GenBronnen

maas

Roermond RK huwelijken 1785


register der getrouwde

van de cathedrale en parochiale kerke

deser stad Ruremonde beginnende

van t' jaer

1785

 

januarius

Roermond H1785-001   -   09-01-1785   -   foto 1785-1 nr. 1

op heden sondag den 9 januarius des jaers 1785 syn naer

voorgaende kerckelijke geboden hier te Ruremonde getrouwd

Joannes Hermanus Jessen ackerman gebortig van de Nieuw-

stad en Anna Catharina Fredericks dienstmeyd geboren

van Susterseel en hier woonagtig, de getuijgen syn geweest

Wilhelmus Wagemans, Maria Caecilia Geurts, Anna Maria

Roosen hier woonagtig en hebben dese soo de contractanten

als de getuijgen beneffens my capellaen getekent.

dit x is t' merk van M: C: Geurts, dit x van A: C: Fredericks

dit x van J: H: Jessen, dit x van A: M: Roosen schrijvens onervaren

W Wagemans A: Clocquet capel-

laen uyt commissie van den seer eerw: h(ee)re pastoor.

 

Roermond H1785-002   -   10-01-1785   -   foto 1785-1 nr. 2

op heden maendag den 10 januarius 1785 zyn na voorgaende

drij proclamatien hier te Ruremonde getrouwd Joannes

Arnoldus Compans koopman geboren van Mulbracht en hier

woonahtig en Joanna Catharina Keucken koopmans dochter

geboren hier te Ruremonde en woonahtig de getuygen zyn geweest

Gerardus Janssens, Henricus Zoers en Elisabeth Compans woo[n]ahtig

alhier en hebben dese so de contractanten als de getuygen beneffens

mij canonick en pastor getekent.

Jan Compans J C: Keucken

G Janssens Henricus Zoers dit + is teken

van E: Compans

A: Vandensteenwegh canonick en pastor

 

januarius

Roermond H1785-003   -   11-01-1785   -   foto 1785-2 nr. 1

op heden dijnsdag den 11 januarius des jaers 1785 sijn na voor-

gaende drij proclamatien alhier tot Ruremonde getrouwd

Joannes Nicolaus Clemens backer geboortig van Zittardt en

Anna Gertrudis Paumbeck brouwers dochter geboren alhier

en bijde hier woonagtig, de getuygen syn geweest Reinerus Wiers

Petrus Hendricus Clemens, Dorothea Wiers hier woonagtig en

hebben dese soo de contractanten als de getuygen beneffens

mij capellaen getekent.

Joannes Nicolais Clemens

A G Paumbeck R Weirs P H Clemens D Wiers

Ant: Clocquet uyt commisie van den seer

eerw: h(ee)re pastoor alhier.

 

Roermond H1785-004   -   15-01-1785   -   foto 1785-2 nr. 2

op heden zaterdag den 15 januarius 1785 heb ik

onders: na drij voorgaende proclamatien den losbrief

gegeven aen Sebastianus Coenen ackermans zoone geboren

van Asselt en hier woonahtig om te trouwen tot Maesniel

met Joanna Janssen

A: Vandensteenwegh canonick en pastor

 

Roermond H1785-005   -   18-01-1785   -   foto 1785-2 nr. 3

op heden dinsdag den 18 januarius 1785 heb ik

onders: na drij voorgaende proclamatien den

losbrief gegeven aen Joannes Baptista Mago

schoolmeester geboren tot Brussel en hier woonahtig

om te trouwen met Petronella de Brakelaer geboortig

van st. Mertens Lennike woonahtig tot Brussel

A: Vandensteenwegh canonick en pastor

 

januarius

Roermond H1785-006   -   25-01-1785   -   foto 1785-3 nr. 1

op heden dijnsdag den 25 januarius des jaers 1785

sijn naer voorgaende drij proclamatien alhier tot

Ruremonde getrouwd Theodorus van Saenens meester

spoelendraeijer ende Elisabeth Peters kooldraegers dochter

bijde alhier geboortig ende woonachtig, de getuijgen

sijn geweest Petrus Peters ende Barbara Scheren

bijde hier woonachtig, ende hebben dese soo de contrac-

tanten als de getuijgen beneffens mij capellaen

geteeckent.

