GenBronnen

maas

Horst RK huwelijken 1685-1689


anno 1685

Horst H1685-001   -   13/31-01-1685   -   FS afb. 267 nr. 1

januarij die 13.

contraxerunt sponsalia

Gerardus Croesen et

Maria Goswini Pauwels

 

[op rechterzijde pagina:]

januarij die 31

iniere matrimonium

Gerardus Croesen et

Maria Pauwels

test.

Petrus Croesen et

Petrus Goossens

 

Horst H1685-002   -   19-01/22-02-1685   -   FS afb. 267 nr. 2

19

Hubert vanden Crom(m)entuijn et

Peterken Pieter Andriessen dochter

 

[op rechterzijde pagina:]

feb. die 22

Hubertus vanden Crom(m)entuijn

Petronilla P(et)ri Andriessen

test:

Jo(ann)es Andriessen et

Gerardus van(den) Crom(m)mentuijn

 

Horst H1685-003   -   00-01/08-02-1685   -   FS afb. 267 nr. 3

Peter opde Raedt en

Anna vant Heck

 

[op rechterzijde pagina:]

feb. die 8

Petrus opde Raedt et

Anna vant Heck Venradie

test.

Hendrijck Hermans

Gijsken vant Heck

 

Horst H1685-004   -   00-01/15-02-1685   -   FS afb. 267 nr. 4

Hendrijck Hendrijck Hermans soon

Helena Dierijck inden Wynckel dochter

 

[op rechterzijde pagina:]

15

Henricus Hermans Sevenheijm

et Helena inden Winckel

test.

Matthias Joosten et

Bartholomaeus inden Winckel

 

Horst H1685-005   -   00-01/15-02-1685   -   FS afb. 267 nr. 5

Jan Custers en(de)

Pieterken Jan Hoijmaekers doc[hter]

 

[op rechterzijde pagina:]

eadem

Jan Custers ex Grubbevorst

et Petronilla Hoijemaekers

test.

Jacobus Bussemaekers

et Baldus Custers

 

Horst H1685-006   -   01/22-02-1685   -   FS afb. 267 nr. 6

feb. die 1a

Joost ind' Oliemeulen en(de)

Willemken aende Linde

 

[op volgende pagina rechts:]

februarij die 22

Judocus Indoliemeulen et

Wilhelmina aende Linde

test.

Arnoldus van Helden et

Jo(ann)es aende Linde

 

Horst H1685-007   -   17-02/06-03-1685   -   FS afb. 268 nr. 1

feb. 17

spons. Petrus op Nieuwenbergh

Catherina Geertgens

 

[op rechterzijde pagina:]

martij die 6

Petrus op Nieuwenbergh

et Catharina Geertgens

test.

Joannes Schreurs et

Theodorus Geertiens

 

Horst H1685-008   -   11/24-05-1685   -   FS afb. 268 nr. 2

maij die ija

Jacobus Drabbels ende

Lisbet Lambert aen(den) Schaijck dochter

test.

Marten den Olieslaegher

et Michiel Lamberts

 

[op rechterzijde pagina:]

maij die 24

Jacobus Drabbels et

Elizabetha Lamberti

testes ijdem qui in

sponsalibus

 

Horst H1685-009   -   12/00-05-1685   -   FS afb. 268 nr. 3

12

Meeus Indenwinckel en(de)

Jenna vande Kaldeweij

[testes] Jacob Indewinckel

en(de) Matthijs Vandelocht

 

[op rechterzijde pagina:]

Bartholomaeus inde Wijnckel

et Joanna van(de) Kaldeweijde

testes qui supra in spons:

 

Horst H1685-010   -   02/20-06-1685   -   FS afb. 268 nr. 4

junij die 2a

Dierijck Dierijck Jaspars soon

et Jdken Fleurken Kellenaers dochter

 

[op volgende pagina links:]

sponsalia

2a junij

Dierijck Jaspars ende

Jdken Kellenaers

test.

Bernard Jaspars en(de)

Jan Kellenaers

 

[op volgende pagina rechts:]

matrimonio juncti

xx junij

Theodorus Jaspars et

Jda Kellenars

test.

