GenBronnen

digitalisering

maas

Maasniel huwelijken 1795-1799


1795

Maasniel H1795-001   -   03-05-1795    -    blz. 112 nr. 4

op heden sondagh den 3dn meij 1795 naer voorgaende

kercke gebooden sijn getrout Christianus Bremmers ende

Maria Delissen van Asenraij, de getuijgen sijn geweest Daniel Bremmers

van Asenraij ende Elisabeth Delissen van Asenraij ende

hebben beneffens mij geteekent de contrahenten als getuijgen

F Haex pastor dit sijn de mercken x x x x van alle

 

Maasniel H1795-002   -   26-05-1795    -    blz. 112 nr. 5

op heden dinsdagh den 26 meij 1795 naer voorgaende

kercke gebooden seijn getrout Andreas Bremmers van Gebroeck

ende Helena Smedts van Maesniel de getuijgen sijn geweest

Aegidius Bremmers van Leuwen ende Maria Smedts van

Maesniel ende hebben beneffens mij geteekent de contrahenten

als getuijgen dit sij de mercken van alle x x x x F Haex

 

Maasniel H1795-003   -   04-06-1795    -    blz. 112 nr. 6

op heden donderdagh den 4de junij, naer voorgaende kercke

gebooden sijn getrout Jo(ann)es Lucas van Maesniel ende Helena

Mooren van Asselt de getuijgen sijn geweest Jacobus Lucas

van Ruremonde ende Hendrina Mooren van Asselt

ende hebben beneffens mij geteekent de contrahenten

als getuijgen dit sijn de x x x x mercken van alle

F Haex

 

Maasniel H1795-004   -   29-06-1795    -    blz. 113 nr. 1

op heden maendag den 29 junij 1795 naer voorgaende kercke

gebooden sijn getrout Jo(ann)es Fredericus van Helden van Ruremonde

ende Maria Bongarts van Asenraij, de getuijgen sijn geweest

Gerardus van Helden ende Christina Bongarts ende hebben beneffens

mij geteekent de contrahenten als getuijgen dit sijn de x x x x mercken

van alle F Haex pastor

 

Maasniel H1795-005   -   19-07-1795    -    blz. 113 nr. 2

op heden sondagh den 19 julij 1795 naer voorgaende kercke

gebooden sijn getrout Franciscus Cox van Asenraij ende

Catharina Oobers van Swalmen de getuijgen sijn geweest

Jo(ann)es Cox van Maesniel ende Sophia Stroeken van Asenraij

ende hebben beneffens mij geteekent de contrahenten als

getuijgen dit sijn de mercken van alle x x x x F: Haex pastor

 

1796

Maasniel H1796-001   -   07-02-1796    -    blz. 113 nr. 3

op heden den 7den feb: 1796 naer voorgaende kercke gebooden sijn getrout

Mathias Smedts van Melijck ende Catharina van der Meulen van Swalmen

de getuijgen sijn geweest Wilhelmus Smeets van Gebroeck ende Agnes

Vermeulen van Swalmen ende hebben beneffens mij geteekent de

contrahenten als getuijgen dit sijn de mercken x x x x der contrahenten

als getuijgen F Haex pastor

 

Maasniel H1796-002   -   05-04-1796    -   blz. 113 nr. 4

op heden den 5 april 1796 naer voorgaende kercke gebooden

sijn getrout Gerardus Simons van Melijck ende Catharina Timmermans

van Maesniel, de getuijgen sijn geweest Hubertus Simons van Melijck

ende Maria Peters van Maesniel ende hebben beneffens mij geteekent

de contrahenten als getuijgen dit sijn de mercken x x x x der contrahenten

als getuijgen F Haex

 

Maasniel H1796-003   -   06-04-1796    -    blz. 113 nr. 5

op heden woensdagh den 6den april 1796 naer voorgaende kercke gebooden seijn

getrout Mathias Giesen uijt Roggel ende Maria Smedts van Maesniel, de

getuijgen sijn geweest Henricus Giesen van Roggel ende Gertrudis Smedts van Maesniel

ende hebben beneffens mij geteekent de contrahenten als getuijgen

dit sijn x x x x de mercken alls schrijvens onervaeren F Haex pastor

 

Maasniel H1796-004   -   10-04-1796    -    blz. 113 nr. 6

op heden sondagh den 10 april 1796 naer voorgaende kercke gebooden

sijn getrout Daniel Bremmers van Asenraij ende Margaretha Janssens

de getuijgen sijn geweest Wilhelmus Bremmers van Asenraij ende Helena

Janssens van Asenraij ende hebben beneffens mij geteekent de contrahenten

als getuijgen dit sijn de x x x x mercken alle schrijvens onervaeren F Haex pastor

 

Maasniel H1796-005   -   10-04-1796    -    blz. 113 nr. 7

op heden sondagh den 10 april 1796 naer voorgaende kercke gebooden sijn

getrout Petrus Lom van Tegelen ende Elisabetha Dupont van

Maesniel de getuijgen sijn geweest Lambertus Scheupkens van Tegelen

ende Helena Janssen van Maesniel ende hebben beneffens mij geteekent

de contrahenten als getuijgen [ondertekening Petrus Lom] [ondertekening Elizabet du Pont]

