GenBronnen

maas

Roermond RK huwelijken 1786


register der getrouwde

van de cathedrale en parochiale kerke

deser stad Ruremonde beginnende

van t' jaer

1786

 

januarius

Roermond H1786-001   -   07-01-1786   -   foto 1786-2 nr. 1

op heden zaterdag den 7 januarius des jaers

1786 zyn na drij voorgaende proclamatien voor den

eerw: heere Franciscus Remigius Beaumont

vicarus dezer parochie uyt bezondere commissie

van den heere canonik en pastor onders: in de

capelle van onze lieve vrouwe in t' zandt getrouwd

den weledelen heere Wilhelmus Henricus Rycksz

zoone van den weled: heere Jan Carel Rycksz

in zyn leven gewesene drossart van het ampt

van Monfort geboren van Utrecht en hier woonahtig

en de jufvrouw Anna Isabella Lucia Catharina

Beaumont dochter van den heere Franciscus

Petrus Beaumont hooftontfanger van zijne

keyzerlyke en coninglyke majesteijts rechten

hier geboren en woonahtig, de getuygen zyn

geweest den heere Carolus Vanderrenne en de

jufvrouw Maria Beaumont beyde woonahtig alhier

en hebben zo de contractanten als de getuygen

beneffens den heere daer toe gecommitteert dese getekent.

W: H: Rijcksz A: I: L: C: Beaumont

C. van den Renne M: Beaumont

F: R: Beaumont vic: A: Vandensteenwegh c. p.

 

Roermond H1786-002   -   08-01-1786   -   foto 1786-3 nr. 1

op heden zondag den 8 januarius 1786 zyn

na drij voorgaende proclamatien hier te Ruremonde

getrouwd Joannes Guiliemus Stienon steenhouwer

geboren van Landenne en Anna Maria Helena Andriessen

backers dochter geboren te Ruremonde en beijde hier woonahtig

met volkomen consent haers vaders de getuygen zyn geweest

Gerardus Wilhelmus Matthei en Agatha Maria Clermonts

beyde ook hier woonahtig en hebben dese zo de

contractanten als de getuijgen beneffens mij canonick

en pastor getekent

J G Stienon A M H Andriessens

G: W Matthei A M Clermonts

A: Vandensteenwegh canonick en pastor.

 

Roermond H1786-003   -   10-01-1786   -   foto 1786-3 nr. 2

op heden dinsdag den 10 januarius 1786 zyn naer

drij voorgaende proclamatien hier te Ruremonde

getrouwd Lambertus Janssens kleermakers knecht

minderjarig met consent zyner ouders en Maria

Gertrudis Janssens schoenmakers dochter ook minderjarig

welkers consent /: hare ouders doodt wesende :/ de edele

magistraet gesuppleert heeft beyde hier geboren en woonahtig de

getuygen sijn geweest Ferdinandus Purgaska en Catharina Elisabeth

Janssens beyde ook woonahtig alhier en hebben dese zo de contractanten

als de getuygen beneffens mij canonick en pastor getekent

L Janssens M G Ianssens

F Porgaska dit + is het teken van C: E: Janssens

A: Vandensteenwegh canonick en pastor.

 

februarius

Roermond H1786-004   -   02-02-1786   -   foto 1786-4 nr. 1

op heden donderdag den 2 februarius 1786 zyn na

dry voorgaende proclamatien alhier getrouwd Gerardus Rinné

daghuerder geboren hier te Ruremonde en Helena Pipers

dienstmeyd geboren van Born. beyde woonahtig alhier, met

volkomen consent syner ouders en haers momboirs de getuygen

waren Jacobus Rinné en Sibilla Tonsbeek beyde ook hier

woonahtig en hebben dese zo de contractanten als de

getuygen beneffens mij canonick ende pastor

getekent.

dit + is het teken van G: Rinné. dit x van

H Pipers dit + van J: Rinné dit + van

S: Tonsbeek

A: Vandensteenwegh canonick en pastor.

