GenBronnen

maas

Roermond RK huwelijken 1782


register der getrouwde

van de cathedrale en parochiaele kerke

deser stadt Ruremonde beginnende van t' jaer

1782

 

januarius

Roermond H1782-001   -   22-01-1782   -   foto 1782-1 nr. 1

op heden dynsdag den 22 januarij 1782 syn na voorgaende kerkelyke

geboden getrouwd Joannes Ramaeckers timmermans knecht geboren

alhier en Maria Ida Slabbers geboren tot Maesniel beyde hier woon-

achtig getuygen syn geweest Leonardus Slabbers en Mechtildis

Slabbers beijde ongetrouwd ende woonachtig tot Maesniel.

en hebben dese so de contractanten als de getuygen beneffens

mij pastoir ondertekent.

Joan Ramaeckers dit + is het teeken van M. I.

Slabbers schrijvens onervaren

L Slabbers dit + is het teken van Mechtildis Slabbers

A: Vandensteenwegh canonick en pastor der voorn: kerke

 

Roermond H1782-002   -   31-01-1782   -   foto 1782-1 nr. 2

donderdag den 31 januarij 1782 syn na voorgaende kerkelyke geboden

getrouwd Joannes Ehren wevers knecht geboren tot Kaldekerken

en Anna Maria Verstegen geboren tot Maesniel beyde hier woonahtig

getuygen syn geweest Mathias Klinckum meester wever en

Maria Joseph Janssen beyde woonachtig alhier en hebben dese so

de contractanten als de getuygen beneffens mij pastor ondertekent

dit + is het teeken van Jo(ann)es Ehren dit + van

Mathijas Klincküm Anna Maria Verstegen

dit + van Maria Joseph Janssen

A: Vandensteenwegh canonick en pastor

 

februarius

Roermond H1782-003   -   02-02-1782   -   foto 1782-1 nr. 3

saterdag den 2 februarij 1782 sijn met dispensatie in de kerkelyke

geboden gegeven van den bisschop alhier getrouwd Joannes Lefeber

meester backer geboren alhier en Gertrudis Schurhorst geboren tot

Waltniel beyde hier woonahtig, getuygen waren Petrus van Boom en

Maria Elisabeth Vanderhagen beyde alhier woonahtig, en hebben dese

so de contractanten als de getuygen beneffens my pastor getekent

dit + is het teken van J lefeber schryvens onervaren

G Schürhorst

Peter van Boom M E Vanderhaegen

A: Vandensteenwegh canonick en pastor

 

1782

februarius

[doorgehaalde inschrijving, die verbeterd werd herhaald]

 

Roermond H1782-004   -   05-02-1782   -   foto 1782-2 nr. 2

op heden dinsdag den 5 februarij 1782 syn met dispensatie in de kerke

geboden gegeven door den bisschop alhier en met schriftelyke permissie

syner ouders in dato den 2 feb: aen mij pastoor vertoont, getrouwd den

minderjaerigen Mathias Brewer ackerman geboren tot Lovenich en de

meerderjaerige Catharina Agnes Vermeulen koopmans-dochter

geboortig van Ruremonde en beyde alhier woonachtig de getuygen

syn geweest Joannes Leonardus Specken Wilhelmus Specken

koopmans-soon en Maria Agnes Specken en Maria Barbara

Specken koopmans-dochter alle hier woonachtig en hebben

so de contractanten als de getuygen dese beneffens mij

pastoor getekent.

Mathias Brewer Catharina Agnes Vermeulen

Johanus Leyonaerdus Specken Wilhelmus Speeken

Maria Agnes Specken Maria Barbara Specken

A: Vandensteenwegh canonick en pastor

 

Roermond H1782-005   -   06-02-1782   -   foto 1782-2 nr. 3

op heden woensdag den 6 februarij 1782 syn met dispensatie in

de kerke geboden gegeven door den bisschop van Luyck en met

consent van den heere pastoor van Waltniel getrouwd Josephus

Mathias Siepgens koopman geboortig en woonachtig tot Waltniel

en Margareta Painsmay geboortig en woonachtig tot Ruremonde

koopmans-dochter met gelyke dispensatie gegeven door den

bisschop van Ruremonde getuygen syn geweest Theresia

Weickmans koopmans-dochter geboren tot Ruremonde en Gerardus

Gyrlings kosters-knecht geboren tot Herckebosch beyde woonahtig

alhier en hebben de contractanten en de getuygen dese beneffens

mij getekent.