dit x het merck van Theodorus Vansaenen

Elisabet Peters Peters Peters dit is x het merck

van Barbara Scheren schrijvens onervaere

Jo(ann)es Matthei capellaen

 

februarius

Roermond H1785-007   -   03-02-1785   -   foto 1785-3 nr. 2

op heden donderdag den 3 februarius 1785 zyn

na voorgaende drij proclamatien alhier tot Ruremonde

getrouwd Petrus Menten weversknecht geboren hier

te Ruremonde en Barbara Geraedts ackermans dochter

geboortig van Maesniel beyde hier woonahtig de getuygen

waren Wilhelmus Menten en Maria Elisabeth Vanderhagen

beyde ook woonahtig alhier en hebben dese so de contractanten

als de getuygen beneffens mij onders: getekent

dit + is het teken van Petrus Menten

dit + van Barbara Geraedts dit + van W: Menten

M E Vanderhagen

A: Vandersteenwegh canonick en pastor

 

Roermond H1785-008   -   14-02-1785   -   foto 1785-4 nr. 1

op heden maendag den 14 februarius 1785 zyn na

voorgaende drij proclamatien alhier te Ruremonde getrouwd

Cornelius Dejongh schipper hier te Ruremonde geboren en Maria

Gertrudis Schaffels ackermans dochter geboren tot Maesniel

en beijde hier woonachtig de getuygen zyn geweest Josephus

Jambroers en Anna Christina Jambroers beyde ook woonahtig

alhier en hebben dese zo de contractanten als de getuijgen

beneffens mij canonick en pastor getekent.

C Dej[o]ngh M G Schaffels

Josephus Jambroers A C Iambroers

A: Vandersteenwegh canonick en pastor

 

april

Roermond H1785-009   -   05-04-1785   -   foto 1785-4 nr. 2

op heden dinsdag den 5 april 1785 zyn

na voorgaende dry proclamatien alhier te Ruremonde

getrouwd Joannes Swaebbedael voerman hier te

Ruremonde geboren en Gertrudis Reuten dienstmeyd

geboren te Stevensweerdt en beyde hier woonahtig

de getuygen zyn geweest Joannes Michael Maessen

hier woonahtig en Maria Ruyten woonahtig te Stevens-

weert, en hebben dese zo de contractanten als de getuygen

beneffens mij onders: getekent.

Joannes Swabbedael Gertrudis Ruyten

Joannes Michael Maessen Maria Ryeten

A: Vandersteenwegh canonick en pastor

 

Roermond H1785-010   -   05-04-1785   -   foto 1785-4 nr. 3

op heden dinsdag den 5 april 1785 zyn na voorgaende

dry proclamatien alhier te Ruremonde getrouwd Sebastianus

van Beringen meester backer en Maria Helena Keren

backers-dochter beyde hier geboren en woonahtig

de getuygen zyn geweest Engelbertus Essers en Maria

Elisaebth van Beringen beyde ook woonahtig alhier

en hebben dese zo de contractanten als de getuygen

beneffens mij canonick en pastor ondertekent

Sebastianus van Beringen Maria Helena Keren

Engelbertus Essers Maria Elisabeth van Beringen

A: Vandersteenwegh canonick en pastor.

 

Roermond H1785-011   -   05-04-1785   -   foto 1785-5 nr. 1

op heden dinsdag den 5 april 1785 zyn na voorgaende

drij proclamatien hier te Ruremonde getrouwd Josephus

Peters metzelaer hier geboren en Petronella Keuken

ackermans dochter geboren tot Herten en beijde hier woonahtig

de getuygen zyn geweest Andreas Bremmers en Anna Marga-

retta Dosset beyde woonahtig alhier, en hebben dese zo de contrac-

tanten als de getuygen beneffens mij onders: getekent

dit + is het teken van J: Peters dit + van P: Keuken

dit + van Andreas Bremmers

Anna M Dossat

A: Vandersteenwegh canonick en pastor

 

Roermond H1785-012   -   05-04-1785   -   foto 1785-5 nr. 2

op heden dijnsdag den 5 april 1785 sijn na voorgaende

drij proclamatien alhier te Ruremonde getrouwd Joannes

Josephus Matthei goudtsmidts soone ende Maria Catharina

Missing koopmans dochter bijde alhier geboren ende woonachtig

de getuijgen sijn geweest Joannes Gerardus Missing Anna

Catharina Barbara Haug, Gerardus Wilhelmus Matthei

ende Joanna Maria Schomers alle hier woonachtig, ende hebben

dese soo de contractanten als de getuijgen beneffens mij

capellaen geteeckent.

