GenBronnen

maas

Roermond RK huwelijken 1788


register der getrouwde van de cathedraele

en parochiale kerke deser stad Ruremonde

beginnende van t' jaer

1788

 

januarius

Roermond H1788-001   -   28-01-1788   -   foto 1788-1 nr. 1

op heden maendag den 28 januarius 1788

heb ik onderges: na drij voorgaende proclamatien

en gesien het consent der ouders aen Caspar Brabander

backer, gebortig van Ruremonde den losbrief gegeven

om te trouwen tot Maesniel met Maria Agnes Smeets

kusters dochter gebortig aldaer.

A: Vandensteenwegh canonik en pastor

 

Roermond H1788-002   -   10-02-1788   -   foto 1788-1 nr. 2

op heden sondag den 10 februarius des jaers 1788

syn naer drij voorgaende proclamatien getrouwd in de

capelle van o: l: vrouwe in 't sand uyt commissie

van den seer eerw: h(ee)re pastor alhier door den ondergeschre-

ven Reijnerus Wackers ackerman geboortig en woon-

achtig tot Melick ende Margaretha Timmermans

geboortig onder Ruremonde de getuijgen syn geweest

Jo(ann)es van Wijlick ende Maria Agnes Timmermans byde hier

woonachtig en hebben dese soo de contractanten als de

getuijgen beneffens mij capellaen geteeckent.

R: Wackers

M: Timmermans Jo(ann)es van Wijlick

Maria Agnes Timmermans

Jo(ann)es Matthei capellaen

 

meert

Roermond H1788-003   -   24-03-1788   -   foto 1788-2 nr. 1

op heden maendag den 24 meert 1788 heb ik onderges:

na drij voorgaende proclamatien en gesien t' consent des

momboirs aen de minderjaerige Maria Sophia de la Croix

renteniers dochter geboren van Alden Valckenborg en

hier woonahtig den losbrief gegeven om te trouwen

te Valckenborg met Joannes Henricus Quaedvlieg koopman

geboren en woonahtig aldaer.

A: Vandensteenwegh canonik en pastor

 

april

Roermond H1788-004   -   01-04-1788   -   foto 1788-2 nr. 2

op heden dinsdag den 1 april 1788 syn na

dry voorgaende proclamatien hier te Ruremonde getrouwd

met consent syner ouders den minderjaerigen

Martinus Eser schoenmaker geboren te Eusterich

en Maria Gertrudis Graven schoolmeesters dochter

gebortig van Ruremonde de getuygen syn geweest

Joannes van Houtum en Gertrudis Blootsen alle

hier woonahtig en hebben dese so de contractan-

ten als de getuygen beneffens mij canonik

en pastor getekent

M Eser dit x is het teken van M: G.

Graven J(oann)es Hontum dit + van G. Blootsen

A: Vandensteenwegh canonik en pastor

 

Roermond H1788-005   -   01-04-1788   -   foto 1788-2 nr. 3

op heden dinsdag den 1 april 1788 syn na drij

voorgaende proclamatien hier te Ruremonde getrouwd

Remigius Bastin kool koopman gebortig van Maestricht

en Eleonora Josepha Detoes dienstmeyd gebortig van

Aerssen, de getuygen syn geweest Henricus Godefridus

Janssens en Maria Catharina Aerts alle woonahtig

alhier en hebben dese so de contractanten als de [getuygen]

beneffens mij canonik en pastor getekent

dit x is het teken van R. Bastin

dit x van E J. Detoes

M: C: Aerts H G. J: Janssens

A: Vandensteenwegh canonik en pastor

 

Roermond H1788-006   -   01-04-1788   -   foto 1788-3 nr. 1

op heden den 1 april 1788 syn na dry wedersijdsche

proclamatien hier te Ruremonde getrouwd Alexander

Maes koopman gebortig en woonahtig tot Echt,

en Helena Haecken dienstmeyd gebortig van Echt

en woonahtig alhier de getuygen syn geweest Martinus

Vergoossen en Anna Margaretha Dyk hier woonahtig

en hebben dese so de contractanten als de getuygen

beneffens mij canonik en pastor getekent.