J: M: Siepgens M: Painsmaij

G: Gijrlings T. Weickmans

A: Vandensteenwegh canonick en pastor

 

1782

februarius

Roermond H1782-006   -   07-02-1782   -   foto 1782-3 nr. 1

op heden donderdag den 7 februarij 1782 syn met dispensatie

in de kerke geboden gegeven door den bisschop van Ruremonde

en met consent van den pastoor van Swalmen getrouwd

Joannes Hermans ackerman geboren en woonahtig tot Swalmen

en Maria Stox dienstmeijd geboren tot Nienum en woonahtig

te Ruremonde getuygen syn geweest Wilhelmus Smeets

ackerman woonahtig tot Swalmen en Elisabeth

Stox dienstmeijd woonahtig tot Ruremonde en

hebben dese de contractanten so wel als de getuygen

beneffens mij pastoor getekent

J Hermans dit + is het teken van M. Stox

dit + is het teken van W. Smeets dit + van E. Stox

A: Vandensteenwegh canonick en pastor

 

Roermond H1782-007   -   28-02-1782   -   foto 1782-3 nr. 2

op heden donderdag den 28 februarij 1782 syn met

dispensatie in de kerke geboden gegeven door den bisschop

van Ruremonde getrouwd Joannes Jacobus de Hutschler

dansmeester geboren tot Lando en Elisabeth Born geboren tot

Gelder beyde woonachtig alhier getuijgen syn geweest

Balthazar Franciscus van Broeckhuysen silversmit

woonahtig tot Gelder Josephus Henricus Baenen

woonachtig alhier Joanna Ball, Joanna

Maria Gertrudis Baenen beyde hier woonahtig

J. J. von Hütschler E Born

B. F: van Broeckhuysen J H Baenen

Joanna Bal J M G Baenen

A: Vandensteenwegh canonick en pastor

 

1782

april

Roermond H1782-008   -   08-04-1782   -   foto 1782-4 nr. 1

op heden maendag den 8 april 1782 syn met dispensatie in

de kerke geboden gegeven door syne doorluchtigste hoogweerdigheyd

den bisschop van Ruremonde getrouwd den heere Jacobus Quisthoudt

scholtis deser stad en de jufvrouw Isabella Graven beyde alhier

geboren en woonachtig, getuygen zijn geweest den heere

Petrus Chanoine de jufvrou Elisabeth Quisthoudt en de jufvrouw

Josepha Chanoine alle woonachtig alhier ter Ruremonde en hebben

dese de contractanten als de getuijgen beneffens mij pastor getekent

J: Quisthoudt I: Graven

P: L: Chanoine E: Quisthoudt

J Chanoine

A: Vandensteenwegh pastoir

 

Roermond H1782-009   -   09-04-1782   -   foto 1782-4 nr. 2

op heden dinsdag den 9 april 1782 syn na voorgaende

kerkelyke geboden getrouwd Henricus Borg herbergier

geboren tot Herkenbosch en Anna Elisabeth Stox dienstmeyd

geboren tot Nunum beyde woonachtig alhier getuygen

syn geweest Gelis Frencken ackerman en Elisabeth

Roemen ook beyde hier woonachtig en hebben dese

so de contractanten als de getuygen beneffens

mij pastoir ondertekent

Hr Borg dit + is het teeken van A: E: Stox

G Frencken dit + is het teken van Elisabeth Roemen

A: Vandensteenwegh pastoir

 

Roermond H1782-010   -   09-04-1782   -   foto 1782-4 nr. 3

op heden dinsdag den 9 april 1782 syn na voorgaende

kerkelyke geboden getrouwd Henricus Deckers

geboren tot Steinkirken en Wilhelmina Wolffs geboren tot

Susteren beyde alhier woonachtig getuygen syn geweest

Theodorus Schauwenbergh en Philippina Baur beyde ook

woonachtig alhier en hebben dese so de contractanten

als de getuygen beneffens mij pastor getekent

H. Deckkers dit + is het teken van W: Wolffs

dit + is het teken van Theod: Schauwenbergh

dit + is het teken van Phil: Baur

A: Vandensteenwegh pastoir

 

