GenBronnen

digitalisering

maas

Munstergeleen dopen 1705-1709


a(nn)o domini 1705

Munstergeleen D1705-001   -   18-02-1705   -   blz. 30 rechts nr. 2

18 feby

Theodorus Donners

Leonardus Donners Agnes Arets

Christian Winners Bilken Arets


Munstergeleen D1705-002   -   09-03-1705   -   blz. 30 rechts nr. 3

9na martij

Anna Rutten

Rutt Rutten Cathrin Malders

Peter Ruthen Encken Lemmens


Munstergeleen D1705-003   -   13-03-1705   -   blz. 30 rechts nr. 4

13 martij

Petrus Bussen

Giel Bussen Girtrud Schmitz

Johan Hamers Cathrin Schajans


Munstergeleen D1705-004   -   07-05-1705   -   blz. 30 rechts nr. 5

7 maij

Christian Lemmens

Arnoldus Lemmens Girtrut Cleuters

d: Bartholomaeus Luijthen Sibilla Paulis


Munstergeleen D1705-005   -   13-06-1705   -   blz. 30 rechts nr. 6

13 junij

Jo(ann)es Reiken

Jan Reiken Judith Kohlen

Thoniß Kohlen Meicken Döhmen


Munstergeleen D1705-006   -   13-06-1705   -   blz. 30 rechts nr. 7

eodem die

Maria Reiken gemelli

parentes ijdem

Thieß Halmans Meicken Ruckens


Munstergeleen D1705-007   -   21-07-1705   -   blz. 30 rechts nr. 8

21 julij

Johannes Radermachers

Henrich Radermachers Elisabeth Knoren

Gerardt Knoren Metgen Thielen


Munstergeleen D1705-008   -   23-09-1705   -   blz. 30 rechts nr. 9

23 7bris

Catharina Sophia Jansen

Areth Jansen Maria Cohlen

Jo(ann)es Cohlen Ötgen Cohlen


Munstergeleen D1705-009   -   14-10-1705   -   blz. 30 rechts nr. 10

14 8bris

Anna Maria Lemmens

Matthiaβ Lemmens Cathrina Donnerß

Lemmen Lemmens Helena Roborch


Munstergeleen D1705-010   -   25-10-1705   -   blz. 31 rechts nr. 1

25 8bris

Peter Reinerus Halmans

Matthias Halmans Catharina Kohlen

Reinerus Dohmen Maria Malders


Munstergeleen D1705-011   -   08-12-1705   -   blz. 31 rechts nr. 2

8 xbris

Sibilla Dols

Jan Dols Elisabeth Severen

Wilhelm Hamers Sibilla Dols


1706

Munstergeleen D1706-001   -   18-02-1706   -   blz. 31 rechts nr. 3

18 feby

Fridericus Köhlen

Dohm Köhlen Agatha Donners

Jan Köhlen Sibilla Gehlen


Munstergeleen D1706-002   -   06-03-1706   -   blz. 31 rechts nr. 4

6 martij

Maria Sibilla Rutten

Rutt Rutten Elisabeth [geen achternaam geschreven]