A Maes dit + is het teken van H: Haeckten

M. Vergoossen dit + van A: Marg. Dyk

A: Vandensteenwegh canonik en pastor

 

Roermond H1788-007   -   06-04-1788   -   foto 1788-3 nr. 2

op heden zondag den 6 april 1788 syn na drij voorgaende

proclamatien hier te Ruremonde getrouwd met consent syns

moeders den minderjaerigen Joannes Ambrosius Eyck metselaersknegt

en Maria Agnes Peers kooldraegers dochter beyde gebortig van

Ruremonde de getuygen syn geweest Theodorus Bloemers en

Christina Peers alle hier woonahtig en hebben dese zo de

contractanten als de getuygen beneffens mij canonik

en pastor getekent.

dit x is t' teken van J. A. Eyck dit + van M A Peers

dit x van Th: Bloemers dit + van C. Peers

A: Vandensteenwegh canonik en pastor

 

Roermond H1788-008   -   06-04-1788   -   foto 1788-4 nr. 1

op heden zondag den 6 april 1788 syn na dry voorgaende

proclamatien hier te Ruremonde getrouwd met consent syns

vaders den minderjaerigen Joannes Schoenmakers hoedemakers-

knegt gebortig van Ruremonde en Judith Jennissen ackermans-

dochter gebortig van Echt de getuygen syn geweest Joannes

Jennissen en Maria Schoenmakers woonahtig alhier, en

hebben dese so de contractanten als de getuygen beneffens mij

canonik en pastor getekent.

dit + is het teken van J. Schoenmakers

dit + van Judith Jennissen dit + van J. Jennissen

dit + van M. Schoenmakers

A: Vandensteenwegh canonik en pastor

 

Roermond H1788-009   -   06-04-1788   -   foto 1788-4 nr. 2

op heden zondag den 6 april 1788 syn na dry voorgaende

proclamatien hier te Ruremonde getrouwd Petrus Reynders

kleemaker gebortig van Gelder, en Catharina Louis

dienstmeydt gebortig van Waltvucht de getuygen syn geweest

Petrus Christophorus Hoorens en Maria Sibilla Louis

alle hier woonahtig en hebben dese so de contrac-

tanten als de getuygen beneffens mij canonik en pastor

getekent

Pe Reynders dit + is het teken van C. Louis

P: C: Hoorens dit + van M. S. Louis

A: Vandensteenwegh canonik en pastor

 

Roermond H1788-010   -   08-04-1788   -   foto 1788-4 nr. 3

op heden dinsdag den 8 april 1788 syn na drij

voorgaende proclamatien hier te Ruremonde getrouwd

Joannes Josephus de Fernelmont schoenmaker gebortig

van Ruremonde en de minderjaerige Maria Theresia Baader

stockedoers [stukadoor] dochter gebortig van Wikkers, met consent haerder

ouders, de getuygen syn geweest Cornelius de Fernelmondt

en Maria Frederica Baader alle hier woonahtig, en hebben

dese so de contractanten als de getuygen beneffens

mij canonik en pastor getekent.

Jo J: de Fernelmont M J Baader

C de Fernelmondt

M F Baader

A: Vandensteenwegh canonik en pastor

 

Roermond H1788-011   -   13-04-1788   -   foto 1788-5 nr. 1

op heden zondag den 13 april 1788 heb ik onderges:

na drij voorgaende proclamatien den losbrief gegeven

aen Henricus Evers ackermans zoone gebortig van Bergh

om te trouwen tot Maesniel met Catharina van Melick

ackermans dochter gebortig aldaer ende woonahtig

A: Vandensteenwegh canonik en pastor

 

meij

Roermond H1788-012   -   04-05-1788   -   foto 1788-5 nr. 2

op heden zondag den 4 meij 1788

syn na drij voorgaende proclamatien hier te

Ruremonde getrouwd Petrus Michael Jansen

schoenmakers soon gebortig van Ruremonde

en Catharina Geerlinghs minderjaerig met consent

haers moeders, gebortig van Bergh en ackermans doghter

de getuygen syn geweest Wilhelmus de Craij, en

Maria Catharina Lubbers beyde hier woonahtig

en hebben dese zo de contractanten als de getuijgen

beneffens mij canonik en pastor getekent

P M Iansen dit + is het teken van C. Geerlings

W A de Craij M C Lubbers

A: Vandensteenwegh canonik en pastor

 

Roermond H1788-013   -   11-05-1788   -   foto 1788-6 nr. 1

op heden zondag den 11 meij 1788 syn na drij voorgaende

proclamatien hier te Ruremonde getrouwd Carolus Jansses

schoenmaker en Maria Odilia Kroonen schoenmakersdochter

beyde gebortig van Ruremonde de getuygen syn geweest

Jo(ann)es Leonardus Broeckmeulen en Maria Sophia Jansses

beyde woonahtig alhier en hebben dese so de contractanten

als de getuygen beneffens mij canonik en pastor getekent

dit x is het teken van C. Jansses

M O Kroonen J L Broeckmeulen

dit x van M. S. Jansses

A: Vandensteenwegh canonik en pastor

 