1782

april

Roermond H1782-011   -   09-04-1782   -   foto 1782-5 nr. 1

op heden dinsdag den 9 april 1782 syn met dispen-

satie in de kerkelyke geboden gegeven van syne doorluch-

tighste hoogweerdigheyd den bisschop van Ruremonde

getrouwd Henricus Bongaerts dienstknecht geboren

tot Echt en Sibilla Margaretha Plum geboren te Marienberg

beyde hier woonahtig getuygen syn geweest Jacobus

Brul en Cæcilia Buskens beyde ook woonahtig alhier

en hebben dese so de contractanten als de getuijgen

beneffens mij pastoir getekent.

H Bongaerts dit + is het teken J. M: Plum

dit + is het teken van Jac Brul dit + van C: Buskens

A: Vandensteenwegh pastoir

 

Roermond H1782-012   -   12-04-1782   -   foto 1782-5 nr. 2

op heden vrydag den 12 april 1782 syn met dispen-

satie in de kerke geboden gegeven door den bisschop

van Ruremonde en van den ordinarius van Luyck

getrouwd Paulus Hanschoel geboren en woonahtig

tot Tongeren en Elisabeth Meers geboren tot Rosmer

en woonahtig alhier te Ruremonde getuygen syn

geweest Lambertus Lousbergs en Mechtildis Meers

beyde hier woonachtig en hebben dese so de contractanten

als de getuygen beneffens mij pastoir getekent

P: Hanschoel dit + is het teken van E. Meers

L: Lousbergs dit + is het teken van M: Meers

A: Vandensteenwegh pastor

 

[doorgehaalde inschrijving, die aanvullend werd herhaald]

 

1782

april

Roermond H1782-013   -   16-04-1782   -   foto 1782-6 nr. 1

op heden dinsdag den 16 april 1782 syn met dispensatie in de

kerkelyke geboden gegeven door syne doorluchtigste hoogweerdigheyd

den bisschop van Ruremonde en met gelyke dispensatie gegeven

van den ordinarius van Ceulen met schriftelyke permissie

syner ouders in dato den 15 deses aen mij verthoont, getrouwd

den minderjaerigen Philippus Verhoeven oud 23 jaeren schipper

geboortig en woonahtig tot Mook ende meerderjaerige Maria

Ida van Wylick geboren en woonahtig tot Ruremonde de getuygen

syn geweest Wilhelmus Specken en Maria Catharina Schreurs

beyde woonahtig alhier en hebben dese so de contractanten

als de getuygen beneffens mij pastoir getekent

P: Verhoeven J: van Wijlick W: Specken

M: C: Schreurs A: Vandensteenwegh can: en pastor

 

Roermond H1782-014   -   16-04-1782   -   foto 1782-6 nr. 2

op heden dinsdag den 16 april 1782 syn na voorgaende kerkelyke

geboden getrouwd Joannes Aelen ackerman woonachtig

en geboren tot Maesniel en Catharina Wolters dienstmeydt

geboren tot Vlodrop en woonachtig alhier te Ruremonde

getuygen syn geweest Jacobus Deneve en Agnes Deneve

beyde woonahtig alhier en hebben dese so de contractanten

als de getuijgen beneffens mij pastoir ondertekent

dit + is t' teken van J: Aelen dit + van C: Wolters

Jacque de Neve Agnes Deneve

A: Vandensteenwegh pastor

 

Roermond H1782-015   -   16-04-1782   -   foto 1782-6 nr. 3

op heden dinsdag den 16 april 1782 syn na voorgaende

kerkelyke geboden getrouwd Franciscus

Maseleyn geboren en woonahtig te Ruremonde dienstknecht

en Anna Catharina Hemels dienstmeyd geboren tot Herken-

bosch en woonahtig tot Maesniel getuygen syn geweest

Thomas Siroka woonahtig alhier en Petrus Hemels

woonahtig tot Herkenbosch en hebben dese so de contrac-

tanten als de getuygen beneffens mij pastor getekent

dit + is t' teken van Francis Maseleyn dit + van A: C: Hemels

dit + van Thomas Siroka dit + van Petrus Hemels

A: Vandensteenwegh pastor

 