[ondertekening L. Schaepkens] dit is het merck x van Helena Janssen

                                                            F Haex pastor 

1796

Maasniel H1796-006   -   22-04-1796    -    blz. 114 nr. 1

op heden dinsdagh den 22 april 1796 naer voorgaende kercke gebooden sijn getrout

Henricus Mooren van Leuwen ende Gertrude van Melick gebortigh van Melick

de getuijgen sijn geweest Henricus Mooren van Maesniel ende Cath: van Melick

van Melick ende hebben beneffens mij getekent de contrahenten als

getuijgen [ondertekening Hendricus Mooen] dit is het x merck van de bruijt

[ondertekening Henricus Mooren] dit is x het merck van Cath: van Melick F Haex pastor

 

Maasniel H1796-007   -   17-07-1796    -    blz. 114 nr. 2

op heden sondagh den 17 julius 1796 naer voorgaende kercke gebooden

sijn getrout Gerardus Frencken van Maesniel ende ende M: Agnes [Haes zie ondertekening]

van Maesniel de getuijgen sijn geweest Christiaen Frencken ende Ida Haes

ende hebben beneffens mij geteekent de contrahenten als getuijgen

[ondertekening Gerardus Frencken] [ondertekening Maria Agnes Haes]

[ondertekening Christiaen Frencken] [ondertekening Ida Haes] F Haex pastor

 

liber secundus continens

nomina: matrimonio junctorum

 

anno 1797

Maasniel H1797-001   -   05-02-1797   -   blz. 107b nr. 1

februarius

5          matrimonio juncti sunt in Maesniel Gerardus

Simons viduus et Cornelia Geurts testes Henricus

Nupeler et Helena Geurts

 

Maasniel H1797-002   -   26-04-1797   -   blz. 107b nr. 2

aprilis

26        matrimonio juncti sunt in Maesniel Christianus

Pereij et Catharina Smeedts testes Arnoldus Smeedts

et Catharina Smeedts

 

Maasniel H1797-003   -   04-05-1797   -   blz. 107b nr. 3

maji

4          matrimonio juncti sunt in Maesniel Arnoldus Aelen

et Barbara Scheeren testes Mathias Moors et Joanna

Scheeren

 

Maasniel H1797-004   -   25-05-1797   -   blz. 107b nr. 4

25        matrimonio juncti sunt Jacobus de Bruijn et Elisabetha

Roulen testes Joannes Boghs et Gertrudis Moors

 

Maasniel H1797-005   -   22-06-1797   -   blz. 107b nr. 5

junius

22        matrimonio juncti sunt in Maesniel Caspar Linssen

et Margaretha Joosten testes Laurentius Peters et

Margaritha van den Broeck.

 

                        ita attestor Jo(ann)es B:

                        Leenen sacellanus loci

 

anno 1798

januarius

Maasniel H1798-001   -   31-01-1798   -   blz. 108 nr. 1

31        in Asenraij fundo Juliacensis matrimonio juncti sunt

mediante dispensatione in bannis tribus Petrus Lintjens

et Anna Catharina Smeedts testibus Joannes Smeedts et Ida

Haes

 

Maasniel H1798-002   -   31-01-1798   -   blz. 108 nr. 2

31        eodem Loco Sacello Stramines matrimonio juncti sunt

Caspar Peters et Ida Haes testibus Joannes Smeedt et

Anna Catharina Smeedts

 

februarius

Maasniel H1798-003   -   13-02-1798   -   blz. 108 nr. 3

13        juncti sunt matrimonio obtenta in bannis dispen-

satione Franciscus Smeedts et Johanna Maria Janssen

ex Merum testibus Andreas Mooren ex Asselt et Maria

Carolina Breitmaer Bruxellensis

 

aprilis

Maasniel H1798-004   -   22-04-1798   -   blz. 108 nr. 4

22        matrimonio juncti sunt Mathias Houdmortel et Anna

Maria Smeedts testibus Andreas Mooren et Maria

Carolina Breitmaer

 

Maasniel H1798-005   -   23-04-1798   -   blz. 108 nr. 5

23        juncti sunt matrimonio in Asenraij Joannes Raemakers

et Anna Catharina Nijssen testibus Daniel Nijssen

et Anna Gertrudis Nijssen

 

Maasniel H1798-006   -   24-04-1798   -   blz. 108 nr. 6

24        juncti sunt matrimonio in Melick Christianus

van Melick et Elisabeth Essers

 

majus

Maasniel H1798-007   -   17-05-1798   -   blz. 108 nr. 7

17        matrimonio juncti sunt mediante dispensatione

in bannis Jacobus Raemaeckers et Amilia Geraedts

testibus Petrus van Melick et Carolina Breitmaer

 

junii

Maasniel H1798-008   -   25-06-1798   -    blz. 109 nr. 1

25        matrimonio juncti sunt Joannes Hackelhoven ex Vlodrop

et Johanna Frencken testibus Andreas Mooren et Carolina

Breitmaer

                                                            ita attestor Jo(ann)es B

                                                            Leenen sacellanus loci

anno 1799 

martii 

Maasniel H1799-001   -   27-03-1799   -   blz. 109 nr. 2

27        matrimonio juncti sunt Godefridus Crompvoets et

Gertrudis Thomassen testibus Gerardus Frencken

et Agnes Linssen in Bruggen

 