Roermond H1788-014   -   18-05-1788   -   foto 1788-6 nr. 2

op heden zondag den 18 meij 1788 zyn na drij

voorgaende proclamatien hier te Ruremonde getrouwd

Paulus Ubben timmermans soon en Ida Elisabeth Nisse

kleermakers dochter beyde gebortig van Ruremonde

de getuygen syn geweest Joannes Lambertus Abels

en Maria Elisabeth Schomers alle woonahtig alhier, en hebben

dese so de contractanten als de getuygen beneffens mij

canonik en pastor getekent.

P Eubbe J E  Nisse J. L. Abels

M E Schemers

A: Vandensteenwegh canonik en pastor

 

Roermond H1788-015   -   22-05-1788   -   foto 1788-7 nr. 1

op heden donderdag den 22 mey 1788 syn na dry

voorgaende proclamatien hier te Ruremonde getrouwd Nicolaus

Jonckbloedt daghuerder gebortig van Herkenbosch en Joanna

Swartmans dienstmeydt gebortig van Posterholt de getuygen

syn geweest Jo(ann)es Jonckbloedt en Maria Swartmans woonahtig

tot Posterholt en hebben dese so de contractanten als de

getuygen beneffens mij canonik en pastor getekent

Ni Jungbluet

Johannes Jungblot dit + is het teken van

M. Swartmans

A: Vandensteenwegh canonik en pastor

[merk of handtekening bruid ontbreekt]

 

junius

Roermond H1788-016   -   03-06-1788   -   foto 1788-7 nr. 2

op heden dinsdag den 3 junius 1788 syn na drij

voorgaende proclamatien voor den seer eerweerdigen heere

Thomas Luijtgens uyt besondere commissie van den

heere canonik en pastor ondergeschreven, getrouwd

den heere Joannes Franciscus Mertz licentiaet in de

medecynen gebortig van Nimwegen, en de jufvrouw

Antonetta Barbara Luytgens schepensdochter gebortig

van Ruremonde, de getuygen syn geweest den heere

advocaat Antonius Luytgens en de jufvrouw Hermina Mertz

beyde woonahtig alhier en hebben dese so de contractanten

als de getuijgen beneffens den heere daer toe gecommitteert,

getekent.

J: F: Mertz A B Luijtgens

A: Luytgens H: Mertz

Thomas Luytgens

A: Vandensteenwegh canonik en pastor

 

Roermond H1788-017   -   08-06-1788   -   foto 1788-8 nr. 1

op heden zondag den 8 junius 1788 heb ik onderges:

na dry voorgaende proclamatien den losbrief gegeven

aen Petrus op het Broeck ackermans soone gebortig van

Beeghden om te trouwen aldaer met Agnes van Herten ackermans-

dochter gebortig van Ool

A: Vandensteenwegh canonik en pastor

 

julius

Roermond H1788-018   -   13-07-1788   -   foto 1788-8 nr. 2

op heden zondag den 13 julius 1788 zijn

na dry wedersydsche proclamatien hier te Ruremonde

getrouwd Gerardus Hillen ackermansknegt woonahtig

tot Herten en gebortig van Lin en Maria Agnes Francken

metzelaersdochter gebortig en woonachtig alhier, de getuygen

syn geweest Martinus van Ool en Sibilla Jacobs

beyde ook hier woonahtig en hebben dese so de

contractanten als de getuygen beneffens mij canonik

en pastor getekent

Gerardus Hillen dit + is het teken

van M. A. Francken dit + van M. van Ool

dit + van S. Jacobs

A: Vandensteenwegh canonik en pastor

 

Roermond H1788-019   -   21-07-1788   -   foto 1788-8 nr. 3

op heden maendag den 21 julius 1788 heb ik

onderges: na drij voorgaende proclamatien den losbrief

gegeven aen Reynerus Verstegen ackermans soon gebortig

en woonahtig tot Muggenbroeck sorterende onder de

parochie van Ruremonde om te trouwen met Christina

Lintjens ackermans dochter van Kloostershof onder de

parochie van Maesniel.