1782

Roermond H1782-016   -   21-04-1782   -   foto 1782-7 nr. 1

op heden zondag den 21 april 1782 zyn na voorgaende kerkelyke

geboden getrouwd Wilhelmus Homs winckelier geboren ter Montfort

en Anna Catharina Metten geboren ter Horst dienstmeijd beijde

woonahtig alhier getuygen syn geweest Wilhelmus Steeghs

Joannes Fabri en Catharina Homs alle hier woonachtig

en hebben dese so de contractanten als de getuygen beneffens

mij pastoir getekent.

dit + is het teeken van W: Homs dit + van A: C: Metten

W: Steeghs J Fabrij dit + is het teken van C: Homs

A: Vandensteenwegh pastor

 

Roermond H1782-017   -   21-04-1782   -   foto 1782-7 nr. 2

op heden sondag den 21 april syn na voorgaende kerkelyke

geboden getrouwd Winandus Jansses kooldrager en Gertrudis

Mackendas dienstmeijd beyde geboren en woonahtig alhier

getuygen syn geweest Joannes Spee en Joanna Casse

beyde woonahtig alhier en hebben dese so de contractanten

als de getuygen beneffens mij pastoir getekent

dit + is het teeken van Win: Jansses dit + van G: Mackendas

dit + van Jo(ann)es Spee dit + van Joanna Casse

A: Vandensteenwegh pastor

 

Roermond H1782-018   -   28-04-1782   -   foto 1782-7 nr. 3

op heden sondag den 28 april 1782 heb ik A: Vandensteenwegh

canonick en pastor deser stad na voorgaende kerkelijke

geboden den losbrief gegeven aen Joannes Binder beenhouwer

alhier woonahtig om te trouwen met Agnes Schumachers

woonahtig tot Kerken.

 

meij

Roermond H1782-019   -   05-05-1782   -   foto 1782-7 nr. 4

op heden sondag den 5 meij 1782 heb ik A: Vandensteenwegh

canonick en pastor deser stad na voorgaende kerkelyke

geboden den losbrief gegeven aen Reijnerus Walraven

wevers knecht woonachtig alhier om te trouwen met

Mechtildes Deckers woonachtig tot Kirchhoven.

 

meij

Roermond H1782-020   -   14-05-1782   -   foto 1782-8 nr. 1

op heden dijnsdag den 14 meij des jaers 1781 [sic] syn met dispensatie

in de kerkelijke geboden gegeven door syne doorluchtigste hoog-

weerdighyt den bisschop van Ruremonde getrouwd Joannes Ma-

thias Keeren smit geboren en woonachtig alhier, ende Anna

Catharina Ramakers geboren tot Postholt en woonagtig

alhier, getuijgen syn geweest Gerardus Kerenbosch ende Eli-

sabeth Keren byde woonagtig alhier ende hebben soo de

contractanten als de getuijgen dese beneffens mij capel-

laen getekent.

Joannes Matthias Keeren Catharina Ramakers

Gerardus Kerbosch Maria Elisabeth Keren

Ant: Clocquet capellaen.

 

Roermond H1782-021   -   26-05-1782   -   foto 1782-8 nr. 2

op heden zondag den 26 meij 1782 syn na voorgaende

kerkelyke geboden getrouwd Conrardus Bongaerts

kurver, geboren tot Kaldekirken en Catharina Dreessen

geboren tot Belfet beyde woonahtig alhier binnen

Ruremonde getuygen syn geweest Henricus Bongaerts

woonachtig tot Kaldekirken en Petronella Cruysbergh

en hebben dese so de contractanten als de getuygen

beneffens mij pastoir getekent.