Michael Rutten Sibilla Luijten


Munstergeleen D1706-003   -   07-03-1706   -   blz. 31 rechts nr. 5

7ma martij

Jo(ann)es Dols

Jan Dols Sibilla Meijß

Jan Dols Cathrin Stassen


Munstergeleen D1706-004   -   07-03-1706   -   blz. 31 rechts nr. 6

eodem die

Nicolaus Dols

Jan Dols Sibilla Meijß

Gielus Meijß Berb Dolß


Munstergeleen D1706-005   -   31-03-1706   -   blz. 31 rechts nr. 7

31 martij

Matthias Beumers

Claß Beumers Maria Notermans

Godefridus Beumers Sophia Hamers


nullus hic omissus


infantes

parentes

patrini

Munstergeleen D1706-006   -   15-04-1706   -   blz. 32 links nr. 1

15 aprilis

Maria Reiken

Jan Reiken Judith Cohlen

Giel ..erten Ficken Cohlen


Munstergeleen D1706-007   -   22-04-1706   -   blz. 32 links nr. 2

22 aprilis

Theodorus Kalß

Jan Kalß ... Reliken

Claß Salden Maria Roßen


Munstergeleen D1706-008   -   26-04-1706   -   blz. 32 links nr. 3

26 aprilis

Anna Catharina Halmans

Gerard Halmans Elisabeth Jessen

Staf ten Bruggen Maicken Schmitz


Munstergeleen D1706-009   -   29-04-1706   -   blz. 32 links nr. 4

29a april.

Maria Bimelmans

Linnerdt Bimelmans Helena Webers

Jan Webers Maria Webers


Munstergeleen D1706-010   -   04-05-1706   -   blz. 32 links nr. 5

4ta maij

Maria Joanna Lemmens [illigitima doorgestreept]

Reinerus Scillard Joanna Elisabeth Lemmens

Arnoldus Lemmens


Munstergeleen D1706-011   -   25-07-1706   -   blz. 32 links nr. 6

25 julij

Jacobus Gerardus Notermans

Theodorus Notermans Joanna Nirbeckß

Matthias Luijthen Cicilia Driesen


Munstergeleen D1706-012   -   27-07-1706   -   blz. 32 links nr. 7

27 julij

Arnoldus Lebens

Giel Hamers Cathrin Lebens

Dohm Lebens Christina [verder niets geschreven]


Munstergeleen D1706-013   -   15-10-1706   -   blz. 32 links nr. 8

15 8bris

Mechtildis Webers

Peter Webers Agatha Radermachers

Elisabeth Radermachers Thoniß Webers


Munstergeleen D1706-014   -   14-12-1706   -   blz. 32 links nr. 9

14 xbris

Wilhelmus Dohmen

Johannes Dohmen Gretgen Oßen

Jan Reiker


ao 1707.

Munstergeleen D1707-001   -   05-02-1707   -   blz. 33 links nr. 1

5ta feby

Joannes Notermans

Johannes Notermans Maria Konigs

Claß Beumers Joanna


Munstergeleen D1707-002   -   17-03-1707   -   blz. 33 links nr. 2

17 martij

Maria Donners

Linnardt Donners Agneß Arets

Henrich Gielen loco Jan Jessen Elisabet Aretß


Munstergeleen D1707-003   -   29-05-1707   -   blz. 33 links nr. 3

29 maij

Catharina Reiker

Johannes Reiker Judith Cohlen

Giel Öhmelen Udgen Cöhlen


Munstergeleen D1707-004   -   20-06-1707   -   blz. 33 links nr. 4

20 junij

Maria Beumers

Claß Beumers Maria Nottermans

Areth Peters Sophia Cohlen


Munstergeleen D1707-005   -   06-10-1707   -   blz. 33 links nr. 5

6ta 8bris

Maria Dols

Jan Dolß Elisabeth Severens

Jan Dols Maria Severens


Munstergeleen D1707-006   -   07-10-1707   -   blz. 33 links nr. 6

7ma 8bris

Sophia Catharina Scillard

Reinerus Scillard Joanna Elisabeth Lemmens

Joannes Pils Sophia [verder niets geschreven]


Munstergeleen D1707-007   -   25-10-1707   -   blz. 33 links nr. 7

25 8bris

Petrus Arnoldus Lemmens

Matthias Lemmens Catharina Donners

Arnoldus Lemmens Theeßgen Brandß


Munstergeleen D1707-008   -   21-12-1707   -   blz. 33 links nr. 8

21 xbris

Jo(ann)es Cöhlen Sittardiensis ex Watterschleid

Jo(ann)es Cöhlen Gretgen Dolß

Petrus Cöhlen Sibilla Meijs


ao. 1708.