A: Vandensteenwegh canonik en pastor

 

Roermond H1788-020   -   22-07-1788   -   foto 1788-9 nr. 1

op heden dinsdag den 22 julius 1788 syn na drij

voorgaende proclamatien voor der eerweerdigen pater

Berbers minderbroeder uyt besondere commissie van

den heere canonik en pastor onderges: getrouwd Joannes

Gabriel Berbers backers soon en Maria Joanna Kessels

brouwers dochter beyde gebortig van Ruremonde

de getuygen syn geweest Joannes Wilhelmus Berbers

en Maria Kessels beyde hier woonahtig, en hebben

dese so de contractanten als de getuygen beneffens den

daer toe gecommitteerden getekent.

Jo(ann)es Gabriel Berbers M: J: Kessels

Jo(ann)es Wilhelmus Berbers Maria Kessels

A: Vandensteenwegh canonik en pastor

f. Petrus Berbers minderbroeder  

 

Roermond H1788-021   -   14-09-1788   -   foto 1788-9 nr. 2

op heden zondag den 14 september 1788 syn na drij

voorgaende proclamatien hier te Ruremonde getrouwd

Joannes Christianus Wolters zadelmakers knegt gebortig

van Waltfucht en Anna Sophia Schutgens zadelmakers-

weduwe gebortig van Glabbach beyde hier woonahtig, de

getuygen sijn geweest Reynerus Wolters woonahtig tot

Waltfucht en Maria Petronella Keeren woonahtig alhier

en hebben dese zo de contractanten als de getuygen beneffens

mij canonik en pastor getekent

J C Wollters dit x is het teken van A: S: Schutgens

Reines Wolters M P Keeren

A: Vandensteenwegh canonik en pastor

 

Roermond H1788-022   -   28-09-1788   -   foto 1788-9 nr. 3

op heden den 28 september 1788 heb ik na dry voorgaende

proclamatien den losbrief gegeven aen den weled: heere Philippus

Alexander baron de la Mark de Baexen gebortig tot Baexen om te trouwen

met de weled: freule Maria Stephana Helena baronesse de Radzitzkij

d' Oostrowyck en Hassent gebortig op t' huijs Woldenborgh.

A: Vandensteenwegh canonik en pastor

 

Roermond H1788-023   -   05-10-1788   -   foto 1788-10 nr. 1

op heden zondag den 5 october 1788 syn na

drij voorgaende proclamatien getrouwd Henricus

Helwegen doekmakers zoon gebortig van Ruremonde

en Anna Catharina Flecken dienstmeyd gebortig

van Geylekirken de getuygen syn geweest Joannes

Helwegen en Anna Maria Hendriks alle hier

woonahtig en hebben dese zo de contractanten als

de getuijgen beneffens mij canonik en pastor getekent.

H Helwege dit x is het teken van A. C. Flecken

J Helwegen dit + van A: M. Hendricks

A: Vandensteenwegh canonik en pastor

 

Roermond H1788-024   -   05-10-1788   -   foto 1788-10 nr. 2

op heden zondag den 5 october 1788 zyn na drij

voorgaende proclamatien ter mijne presentie door zyne

excellentie den hoogweerdigsten heere Philippus

Damianus bisschop van Ruremonde etc. op zijn bisschop-

lyk paleijs getrouwd den heere Emmericus Josephus

Lutz hofraed van syne doorlugtigste en keurvorste-

lyke hoogheijd van Pfaltz-Beyeren, gebortig van

Tongeren en de weledele freule Dorothea Maria Catharina

de Vanderschueren gebortig van Oosterwyck beyde officiers

kinderen en hier woonahtig de getuygen zyn geweest

den heere Theodorus Gerardus Coolen ontfanger van de

ridderschap en steden van het Oostenrycks Gelderlandt,

en den heere Balthazar van Hassenbach hofraed

van zyne hooggemelde keurvorstelyke doorluchtigheyd

woonahtig tot Uffelt, en de weledele freule Catharina

de Vanderschueren, en de weldedele freule Catharina

Katz de Katzenthall beyde woonahtig alhier, en hebben

dese zo de contractanen als de getuygen beneffens mij canonik

en pastor getekent

E.J. Lutz  D: M: C: de Vanderschueren T: G: Coolen

C: de Vanderschueren [handtekening hierachter onleesbaar]

C: Katz de Katzenhall

 

Roermond H1788-025   -   12-10-1788   -   foto 1788-11 nr. 1

op heden zondag den 12 october 1788 syn na drij voorgaende

wederzydse proclamatien hier te Ruremonde getrouwd

Joannes Georgius Herman jager van Keyserbosch

gebortig van Blanckenheijden woonahtig onder de parochie

van Neer, en Anna Gertrudis Mertens dienstmeijd gebortig

van Wassenbergh en woonahtig alhier de getuygen sijn

geweest Josephus Limboegh en Dorothea Wyers beyde ook

hier woonahtig, en hebben dese zo de contractanten als de

getuygen beneffens mij canonik ende pastor getekent

J J  Hermans A G Mertens

J Limboegh Dorothea Wijers

A: Vandensteenwegh canonik en pastor

 