Bernardus Jaspars et

Joannes Kellenaers

 

Horst H1685-011   -   27-05-1685   -   FS afb. 268 nr. 5

maij die 27:

præuia dispensa(ti)o(n)e Romana in

duplici impedimento consanguinitatis

in tertio est vno affinitatis in secundo

gradu, item præuia dispensa(ti)o(n)e ab

ill(ustrissi)mo ep(iscop)o Ruraemondensi super impe-

dimentis cognationis spiritualis ortis

ex mutuæ prolis susceptione de

consensu vices gerentis pastoris

civitatis Geldriensis matrimonio

junxi perillustrem ac generosum

d(omi)num Adrianum Arnoldum

marchionem de Honsbrouck

parochianum Geldriensem et

generosam d(omi)nam Catharinam

Cæciliam de Bocholts relictam

gen: d: baronis de Wittenhorst

d(omi)ni de Horst etc: parochianam

meam præsentibus

testibus

Joanne de Russenbergh et

Adamo [niets geschreven]

 

Horst H1685-012   -   22-06/07-07-1685   -   FS afb. 269 nr. 1

22a [junij]

coram capellano

Jan Florissen en(de)

Anneken Keijsers

test.

Jacob Florissen en(de)

Teunis Keijsers

 

[op rechterzijde pagina:]

7 julij

Joannes Florissen et

Anna Keijsers

testes

Jacobus Florissen et

Antonius Keijsers

 

Horst H1685-013   -   04-07/18-08-1685   -   FS afb. 269 nr. 2

4a julij

Theeus vande Vinn en(de)

Grietken Guertiens test:

Dierijck van(de) Vinn

en(de) Geerit Guertiens

 

[op rechterzijde pagina:]

augusti die 18

Matthæus vande Vinn et

Margareta Guerttiens

testes

Theodorus vande Vin[n]

et Gerardus Guerttiens

 

Horst H1685-014   -   14-07/01-09-1685   -   FS afb. 269 nr. 3

14a

Petrus Cressers et

Anna Smits test:

Jaspar van Douveren

et Willem Ruttiens

 

[op rechterzijde pagina:]

septemb. die 1a

Petrus Cressers et

Anna Smits

test:

Jaspar van Douveren

et Wilhelmus Ruttiens

 

Horst H1685-015   -   16/23-09-1685   -   FS afb. 270 nr. 1

1685 septembr. 16

Joachim Renkens en(de)

Jenneken inde Wijnckel

test:

Geerit Renkens

Lens inde Winckel

 

[op rechterzijde pagina:]

sept: 23

Joachim Renkens et

Joanna inde Wijnkel

testes ijdem

 

Horst H1685-016   -   29-09/12-10-1685   -   FS afb. 270 nr. 2

29

Jan Seuren en(de)

Lisbet Smits

test:

Jacob Seuren

en(de) Jan Smits

 

[op rechterzijde pagina:]

octobris 12

Joannes Seuren et

Elizabetha Smits

test.

Jac: Seuren et

Jo(ann)es Smits

 

Horst H1685-017   -   30-09/22-10-1685   -   FS afb. 270 nr. 3

30

Jacob Martens en(de)

Hendrickxen Welmans

test

Willem van Neer

en(de) Hieronijmus Realts

 

[op rechterzijde pagina:]

22

Jacobus Martens et

Henrica Welmans

test:

Vincentius Welmans

et Hieronijmus Realts

 

Horst H1685-018   -   06/22-10-1685   -   FS afb. 270 nr. 4

octobris die 6a

Willem Janssens meus

et Margareta Henrix Venlon.

coram r: d: Stephano vander

Steghen pastore Venlonensi

 

[op rechterzijde pagina:]

22

Wilhelmo Janssens et

Margaretæ Henrix

dedi proclamatoriales

 

anno 1686 sponsalia

Horst H1686-001   -   01/23-02-1686   -   FS afb. 271 nr. 1

feb: die 1a

Marten Brijnens van Venraij

en(de) Geertrud Fleuren

 

[op rechterzijde volgende pagina:]

23

Martinus Brijnen Venradius

et Gertrudis Fleuren

test:

Joannes Willemkens

et Jacobus Fleuren

 

Horst H1686-002   -   00/12-02-1686   -   FS afb. 271 nr. 2

Bernard van Houe [= Hove]

Pieterken Joosten

 

[op rechterzijde pagina:]

feb. die 12

Bernardus van Houe [= Hove] et

Petronilla f(ili)a Nicolai Joosten

test.

