GenBronnen

maas

Maasniel huwelijken 1785-1789


1785

Maasniel H1785-001   -   16-01-1785    -    blz. 98 nr. 3

op heden sondagh den 16 ja(n)u(a)ri 1785 naer voorgaende kercke gebooden

seijn getrouwd Sebastianus Coenen gebortigh tot Asselt ende Joanna Janssen

gebortigh tot Maesniel de getuijgen seijn geweest Jo(ann)es Coenen uijt Asselt

ende Hendrina Janssen uijt Maesniel ende hebben beneffens mij

geteekent de contrahenten als getuijgen [ondertekening Sebastianus Koenen]

dit x is het merck van de bruijt, dit x is het merck van Jo(ann)es Koenen

dit x is het merck van Hendrina Janssen F: Haex

 

Maasniel H1785-002   -   06-02-1785    -    blz. 98 nr. 4

op heden sondagh den 6den fbr 1785 naer voorgaende kercke gebooden

zijn getrouwd Hubertus Techelbeekers gebortigh tot Swalmen ende Sophia

Aelin gebortigh tot Maesniel de getuijgen zijn geweest Mathias Aelen

van Maesniel ende Cath: Techelbeekers van Swalmen ende hebben beneffens

mij geteekent de contrahenten als getuijgen dit x is het merck van den

bruijdegom dit x is het merck van de bruijt dit zijn de x x mercken van de

getuijgen F: Haex pastor

 

Maasniel H1785-003   -   17-04-1785    -    blz. 98 nr. 5

op heden sondagh den 17 april 1785 naer voorgaende kercke gebooden seijn

getrouwd Leonardus Henderix daghuijrder gebortigh van Odilienbergh ende Jo(a)nna

Leijendeckers gebortigh tot Maesniel de getuijgen zijn geweest Arnoldus Henderix

van Odilienbergh ende Elisabetha Leijendeckers van Maesniel ende hebben beneffens mij

geteekent de contrahenten als getuijgen [ondertekening Leonardus Heindrijcks], dit is x het

merck van de bruijt dit is x het merck van Arnoldus Henderix dit x is het merck

van Elisabetha Henderix F: Haex pastor

 

Maasniel H 1785-004   -   17-04-1785    -    blz. 98 nr. 6

op heden sond: den 17 april 1785 naer voorgaende kercke gebooden seijn getrout Jacobus Leijendeckers

daghurder van Maesniel ende Gertrudis Cremers van Maesbraght de getuijgen zijn geweest

Bastinus Janissen van Swalmen ende Jo(an)na Leijendeckers van Maesniel ende hebben

beneffens mij geteekent de contrahenten als getuijgen dit x is het merck van den

bridegom dit x is het merck van de bruijt dit zijn x x de mercken van de getuijgen F: Haex

 

Maasniel H1785-005   -   27-04-1785    -    blz. 98 nr. 7

op heden woensdagh den 27 april 1785 naer voorgaende kerckegeboden

zijn getrouwd Joannes Niessen van Maesniel ende Joanna Wienen

van Swalmen halfmans doghter, de getuijgen zijn geweest Daniel Niessen

ende Anna Catharina Wienen

ende hebben beneffens mij geteekent de contrahenten als getuijgen

[ondertekening Joannes Niessen] [ondertekening Jacomina Wijnen] F Haex pastor

 

Maasniel H1785-006   -   08-09-1785    -    blz. 99 nr. 1

op heden donderdagh den 8ste 7ber 1785 naer voorgaende

kercke gebooden zijn getrouwd Cornelius Wijnen van Swalmen

ende Cornelia Mevissen van Merum de getuijgen zijn

geweest Petrus Wijnen van Swalmen ende Maria Agnes

van Swalmen ende hebben beneffens mij geteekent de

contrahenten als getuijgen dit x is het merck van den

bruijdegom. dit x is het merck van de bruijt dit zijn de xx mercken

van de getuijgen F Haex pastor

 

Maasniel H1785-007   -   13-10-1785    -    blz. 99 nr. 2

op heden den 13 8ber 1785 naer voorgaende kercke gebooden seijn

getrouwd Henricus Vandael van Maesniel ende Anna Meurs van

Beesel, de getuijgen seijn geweest Arnoldus Vanuffelt van Maesniel

ende Anna Catharina Nijssen van Maesniel ende hebben beneffens

mij geteekent de contrahenten als getuijgen [ondertekening Hendricus Vandael]

dit x is het merck van de bruijt [ondertekening Aernoldus van Uffelt]