Conrardus Bongaerts dit + is het teeken van C: Dreessen

Hendrikus Bongaerts Petronella Cruysbergh

A: Vandensteenwegh pastor

 

junius

Roermond H1782-022   -   09-06-1782   -   foto 1782-8 nr. 3

op heden sondag den 9 junius 1782 sijn met dispensatie

in de kerckelijcke geboden door sijne doorluchtigste hooghweer-

digheijdt den bisschop van Ruremonde gegeven getrouwd

Mathias Stelten rademaecker geboren tot Havert en

woonachtig alhier en Maria Agnes van Vorst geboren en woonachtig

alhier, getuijgen syn geweest Henricus Stelten Petrus Stelten gebo[ren]

en woonachtig tot Havert en Mathias van Vorst geboren en woonach-

tig alhier Ida van Vorst geboren en woonachtig alhier en Maria

Helena Dencken geboren tot Wessem en woonachtig alhier en

hebben soo de contractanten als de getuijgen dese beneffens

mij capellaen uyt besondere commissie van mijn heer pastoir geteeckent.

Mathias Stelten Maria Agnes van Vorst dit is x het teken van

Petrus Stelten dit x van Henricus Stelten Matthis van Vorst

Ida van Voorst Maria Helena Dencken

Jo(ann)es Matthei capella[en]

 

junij 1782

Roermond H1782-023   -   30-06-1782   -   foto 1782-9 nr. 1

op heden zondag den 30 junij 1782 syn met dispensatie

in de kerkelyke geboden gegeven door zyne doorluchtigste

hoogweerde den bisschop van Ruremonde getrouwd Michael

Lambert geboren te Gosmansdorf en Catharina Jongen

geboren te Nuth beyde woonahtig alhier en domestiken

van zyne doorluchtigste hoogweerdigheijd getuygen syn

geweest Joannes Antonius Holtmann en Hendrina Meuters

beyde woonahtig alhier en hebben dese so de contractanten

als de getuygen beneffens mij pastoir getekent

Michaël Lambert J. A Holtmann

Catharina Jongen H Meuters

A: Vandensteenwegh pastor

 

julius

Roermond H1782-024   -   23-07-1782   -   foto 1782-9 nr. 2

op heden dijnsdag den 23 julii 1782 sijn met dispensatie in

de kerckelijcke geboden gegeven door sijne doorluchtigste hooghweerdig-

heijd den bisschop van Ruremonde getrouwd Wilhelmus

Schrans geboren tot Holtum en woonachtig alhier, ende Maria

Elisabeth Keeren gebooren en woonachig alhier, getuijgen sijn

geweest Franciscus Schrans Jacobus Ramaeckers en Anna Elisabeth

van den Bock Anna Barbara Libot bijde woonachtig alhier, en

hebben dese soo de contractanten als de getuygen beneffens mij

capellaen uyt besondere commissie van mijnen heer pastoir mij

gegeven, geteeckent.

Wilhelmus Schrans Maria Elisabeth Keren

Franciscus Schrans dit is x het merck van Jacobus Ramaeckers

schryvens onervaeren Anna Elisabedt van den Bock dit is x het

merck van Anna Barbara Lebot schryvens onervaere

Jo(ann)es Matthei capellaen

 

julius 1782

Roermond H1782-025   -   26-07-1782   -   foto 1782-10 nr. 1

op heden vrydag den 26 july 1782 syn na voorgaende

kerkelyke geboden getrouwd Bernardus Janssen kleermaker

en Maria Theresia Brackenie beyde geboren en woonahtig

alhier, getuygen syn geweest Nicolaus Devis en Mechtildis

Mevissen beijde hier woonachtig en hebben dese so de

contractanten als de getuygen beneffens mij pastori getekent

dit + is het teken van Bern Janssen dit + van

Maria Theresia Brackenie dit + van Nicolaus

Devis dit + van Mechtildis Mevissen alle

schrijvens onervaren. A: Vandensteenwegh pastor

 

Roermond H1782-026   -   28-07-1782   -   foto 1782-10 nr. 2

op heden zondag den 28 julij 1782 zyn met

dispensatie in de kerkelyke geboden gegeven door zyne

doorluchtigste hoogweerde den bisschop van Ruremonde

getrouwd Henricus Franciscus Nisse kleermaker geboren

alhier en Joanna Maria Tindemans dienstmeijd

geboren tot Weerdt beijde hier woonahtig, getuygen zyn

geweest Antonius Pasche en Ida Elisabeth Nisse

beyde woonahtig alhier en hebben dese so de contractanten

als de getuygen beneffens mij pastoir getekent

Henricus Francuskus Nisse

Joanna Maria Tindemans

Antonius Pasche Ida Elisabeth Nisse

A: Vandensteenwegh pastor

 

augusti

Roermond H1782-027   -   04-08-1782   -   foto 1782-10 nr. 3

op heden zondag den 4 augusti 1782 syn na voorgaende

kerkelyke geboden getrouwd Petrus Julius weversknecht

geboren tot Neercruchten en Joanna Kassen geboren

tot Ruremonde en beyde hier woonahtig getuygen waren

Jacobus Thissen en Maria Elisabeth Vanderhaegen

beyde hier woonachtig, en hebben dese so de contractan-

ten als de getuygen dese beneffens mij pastoir getekent.