Jodocus Claes et

Godefridus van Houe [= Hove]

 

Horst H1686-003   -   02/21-02-1686   -   FS afb. 271 nr. 3

feb: 2a

Geerit Geerit Renkens soon

Gertrud Zeuren

 

[op rechterzijde volgende pagina:]

februarij die 21

Gerardus Renkens et

Margareta Seuren

test:

Joachim Renkens et

Jacobus Seuren

 

Horst H1686-004   -   10/20-02-1686   -   FS afb. 271 nr. 4

10

Jacob Verheijen en(de)

Aleijtien van(de) Monickhoff

 

[op rechterzijde pagina:]

20

Jacobus Verheijen et

Aleijdis vanden Monickhoff

test:

Matthias Verheijen

et Joannes Andriessen

 

Horst H1686-005   -   00/24-02-1686   -   FS afb. 271 nr. 5

Pieter Wolfer van [niets geschreven]

en(de) Clara Ruttiens

 

[op rechterzijde volgende pagina:]

24

Petrus Wolfer et

Clara Ruttiens

test.

Henricus Ariaens et

Willem Willems

 

Horst H1686-006   -   18-02-1686   -   FS afb. 271 nr. 6

18

Petrus Claeskens et

Maria Driessen

juncti s(un)t in Helden

 

Horst H1686-007   -   18-02-1686   -   FS afb. 271 nr. 7

p(ræ)uia dispensa(ti)o(n)e ep(isco)pali in gr(ad)u quarto

mixtum cu(m) tertio et 18en proclama(ti)o(n)bus

Wilhelmus van Heghelsom

et Henrica Pelsers

test.

Jo(ann)es Wijnes et

Matthias Pelsers

 

Horst H1686-008   -   00-02-1686   -   FS afb. 271 nr. 8

p(rae)uia dispensa(ti)o(n)e proclama(ti)o(n)ibus

Petrus Pelsers et

Sibijlla Welters

test.

Petrus den Hoijemaeker

et Petrus Croesen

 

a(nn)o 1686

Horst H1686-009   -   20-04/04-05-1686   -   FS afb. 272 nr. 1

aprilis 20

Cornelis Smits en(de)

Catherina aent' Heck

test.

Pieter Jacobs

Jacob vande Pass

 

[op rechterzijde pagina:]

maij 4

Cornelius Smits et

Catharina aent' Heck

test.

Pieter Jacobs et Pete(r) aent Heck

 

Horst H1686-010   -   27-04/04-05-1686   -   FS afb. 272 nr. 2

27

Matthæus Jacob Fleurkens soon

Elizabetha Jan Pastoors doch(ter)

test.

Dierijck Jacobs

Thijs Pastoors

 

[op rechterzijde pagina:]

eadem

Mattheus Florkens et

Elizabetha Pastoors

test: ijdem

 

Horst H1686-011   -   27-04/16-05-1686   -   FS afb. 272 nr. 3

27

Lambert Jacob Jorissen soon

Margareta Michiels

 

[op rechterzijde pagina:]

16

Lambertus Jorissen et

Margareta Michiels

test:

Theodorus Michiels et

Jo(ann)es Stappers

 

Horst H1686-012   -   27-04-1686   -   FS afb. 272 nr. 4

27

Jan Petronellen soon Zeuenh(eijm)

en(de) Maria Geerit Verhaeghs dochter

s(ancti) m(at)rimonio juncti

sunt in Zeuenheijm

 

Horst H1686-013   -   11/25-05-1686   -   FS afb. 273 nr. 1

a(nn)o 1686 maij die ij

Jan op geenen Bergh en(de)

Jenneken vand(e) Moninckhoff

test.