[ondertekening Catharina Nijssen] F: Haex pastor

 

1786

Maasniel H1786-001   -   24-01-1786    -    blz. 99 nr. 3

op heden dinsdagh den 24 jan(ua)ri 1786 naer voorgaende kercke

gebooden seijn getrouwd Joannes Janssen halfman op den Thoven ende

Catharina Slangen van Linne ende de getuijgen seijn geweest

Aegidius Sillen van Maesniel ende Jo(a)nna Maria Slangen van Linne

ende hebben beneffens mij geteekent de contrahenten als getuijgen

[ondertekening Joannes Janssen] [ondertekening Cath Slangen]

[ondertekening Egidius Sillen] dit is x het merck van Joanna Maria Slangen

F: Haex pastor

 

Maasniel H1786-002   -   14-02-1786    -    blz. 99 nr. 4

op heden den 14 februarii des jaers 1786 naer voorgaende

kerkgeboden sijn getrouwd Joannes Fredericus Schomers landmeter

van Ruremonde en Anna Gertrudis Smeedts van Maesniel, de getuijgen

sijn geweest Arnoldus Smeedts en Maria Agnes Smeedts beijde van

Maesniel, en hebben beneffens mij getekent soo contrahenten

als getuijgen, [ondertekening Jo(ann)es Fredericus Schomers, Gertrudijs Smeedts]

[ondertekening Arnoldus Smeedts Maria Agnes Smeedts]

J: Gerardts presb de licentia pastoris

 

Maasniel H1786-003   -   19-02-1786    -    blz. 100 nr. 1

op heden sondagh den 19 feb 1786 naer voorgaende kercke gebooden

zijn getrout Jo(ann)es Ambrosius Wackers schepens soone van Maesniel ende

Maria Joanna Leenen schepens doghter van Ool, ende de getuijgen seijn gewe[st]

Henricus Leenen van Merum ende Maria Cath: Wackers van Maesniel

ende hebben beneffens mij geteekent de contrahenten als getuijgen

[ondertekening Joannes Ambrosius Wackers] [ondertekening Maria Johanna Leenen]

[ondertekening Maria Catharina Wackers] F: Haex pastor

 

Maasniel H1786-004   -   04-05-1786    -    blz. 100 nr. 2

op heden donderdagh den 4 meij 1786 naer voorgaende kercke gebooden

seijn getrout Michael Paussers van Swalmen ende Joanna Cuijpers van Linnen

de getuijgen seijn geweest Hermanus Paussers ende Gertrudis Cuijpers ende hebben

beneffens mij geteekent de contrahenten als getuijgen dit is x het merck

van den bruijdegom [ondertekening Joanna Cuijpers] dit is x het merck van Hermanus

Paussers [ondertekening Getrudis Cuijpers] F: Haex pastor

 

Maasniel H1786-005   -   11-06-1786    -    blz. 100 nr. 3

op heden sondagh den elfden juniij 1786 naer voorgaende kercke gebooden

seijn getrouwd Joannes Cox van Asenraij ende Catharina Heldens van Asenraij

de getuijgen seijn geweest Daniel Cox van Asenraij ende Francisca Smedts van Asenraij

ende hebben beneffens mij geteekent de contrahenten als getuijgen

[ondertekening Joannes Cox] dit is x het merck van de bruijt [ondertekening Danijel Koex]

[ondertekening Francisca Smedts] F: Haex pastor

 

Maasniel H1786-006   -   12-10-1786    -    blz. 100 nr. 4

op heden donderdagh den 12 octob: des jaers 1786 naervoorgaende

kerkgebooden sijn getrouwd Wilhelmus Kessels van Swalmen en Anna

Catharina Gerardts van Maesniel, de getuijgen sijn geweest Franciscus

Gerardts van Maesniel en Maria Johanna Kessels van Ruremonde

en hebbe beneffens mij getekent soo contrahente als getuige

[ondertekening W Kessels] [ondertekening Anna Cathrijna Gerardts] [ondertekening F Gerardts]