dit + is het teken van Petrus Julius dit + van Joanna

Kassen Jacobus Thissen M E Vanderhaegen

A: Vandensteenwegh pastor

 

augusti

Roermond H1782-028   -   06-08-1782   -   foto 1782-11 nr. 1

op heden dijnsdag den 6 augusti sijn naer voorgaende kerckelijcke

roepen getrouwd Leonardus van Munster schoenmaecker ende

Maria Josepha van Borren bijde alhier geboren en woonachtig

de getuijgen waeren Gerardus Janssens ende Maria Christina

van Munster bijde hier woonachtig en hebben dese soo de con-

tractanten als de getuijgen beneffens mij capellaen hier toe

besonder gecommitteert geteeckent.

Leonaerdus van Munster Maria Joses Vanborren.

Gerardus Janssens Maria Kristina van Munster

Jo(ann)es Matthei capellaen

 

Roermond H1782-029   -   05-08-1782   -   foto 1782-11 nr. 2

op heden maendag den 5 augusti des jaers 1782 syn met dispen-

satie in de kerkelyke geboden gegeven door den bisschop van Ruremonde

qua ordinarium sponsi en met gelyke dispensatie gegeven door den

bisschop van Luyck qua ordinarium sponsæ met mijn consent

tot Hasselt getrouwd den heer de heere Josephus Bernardus

Stuers raedtsheer en momboir van den souvereynen raede alhier

als ook hier woonahtig, en de jufvrouw Petronella Aloysia Joanna

de la Court woonahtig tot Hasselt, getuygen syn geweest den heere

Joannes Franciscus Stuers en jufvrou Maria Theresia Josepha

de la Court in teken der waerheyd heb ik dit eygenhandig ondertekent

A: Vandensteenwegh canonick en pastor van Ruremonde

 

Roermond H1782-030   -   16-08-1782   -   foto 1782-11 nr. 3

op heden vrydag den 16 augusti 1782 heb ik A: Vanden-

steenwegh canonick en pastor deser stad na de bekomen

dispensatie in de kerkelyke geboden van den bisschop van

Ruremonde den losbrief gegeven aen Jacobus van Goor

en Eva Wolfhaghen om te trouwen voor den eerw: heere

pastor tot Wessem.

 

Roermond H1782-031   -   20-08-1782   -   foto 1782-11 nr. 4

op heden dinsdag den 20 augusti 1782 syn met dispensatie

in de kerkelyke geboden gegeven door den bisschop van Ruremonde

en met gelyke dispensatie gegeven door den ordinaris van Luyck

getrouwd Mathias Timmermans ackerman geboren te Ruremonde

en woonachtig onder Beeghden en Elisabeth Essers geboren

en woonahtig alhier getuygen zyn geweest Lambertus [sic]

Essers hier woonahtig en Margaretha Timmermans

woonahtig in het Hatenboer en hebben dese

so de contractanten als de getuygen beneffens

mij pastoir getekent

M Timmermans M: Elisabeth Essers

Engelbertus Essers M: Timmermans

A: Vandensteenwegh pastor

 

1782

Roermond H1782-032   -   20-08-1782   -   foto 1782-12 nr. 1

op heden den 20 augusti 1782 zyn met dispensatie in

de kerkelyke geboden gegeven door den bisschop van

Ruremonde, en met uytdruckelyk consent van den heere pastor

van Linne, getrouwd Nicolaus Lemmens geboren en woon-

ahtig alhier, huurvaerder en Anna Gertrudis Janssen

geboren en woonahtig tot Linne getuygen zyn geweest Petrus

Janssen woonahtig tot Linne en Elisabeth Lemmens woonahtig alhier

en hebben dese so de contractanten als de getuygen beneffens mij pastoir getekent.