Jo(ann)es van(de) Moninckhoff

Geerit Gheenen

 

[op rechterzijde pagina:]

maij 25

Jo(ann)es op gheenen Bergh et

Jo(ann)a vand(e) Moninckhoff

test.

rd: J: F: Puttelingh et

Gerardus Gheenen

 

Horst H1686-014   -   11/30-05-1686   -   FS afb. 273 nr. 2

eadem die

Ruth Teeukens et

Catharina Aerts

test.

Matthias Teeukens

et Arnoldus van Helden

 

[op rechterzijde pagina:]

30

Rutgerus Teeukens et

Catharina Aerts

test.

ijdem qui

in sponsalibus

 

Horst H1686-015   -   22-05/06-06-1686   -   FS afb. 273 nr. 3

22

Wijnant Joosten en(de)

Grietken Stroucken

testes

Willem Strouken en(de)

Thijs Wijnants

 

[op rechterzijde pagina:]

junij 6a

Wijnandus Joosten et

Margareta Strouken

test.

ijdem g[ui] in sponsal.

 

Horst H1686-016   -   01/12-06-1686   -   FS afb. 273 nr. 4

junij die 1a

Jan Sacreen en

Lisbet Stappers

test:

Jacob Florussen

Geerit Stappers

 

[op rechterzijde pagina:]

12

Joannes Sacreen et

Elizabetha Stappers

test: ijdem

 

Horst H1686-017   -   01/12-06-1686   -   FS afb. 273 nr. 5

eadem

Guert Gijskens en(de)

Berber Gorts

test.

Teunis Guerts

Teunis Mertens

 

[op rechterzijde pagina:]

eadem die

Godefridus Gijskens et

Barbara Gorts

test: ijdem

 

Horst H1686-018   -   02/12-06-1686   -   FS afb. 274 nr. 1

a(nn)o 1686 junij die 2a

Matthijs Guerts van

Gribbenvorst en(de)

Teunisken Lamberts

test:

Jan van Soest en(de)

Michiel Lamberts

 

[op rechterzijde pagina:]

junij die 12

Matthias Guerts et

Antonia Lamberts

test.

Guert Janssen et

Michael Lamberts

 

Horst H1686-019   -   04-06/07-07-1686   -   FS afb. 274 nr. 2

4a

Jan Peter aen(de) Bosch soon en(de)

Heilken Hendrijck van Rijkelen d[ochter]

test.

Pieter aen(de) Bosch en(de)

Jan van Rijkel

 

[op rechterzijde pagina:]

julij die 7a

Joannes aenden Bosch et

Helena van Rijkell

test:

Petrus van(de) Bosch et

Joannes van Rijkel

 

Horst H1686-020   -   03-06-1686   -   FS afb. 274 nr. 3

3a junij in

Blerijck cont[raxerunt]: sponsalia

Sibert Janssen en(de)

Gertrud Geerats

22 dedi l(itte)ras dimissoria(le)s ad

pastorem in Blerijck

 

Horst H1686-021   -   09/23-06-1686   -   FS afb. 274 nr. 4

die 9

Jan Nelis aent Heck soon en(de)

Dierijckschen Jan Campers dochter

spons: Jan Luijten en(de)

Heilken Jan Hoijemaekers dochter

 

[op rechterzijde pagina:]

23

Joannes aent Heck et

Theodora Campers

test:

Jacobus Campers et

Cornelius Smits

 

Horst H1686-022   -   22-06/10-07-1686   -   FS afb. 274 nr. 5

22

Ruth Hendrijck Ariaens soon

en Anneken van Heghelsom

test.

Willem Adriaens en(de)

Willem van Heghelsom

 

[op rechterzijde pagina:]

10

Rutgerus Adriaens et

Anna van Heghelsom

test: qui supra(m)

 

Horst H1686-023   -   11-07-1686   -   FS afb. 274 nr. 6

ij

Joannes Luijten et

Helena Hoijemaekers

test.

Theodorus inde Rijsselt

et Joannes Custers

 

Horst H1686-024   -   04/31-08-1686   -   FS afb. 275 nr. 1

1686 augusti die 4

Jacob van Tegelen en(de)

Belieken vande Vinn

 

[op rechterzijde pagina]

31

Jacobus van Tegelen en(de)

Sibilla vande Vinn

test:

Jo(ann)es Smulders et

Henricus Simons

 

Horst H1686-025   -   10/17-08-1686   -   FS afb. 275 nr. 2

10

Guert Cogels en(de)

Catherina Lemmen

test.