[ondertekening M Iohanna Kessels] J: Gerardts praesb ex commiss past

 

1787

Maasniel H 1787-001   -   31-01-1787    -    blz. 100 nr. 5

op heden woensdagh den 31 ja(n)u(a)ri 1787 naer voorgaende kercke

gebooden seijn getrout Jacobus Gubbels van Horne ende Ida Nijssen

van Maesniel de getuigen seijn geweest Daniel Nijssen ende

Gertrudis Gubbels ende hebben beneffens mij geteekent de

contrahenten als getuijgen [ondertekening Jacobus Gubbels] [ondertekening Ida Nijssen]

[ondertekening Daniel Nissen] [ondertekening Gertruijd Gebbels] F: Haex pastor

 

Maasniel H1787-002   -   07-02-1787    -    blz. 101 nr. 1

op heden woensdagh den 7 februari 1787 naer voorgaende kerkgebode

sijn getrouwd Christianus Bemont van Swalmen en Mechtildis Haes

van Maesniel, de getuijgen sijn geweest Joannes Beurskens en Ida

Haes, en hebbe getekent soo contrahente als getuijge, dit is het merk

van den bruijdegom x schrijvens onervaren [ondertekening Mechtildis Haes]

[ondertekening Joannes Beurskens] [ondertekening Ida Haes]

                                                            J: Gerardts praesb ex commiss: pastoris

 

Maasniel H1787-003   -   22-04-1787    -    blz. 101 nr. 2

op heden sondagh den 22 april 1787 naer voorgaende kerkgeboden

sijn getrouwd Joannes Stox van Asenraeij en Catharina Sillen van Asenraeij

de getuijgen sijn geweest Reijnerus Smeedts van Asenraeij in Joanna Laemers

van Maesniel en hebbe beneffens mij getekent soo contrahente als getuijge

dit is het merk x van den bruijdegom, van de bruijt x getuijge x x

schrijvens onervaren                 J: Gerardts praesb: ex commiss: past:

 

Maasniel H1787-004   -   29-04-1787    -    blz. 101 nr. 3

op heden sondagh den 29 april 1787 naer voorgaende kercke gebooden zeijn

getrout Gerardus Slabbers van Swalmen ende Petronella Joosten van Asenraij

de getuijgen seijn geweest Jacobus Slabbers ende Dorothea Slabber van Besel

ende hebben beneffens mij geteekent de contrahenten als getuijgen

dit is x het merck van den bruijdegom dit is x het merck van de bruijt

dit seijn de xx mercken van de getuijgen F Haex pastor

 

Maasniel H1787-005   -   15-07-1787    -    blz. 101 nr. 4

op heden sondagh den 15 julii 1787 sijn getrouwd naer voorgaende kerk-

gebooden, Jacobus Obers van Swalmen, en Maria Smeets van Asenraeij

de getuijge sijn geweest Mathijs Peters en Catharina Obers beijde van Swalmen

en hebbe beneffens mij getekent soo contrahente als getuijgen

dit het merk x van den bruijdegom van de bruijt x dit van de getuijgen

x x  J: Gerardts praesb ex commiss: past:

 

Maasniel H1787-006   -   19-07-1787    -    blz. 101 nr. 5

op heden donderdagh den 19 julii 1787 naer voorgaende kerkgeboode

sijn getrouwd Theodorus Derks van Asenraeij en Joanna Beurskens van

Haelen, de getuijge sijn geweest Reijnerus Smets van Asenraeij en Francisca

Smedts van Asenraeij, en hebbe getekent soo contrahente als getuijge

dit is het merk van den bruijdegom x dit van de bruijt x dit van den

getuijge x [ondertekening Francisca Smedts]

 

Maasniel H1787-007   -   05-08-1787    -    blz. 101 nr. 6

op heden sondagh den 5den aug: 1787 naer voorgaende kerckegebooden

sijn getrouwd Reijnerus Smedts van Asenraij ende Mari Liesbeth van

't Jonckbloet van Herkenbosch de getuijgen seijn geweest Daniel Nijssen

ende Cath: Nijssen ende hebben beneffens mij geteekent de contrahenten

als getuijgen dit is x het merck van den bruijdegom dit is x het

merck van de bruijt [ondertekening Daniel Nijssen] [ondertekening Catharina Nijssen]