 

Roermond H1786-005   -   21-02-1786   -   foto 1786-5 nr. 2

op heden dinsdag den 21 februarius 1786 zyn

na drij voorgaende proclamatien hier te Ruremonde

getrouwd Franciscus Janssens visscher gebortig van

Ruremonde en Gertrudis Slabbers gebortig van Maesniel

ackermans dochter beyde woonahtig alhier de

getuygen zyn geweest Joannes Janssens, en Maria

Mechtildis Geradts beyde ook hier woonahtig en hebben

dese zo de contractanten als de getuygen beneffens

mij canonick en pastor getekent

F Janssens dit + is het teken van

Gert: Slabbers J Jaensens

M M Geradts

A: Vandensteenwegh c: p:

 

Roermond H1786-006   -   26-02-1786   -   foto 1786-5 nr. 1

op heden zondag den 26 februarius des jaers 1786

zyn na drij voorgaende proclamatien voor den hoogh welgeboren

en zeer eerweerdigen heere Petrus Goswinus van Wevelinchoven

canonick gradueel ende cantor der cathedrale dezer stad uijt

besondere commissie van den heere canonick en pastor

onderges: in de kerke der religieuse Ursulinnen alhier,

getrouwd den hoog welgeboren heere Lambertus Leonardus

Jacobus van Splinter geboren op het casteel Grouwelhorst

onder de parochie van Udem en de jonckvrouwe Maria Hendrina

Catharina van Wevelinchoven geboren hier te Ruremonde

en beyde woonahtig, de getuygen zyn geweest den hoogh-

welgeboren heere Petrus Jacobus Franciscus van Wevelinchoven

en de jonckvrouwe Maria Anna de Provens beyde ook

woonahtig alhier, en hebben deze zo de contractanten als de

getuygen beneffens den heere daertoe gecommitteert eygenhandig

getekent.

L: L: J: van Splinter M: H: C: van Wevelinchoven

P J. F. Wevelinchoven M: A: de Provens

P G de Wevelinchoven can: et cantor

A: Vandensteenwegh canonick en pastor.

 

Roermond H1786-007   -   24-04-1786   -   foto 1786-5 nr. 2

op heden maendag den 24 april 1786 zyn na dry voorgaende

proclamatien hier te Ruremonde getrouwd Henricus Meurer

ackermans zoone geboren en woonahtig te Wiedenfeld en Joanna

Gertrudis Koenen dienstmeyd geboren van Straelen en hier woonahtig

de getuygen zyn geweest Joannes Houtum en Gertrudis Blootsen

beyde ook woonahtig alhier en hebben dese zo de contractanten

als de getuygen beneffens mij canonick en pastor

getekent

dit + is het teken van H. Meurer

J G Koenen J v Houtum

dit + is hetteken van G: Blootsen

A: Vandensteenwegh canonick en pastor.

 

Roermond H1786-008   -   26-04-1786   -   foto 1786-6 nr. 1

op heden woensdag den 26 april 1786 zyn na dry proclamatien

hier te Ruremonde getrouwd Leonardus Custers ackermans-zoon

geboren van Wassebergh en Anna Maria Hertsich dienstmeyd

geboren van Bergh beyde hier woonahtig, de getuygen zyn geweest

Jacobus Lambertus Abels en Maria Elisabeth Deneve beyde ook

woonachtig alhier en hebben deze zo de contractanten als de

getuygen beneffens mij canonick en pastor getekent

dit + is het teken van L. Custers

dit + van A: M: Hertsich

Ja L Abels M E Deneve

A: Vandensteenwegh can: en pastor.

 

Roermond H1786-009   -   30-04-1786   -   foto 1786-6 nr. 2

op heden zondag den 30 april 1786 zyn na drij weder-

zytse proclamatien hier te Ruremonde getrouwd Stephanus

Linners ackermanszoon gebortig van Vlodrop en woonahtig tot

Maesniel en Catharina Elisabeth Hermans ackermansdochter

gebortig van Wessem en woonahtig alhier de getuygen waren

Ferdinandus Parent en Anna Catharina Döring beyde ook

hier woonahtig en hebben deze zo de contractanten als de

getuygen beneffens mij canonick en pastor getekent

dit + is het teken van S. Linners

dit + van C. E. Hermans

F. Parent A C Döring

A: Vandensteenwegh can: en pastor.

 

Roermond H1786-010   -   09-05-1786   -   foto 1786-6 nr. 3

op heden dinsdag den 9 mey 1786 heb

ik na drij voorgaende proclamatien den

losbrief gegeven aen Maria Krekelbergh

dienstmeydt om te trouwen met Gerardus

Roomen dienstknecht woonahtig tot Herten

A: Vandensteenwegh can: en pastor.