J: Josephus Matthei M: C: Missing

Joh: Gerard: Missing A: C: B:

Haug Ger: Wilh: Matthei Joanna Maria Schomers

Jo(ann)es Matthei capellaen

[in marge:]

de commissione mea, et tum concensu parentum utriusq[ue]

partio minorennis quod attestor A: Vandensteenweg can: et pastor

 

Roermond H1785-013   -   05-04-1785   -   foto 1785-6 nr. 1

op heden dinsdag den 5 april 1785 heb ik onderges:

na drij voorgaende proclamatien den losbrief

gegeven aen Joanna Vanthoor dienstmeyd gebortig

van Roosteren en hier woonahtig om te trouwen met

Theodorus Kanters daghuerder tot Linne

A: Vandersteenwegh canonick en pastor

 

Roermond H1785-014   -   11-04-1785   -   foto 1785-6 nr. 2

op heden maendag den 11 april 1785 heb ik onders: na drij

voorgaende proclamatien en gesien het schriftelyk consent

aen mij den 9 dito verthoont van de moeder en de momboirs

van Petronella Gubbels dienstmeydt gebortig van Tits minderjarig

en hier woonahtig, den losbrief gegeven om met Joannes

Kupers olyslagers knecht geboren van Brugge en woonahtig

tot Swalmen naer aldaer eens gelyks dry voorgaende proclamatien

te mogen trouwen voor den pastor van Borre.

A: Vandersteenwegh canonick en pastor

 

Roermond H1785-015   -   12-04-1785   -   foto 1785-6 nr. 3

op heden dinsdag den 12 april 1785 zyn na voorgaende

drij proclamatien alhier te Ruremonde getrouwd Antonius

Hansen meester backer geboren van Ruremonde en Catharina

Vandervelden geboren van Venlo en beyde hier woonahtig

de getuygen zyn geweest Joannes Schomers en Maria

Anna Schulpen beyde ook woonahtig alhier en hebben dese

zo de contractanten als de getuygen beneffens mij canonick

en pastor getekent

Antonius Hansen dit + is het teken van C: Vandervelden

Joannes M: L: Schomers dit + is het teken van

M: A: Schulpen vides f: 12 en 13 registri mortuorum

A: Vandersteenwegh canonick en pastor

 

Roermond H1785-016   -   12-04-1785   -   foto 1785-7 nr. 1

op heden dinsdag den 12 april 1785 zyn na voorgaende

wederseydts drij proclamatien alhier te Ruremonde getrouwd

Petrus Ariaens hovenier hier geboren en woonahtig en de

Helena Slabbarts dienstmeydt geboren en woonahtig tot Maesniel

de getuygen zyn geweest Albertus Keersboom hier woonahtig

en Gertrudis Slabbarts woonahtig tot Maesniel en hebben dese

zo de contractanten als de getuygen beneffens mij onderges:

getekent

dit + is het teken van P. Adriaens dit + van H: Slabbarts

Albertus Keersboom dit + is het teken van G: Slabbarts vides

f: 12 en 13 registri mortuorum

A: Vandersteenwegh canonick en pastor

 

meij

Roermond H1785-017   -   08-05-1785   -   foto 1785-7 nr. 2

op heden zondag den 8 meij 1785 zyn na voorgaende drij proclamatien

alhier te Ruremonde getrouwd Hermannus Roelofs herbergier geboren

van Munster en Maria Agnes Terendorfs brouwers dochter geboren van

Duren en beyde woonahtig alhier, de getuygen zyn geweest Joannes

Fleischmann en Joanna Kessels beijde ook hier woonahtig, en hebben dese

zo de contractanten als de getuygen beneffens mij canonick

en pastor getekent.

dit + is het teken van H: Roelofs dit + van M. A.