Denijs Roosen en(de)

Jacob op Weuart [= Wevart] senio[r]

 

[op rechterzijde pagina:]

aug: 17

Godefridus Cogels et

Catharina Lemmen

test.

Dionijsius Roosen et

Jacobus op Weuart [= Wevart] junior

 

Horst H1686-026   -   23-08/06-09-1686   -   FS afb. 275 nr. 3

23

Jacob Goossen Ruttiens soon

en(de) Geertien Denijs Lemmen dochter

test:

Jan Crousen en(de)

Jan Lemmen

 

[op rechterzijde pagina:]

septemb: die 6

Jacobus Ruttiens et

Gertrudis Lemmen

test. ijdem

 

a(nn)o 1687 spons.

Horst H1687-001   -   04/18-01-1687   -   FS afb. 276 nr. 1

jan: die 4

Geerit Joosten en(de)

Hendrijcschen Cremers

 

[op rechterzijde pagina:]

matr: jan: 18

Gerardus Joosten et

Henrica Cremers

test:

Willem Ruttiens et

Joannes Bucken

 

Horst H1687-002   -   06/25-01-1687   -   FS afb. 276 nr. 2

6a

Ruth Stoffels en(de)

Grietien Pieters

 

[op rechterzijde pagina:]

25

Rutgerus Stoffels et

Margareta Pieters

test:

Floris Coppen en(de)

Reijnder Bussemaeker

 

Horst H1687-003   -   11-01/01-02-1687   -   FS afb. 276 nr. 3

ij

Jan Willem Ghijsen soon

Pieterken Jan Janssen dochter

 

[op rechterzijde pagina:]

febr: 1a

Joannes f(ili)us Wilhelmi Ghijsen

et Petronilla f(ili)a Joannis Janssen

test:

Theodorus Ghijsen et

Jacobus van Dale

 

Horst H1687-004   -   24-01-1687   -   FS afb. 276 nr. 4

24

Venradij

Pieter Nelis Luijtiens soon

en(de) Maria dochter van Gisbert

Joosten van Venraij

 

Horst H1687-005   -   24-01/08-02-1687   -   FS afb. 276 nr. 5

24

Jan Geerlingh Wijnen soon

van Venraij en(de) Jenneken Reijnder

Jan Aerts dochter van Doorne

test:

Willem Ramaekers

en(de) Teunis Reiners

 

[op rechterzijde pagina:]

8a

Joannes Wijnen Venradius

et Joanna Reijnders Dornensis

test:

Willem Ramaekers

Theunis Reijnders

 

Horst H1687-006   -   04-02-1687   -   FS afb. 276 nr. 6

4

Henricus Peters et

Petronilla f(ili)a Theodori Beussen

test:

Joannes Beussen et

Jacobus Martens

 

sponsalia 1687

Horst H1687-007   -   04/16-04-1687   -   FS afb. 277 nr. 1

4 apr:

Dierijck Haghens en(de)

Maria Nelis ex Breijel

 

[op rechterzijde pagina:]

16 apr:

Theodorus Haghens et

Maria Nelis

test:

Gerardus van Meer et

Gerardus Haghens

 

Horst H1687-008   -   18-04/10-05-1687   -   FS afb. 277 nr. 2

18 apr:

Simon Joosten et

Jenneken Pauwels

test:

Guert int Gronewolt en(de)

Dierijck Joosten

 

[op rechterzijde pagina:]

maij 10

Simon Joosten et

Joanna Pauwels

test.

ijdem q(ui) supra

 

Horst H1687-009   -   08-02-1687   -   FS afb. 277 nr. 3

eadem 8a feb:

Joannes van Leent et

Helena Zeghers p(rae)uia [= praevia]

dispensa(ti)o(n)e in 3 quarto mixto

consanguinitatis gradu et

bannis

test:

Antonius van Leent

Joannes Custers

 

Horst H1687-010   -   17-07-1687   -   FS afb. 277 nr. 4

julij die 17

Wilhelmus Hendrijx et

Joanna Clapvaeren

test.

Rutgerus Henrix et

Jacobus Janssen

 

Horst H1687-011   -   04-10/22-12-1687   -   FS afb. 278 nr. 1

sponsal. die 4 8bris

Petrus Croesen et

Christina Wijnants

testes

ijdem q(ui) in ma(tr)imonio

 

[op rechterzijde pagina:]

den 22en xbris 1687

Petrus Croesen et

Christina Wijnes

testes

Jo(ann)es Wijnants et

Gerardus Croesen

 

Horst H1688-001   -   08-01-1688   -   FS afb. 278 nr. 2

8 jan:

Petrus Thijskens et

Elizabeth op Heij

testes

Willem Wijnants

et Leonardus op Heij

 

Horst H1688-002   -   10-01-1688   -   FS afb. 278 nr. 3

xa jan.

Gerardus Croesen et

et [sic] Gertrudis van(de) Vinn

testes

Petrus Croesen et

Claes van(de) Vinn

 

Horst H1688-003   -   15-01-1688   -   FS afb. 278 nr. 4

xv jan:

Andreas Guertiens et

Anna van den Monnichoff

testes

Teunis Cox et

Jacobus Guertiens

 

Horst H1688-004   -   12-01-1688   -   FS afb. 278 nr. 5

12

Jacob Willemkens et

Andrea Fleuren

test.

Jan Willemkens

et Aert Hennen

 

sponsalia

 

Horst H1688-005   -   20/30-04-1688   -   FS afb. 279 nr. 1

april 20:

Jacob Martens et Catha-

rina Claeskens

testes

Hieronijmus Reals et

Joannes Claeskens

 

[op rechterzijde pagina:]

30 april

Jacob Martens et Catharina

Claeskens

testes

Hieronijmus Reals et

Joannes Claeskens

 

Horst H1688-006   -   20-04/04-05-1688   -   FS afb. 279 nr. 2

eodem

Peter Claessen van Gogh

et Joanna van Drijll

testes

Anthonius van Drijll

et Bernardus van Hoff

 

[op rechterzijde pagina:]

4 maij

Peeter Classen van Gogh

et Joanna van Drijll

testes

Anthonius van Drijll et

Jacobus van Drijll.

 

Horst H1688-007   -   24-04/06-05-1688   -   FS afb. 279 nr. 3

24 april

Arnoldus Dinghs et Wilhel-

mina Sloetenmackers

testes

Henderick Groenen filius

sponsae et Matthias Brunck

 

[op rechterzijde pagina:]

die 6 meij

Ardt Dinghs et Wilhelmina

Sloetenmackers

testes

Henderick Groenen et

Matthias Brunck

 

Horst H1688-008   -   00-00/04-06-1688   -   FS afb. 279 nr. 4

praeuia dispensatione

Conrardus van Auwel et

Alegunda Reals.

 

[op rechterzijde pagina:]

4 junij

praeuia dispensa(ti)o(n)e ep(isco)pali in 3

gradu aequali et in proclama(ti)o(n)ibus

Conrardus van Auwel et Ale-

gunda Reuls.

testes

Jasper de Oueren et Gerardus Reuls

 

Horst H1688-009   -   27-05/07-06-1688   -   FS afb. 279 nr. 5

27 maij

Marten Vijgenbooms et

Catharina Cressers

testes

Henderick den Muller et

Joannis Smits

 

[op rechterzijde pagina:]

7 junij

Marten Vijgenbooms et

Catharina Cressers testes

Henderick den Muller et

Petrus Cressers

 

Horst H1688-010   -   27-05/10-06-1688   -   FS afb. 279 nr. 6

eodem

Peeter Nabben et Joan[n]a

Ramackers testes

Geerit Ramackers et Gisbert

Raedts

 

[op rechterzijde pagina:]

10 junij

Peter Nabben et Joanna

Ramackers in Seuenheim sunt

iuncti.

 

Horst H1688-011   -   12-02-1688   -   FS afb. 279 nr. 7

eadem die 12 feb. 1688

Petrus Bernaerts et

Maria Verdellen

testes

Jan Florissen

en(de) Theeus Vousten

 

Horst H1688-012   -   06/12-06-1688   -   FS afb. 280 nr. 1

die 6 junij

Geerardus Holtappel

et Elisabetha Michels

testes

Theodorus Michels et Peeter

Holtappell.