 

Roermond H1786-011   -   11-06-1786   -   foto 1786-7 nr. 1

op heden zondag den 11 junij 1786 zyn na dry voorgaende

proclamatien hier te Ruremonde getrouwd Petrus Peters

kleermaker en Maria Agnes Berdi knopenmakersdochter

beyde gebortig en woonahtig alhier de getuygen zyn geweest

Michael Jansen hier woonahtig en Elisabeth Radermakers

woonahtig tot Echt en hebben dese zo de contractanten

als de getuygen beneffens mij canonick en pastor

getekent

P. Peters M A Berdi M. Jansen

dit + is het teken van E: Rademakers

A: Vandensteenwegh canonick en pastor.

 

Roermond H1786-012   -   01-07-1786   -   foto 1786-7 nr. 2

op heden zaterdag den 1 julius 1786 heb ik

onderges: na dry voorgaende proclamatien den

losbrief gegeven aen Petrus van der Schueren

kleermakers zoon geboren en woonahtig te

Ruremonde om te trouwen met Margaretha

Valckenburgh tot Wessem woonahtig

A: Vandensteenwegh canonick en pastor.

 

Roermond H1786-013   -   18-07-1786   -   foto 1786-7 nr. 3

op heden dinsdag den 18 july 1786 zyn na dry voorgaende

proclamatien hier te Ruremonde getrouwd Michael Mertens

metzelaers knecht geboren te Ruremonde en Maria Elisabeth

Roemen timmermans dochter gebortig van Ool en beyde hier

woonahtig, de getuygen zyn geweest Thomas Lioné en

Catharina Theunissen beyde ook woonahtig alhier en hebben

dese zo de contractanten als de getuygen beneffens

mij canonick en pastor getekent.

dit + is het teken van Michael Mertens

dit + van Maria Elis: Roemen

Thomas Lione dit + is het teken van

Catharina Theunissen

A: Vandensteenwegh canonick en pastor.

 

Roermond H1786-014   -   25-07-1786   -   foto 1786-8 nr. 1

op heden dinsdag den 25 july 1786 zyn na drij

voorgaende proclamatien hier te Ruremonde getrouwd Joannes

Josephus Damen ackermanszoon gebortig van Kirkrode en Maria

Cornelia Smeets ackermans dochter gebortig van Roosteren beyde hier

woonahtig de getuygen zyn geweest Petrus Cupers en Lucia Peurteners

beyde ook woonahtig alhier, en hebben deze zo de contractanten als de

getuygen beneffens mij canonick en pastor getekent.

dit + is het teken van Jo[ann]es Jos: Damen

dit + van M. C: Smeets dit + van P: Cupers

dit van Lucia Peurteners

A: Vandensteenwegh canonick en pastor.

 

Roermond H1786-015   -   30-07-1786   -   foto 1786-8 nr. 2

op heden zondag den 30 july 1786 zyn na drij voorgaende

proclamatien hier te Ruremonde getrouwd Nicolaus Louvignie

gibsbeelder-maker gebortig van Metzerbolchin en Anna Elisabeth

Valckenbourgh ackermans-dochter gebortig van Maesniel, en

beyde hier woonahtig de getuijgen zyn geweest Gerardus Janssens

en Maria Cremers beyde ook woonahtig alhier en hebben

deze zo de contractanten als de getuygen beneffens mij

canonick en pastor getekent

dit + is het teken van N. Louvignie

dit + van A: E: Valckenbourgh

G: Janssens M Cremers

A: Vandensteenwegh canonick en pastor.

 

Roermond H1786-016   -   05-09-1786   -   foto 1786-8 nr. 3

op heden dinsdag den 5 september 1786 zyn na dry

voorgaende proclamatien hier te Ruremonde getrouwd

Andreas Haselweiller kleermaker gebortig van Moots

en de minderjaerige Maria Ida Püstiens dienstmeyd gebortig

van Roosteren met consent van hare stiefvader en moeder en dat

van den rechter de getuygen zyn geweest Antonius Jansens

en Catharina Bender alle hier woonahtig en hebben deze

de contractanten zo wel als de getuygen beneffens my canonick en pastor

getekent

A: Haselweiller dit + is het teken van M I Pustiens

Antoen Jansen M C Bender

A: Vandensteenwegh canonick en pastor.

 

Roermond H1786-017   -   19-09-1786   -   foto 1786-9 nr. 1

op heden dinsdag den 19 september 1786 zyn na dry voorgaende

proclamatien hier te Ruremonde getrouwd Ferdinandus Purgaska

kleermaker en de minderjaerige Maria Josepha Weenen wevers-dochter

welkers consent gesuppleert heeft de edele magistraet, beyde hier

gebortig en woonahtig, de getuygen zyn geweest Josephus

Purgaska en Maria Elisabeth Purgaska beyde ook woonahtig

alhier en hebben deze zo de contractanten als de getuygen

beneffens mij canonick en pastor getekent.