Terendorfs Joh: Fleischmann J. Kessels

A: Vandersteenwegh canonick en pastor

 

Roermond H1785-018   -   08-05-1785   -   foto 1785-7 nr. 3

op heden zondag den 8 meij 1785 zyn na voorgaende drij

proclamatien met consent van de ouders hier te Ruremonde getrouwd

Wilhelmus Crusbergh jenever stoker gebortig van Besel en hier woonahtig

en Sibilla Cæcilia Wiltschutz minderjarig hier te Ruremonde geboren, en

woonahtig de getuygen zyn geweest Joannes Janssen, en Hendrina

Meuter woonahtig alhier en hebben dese zo de contractanten als de getuygen

beneffens mij canonick en pastor getekent.

Wilm Crusbergh S C Weldtschuotz J: Janssen

Hindrina Meuter

A: Vandersteenwegh canonick en pastor

 

Roermond H1785-019   -   09-05-1785   -   foto 1785-8 nr. 1

op heden maendag den 9 meij 1785 heb ik na drij voorgaende

proclamatien den losbrief gegeven aen Petrus Gelen ackermans soon

gebortig van Melick om tot Melick te mogen trouwen met Helena Ingenhuth

A: Vandersteenwegh canonick en pastor

 

Roermond H1785-020   -   09-05-1785   -   foto 1785-8 nr. 2

op heden maendag den 9 meij 1785 heb ik onders: na drij voorgaende

proclamatien den losbrief gegeven aen Josephus Schetskens

dienstknecht gebortig van Straelen om te Venlo te mogen trouwen met

Anna Catharina Keuten dienstmeyd gebortig van de Nieuwkerk

A: Vandersteenwegh canonick en pastor

 

Roermond H1785-021   -   10-05-1785   -   foto 1785-8 nr. 3

op heden dynsdag den 10 meij des jaers 1785 syn na voorgaende

wederzytse dry proclamatien alhier te Ruremonde getrouwd

Paulus Verhaegh meester leertouwer geboren en woonagtig

tot Kessel ende Maria Gertrudis Wolters leertouwers dochter

geboren en hier woonagtig, de getuygen syn geweest Joseph

Stiggels woonagtig tot Kessel en Joanna Bosbremers alhier

woonagtig en hebben dese soo de contractanten als de getuygen

beneffens my capellaen getekent.

Paulus Verhaegh G Wolters J Stiggels

J Bosbremers

Ant: Clocquet capellaen uyt commissie

van den seer eerw heer pastor alhier.

 

junius

Roermond H1785-022   -   07-06-1785   -   foto 1785-8 nr. 4

op heden dinsdag den 7 junius 1785 zyn na voorgaende

drij proclamatien alhier te Ruremonde getrouwd Nicolaus

Decolleer meester kleermaker geboren van Lusenborg

en Maria Agnes Kramers neyster hier te Ruremonde geboren

en beyde woonahtig de getuygen zyn geweest Jacobus

Hönig en Maria Gertrudis Rasij beyde ook hier woonahtig

en hebben dese zo de contractanten als de getuygen beneffens

mij canonick en pastor getekent.

N de Colleer dit + is het teken van Jacobus Hönig

M: A: Kramers

dit + is het teken van M: G: Rasij

A: Vandersteenwegh canonick en pastor

 

Roermond H1785-023   -   21-06-1785   -   foto 1785-9 nr. 1

op heden dinsdag den 21 junius 1785 zyn na voorgaende drij

proclamatien alhier te Ruremonde getrouwd Petrus Cremers

ackermans soone gebortig van Maesbracht hier woonahtig, en Anna

Maria Beurskens minderjaerig met consent haers vaders ackermans

dochter geboren en woonahtig alhier de getuygen zyn geweest

Henricus Beurskens en Catharina Beermans beyde ook hier woonahtig

en hebben dese zo de contractanten als de getuygen beneffens mij

canonick en pastor getekent.