 

[op rechterzijde pagina:]

die 12 junij

Gerardus Holtappel et Elisa-

betha Michels

testes

Theodorus Michels et Joannes

Holtappell.

 

Horst H1688-013   -   27-06/08-07-1688   -   FS afb. 280 nr. 2

die 27 junij

Jacob Florissen et Margarita Cuijpers

testes

Gerardus Cuijpers et Jo(ann)es Florissen

 

[op rechterzijde pagina:]

die 8 julij

Jacob Florissen et Margareta Cuijpers

testes

Gerardus Cuijpers et Jo(ann)es Florissen

 

Horst H1688-014   -   28-06/24-07-1688   -   FS afb. 280 nr. 3

die 28 junij

Gerardus Geyssen et Helena Reuls

testes

Gerardus Reuls et Henricus opden Houwenberg.

 

[op rechterzijde pagina]

die 24 julj

Gerardus Geyssen et Helena Reuls

testes

Gerardus Reuls et Henricus opden Houwenberg

 

Horst H1688-015   -   18-07/12-08-1688   -   FS afb. 280 nr. 4

die 18 julij

Petrus Struijcken et Getrud Claes

test.

Wilhelmus Struijcken et Jo[ann]es Kusters

 

[op rechterzijde pagina:]

die 12 aug.

Petrus Struijcken et Getruid Claes

testes

Wilhelmus Struijcken et Jo(ann)es Kisters

 

Horst H1688-016   -   02-11-1688   -   FS afb. 280 nr. 5

die 2 nov.

Jo(ann)is Smidts et Gertrudis Boudeweijns

testes

Gasparus van Doeveren et Petrus Cressers

 

[op rechterzijde pagina:]

die 2 novemb.

Jo(ann)is Smidts et Gertrudis Boudeweijns

cum dispensa(ti)o(n)e in bannis

testes

Gasparus van Doeveren et Petrus Cressers

 

Horst H1688-017   -   20/27-11-1688   -   FS afb. 280 nr. 6

die 20 nov:

Goswinus Lenders et Catharina Dirrickx

testes

Jo(ann)is Dirrickx et Gerardus Buijsen

 

[op rechterzijde pagina:]

die 27 nov.

Goswinus Lenders et Catharina Dirrickx

cum dispensa(ti)o(n)e in una proclama(tione)

Leonardus Jansens et Theodorus Verkoelen

 

Horst H1688-018   -   27-11-1688   -   FS afb. 280 nr. 7

die 27 nov.

contractis Sevenheym sponsalibus p(er) servatisque

servandis

Martinus Coopmans et Gertrudis Reijneri

testes

Jo(ann)es opde Banneboes [et] Petrus Teuwkens

 

a(nn)o 1689

Horst H1689-001   -   08/20-01-1689   -   FS afb. 280 nr. 8

die 8 janu:

Jo(ann)is Dirricx et Maria Joesten

testes

Judocus Claes et Franc: Dirricx

 

[op rechterzijde pagina:]

die 20 janu:

Jo(ann)is Dirricx et Maria Joesten

testes

Judocus Claes et Frans Dirricx

 

Horst H1689-002   -   08/29-01-1689   -   FS afb. 281 nr. 1

die 8 janu.

Antonius Jansen et Gertrudis van Vlft.

testes

Jo[ann]is aende Lindt et Jo[ann]is Rutjens

 

[op rechterzijde pagina:]

die 29 janu.

Antonius Jansen et Gertrudis van Vlft

testes

Jo[ann]es aende Lindt et Jo[ann]es Rutjens

 

Horst H1689-003   -   29-01-1689   -   FS afb. 281 nr. 2

die 29 janu.

Theodorus Alaerts et Margareta Roosen

testes

Petrus Roosen et Jo[ann]is Alaerts

 

[op rechterzijde pagina:]

die 29 janu.

cum dispensatione in 3 gradu et bannis

Theodorus Alaerts, et Margareta Roosen

testes

Petrus Roosen et Jo[ann]is Alaerts.