F: Haex pastor

 

Maasniel H1787-008   -   23-09-1787    -    blz. 102 nr. 1

op heden sondagh den 23 september 1787 naer voorgaende kerkgeboode

sijn getrouwd Laurentius Peeters van Maesniel en Maria Agnes Linssen

van Leuwen, de getuijge sijn geweest Caspar Linssen van Leuwen

en Anna Peeters van Maesniel, en hebbe getekent de contrahenten

[ondertekening Laurentius Peeters] [ondertekening Angenes Linssen] de getuijge

[ondertekening Caspar Linssen] [ondertekening Anna Peters]: J Gerardts ex com past

 

Maasniel H1787-009   -   30-10-1787    -    blz. 102 nr. 2

op heden dinsdagh den 30 8ber 1787 naer voorgaende kercke

gebooden seijn getrouwd Joannes Bremmers dagh huijrder van

Maesniel ende Maria Gerardts van Maesniel, de getuigen seijn

geweest Henricus Claessen van Swalmen ende Maria Timmermans

van Maesniel ende hebben beneffens mij geteekent de getuijgen

ende de contrahenten dit is x het merck van den bruijdegom

dit is x het merck van de bruijt dit is x het merck van

Henricus Claessen, dit is x het merck van Maria Timmermans

F: Haex pastor

 

1788

Maasniel H1788-001   -   29-01-1788    -    blz. 102 nr. 3

op heden dijnsdagh den 29 januarii 1788 sijn

getrouwd naer voorgaende kerkgeboden, Caspar

Brabander bakker van Ruremonde en Maria Agnes

Smeedts van Maesniel, de getuijge sijn geweest Wulm-

helmus Brabande van Ruremonde en Catharina

Smeedts van Maesniel, en hebbe geteekent soo

contrahente als getuijge [ondertekening Caspar Brabander]

[ondertekening Maria Agnes Smeedts] [ondertekening Wilhelmus Brabander]

[ondertekening Catharina Smeets] J: Gerardts praesb ex com pas

 

Maasniel H1788-002   -   20-07-1788    -    blz. 103 nr. 1

op heden sondagh den 20 julii 1788 naer voorgaende kerkgeboode

sijn getrouwd Thomas van Kessel, uijt Melick en Catharina Leijendeckkers

van Gebroek, de getuijgen sijn geweest Theodorus van Kessel, uijt Melick

en Anna Kukkelhove van Vlodrop, en hebbe getekent soo contrahente

als getuijge den bruijdegom x de bruijd x de contrahente x x

J: Gerardts praesb ex commiss: past:

 

Maasniel H1788-003   -   22-07-1788    -    blz. 103 nr. 2

op heden dinsdagh den 22 julij 1788 naer voorgaende kercke

gebooden sijn getrouwd Reijnerus Versteegen paghters soone ende

Christina Lintjens pachtersse doghter de getuijgen seijn geweest

Fransciscus Lintjens ende Maria Gertrudis Schrijvers ende

hebben beneffens mij geteekent de contrahenten als getuijgen

[ondertekening Reijner Versteegen] [ondertekening Christina Lintiens] [ondertekening Franciscus

Lientiens] [ondertekening Maria Gertrudis Schrijvers] F: Haex pastor

 

Maasniel H1788-004   -   21-09-1788    -    blz. 103 nr. 3

op heden den 21 7ber 1788 sondaghs naer voorgaende

kercke gebooden seijn getrout Daniel Cox van Asenraij ende

Elisabetha Maessen schepens doghter uijt de Brouckhenne de

getuijgen seijn geweest Gerardus Maessen ende Elisabetha

Neelen ende hebben beneffens mij geteekent de contrahenten

als getuijgen [ondertekening Daniel Cox] [ondertekening Elisabeth Maessen]

[ondertekening Gerardus Maessen] [ondertekening Elisabeth Neelen] F: Haex pastor

 