Roermond H1788-026   -   12-10-1788   -   foto 1788-11 nr. 2

op heden zondag den 12 october 1788 syn na drij

voorgaende proclamatien getrouwd Sebastianus Domen

timmermans-knegt gebortig van Ruremonde en Maria

van den Eertwegh dienstmeijd gebortig van Heel, de getuygen

syn geweest Antonius Domen, en Anna Gertrudis Janssen

alle hier woonahtig, en hebben dese zo de contractanten als

de getuygen beneffens mij canonik en pastor getekent.

dit x is het teken van S. Domen

dit x van M. van den Eertwegh 

dit x van A: Domen

dit x van A: G. Janssen

A: Vandensteenwegh canonik en pastor

 

Roermond H1788-027   -   26-10-1788   -   foto 1788-11 nr. 3

op heden zondag den 26 october 1788 heb ik onderges: na dry

voorgaende proclamatien den losbrief gegeven aen Jacobus Naus

ackermans knegt gebortig van Kessel en hier woonahtig om te

trouwen tot Maesniel met Elisabeth Bremers ackermans

weduwe gebortig aldaer.

A: Vandensteenwegh canonik en pastor

 

Roermond H1788-028   -   26-10-1788   -   foto 1788-12 nr. 1

op heden zondag den 26 october 1788 syn na dry

voorgaende wedersydsche proclamatien hier te Ruremonde

getrouwd Henricus Paulissen ackerman gebortig van

Maesniel en hier woonahtig en Maria Beulen dienst-

meyd gebortig van Herkenbosch en woonahtig onder

Melick, de getuygen syn gwesst Hubertus Paulissen

woonahtig tot Maesniel en Catharina Paulissen

woonahtig alhier en hebben dese zo de contractanten

als de getuijgen beneffens mij canonik en pastor getekent

dit x is het teken van H: Paulissen dit + M. Beulen

dit + van H: Paulissen dit + C. Paulissen

A: Vandensteenwegh canonik en pastor

 

november

Roermond H1788-029   -   02-11-1788   -   foto 1788-12 nr. 2

op heden zondag den 2 november 1788 zyn na dry

voorgaende proclamatien hier te Ruremonde getrouwd

Antonius Linsen schoenmakersknegt gebortig van Ruremon-

de, en Catharina Theunissen dienstmeyd gebortig van

Herten de getuygen syn geweest Conrardus Kalen

en Mechtildis Geraedts beyde hier woonahtig en

hebben dese so de contractanten als de getuygen

beneffens mij canonik en pastor getekent

dit + is het teken van A: Linsen dit x van C. Theunissen

Cunradus Kallen M. Geradts

A: Vandensteenwegh canonik en pastor

 

Roermond H1788-030   -   02-11-1788   -   foto 1788-12 nr. 3

op heden zondag den 2 november 1788 syn na

drij voorgaende proclamatien hier te Ruremonde

met wedersydts consent huner ouders getrouwd de

minderjaerige Leonardus Geunen metzelaersknegt

en Maria Agnes Kretz verversdochter beyde gebortig van

Ruremonde de getuygen syn geweest Petrus Henricus

Vincken en Joanna Vincken beyde hier woonahtig, en hebben dese

so de contractanten als de getuygen beneffens mij canonik en

pastor getekent.

dit + is het teken van L. Geunen dit x van M. A. Kretz

P H Vincken dit x van J. Vincken

A: Vandensteenwegh canonik en pastor

 

Roermond H1788-031   -   19-11-1788   -   foto 1788-13 nr. 1

op heden woensdag den 19 november 1788 zyn na drij voorgaende

proclamatien hier te Ruremonde getrouwd Wilhelmus Kessels

ackermans knegt gebortig van Niel en Catharina Hawinckels

ackermans dochter gebortig van Swalmen de getuygen syn

geweest Joannes Joosten en Joanna Hawinckels alle

woonahtig in t' Hatenboer onder dese parochie, en hebben

dese zo de contractanten als de getuygen beneffens mij

canonik en pastor getekent.

dit x is het teken van W. Kessels

dit x van C. Hawinckels dit x van Jo(ann)es Joosten

dit x van J: Hawinckels

A: Vandensteenwegh canonik en pastor