien den losbrief

gegeven aen Catharina Sebilla Scheij dienstmeydt

gebortig van Hinsberg en hier woonahtig om te trouwen

met Joannes Lacroix woonachtig tot Heel

A: Vandensteenwegh can: en pastor.

 

Roermond H1792-034   -   19-10-1792   -   foto 1792-14 nr. 3

op heden vrijdag 19 october 1792 syn met dispensatie

in de dry proclamatien gegeeven door sijne doorlugtiste

hoogweerde den bisschop van Ruremonde voor my onder-

geschreeven uyt eene besondere commissie van den seer

eerw: heere canonick en pastor deser stadt getrouwd

Joannes Wolters paarden meester gebooren en woonagtig

alhier en de minderjaerige Anna Gertrudis Xanten met

consent haerder ouders koopmans dogter in graenen gebooren

tot Dahlen, en woonagtig alhier de getuygen syn geweest

Josephus Thissen, en Maria Elisabeth Wolters, bijde hier woonagtig en hebben

dese soo de contractanten als de getuygen beneffens

my pastor van het beggynhof getekent

Joannes Wolters Anna Gertruda Xanten

Josephus Thissen Maria Elisabeth Wolters

P: B: Houwaert pastor van het beggynhof

 

Roermond H1792-035   -   07-11-1792   -   foto 1792-15 nr. 1

op heden den 7 november 1792 heb ik

onderges: na drij voorgaende proclamatien

den losbrief gegeven aen Henricus Freudenberg

wedeman hier woonahtig om te trouwen met

Gertrudis Tegelers woonahtig tot Mulbracht

A: Vandensteenwegh can: en pastor.

 

Roermond H1792-036   -   08-11-1792   -   foto 1792-15 nr. 2

op heden donderdag den 8 november 1792

syn na drij voorgaende wederzydsche procla-

matien hier te Ruremonde voor den onderges:

getrouwd Henricus Reijnders meester backer

hier gebortig ende woonahtig, en Antonia

van den Berg dienstmeyd gebortig en woonahtig

te Nijmegen de getuygen syn geweest Reynerus

Reyners en Gertrudis Reyners beyde ook

woonahtig alhier, en hebben dese so de contrac-

tanten als de getuygen beneffens mij canonik

en pastor getekent.

H: Reynders A van den Berg

R: Reiners J: Reiners

A: Vandensteenwegh can: en pastor.

 

Roermond H1792-037   -   12-11-1792   -   foto 1792-15 nr. 3

op heden maendag den 12 november 1792

heb ik onderges: na de verkregen dispensatie

in de dry proclamatien den losbrief gegeven

aen Franciscus Schrans coopman hier woonahtig

om te trouwen met Anna Elisabeth Palmen

woonahtig te Kirckhöven

A: Vandensteenwegh can: en pastor.

 

Roermond H1792-038   -   14-11-1792   -   foto 1792-16 nr. 1

op heden woensdag den 14 november 1792 syn

na drij wedersydsche voorgaende proclamatien

hier te Ruremonde voor den onderges: getrouwd

Joannes Petrus Mulders ackermans knecht

gebortig van Swalmen en hier woonahtig en Cornelia

Evers dienstmeyd gebortig van Vlodrop en woonahtig

tot Roer onder de parochie van Bergh de getuygen

syn geweest Henricus Beckers en Anna Maria Mulders

beyde woonahtig op Muggenbroek onder dese parochie

en hebben dese so de contractanten als de

getuygen beneffens mij canonik en pastor

getekent dit x is het teken van J. P. Mulders dit x van C. Evers

dit x is het teken van H. Beckers dit x van A: M. Mulders

A: Vandensteenwegh can: en past: