GenBronnen

maas

Maasniel huwelijken 1790-1794


1790

Maasniel H1790-001   -   27-01-1790    -    blz. 107 nr. 5

factis tribus eclesiae proclamationibus matrimonio

juncti sunt Franciscus Lintjens et Ida Nelen testibus

Petro Lintjens et Elisabetha Nelen ---- hac 27 jan:

 

Maasniel H1790-002   -   31-01-1790    -    blz. 107 nr. 6

factis tribus ecclesiae proclamationibus matrimonio juncti

sunt Jo(ann)es Hendricks et Ida Gerardts testibus Michaele

Hendricks et Elisabetha van Melick 31 Jan

 

aprilis 1790

Maasniel H1790-003   -   18-04-1790    -    blz. 108 nr. 1

18 aprilis factis tribus proclamationibus matrimonio juncti

sunt Gerardus Geurts ex Asenraij et Cornelia Roemen ex Merum

testibus Joan(nes) Roemen et Maria Geurtz

 

Maasniel H1790-004   -   18-04-1790    -    blz. 108 nr. 2

18 tribus proclamationibus factis matrimonio juncti sunt

Gerardus Daemen ex Kessel et Anna Margaretha Willems

ex Maesniel testibus Michaele Claessen et Cath: Willems

 

junius

Maasniel H1790-005   -   10-06-1790    -    blz. 108 nr. 3

10 tribus proclamationibus factis matrimonio juncti sunt

Henricus Reulen et Joanna Laemers testibus Henric

Moors et Catharina Smedts

 

augustus

Maasniel H1790-006   -   08-08-1790    -    blz. 108 nr. 4

8va factis tribus proclamationibus matrimonio juncti

sunt Jo(ann)es Eijckelenbergh ex Maesniel et Anna Gertrudis

Hemels ex Herkenbosch testes fuerunt Franciscus

Eijckelenbergh et Petronella Hemels

 

october

Maasniel H1790-007   -   31-10-1790    -    blz. 108 nr. 5

31 factis tribus proclamationibus matrimonio juncti sunt

Jacobus Poelmans ex Asenraij et Maria Sillen ex Asenraij

testibus Martino Poelmans et Mechtildis Sillen

 

Maasniel H1790-008   -   31-10-1790    -    blz. 108 nr. 6

31 tribus proclamationibus factis matrimonio juncti sunt

Joannes Slabbers van Gebroeck et Maria Agnes Fieter

ex Leuwen testibus Petro Slabbers et Cornelia Fieter

 

1791

Maasniel H1791-001   -   27-02-1791    -    blz. 108 nr. 7

27 februari

praemissis tribus ecclesiae proclamationibus matrimonio juncti

sunt Joannes Janissen et Maria Slabbaers testibus Gerardo

Tillers et Mechtilde Slabbaers

 

Maasniel H1791-002   -   29-05-1791    -    blz. 108 nr. 8

op heden sondagh den 29 meij 1791 naer voorgaende kercke

gebooden seijn getrout Godefridus Crompvoets van Buggenum

ende Wilhelmina Polen van Leuwen, de getuijgen seijn geweest

Thomas Ingenhut van Melick ende Gertrudis Cuijpers van

Leuwen ende hebben beneffens mij geteekent de contrahenten

als getuijgen  dit is x het merck van den brudigom

dit is x het merck van de bruijt dit seijn x x de mercken

der getuijgen F Haex pastor

 

Maasniel H1791-003   -   14-06-1791    -    blz. 109 nr. 1

op heeden den 14 junii 1791 naer voorgaende kercke gebooden

sein getrout Jo(ann)es Smeedts van Maesniel ende Frederica Dousens

van Swalmmen  de getuijgen seijn geweest Arnoldus Smeedts ende

Catharina Smeedt ende hebben beneffens mij geteekent de

contrahenten als getuijgen [ondertekening Joannes Gerardus Smeedts]

[ondertekening Frederica Dousens] [ondertekening Arnoldus Smeedts] [ondertekening Catharina Smeedts]

F: Haex pastor

 

Maasniel H1791-004   -   29-06-1791    -    blz. 109 nr. 2

op heden woensdagh den 29 junii 1791 naer voorgaende

kerk geboden sijn getrouwd Wulhelmus Linssen van Herten

et Maria Janssen van Herkenbosch, de getuijgen sijn geweest

Godefridus Beckers van Swalmen en Gertrudis Janssen van

Maesniel, en hebben getekent den bruidegom x de bruijd x

de getuijgen x  x                                    J: Gerardts praesb ex commiss: past:

 

Maasniel H1791-005   -   24-07-1791    -    blz. 109 nr. 3

op heden sondagh den 24 julij 1791 naer voorgaende kercke gebooden

sijn getrout Arnoldus Joris van Kerreke ende Maria Anna

van Oudenhuijsen van Maesniel de getuijgen seijn geweest Jo(ann)es

Martinus Scheeren van Kercke ende Maria Agnes van Oudenhuijsen

ende hebben beneffens mij geteekent de contrahenten als getuijgen

dit is x het merck van den bruijdegom [ondertekening Marijoanna van Ouijsen]

[ondertekening Joannes Martinus Scheeren] dit is x het merck van

Maria Agnes van Oudenhuijsen F Haex pastor

 

Maasniel H1791-006   -   24-08-1791    -    blz. 109 nr. 4

op heden woensdagh den 24 augusti 1791 naer voorgaende

kerkgeboden sijn getrouwd Joannes Nelen en Maria

Catharina Wackers woonende alhier, de getuijgen sijn

geweest Henricus Nelen woonende alhier, en Anna Gertrudes

Crompvoets woonende tot Buggenum, en hebben getekent

soo contrahent. als getuijge [ondertekening Joannes Neelen] [ondertekening Maria

Catharina Wackers] [ondertekening Henricus Neelen] [ondertekening Anna Getrudus Crompvoets]

                                                                        J: Gerardts praesb ex com: past:

 

Maasniel H1791-007   -   15-08-1791    -    blz. 109 nr. 5

op heden maendagh den 15 augusti

naer voorgaende kercke gebooden sein getrouwd Henricus Sillen

van Asenraij ende Getrudis Bongars alias Wolfs van Asenraij de

getuijgen seijn geweest Jacobus Pulmans van Asenraij ende Jo(an)na Beurskens

van Haelen ende hebben beneffens mij geteekent de getuijgen als

contrahenten dit sein de # # mercken der getuijgen dit seijn de mercken

der contrahenten F Haex pastor

 

Maasniel H1791-008   -   30-08-1791    -    blz. 110 nr. 1

op heden dijnsdagh den 30 augusti 1791 naer voorgaende

kerkgeboden sijn getrouwd Joannes Muller en Helena

Dirx woonende alhier, de getuijge sijn geweest Antonius

Daemen woonende tot Ruremonde en Helena Peters, woonende

alhier en hebbe getekent de contrahente [ondertekening Johannes Müller]

[ondertekening Heijlena Derckx] de getuijge x [ondertekening Helena Peters]

J: Gerardts ex commiss: past:

 

1792

Maasniel H1792-001   -   22-01-1792    -    blz. 110 nr. 2

op heden sondagh den 22 ja(n)u(a)ri 1792 naer voorgaende kerke gebooden

sijn getrouwd Hermanus Brentjens van Melick ende Maria Cath: van Kruchten

van Kercke, de getuijgen sijn geweest Godefridus Beekers van Swalmen

ende Catharina Litz van Odilienbergh ende hebben beneffens mij

geteekent de contrahenten als getuijgen dit sijn de x # mercken

van bruijt en brudegom dit sijn de x # mercken der getuijgen F Haex

 

Maasniel H1792-002   -   22-04-1792    -    blz. 110 nr. 3

op heden sondagh den 22 april naer voorgaende kerkgeboden sijn getrout

getrouwd Petrus Slabbers en Catharina Lutters beijde

van Maesniel de getuijgen sijn geweest Henricus Lütters

ende Mechtildis Slabbers bijde van Maesniel ende

hebben beneffens mij geteekent de contrahenten als getuijgen

dit is het x merck van den bruijdegom dit is het x merck van

de bruijt dit sijn de x x mercken der getuijgen F Haex

 

Maasniel H1792-003   -   06-05-1792    -    blz. 110 nr. 4

op heden sondagh den 6den meij 1792 naer voorgaende kercke gebooden sijn

getrout Arnoldus Laemers van Swalmen ende Maria Agnes Hanssen van Leuwen

de getuijgen sijn geweest Wilhelmus Peters van Maesniel ende Gertrudis Hanssen

ende hebben beneffens mij geteekent de getuijgen als contrahenten dit sijn

de x x teekenen der getrouden [ondertekening Wilhelmus Peters] dit x is het

merck van Gertrudis Hanssen F Haex pastor

 

Maasniel H1792-004   -   21-10-1792    -    blz. 110 nr. 5

op heden sondag den 21 8bris 1792 naer voorgaende kerck

geboden sijn getrouwd Hubertus Gerards ende Maria Pacht-

land bijde woonachtig tot Maesniel de getuijgen sijn geweest

Christianus Peters woonachtig tot Roer en Maria Slabbers

woonachtig op Gebroek en hebben beneffens mij geteekent

de contrahenten en getuijgen

dit is x het merkteeken van den bruijdegom schrijvens onervaeren

dit is x het teeken van de bruijt schrijvens onervaeren

dit sijn x x de teekenen van de getuijgen schrijvens onervaeren

                                    J: B: Leenen Caplaen

 

1793 vacat

 

Maasniel H1794-001   -   09-02-1794    -    blz. 111 nr. 1

op heden sondagh den negenden feb: 1794 naer voorgaende kercke gebooden

seijn getrout Chrijstophorus Aelen ende Elisabetha Stox van Haelen, de getuijgen

seijn Mathias Aelen ende Ida Haes ende hebben beneffens mij geteekent de

contrahenten als getuijgen [ondertekening Christophorus Aelen] dit is x het merck

van de bruijt dit is x merck van den tuijgen [ondertekening Ida Haes] F: Haex pastor

 

Maasniel H1794-002   -   11-02-1794    -    blz. 111 nr. 2

op heden dinsdagh den elfden feb: 1794 naer voorgaende kercke gebooden

sijn getrout Jo(ann)es Beijsen van Lommel ende Ida Maessen van Maesniel

de getuijgen seijn geweest Jo(ann)es Francken van Lommel ende Catharina

Maessen van Maesniel ende hebben beneffens mij geteekent de contrahenten

als getuijgen [ondertekening Jan Beijsen] [ondertekening Ida Maessen] [ondertekening Johannes Franken]

[ondertekening Anna Catharina Maessen] F: Haex pastor

 

Maasniel H1794-003   -   03-03-1794    -    blz. 111 nr. 3

op heden maendag den 3 meert 1794 naer voorgaende kerkgeboden

sijn getrouwd Wolter Lutters van Maesniel en Maria van der Beek van

Vlodrop de getuijgen sijn geweest Hendricus Lutters woonachtig tot

Horne en Joannes Claesens woonachtig tot Ruremonde ende

hebben beneffens mij caplaen geteekent

dit is x het teeken van Wolter Lutters dit is x het teeken van

Maria van der Beek dit is x het teeken van Hendricus Lutters

[ondertekening Johanna Claessens] J: B: Leenen

 

Maasniel H1794-004   -   04-05-1794    -    blz. 111 nr. 4

op heden sondagh den 4 meij 1794 naer voorgaende kercke gebooden

sein getrout Jacobus Tobben van Buggenum ende Gertrudis Sillen van Maesniel

de getuijgen sein geweest Jo(ann)es Sillen van Maesniel ende Maria Anna

Pereu van Ruremonde ende hebben beneffens mij geteekent de

contrahenten als getuijgen, dit sein de x x mercken van de bruijt ende

brudegom [ondertekening Joannes Sijllen] [ondertekening Anna Maria Pereij]

F: Haex pastor

 

Maasniel H1794-005   -   08-05-1794    -    blz. 111 nr. 5

op heden donderdagh den 8 meij 1794 naer voorgaende kercke

gebooden sein getrout Petrus Engels van Elmpt ende Maria

Geurts van Asenraij de getuijgen seijn geweest Petrus Geurtz

van Asenraij ende Maria Mechtildis Engels van Elmpt ende

hebben beneffens mij geteekent de contrahenten als getuijgen

dit seijn de x x x x mercken van de contrahenten als getuijgen

alle schrijvens onervaeren F Haex pastor

 

Maasniel H1794-006   -   18-05-1794    -    blz. 111 nr.6

op heden sondagh den 18 meij 1794 naer voorgaende kercke gebooden

seijn getrout Leonardus Roncken van Neer ende

Catharina Wulms van Maesniel de getuijgen seijn geweest

Wilhelmus Roncken van Neer ende Gertrudis Thijssen van Maesniel

ende hebben beneffens mij geteekent de contrahenten als getuijgen

dit is het x merck van den brudegom [ondertekening Cat Wulms] dit seijn

de x x mercken der getuijgen F Haex pastor

 

Maasniel H1794-007   -   18-05-1794    -    blz. 112 nr. 1

op heden sondagh den 18 meij 1794 naer voorgaende kercke gebooden, seijn getrout

Henricus Moors van Maesniel ende Jacomina Gerardts van Maesniel

de getuijgen seijn geweest Mathias Moors van Maesniel ende Maria Gerardts

van Maesniel ende hebben beneffens mij geteekent de contrahenten als

getuijgen dit seijn de x x mercken der contrahenten

dit seijn de x x mercken der getuijgen F Haex pastor

 

Maasniel H1794-008   -   06-07-1794    -    blz. 112 nr. 2

op heden sondag den 6 julii 1794 naer voorgaende kerkgeboden sijn ge-

trouwt Petrus van Crugten van Odilienberg en Anna Joosten van Swalmen

de getuijgen sijn geweest Jacobus Joosten woonachtig tot Swalmen en

Cornelia van Crugten woonachtig tot Berg en hebben beneffens mij

caplaen geteekent [ondertekening Petrus van Crugten] dit is het x x x

van de bruijt en getuijgen schrijvens onervaeren J B Leenen cap:

 

Maasniel H1794-009   -   06-07-1794    -    blz. 112 nr. 3

op heden sondag den 6 julii 1794 naer voorgaende kerkgeboden sijn ge-

trouwt Cornelius Tissen van Maesniel en Catharina Sillen weduwe

van Joannes Stox van Asenraij de getuijgen sijn geweest Everrardus

Tissen woonachtig tot Maesniel en Catharina van Beek woonachtig

op het Maelbroek en hebben soo de contrahenten en getuijgen beneffens mij

caplaen geteekent dit is het x x van de contrahenten schrijvens oner

vaeren [ondertekening Everaruds Tijssen] dit is het x teeken van Catharina

van Beek schrijvens onervaeren J B Leenen caplaen