Maasniel H1788-005   -   05-10-1788    -    blz. 103 nr. 4

op heden sondagh den 5 8ber 1788 naer voorgaende

kercke gebooden seijn getrout Bartholomeus Wouters

daghuijrder tot Leuwen ende Cornelia Mevissen van

Odilienbergh de getuijgen seijn geweest Andreas Custers

van Maesniel ende Anna Maria Mevissen ende

hebben beneffens mij geteekent de contrahenten als getuijgen

[ondertekening Bartholomeus Wolters] dit is x het merck van

de bruijt [ondertekening Andreas Custers] dit is x het merck van

Anna Maria Mevissen F Haex pastor

 

Maasniel H1788-006   -   14-10-1788    -    blz. 103 nr. 5

op heden dinsdagh den 14 8ber 1788 naer voorgaende kercke

geboode seijn getrout Jo(ann)es Putz van Postert ende Maria

Lenarts van Elmpt de getuijgen seijn geweest Jacobus

van de Vorst ende Maria Cuijpers ende hebben beneffens mij geteekent

de contrahenten als getuijgen dit seijn de mercken x x van

den brudegom als bruijt, dit seijn de mercken x x der getuijgen

                                                                                    F Haex

 

Maasniel H1788-007   -   26-10-1788    -    blz. 104 nr. 1

op heeden sondagh den 26 8ber 1788 naer voorgaende

kercke gebooden seijn getrout Cornelius Geurts van Linne ende

Elisabeth Stox van Leuwen, de getuijgen seijn geweest Hermanus Geurts

ende Gertrudis Stox, ende hebben beneffens mij geteekent de contrahenten

als getuijgen dit is x het merck van den brudegom dit is x het merck

van de bruijt dit seijn de xx mercken der getuijgen F Haex

 

Maasniel H1788-008   -   26-10-1788    -    blz. 104 nr. 2

op heden sondagh den 26 8ber 1788 naer voorgaende kercke

gebooden seijn getrout Jacobus Naus van Kessel ende Elisabeth

Breemers van Leuwen, de getuijgen seijn geweest Leonardus

Grooters van Neer ende Wilhelmina Naus dit is x het merck van

den brudegom dit is x het merck van de bruijt dit seijn x x de mercken

der getuijgen F: Haex pastor

 

Maasniel H1788-009   -   09-11-1788    -    blz. 104 nr. 3

op heeden sondagh den 9 9ber 1788 naer voorgaende kercke gebooden

seijn getrout Arnoldus Henderix van Odilienbergh ende Mechtildis Peters

de getuijgen seijn geweest Christianus Peters ende Anna Maria Henderix

ende hebben beneffens mij geteekent de contrahenten als getuijgen dit is x

het merck van den bruijdegom dit is x het merck van den bruijt [ondertekening Christianus

Peters] dit is het x merck van Anna Maria Peters F Haex

 

Maasniel H1788-010   -   16-11-1788    -    blz. 104 nr. 4

op heden sondagh den 16 9ber 1788 naer voorgaende kercke gebooden seijn

getrouwd Wilhelmus Hierop daghuijrder ende Joanna Smedts diestmeijt de

getuijgen seijn geweest Wilhelmus Custers ende Maria Anna van den Oudenhuijsen

ende hebben beneffens mij geteekent de contrahenten als getuijgen dit is x het merck

van den bruijdegom dit is x het merck van de bruijt [ondertekening W Custers]

[ondertekening Marijaanna van den Ouden Huijsen] F Haex pastor

 

Maasniel H1788-011   -   19-11-1788    -    blz. 104 nr. 5

op heden woensdagh den 19 november 1788 naer voorgaende kerkgeboode

sijn getrouwd Joannes Daemen daghhuijrder geboortigh alhier, en Agnes Frenken

van Melick dienstmeijd, de getuijge sijn geweest Mathijs Daemen van Asenraeij

en Maria Beurskens van Melick en hebbe getekent den bruijdegom x

de bruijd x de getuijge x x schrijvens onervaren J: Gerardts ex commiss

 

Maasniel H1788-012   -   19-11-1788    -     blz. 104 nr. 6

op heden woensdagh den 19 november 1788 naer voorgaende

kerkgebode sijn getrouwd Philippus Stox akkerman van Leuwen

en Gertrudis Ravée van Buggenum, de getuijgen sijn geweest

Joannes Stox van Leuwen en Petronella Ravée van Buggenum

en hebbe getekent soo contrahente als getuijge [ondertekening P Stockx] bruijdegom