 

Horst H1689-004   -   15-01/03-02-1689   -   FS afb. 281 nr. 3

die 15 janu.

Paulus Stevens et Maria van Casterlo

testes

Petrus Pauwels et Gisbertus van Casterloo

 

[op rechterzijde pagina:]

die 3 feb.

Paulus Stevens et Maria van Casterlo

testes

Petrus Pauwels et Gisbertus van Casterlo

 

Horst H1689-005   -   29-01/09-02-1689   -   FS afb. 281 nr. 4

die 29 janu.

Jo(ann)is Sneyers et Jacoba Jorissen

testes

Antonius Sneyers et Lambertus Jorissen

 

[op rechterzijde pagina:]

9 feb.

Jo(ann)is Sneyers et Jacoba Jorissen

testes

Antonius Sneyers et Lambertus Jorissen

 

Horst H1689-006   -   29-01/10-02-1689   -   FS afb. 281 nr. 5

die 29 janu

Antonius Claeskens et Gertrudis Gaspers

testes

Jo[ann]is Claeskens et Theodorus Mertens

 

[op rechterzijde pagina:]

10 feb.

Antonius Claeskens et Gertrudis Gaspers

testes

Jo(ann)is Claeskens et Theodorus Mertens.

 

Horst H1689-007   -   19-02-1689   -   FS afb. 281 nr. 6

19 feb.

contractis in Venray sponsalibus servatisq(ue)

servandis

Hermannus Lensen et Sophia Heerstraeten

testes

Jacobus Lensen et Guiljelmus van Hegelsom

 

Horst H1689-008   -   11/20-04-1689   -   FS afb. 281 nr. 7

die 11 aprilis

Henricus Aerts et Petronilla Kersten

testes

Jo(ann)is ingen Riedt et Nicolaus Smitjens

 

[op rechterzijde pagina:]

20 aprilis

Henricus Aerts et Petronilla Kersten

testes

Jo[ann]is ingen Riedt et Nicolaus Smitjens

 

Horst H1689-009   -   17/30-04-1689   -   FS afb. 281 nr. 8

die 17 aprilis

Petrus Roosen et Gerarda van Meer

testes

Gerardus van Meer et Theodorus Alaerts

 

[op rechterzijde pagina:]

die 30 aprilis

Petrus Roosen et Gerarda van Meer

testes

Gerardus van Meer et Theodorus Alaerts

 

Horst H1689-010   -   19-05/09-06-1689   -   FS afb. 282 nr. 1

19 maij

Thomas Geyskens et Elisabeta Verdellen

testes

Guiljelmus Mertens et Alardus Verdellen

 

[op rechterzijde pagina:]

9 junij

Thomas Geyskens et Elisabeta Verdellen

testes

Guiljemus Mertens et Alardus Verdellen

 

Horst H1689-011   -   01-07-1689   -   FS afb. 282 nr. 2

1 julij anno 1689

Matthias Jacops et Aldegundis Hoeken

testes

Joannes Lodewijck, et Joannes Tijssen.

 

Horst H1689-012   -   05-07-1689   -   FS afb. 282 nr. 3

5 julij

Conrardus Hogens et Johanna van de

Calweyde

testes

Jacobus Rouerius [= Roverius] et Bartholomaeus

in den Winckel

 

Horst H1689-013   -   20-07-1689   -   FS afb. 282 nr. 4

20 julij

Godefridus Beussen, et Margarita

Haecks

testes

Joannes Beussen et Franciscus

Olisleger

 

Horst H1689-014   -   05-08-1689   -   FS afb. 282 nr. 5

5 augusti

Florentius Denissen et Gertrudis

Mertens

testes

Wilhelmus Mertens et Joannes

Lodewijck

 

Horst H1689-015   -   29-08-1689   -   FS afb. 282 nr. 6

29 augusti

Rutgerus de Muller et

Sibilla Ramekers

testes

Antonius de Muller et

Gerardus Ramekers

 

Horst H1689-016   -   10-11-1689   -   FS afb. 282 nr. 7

10 nouembris

Leonardus Tuenissen

et Maria Verhoerster

testes

Godefridus Tuenissen et

Joannes Lodewijck