F. Purgaska dit + is het teken van M J. Weenen

dit + van J. Purgaska dit + van M E. Purgaska

A: Vandensteenwegh canonick en pastor.

 

Roermond H1786-018   -   26-09-1786   -   foto 1786-9 nr. 2

op heden dynsdag den 26 september des jaers 1786 syn na dry voorgaen-

de proclamatien hier te Ruremonde door mij Ant: Clocquet capellaen

getrouwd Joannes Evers ackermans sone gebortig en woonagtig te

Swalmen en Elisabeth Stockx weduwe hier woonagtig, de getuijgen

syn geweest Jo(ann)es L: Borgh, Jacobus Cueven, Maria Evers dese woon-

agtig tot Swalmen en hebben dese soo de contractanten als de ge-

tuijgen beneffens mij capellaen getekent.

Joannes Eevers dit x is t' merk van El: Stockx schrijvens oner-

varen Jacobus Ceuven

Joannis Lambertus Borgh

Marija Evers

Ant: Clocquet capellaen uyt

commissie van den seer eerw: h(ee)re pastor alhier

 

Roermond H1786-019   -   01-10-1786   -   foto 1786-9 nr. 3

op heden zondag den 1 october 1786 zyn na drij voorgaende

proclamatien hier te Ruremonde voor my onderges: getrouwd

Gerardus Gruyters gesworen boeckdrucker van zyne

keyzerlyke majesteyts raede alhier, gebortig van Stockhem

en Anna Elisabeth van den Bock meester schoenmakers-dochter

gebortig van Ruremonde en beyde woonahtig, de getuygen

zyn geweest Lambertus Royer en Anna Maria van den Bock

ook woonahtig alhier en hebben deze zo de contractanten

als de getuygen beneffens mij canonick en pastor getekent.

G Gruyters A E van den Bock

L Royer A M van den Bock

A: Vandensteenwegh canonick en pastor.

 

Roermond H1786-020   -   01-10-1786   -   foto 1786-10 nr. 1

op heden zondag den 1 october 1786 heb ik onderges: na

drij voorgaende proclamatien den losbrief gegeven aen

Franciscus Palster koopman gebortig tot Munster en hier

woonahtig om te trouwen met Maria Cornelia Grim

koopmans dochter gebortig van Maeseyck en woonahtig aldaer

A: Vandensteenwegh canonick en pastor.

 

Roermond H1786-021   -   01-10-1786   -   foto 1786-10 nr. 2

op heden zondag den 1 october 1786 heb ik onderges: na

drij voorgaende proclamatien den losbrief gegeven aen Petrus

Smeets dienstknegt gebortig en woonahtig alhier, om te

trouwen met Sibilla Peters veldschuts dochter gebortig en woonahtig tot

Thoor

A: Vandensteenwegh canonick en pastor.

 

Roermond H1786-022   -   03-10-1786   -   foto 1786-10 nr. 3

op heden dinsdag den 3 october 1786 zyn na drij

voorgaende proclamatien hier te Ruremonde voor mij onders:

getrouwd Nicolaus Cuijpers diensknegt gebortig van

Ruremonde en Maria Smits dienstmeyd gebortig van Duersen

byde hier woonahtig de getuygen zyn geweest Joannes

Willems en Gertrudis Cuypers ook woonahtig alhier, en

hebben deze zo de contractanten als de getuygen

beneffens mij canonick en pastor getekent

Nicolaus Cuijpers dit + is het teken van

M. Smits Joannes Willems

G Cupers

A: Vandensteenwegh canonick en pastor.

 

Roermond H1786-023   -   10-10-1786   -   foto 1786-10 nr. 4

op heden dijnsdag den 10 october des jaers 1786 sijn

naer drij voorgaende proclamatien hier te Ruremonde

door mij onderss: getrouwd Petrus Christophorus Hoorens

meester schoenmaecker hier geboortig ende Gertrudis

Blatsheim dienstmeijdt geboortig tot Keulen bijde hier woonachtig

de getuijgen sijn geweest Godefridus Andriessens

ende Margaretha Blatsheim byde hier woonachtig,

ende hebben dese soo de contractanten als de getuijgen

beneffens mij capellaen geteeckent.