Nicolaus Lemmens dit + is het teken van A. G. Janssen

Peeter Janssen Elisabeh [sic] Lemmens

A Vandensteenwegh pastor

 

Roermond H1782-033   -   27-08-1782   -   foto 1782-12 nr. 2

op heden dinsdag den 27 augusti 1782 zyn met dispensatie

in de kerkelyke geboden gegeven door den bisschop van

Ruremonde getrouwd Adolphus Strauch herbergier geboren

tot Manheym en Joanna Mechtildis Helmans geboren tot

Hinsbergh beijde woonachtig alhier getuygen zyn geweest

Joannes Georgius Kaufman, Joanna Crebber Aldegondis

Kessels Joanna Bal, alle hier woonachtig en hebben

dese zo de contractanten als de getuygen

beneffens mij pastoir getekent

dit + is het teken van A: Strauch dit + van J: M

Helmans J. Kauffman J: Crebber

Allegonde Kessels Joanna Bal

A: Vandensteenwegh pastor

 

Roermond H1782-034   -   27-08-1782   -   foto 1782-13 nr. 1

op heden dinsdag den 27 augusti zyn na voorgaende kerkelyke

geboden, met consent van den pastoir van Horne getrouwd Godefridus

Crompvoets ackerman geboren tot Kessel woonachtig in den Weerdt onder

de parochie van Horne en Catharina Pachtlandt dienstmeijd geboren

tot Herten en woonahtig alhier getuygen syn geweest Mathias

Keuven en Helena Dewit hier woonachtig, en hebben dese so

de contractanten als de getuijgen beneffens mij pastoir

getekent.

G: Crompvots dit + is het teken van C: Pachtlandt

dit + van Mathias Keuven H: de Wit

A: Vandensteenwegh pastor

 

Roermond H1782-035   -   30-08-1782   -   foto 1782-13 nr. 2

op heden vrydag den 30 augusti 1782 heb ik A: Vandensteen-

wegh canonick en pastor deser stadt na de bekomen dispensatie

in de kerkelyke geboden van den bisschop van Ruremonde

den losbrief gegeven aen Jacobus Frencken huervaerder woonahtig

en geboren alhier om te trouwen met Wilhelmina Smeets

woonahtig tot Bugenum

 

Roermond H1782-036   -   06-10-1782   -   foto 1782-13 nr. 3

op heden sondag den 6 october 1782 sijn met dispensatie in de

kerkckelijcke geboden gegeven door den bisschop van Ruremonde

getrouwd Joannes Baptista van der Crabben rentenier ende

Anna Maria Schrijvers bijde alhier woonachtig, de getuijgen sijn

geweest. Joannes Mathias Schreurs en Maria Agnes Wolters

bijde alhier woonachtig, en hebben dese soo de contractanten als

de getuijgen beneffens mij capellaen uyt speciale commisie

geteeckent.

J: B: vander Crabben A: M: Schrijvers

J: M: Schreurs Maria Agnes Wolters

Jo(ann)es Matthei capel[laen]

 

1782

october

Roermond H1782-037   -   06-10-1782   -   foto 1782-14 nr. 1

op heden zondag den 6 october des jaers 1782 zyn na twe

voorgaende proclamatien en met dispensatie in den derden roep

gegeven door zyne doorluchtigste hoogweerdigheijd den bisschop

van Ruremonde, getrouwd Gerardus Claessen ackermans-knecht

geboren tot Kerken en Elisabeth Teljers dienstmeijd geboren tot Maesniel beyde

woonahtig alhier, getuygen zyn geweest Petrus Teljers woonahtig tot Melick

en Ida Teljers woonahtig alhier en hebben dese so de contractanten als

de getuygen beneffens mij pastoir getekent

G Claessen dit + is het teken van E. Teljers

dit + van P: Teljers dit + van J. Teljers

A: Vandensteenwegh pastor

 