baptizati

infantes

parentes

patrini

Munstergeleen D1708-001   -   05-01-1708   -   blz. 32 rechts nr. 1

5ta januarij

Joanna Sibilla Bussen

Giel Bussen Girtrud

Jacob Breijdenraeht loco Henrich Schurgers


Munstergeleen D1708-002   -   29-03-1708   -   blz. 32 rechts nr. 2

29 martij

Maria Radermächers

Henricus Radermächers Elisabeth Knoren

Thöniß Webers Gertrud Knoren


Munstergeleen D1708-003   -   05-05-1708   -   blz. 32 rechts nr. 3

5ta maij

Judith Peusens

Jan Peüsens Cicilia Dols

Giel Bussen Elisabeth Radermachers loco Mariae Peusens


Munstergeleen D1708-004   -   17-07-1708   -   blz. 32 rechts nr. 4

17 julij

Theodorus Halmans

Gerard Halmans Elisabeth Jessen

Jacob Breijdenraht loco Theodori Schmitz Catharina Cohlen


Munstergeleen D1708-005   -   07-10-1708   -   blz. 32 rechts nr. 5

7 8bris

Petronella Keekers

Jo(ann)es Keekers Judith Cohlen

Jan Deumen Cornelia Cohlen


Munstergeleen D1708-006   -   30-09-1708   -   blz. 32 rechts nr. 6

30 7bris

Catharina Cohlen

Jahn Cohlen Agtgen Donners

Jan Donners


Munstergeleen D1708-007   -   08-12-1708   -   blz. 32 rechts nr. 7

8 xbris

Adamus Nottermans

Derich Nottermans Jen Nirbeck

Jacob Breidenrath loco Goßen Nottermans Maria Nottermans


ao. 1709

Munstergeleen D1709-001   -   05-01-1709   -   blz. 32 rechts nr. 8

5 janhuarij

Petrus Donners

Linnard Donners Agneß Arets

Joannes Hendriks Maria Donners


Munstergeleen D1709-002   -   13-01-1709   -   blz. 32 rechts nr. 9

13 jannuarij

Joannes Wilhelmus Adamus Scillard

Reinerus Scellard Joanna Elisabeth Lemmens

Joannes Hennen Maria Pils


Munstergeleen D1709-003   -   01-03-1709   -   blz. 33 rechts nr. 1

1 martij

Reinerus Dähmen

Jan Dähmen Gretgen Oß

Reinerus Dähmen Agnes Dähmen


Munstergeleen D1709-004   -   24-04-1709   -   blz. 33 rechts nr. 2

24 aprilis

Sibilla Dols

Jo(ann)es Dols Sibilla Meis

Jo(ann)es Peusens Maria Dols


Munstergeleen D1709-005   -   14-07-1709   -   blz. 33 rechts nr. 3

14 julij

Maria Elisabetha Breidenrath

Jacobus Breidenrath Maria Winen

Jo(ann)es Scrinen Sibilla Luijthen


Munstergeleen D1709-006   -   18-07-1709   -   blz. 33 rechts nr. 4

18 julij

Maria Peusens

Jo(ann)es Peusen Cicilia Dols

Paulus Peusens Agatha Schmeitz


Munstergeleen D1709-007   -   20-09-1709   -   blz. 33 rechts nr. 5

20 7bris

Anna Barbara Signale

Andreas Signale Barbara Sacrée

Anna Toussin


Munstergeleen D1709-008   -   18-10-1709   -   blz. 33 rechts nr. 6

18 8bris

Petrus Webers

Petrus Webers Agatha Radermächers

Elisabeth Radermächers loco Elisabeth Webers et Jacobus Breijdenrath loco Reineri Ponsen


Munstergeleen D1709-009   -   12-12-1709   -   blz. 33 rechts nr. 7

12 xbris

Maria Elisabeth Coüben

Houbert Coüben Mechtildis

Paulus Loürs Elisabeth Houben