Petrus Christophel Hoorens dit is x het merck van Gertrudis

Blatsheim schrijvens onervaere

Godefridus Andriessens dit is x het merck van Margaretha

Blatsheim schryvens onervaere

Jo(ann)es Matthei capellaen

 

Roermond H1786-024   -   10-10-1786   -   foto 1786-11 nr. 1

op heden dijnsdag den 10 october des jaers 1786 sijn naer

drij voorgaende proclamatien hier te Ruremonde door mij

onderges: getrouwd Lambertus Verbocket ackerknegt geboortig

tot Ool en hier woonachtig, ende Agnes Custers ackermans

dochter geboortig tot Leeuwen ende oock aldaer woonachtig,

de getuijgen sijn geweest Henricus Helwegen hier woonagtig

ende Agnes Fieten woonachtig tot Leeuwen, ende hebben

soo de contractanten als de geuijgen beneffens mij capellaen

geteeckent.

L: Verbockent dit x is het merck van Agnes Custers

schrijvens onervaere H Helwege A: Fieten

Jo(ann)es Matthei capellaen

 

Roermond H1786-025   -   31-10-1786   -   foto 1786-11 nr. 2

op heden dinsdag den 31 october 1786 zyn na dry

voorgaende proclamatien voor den eerw: heere Joannes Sibertus

Schoncken vicarius van Ophoven uyt bezondere commissie van den

heere canonick en pastor onderges: in de capelle van onze lieve

vrouwe in t'zandt getrouwd Severinus Sebastianus Schoncken loyer

gebortig hier te Ruremonde en Wilhelmina Smeets koopmansvrouw

gebortig van Buggenum en beyde hier woonahtig de getuygen

zyn geweest Mathias Smeets woonahtig tot Buggenum, en

Antonia Ida Schoncken woonahtig alhier en hebben deze

zo de contractanten als de getuygen beneffens den heere

daer toe gecommitteert getekent

Sebastianus Schoncken Wilhelmina Smeets

Matthis Smeets Antonina Ida Schoncken

J: Sib: Schoncken capellaen

A: Vandensteenwegh canonick en pastor.

 

Roermond H1786-026   -   05-11-1786   -   foto 1786-12 nr. 1

op heden zondag den 5 november 1786 zyn na

drij voorgaende proclamatien hier te Ruremonde voor mij

onderges: getrouwd Joannes Petrus Joppen backer

gebortig van Hinsbergh en Cornelia Guyten ackermans-

dochter gebortig van Ruremonde en beyde woonahtig

de getuygen zyn geweest Godefridus Guyten en Joanna

Maria Clephas beyde ook woonahtig alhier, en hebben deze

zo de contractanten als de getuygen beneffens mij

canonick en pastor getekent.

J P Joppen C Quyten

G Quiten A M Clephas

A: Vandensteenwegh canonick en pastor.

 

Roermond H1786-027   -   07-11-1786   -   foto 1786-12 nr. 2

op heden dinsdag 7 november 1786 zyn na drij

voorgaende proclamatien hier te Ruremonde voor mij

onderges: getrouwd Joannes Jacobus van Ool meester backer

gebortig van Ruremonde en de minderjaerige Maria Catharina

Schierkes dienstmeyd het consent haer vaders mij schriftelyk

vertoont hebbende, gebortig van Odekercken en beyde hier woon-

ahtig de getuygen zyn geweest Nicolaus Lemme en Anna

Catharina van Ool woonahtig alhier en hebben dese zo de contrac-

[tan]ten als de getuygen beneffens mij canaonick en pastor getekent.

J: J: van Ool dit x is t' teken van M. C.

Schierkes dit x van N. Lemme

A: C van Ool

A: Vandensteenwegh canonick en pastor.

 

Roermond H1786-028   -   28-11-1786   -   foto 1786-13 nr. 1

op heden dijnsdag 28 november des jaers 1786

sijn naer drij voorgaende proclamatien hier te

Ruremonde voor mij ondergeschreven getrouwd den

minderjaerigen Mathias op de Graef schrijnenwerckers-

soone ende Helena van Helden neijster byde hier geboortig

en woonachtig, de getuijgen sijn geweest Joannes op de Graef

en Maria Christina op de Graef byde hier woonachtig

ende hebben dese soo de contractanten als de getuijgen

beneffens mij capellaen geteeckent

dit is x het teken van Mathias op de Graef dit is x het

teken van Helena van Helden byde schrijvens onervaere

Joannes Opdegraef Maria Cristina op Degraef

Jo(ann)es Matthei capellaen