Roermond H1782-038   -   08-10-1782   -   foto 1782-14 nr. 2

op heden dinsdag den 8 october 1782 zyn na voorgaende kerkelyke

geboden getrouwd Leonardus Linssen dienstknecht geboren in

de parochie van Herten en Elisabeth Backus dienstmeydt geboren

tot Sittard beyde hier woonachtig, getuygen syn geweest Henricus

Charton, Caspar Timmermans en Elisabeth Peters woonahtig

alhier en hebben dese so de contractanten als de getuygen

beneffens mij pastoir getekent

dit + is het teken van L. Linssen

dit + van E: Bachus H Charton

C Timmermans E Peters

A: Vandensteenwegh pastor

 

Roermond H1782-039   -   13-10-1782   -   foto 1782-14 nr. 3

op heden zondag den 13 october 1782 zyn met dispen-

satie in de kerkelyke geboden gegeven door zyne

doorluchtigste hoogweerdigheyd den bisschop van

Ruremonde getrouwd Joannes Horens meester schoenmaker

geboren alhier en Mechtildis Meers geboren tot Rosmael

beyde woonahtig alhier getuygen zyn geweest Petrus

Christophorus Horens en Anna Maria Horens beyde hier

woonahtig en hebben dese zo de contractanten als de getuygen

beneffens mij pastoir getekent

dit + is het teken van Jo(ann)es Horens dit + van M.

Meers Petrus Christophel Hoorens dit + van

Anna Maria Hoorens

A: Vandensteenwegh pastor

 

1782

october

Roermond H1782-040   -   15-10-1782   -   foto 1782-15 nr. 1

op heden dinsdag den 15 october 1782 zyn met

dispensatie in de kerkelyke geboden gegeven door

den bisschop van Ruremonde getrouwd Petrus

Henricus Janssens meester zadelmaker hier

geboren en Anna Sophia Schidges geboren tot

Glabbach beyde hier woonachtig getuygen waren

Gerardus Keerbosch Josephus Vanuffelt

Gertrudis Weerts Joanna Maria Hertsich alle

hier woonahtig, en hebben dese so de contractanten

als de getuygen beneffens mij pastoir getekent.

Petrus Henr: Janssens dit + is het teken van

A: S: Schidges G: Kerbosch J: Vanuffelt

dit + is het teken van G: Weerts dit + van

J: M: Hertsich A: Vandensteenwegh pastor

 

Roermond H1782-041   -   29-10-1782   -   foto 1782-15 nr. 2

op heden dinsdag den 29 october 1782 zyn met

dispensatie in de kerkelyke geboden gegeven door

zyne doorluchtigste hoogweerdigheyd den bisschop

van Ruremonde getrouwd den heere Joannes Reynerus

Dupree rentenier en Maria Agnes Hermans beyde

geboren en woonahtig alhier getuygen zyn geweest

Gerardus de Lomber en Thomas Janssens beyde

woonahtig alhier en hebben dese so de contractanten

als de getuygen beneffens mij pastor getekent.

J: R: Dupree M. A. Hermans

G: de Lomber Thomas IJanssens

A: Vandensteenwegh pastor

 

november

Roermond H1782-042   -   06-11-1782   -   foto 1782-16 nr. 1

op heden woensdag den 6 november 1782 zijn na voorgaende

kerkelyke geboden getrouwd Joannes Elders kooldrager

geboren alhier en woonachtig, ende Helena van Will

geboren tot Kalkar en woonachtig tot Kleef, de getuygen

syn geweest Mathias Elders en Catharina Verheyen beyde

hier woonahtig en hebben dese so de contractanten als

de getuygen beneffens mij pastoir getekent

dit + is het teken van J. Elders.

Helena van Will dit + is het teken

van M. Elders Catharina Verheijen

A: Vandensteenwegh pastor

 

Roermond H1782-043   -   04-12-1782   -   foto 1782-16 nr. 2

op heden woensdag den 4 december 1782 zyn met dispensatie in de kerke-

lyke geboden gegeven door den bisschop van Ruremonde getrouwd

Theodorus Adrians leyendecker geboren tot Schinne en Joanna van Stein

geboren tot Echt beyde hier woonachtig getuygen zyn geweest

Carolus Linssen en Agnes Beyers beyde hier woonachtig en hebben

dese so de contractanten als de getuygen beneffens mij pastoir

getekent.

dit + is het teken van T: Adrians dit + van J: Vanstein

Carolus Linssen dit + is het teken van Agnes Beyers

A: Vandensteenwegh pastor