GenBronnen

digitalisering

maas

Meerlo RK huwelijken 1785-1789


1785

Meerlo H1785-001   -   18-04-1785   -   blz. 201 nr. 2

18 aprilis præviis tribus ecclesiæ denun-

tiationibus hic et in Broeckhuijsen

factis cum dimissorialibus r: patris Jansen

deservitoris parochiæ de Broeckhuijsen

coram me P: R: Peijrega pastore matri-

monio juncti sunt Joannes van Hegelsom

ex Horst et Gertrudis Pijpers hujas præ-

sentibus testibus Gerardo Pijpers et Henrico

Lovendaels

 

Meerlo H1785-002   -   19-05-1785   -   blz. 201 nr. 3

19 maji præviis tribus ecclesiæ denuntiationibus

coram me P: R: Peijrega pastore matrimonio

juncti sunt Arnoldus Smits et Hermanna

Hendrix hujates præsentibus testibus Joanne

Hendrix et Matthia Tijssen

 

Meerlo H1785-003   -   05-06-1785   -   blz. 201 nr. 4

5 junii præviis tribus ecclesiæ denuntiatio-

nibus coram me P: R: Peijrega pastore

matrimonio juncti sunt Leonardus Jansen

ex Well et Elisabeth Bex Straelensis

præsentibus testibus Michaele Bex et

[verder niets geschreven]

 

1785

Meerlo H1785-004   -   19-07-1785   -   blz. 202 nr. 1

19 julii præviis tribus ecclesiæ denuntiationi-

bus hic et in Blitterwijck factis cum dimis-

sorialibus r(everend)i d(omin)i francisci Henrici Knops pas-

toris in Blitterswijck coram me P: R: Peijrega

pastore matrimonio juncti sunt Gerardus

Nabben Venradiensis et Margaritta Vervoort

ex Grubbenvorst præsentibus testibus

Henrico Pijpers et Antonio Nabben

 

Meerlo H1785-005   -   29-10-1785   -   blz. 202 nr. 2

29 octobris coram me P: R: Peijrega pastore

præviis tribus ecclesiæ denuntiationibus

hic factis matrimonio juncti sunt Joannes

Jansen hujas et Henrica Lamers ex

Lottum præsentibus testibus Gerardo

Jansen et Jacobo Jansen

 

1786

Meerlo H1786-001   -   21-02-1786   -   blz. 202 nr. 3

21 februarii præviis tribus ecclesiæ denun-

tiationibus hic et in Lottum factis cum

dimissorialibus r: d: Petri Hendrix

sacellani ex commissione r(everen)di d: pastoris

ibidem coram me P: R: Peijrega pastore

matrimonio juncti sunt Jacobus Kaeters

ex Lottum et Matthia Hermkens ex

Oierlo præsentibus testibus Wilhelmo

Kaeters custode in Broeckhuijsenvorst

et Joanne Hermkens

 

Meerlo H1786-002   -   11-10-1786   -   blz. 202 nr. 4

11 octobris præviis tribus ecclesiæ denunti-

ationibus hic factis matrimonio coram

me P: R: Peijrega pastore juncti sunt

Matthias aen gen Brugh ex Aercen

et Joanna Hendrix hujas præsentibus

testibus Joanne Beken et Joanne

Speicken

 

1787

Meerlo H1787-001   -   11-01-1787   -   blz. 203 nr. 1

11 januarii præviis tribus ecclesiæ denuntiati-

onibus hic factis coram me P: R: Peijrega

pastore matrimonio juncti sunt Joannes

Theodorus Beckers et Joanna Maria Pelleman[s]

præsentibus testibus Stephano Beckers

et Petro van Dijck

 

[doorgehaalde overlijdensakte]

 

Meerlo H1787-002   -   23-04-1787   -   blz. 203 nr. 3

23 aprilis præviis tribus ecclesiæ denunt[i]ationi-

bus hic factis coram me P: R: Peijrega pas-

tore matrimonio juncti sunt Joannes Beec-

ken natus in Swolgen et Martina Keijsers

hujas præsentibus testibus Gerardo Beecken

et Gerardo Keijsers

 

Meerlo H1787-003   -   16-09-1787   -   blz. 203 nr. 4

16 septembris præviis tribus ecclesiæ denuntia-

tionibus hic et in Horst factis cum dimissoria-

libus r: d: Hagens pastoris in Horst coram

me P: R: Peijrega pastore matrimonio juncti

sunt Henricus van de Cruijs ex Horst et

Christina Bruenen ex Wansum præsentibus

testibus Mathia Bruenen et [verder niets geschreven]

 

Meerlo H1787-004   -   11-10-1787   -   blz. 203 nr. 5

11 octobris præviis tribus ecclesiæ denuntiati-

onibus hic factis coram me P: R: Peijrega

pastore matrimonio juncti sunt Antonius

Bos hujas et Maria Hendrix ex Lottum

præsentibus testibus Godefrido Smits et

Petro van Haeff custode

1788

 

Meerlo H1788-001   -   31-03-1788   -   blz. 203 nr. 6

31 martii præviis tribus ecclesiæ denuntiationibus

hic factis et in Wansum duobus cum dispen-

satione ampli[ssi]mi domini in tertia denuntiatio[ne]

Joannis Kuijpers pastoris et decani ibidem

coram me P: R: Peijrega pastore matri-

monio juncti sunt Henricus Gubbels et

Petronilla Kersten ex Vierlinghsbeeck præ-

sentibus testibus Joanne Gubbels et Henri-

co Kersten

 

1788

Meerlo H1788-002   -   06-05-1788   -   blz. 204 nr. 1

6 maji præviis tribus ecclesiæ denuntiationibus

hic et in Blitterswijck factis cum dimissori-

alibus r(everen)di d: francisci Knops pastoris in

Blitterswijck coram me P: R: Peijrega pastore

matrimonio juncti sunt Henricus Hendrix

vulgo Bolten ex Blitterswijck et Joan-

na Slots hujas præsentibus testibus

Petro Hendrix et Henrico Slots

 

Meerlo H1788-003   -   08-05-1788   -   blz. 204 nr. 2

8 maji præviis tribus ecclesiæ denuntiationi-

bus hic factis coram me P: R: Peijrega

pastore matrimonio juncti sunt Gerardus

Coppen hujas et Maria Josten ex Bleerick

præsentibus testibus Theodoro Coppen

et Leonardo Josten

 

1789

Meerlo H1789-001   -   02-05-1789   -   blz. 204 nr. 3

2 maji præviis tribus ecclesiæ denuntiationibus

hic factis coram me P: R: Peijrega pastore

matrimonio juncti sunt Reinerus Schel-

berghs hujas et Joanna Roosen ex Afferden

præsentibus testibus Mathia Schelberghs

et Francisco Fila.