Maasniel H1799-002   -   31-03-1799   -   blz. 109 nr. 3

31        matrimonio juncti sunt Wilhelmus Bremmers

et Sophia Sillen Henricus Thomassen et Ida Bremmers

testibus in Bruggen

 

Maasniel H1799-003   -   31-03-1799   -   blz. 109 nr. 4

31        matrimonio juncti sunt Fitus Fijten et Catharina

Philipsen testibus Aegidius Bremmers et Gertrudis

Keuters                                    in Bruggen

 

aprilis

Maasniel H1799-004   -   02-04-1799   -   blz. 109 nr. 5

2          juncti sunt matrimonio Petrus Mathias Gommans

et Maria Nijssen testibus Joannes van Dael et

Gertrudis Nijssen                                  in Bruggen

 

Maasniel H1799-005   -   28-04-1799   -   blz. 109 nr. 6

28        matrimonio juncti sunt Leonardus Timmermans

et Maria Catharina Smeedts testibus Leonardus

Joosten et Anna Gertrudis Nijssen

 

Maasniel H1799-006   -   10-04-1799   -   blz. 109 nr. 7

10        matrimonio juncti sunt Christianus Cox et Catharina

Gijsberts ex Horn testibus Joseph Wassen et Mathias

Buschgems                                           in Bruggen

 

majus

Maasniel H1799-007   -   02-05-1799   -   blz. 110 nr. 1

2          matrimonio juncti sunt Joannes Wilhelmus

Domen et Mechtildis Geraedts testibus Jacobus

de Bock et Joseph Wassen Ex Ruremunda in Bruggen

 

julij

Maasniel H1799-008   -   07-07-1799   -   blz. 110 nr. 2

7          matrimonio juncti sunt Marthias Augustinus

Janssen et Maria Agnes Jacobs ex Ruremonda testes

Herman: Sthephan Rix et Maria Sibilla Graghten

                                                in Bruggen

 

Maasniel H1799-009   -   17-07-1799   -   blz. 110 nr. 3

17        matrimonio juncti sunt Joannes Smeedts et Catharina

op den Bergh testibus Jo(ann)es op den Bergh et Mathia

op den Bergh in Kaldenkercken

 

Maasniel H1799-010   -   28-07-1799   -   blz. 110 nr. 4

28        matrimonio juncti sunt Henricus Mooren et Anna

Gubbels testibus Joannes Mooren et Catharina Gubbels

                                                            in Bruggen

augusti

Maasniel H1799-011   -   08-08-1799   -   blz. 110 nr. 5

8          matrimonio juncti sunt Joannes Pompen ex Merum

et Helena Peters testibus Herman Sthephan Rix

et Sijbilla Graghten                                in Bruggen

 

Maasniel H1799-012   -   10-08-1799   -   blz. 110 nr. 6

10        matrimonio juncti sunt Henricus Neelen et Mecteldis

van Melick testibus Sthephanus Diels et Aldegunda

Lucas                                                   in Bruggen

 

Maasniel H1799-013   -   11-08-1799   -   blz. 110 nr. 7

11        matrimonio juncti sunt Theodorus Vanderbeek et Anna

Gertrudis Cremers testibus Jo(ann)es Gabriels et Elisabetha

Versteegen

 

septembris

Maasniel H1799-014   -   08-09-1799   -   blz. 111 nr. 1

matrimonio juncti sunt Martinus Jacobs ex

Horn et Maria Geraedts habitantis in Rurd: testibus

Henricus Moors et Sijbilla Graghten      in Bruggen

 

novembris

Maasniel H1799-015   -   02-11-1799   -   blz. 111 nr. 2

matrimonio juncti sunt Andreas Cox et Anna

Geraedts testibus Henricus Cox et Anna Maria

Geraedts                                              in Bruggen

 

decembris

Maasniel H1799-016   -   21-12-1799   -   blz. 111 nr. 3

matrimonio juncti sunt Andreas Geraedts et Anna

Catharina Maessen testibus Franciscus Geraedts

et Maria Agatha Geraedts

supradicti sub ordinario, post obtentani dispensationem

matrimonio juncti sunt per vicarium Heijns loci

 

Maasniel H1799-017   -   26-12-1799   -   blz. 111 nr. 4

matrimonio juncti sunt Sijlvester Teljers et

Cornelia Thomassen testibus Martinus Poolmans

et Elisabetha Clercx

 

Maasniel H1799-018   -   27-12-1799   -   blz. 111 nr. 5

27        matrimonio juncti sunt Jacobus Poolmans

et Petronella Kraen Breuckers testibus Sijlvester

Teljers et Maria Sijbilla van der Loo

                                                ita attestor Jo(ann)es B: Leenen

                                                sacellanus loci