[ondertekening Anna Gertrudis Ravee] de bruijd x [ondertekening Petronella Ravée]

J: Gerardts ex commiss:  past:

 

Maasniel H1788-013   -   26-11-1788    -    blz. 105 nr. 1

op heden woensdagh den 28 9bris naer voorgaende kerkgeboden sijn

getrouwd Gerardus Houcks akkerman van Maesniel en Aldegonda Huts

akkermans dochter van Aphoven, de getuijgen sijn geweest Jacobus

van der Linde van Maesniel en Elisabet Huts van Aphoven; en hebbe getekent soo contrahente

als getuijge [ondertekening Gerardus Hoeckx] dit is het merk x van de bruijd

[ondertekening Jacobus van der Linden] x         J: Gerardts ex commiss: past:

 

1789

Maasniel H1789-001   -   05-02-1789    -    blz. 105 nr. 2

op heden donderdagh den 5 februarii naer voorgaende kerkgeboden sijn getrouwd

Andreas Kusters dienstknecht en Petronella Bremmers dienstmeijd

beijde van Maesniel, de getuijgen sijn geweest Caspar Peters

en Anna Kusters beijde van Maesniel, en hebbe getekent

soo contrahente als getuijge [ondertekening Andreas Custers] [ondertekening Petronella Bremmers]

[ondertekening Caspar Peters] x                       J: Gerardts praesb: ex commiss: past:

 

Maasniel H1789-002   -   22-02-1789    -    blz. 105 nr. 3

op heden sondagh den 22 februarii naer voorgaende kerkgeboden sijn

getrouwd Marcelus Sille dienstknecht van Maesniel, en Catharina

Beek dienstmeijd van Asselt, de getuijge sijn geweest Thomas Beek

van Asselt en Helena Sille van Masniel, en hebbe getekent soo

contrahenten als getuijge den bruijdegom x de bruijd x de

contrahenten x x                                   J: Gerardts ex com: past:

 

Maasniel H1789-003   -   28-04-1789    -    blz. 105 nr. 4

op heden dinsdagh den 28 april 1789 naer voorgaende kercke gebooden

seijn getrout Jo(ann)es Canters van Ool ende Cornelia Linssen van Leuwen

de getuijgen seijn geweest Lambertus Canters ende Elisabetha Canters

ende hebben beneffens mij geteekent de getuijgen als contrahenten

[ondertekening Joannes Canters] [ondertekening Corlia Linssen] [ondertekening Lambertus Canters]

dit x is het merck van Eli: Canters F Haex pastor

 

Maasniel H1789-004   -   03-05-1789    -    blz. 105 nr. 5

op heden sondagh den 3den meij 1789 naer voorgaende

kercke gebooden seijn getrout Henricus Thomassen daghuijrder

tot Asenraij ende Margaretha Smedts van Asenraij de getuijgen

sein geweest Henricus Sillen van Asenraij ende Agnes Smedts

van Asenraij ende hebben beneffens mij geteekent de

contrahenten als getuijgen [ondertekening Henricus Thomassen]

dit is x het merck van de bruijt dit is x het merck van

Henricus Sillen dit is x het merck van Agnes Smedts

F Haex pastor

 

Maasniel H1789-005   -   03-05-1789    -    blz. 106 nr. 1

op heden sondagh den 3den meij 1789 naer voorgaende kercke gebooden

seijn getrout Martinus Rulkens uijt Besel ende Margaretha van Uffelt

van Maesniel de getuijgen seijn geweest Godefridus Rulkens van Besel

ende Maria Hansen van Maesniel ende hebben beneffens mij getekent

de contrahenten als getuijgen dit is x het merck van de bruijdegom

[ondertekening Margret van Uffelt] dit is x het merck van Godefridus

Rulkens [ondertekening M Hansen] F Haex pastor

 

Maasniel H1789-006   -   18-06-1789    -    blz. 106 nr. 2

op heden donderdagh den 18 junius 1789 naer voorgaende kercke gebooden

seijn getrout Arnoldus Lammers ex Asselt ende Maria Timmermans van

Maesniel, de getuijgen seijn geweest Jo(ann)es van Keeken ende Aldegonda

Timmermans, ende hebben beneffens mij geteekent de contrahenten

als getuijgen dit is x het merck van den bruijdegom dit is x het merck

van de bruijt [ondertekening Joannes van Keeken] dit is x het merck

van Aldegonda Timmermans F Haex pastor

 