Peter Cremers dit + is het teken van Anna Maria

Beurskens Henricus Beurskens dit + is het teken

van Cath: Beermans

A: Vandersteenwegh canonick en pastor

 

Roermond H1785-024   -   24-07-1785   -   foto 1785-9 nr. 2

op heden sondag den 24 juli[us] des jaers 1785 syn na voorgaende dry procla-

matien hier te Ruremonde getrouwd Wilhelmus Lafleur ackermans

sone gebortig van Cruchten minderjarig met consent van syne moeder en

[Isa]bella [gevlekt] Quakers neijster weduwe, de getuijgen syn geweest Lambertus

Janssens en Maria Elisabeth Welte[rs] alle hier woonagtig en hebben

soo de contractanten als de getuijgen beneffens mij capellaen dese

getekent. dit x is t merk van W. Lafleur schrijven[s] onervaren.

dit x is t' merk van J: Quakers dit x van L Ianssens

M: E: Welters schryvens onervaren

Ant: Clocquet capellaen uyt commissie

van den seer eerw heer pastor alhier.

 

Roermond H1785-025   -   24-07-1785   -   foto 1785-9 nr. 3

op heden zondag den 24 julius 1785 heb ik

onders: na drij voorgaende proclamatien den losbrief

gegeven aen Beatrix van Dousborgh gebortig van

Venlo om te mogen trouwen met Franciscus Vandyck

potbacker gebortig van Belfeldt woonahtig tot

Tegelen

A: Vandersteenwegh canonick en pastor

 

Roermond H1785-026   -   23-08-1785   -   foto 1785-10 nr. 1

op heden dijnsdag den 23 augustus des jaers 1785 sijn

naer voorgaende drij wederzydse proclamatien alhier te Ruremonde getrouwd

Joannes Georgius Cornelius koopman geboren van Odenbach ende

woonachtig tot Benraedt, en Maria Sophia Weubels herbergiers dochter

woonachtig alhier, de getuijgen sijn geweest Matthias Schreuder

ende Anna Catharina Jacobs bijde alhier woonachtig

ende hebben dese soo de contractanten als de getuygen beneffens

mij capellaen geteeckent.

J. G. Cornilius dit is x het merck van Maria Sophia Weubels

M. Schröder dit is x het merck van Anna Catharina Jacobs

schrijvens onervare

Jo(ann)es Matthei capellaen

 

Roermond H1785-027   -   27-09-1785   -   foto 1785-10 nr. 2

op heden dynsdag den 27 september des jaers 1785 syn na voorgaende dry

proclamatien alhier te Ruremonde getrouwd Martinus Lubbers meester

kleermaker en Maria Agnes Scheres leijendeckers dogter minderjarig met

consent haerder ouders byde hier woonagtig, de getuygen syn geweest Petrus

Peters, Jacobus Scheres, Gertrudis Scheres, Maria Catharina Lubbers alle hier woonagtig en

hebben dese soo de contractanten als de getuygen beneffens my capellaen

getekent. Mart Lubbers P: Peters

Maria Agnes Scheres Iacobus Scheres

Mari Katrina Lubbers Gertrudis Scheres

Ant: Clocquet capellaen ex commissione r(everen)di do(min)i pastoris

 

Roermond H1785-028   -   02-10-1785   -   foto 1785-10 nr. 3

op heden zondag den 2 october 1785 zyn na drij voorgaende

proclamatien alhier te Ruremonde getrouwd Joannes Klükers

ackermans zoon gebortig van Herkenbosch en Maria

van de Groenedael ackermans dochter gebortig van Stratum

beyde woonahtig alhier de getuygen zyn geweest Jacobus

Schmitz woonahtig tot Herkenbosch en Dorothea van de Groenedael

woonahtig alhier en hebben dese so de contractanten als de

getuygen beneffens mij canonick en pastor getekent

J: Kuckers dit + is het teken van M. van de Groenedael

J Schmitz dit + is het teken van Doroth: van de Groenedael

A: Vandersteenwegh canonick en pastor

 

Roermond H1785-029   -   02-10-1785   -   foto 1785-11 nr. 1

op heden zondag den 2 october des jaers 1785 heb ik

onders: na drij voorgaende proclamatien den losbrief

toegezonden aen den hoogwelgeboren heer de heer Rudolph

Jan Michiel van Heerma om te trouwen met de jonckvrouwe

Joanna Cornelia van Wayenburg tot Amsterdam

A: Vandersteenwegh canonick en pastor

 

Roermond H1785-030   -   09-10-1785   -   foto 1785-11 nr. 2

op heden zondag den 9 october 1785 zijn na voorgaende

drij proclamatien met consent van wederzydige ouders

getrouwd Felix Andriessens backers zoone gebortig van

Ruremonde en Catharina Gertrudis Hebben schoenmakers-

dochter gebortig van Venlo de getuygen zyn geweest

Joannes Gerardus Dupont hier woonahtig Joannes Henricus

Hebben woonahtig tot Venlo, Maria Andriessens, Maria

Helena Fyben beyde woonahtig alhier, en hebben dese zo de

contractanten als de getuygen beneffens mij canonik en pastor getekent

Felix Andriessens Catharina Gertrudes Hebben

Joannes Gradus Dupont M Aendriessens

J: H: Hebben M: H: Fyben

A: Vandersteenwegh canonick en pastor

 

Roermond H1785-031   -   11-10-1785   -   foto 1785-11 nr. 3

op heden dijnsdag den 11 october des jaers 1785 sijn

na voorgaende drij proclamatien met consent van wederzydige

ouders getrouwd Antonius Pasche perugïkier ende Joanna

Maria Schomers perugckiers dochter byde hier geboortig

ende woonachtig, de getuijgen sijn geweest Josephus Schomers

Joannes Gerardus Dupont, Maria Barbara Missingh

Anna Maria Helena Aendriessens byde hier woonagtig

ende hebben dese soo de contractanten als de getuygen

beneffens mij capellaen geteeckent. uyt commissie myn heer

den pastoor alhier

Antonius Pasche Joann Marie Schomers

Joseph Schomers Joannes Gradus Dupont

Maria Barbara Missing Anna Mariea Helena Andriessens

Jo(ann)es Matthei capellaen

 

Roermond H1785-032   -   25-10-1785   -   foto 1785-12 nr. 1

op heden dijnsdag den 25 october des jaers 1785 sijn naer

voorgaende drij proclamatien met consent van wedersydse ouders

getrouwd Antonius Bürghhoff schilder geboortig van Gülick ende

woonachtig alhier ende Maria Aldegondis Severijns schoenmaeckers

dochter geboortig ende woonachtig alhier, de getuijgen sijn geweest

Joannes Petrus Severijns ende Maria Elisabeth Sijben

alle hier woonachtig, ende hebben dese soo de contractanten

als de getuijgen beneffens mij capellaen geteckent.

ex commissione r: d: pastoris mei

Franciscus Antonius Burghoff

Maria Aldegonde Severijns Joannes Petrus Severijns

Maria Helena Sijben

Jo(ann)es Matthei capellaen

 

Roermond H1785-033   -   22-11-1785   -   foto 1785-12 nr. 2

op heden sondag den 22 november des jaers 1785 syn na voorgaende

dry proclamatien in den gesloten advendstyd met dispensatie van den

excellentie den h[ee]re bisschop alhier getrouwd Godefridus Klyn dienst-

knegt en Francisca Beurskens winkeliersdogter, de getuygen syn

geweest Henricus Engelen, Elisabeth op de Graef, Maria Elisabeth

Severijns alle hier woonagtig en hebben dese soo de contractanten

als de getuygen beneffens my capellaen getekent.

dit x is t' merk van G: Klyn schryvens onervaren

F: Beurskens

H. Engelen E op de Graef M E Severyns

Ant: Clocquet capellaen uyt commissie van den seer eerw:

h(ee)re pastor alhier

 

december

Roermond H1785-034   -   05-12-1785   -   foto 1785-12 nr. 3

op heden maendag den 5 december 1785 zyn na voorgaende

drij proclamatien met dispensatie in den gesloten tijd gegeven door

zijne doorluchtigste hoogweerde, alhier getrouwd Henricus Kloners

weversknecht geboren van de Haert by Glabbach, en Maria Theresia

Wedemans neyster minderjarig hebbende hiertoe het consent haers

moeders de weled: magistraet daerenboven supplerende het consent

haers vaders die afwesende is, geboren hier te Ruremonde de getuygen waren

Petrus Lenerts en Catharina Wedemans alle hier woonahtig, en hebben

dese zo de contractanten als de getuygen beneffens mij

canonick en pastor getekent.

dit + is het teken van L. Klöners dit + van

M. T: Wedemans dit + van P. Lenerts dit + van C.

Wedemans

A: Vandersteenwegh canonick en pastor