Maasniel H1789-007   -   02-08-1789    -    blz. 106 nr. 3

op heden sondagh den 2de augusti 1789 naer voorgaende kercke gebooden

seijn getrouwd Jacobus Janssen van Vlodrop ende Maria Ingenhut van

Maesbraght, de getuijgen seijn geweest Gerardus Janssen ende Jo(an)na

Heijnen, ende hebben beneffens mij geteekent de contrahenten als getuijgen

dit is x het merck van den bruijdegom dit is het x merck van de bruijt

dit seijn x x de mercken der getuijgen F Haex pastor

 

Maasniel H1789-008   -   23-08-1789    -    blz. 106 nr. 4

op heden sondagh den 23 augusti naer voorgaende kerkgebode

sijn getrouwd Joannes Bremmers en Cornelia Korsten beijde van

Asenraij de getuijge sijn geweest Gerardus Korsten en Joanna

Bremmers beijde van Asenraeij, en hebbe getekent soo contrahente

als getuijge den bruijdegom [ondertekening J Bremmers] de bruijt x

de getuijge x x              J: Gerardts ex commiss: past:

 

Maasniel H1789-009   -   29-09-1789    -    blz. 106 nr. 5

op heden dijnsdagh den 29 september naer voorgaende kerkgeboden

sijn getrouwd den heer Henricus Janssen van Ruremonde en

Juffrouw Maria Haex van Ruremonde, de getuijge sijn

geweest Severijnus Haex van Ruremonde en Maria Helena

Haex van Ruremonde en hebbe beneffens mij pastor getekent

soo contrahenten als getuijge [ondertekening Henricus Janssens]

[ondertekening Maria Anna Haex] [ondertekening Severinus Haex] [ondertekening Maria Helena Haex]

F: Haex pastor uijt commissie van den Ew heere

pastor tot Ruremonde

 

Maasniel H1789-010   -   04-10-1789    -    blz. 107 nr. 1

op heden sondagh den 4 october naer voorgaende kerkgebode

sijn getrouwd Adrianus Cox van Maesniel en Maria Agnes Smeets

van Asenraeij de getuijge sijn geweest Joannes Cox van Maesniel

en Catharina Smeets van Bergh en hebbe getekent soo contrahen[ten]

als getuijge [ondertekening Adrianus Cox] de bruijt x de getuijge x

+ [ondertekening Catarina Smets]                     J: Gerardts ex commiss: past:

 

Maasniel H1789-011   -   15-11-1789    -    blz. 107 nr. 2

op heden sondagh den 15 9ber 1789 naer voorgaende kercke gebooden

sein getrouwd Dominicus Vandervorst van Asenraij ende Maria

Sillen van Maesniel de getuijgen seijn geweest Jo(ann)es Klercks

ende Maria Sillen ende hebben beneffens mij geteekent de

contrahenten als getuijgen dit is x het merck van den bruijdegom

dit is x het merck van de bruijt dit seijn de x x mercken der

getuijgen      F Haex

 

Maasniel H1789-012   -   19-11-1789    -    blz. 107 nr. 3

op donderdag den 19 9bris 1789 naer voorgaende kerkegeboden

sijn getrouwd Petrus Sporen woonagtig tot Maesniel ende Maria

Wolfs ende hebben beneffens getekent de getuijgen sijn geweest

Christianus Cox en Getrudis Wolfs dit is het x [ondertekening Peter Sporen]

[ondertekening Merija Wolff] [ondertekening Chrijstiian Cox] dit is het x teken van Gertru-

dis Wolfs                      J B Leenen praesb

 

Maasniel H1789-013   -   26-11-1789    -    blz. 107 nr. 4

op heden donderdagh den 26 november naer voorgaende kerk-

geboden sijn getrouwd Wulmhelmus Clerks van Maesniel en

Maria Pijls van Buggenum de getuijgen sijn geweest Jacobus

Bremmers van Maesniel en Maria van Uffelt van Maesniel, en hebbe

getekent soo contrahenten als getuijge den bruijdegom x de bruijd

x de getuijg x x             J: Gerardts ex commiss: past