GenBronnen

maas

Grubbenvorst RK huwelijken 1745-1749


anno domini

1745

Grubbenvorst H1745-001   -   09-02-1745   -   blz. 101 links nr. 2

9na febr(uar)ij contrax-

erunt matrimonium

Abraham van Weeler

et Leonora Iacobs vi-

dua coram me. Arn:

Poorten parocho, et

testibus Petro Ver-

voert, et Godefrido

Vervoert


Grubbenvorst H1745-002   -   29-04-1745   -   blz. 101 links nr. 3

29 aprilis contraxe-

runt matrimonium

Gerardus van Soost

et Gertrudis Coulen

coram me Arn: Poorten

parocho, et testibus

Ioanne Switten, et Iohan-

na van Soost.


Grubbenvorst H1745-003   -   16-06-1745   -   blz. 101 links nr. 1

16ta iunij contrax-

erunt matrimonium

Andreas Nisen et Wil-

helmina Verbeck coram

me. A: Poorten parocho,

et testibus Henrico Cuij-

pers et Theodoro Cuijpers.


anno domini 1746

Grubbenvorst H1746-001   -   09-01-1746   -   blz. 101 links nr. 2

9na ian(ua)rij contraxe-

runt matrimonium

Fredericus Heldens

et Iohanna van

Soost coram me.

A: Poorten parocho,

et testibus Ioanne

van Soost, et Petro

Berckens.


Grubbenvorst H1746-002   -   11-01-1746   -   blz. 101 links nr. 3

11ma ian(ua)rij con-

traxerunt matri-

monium Mathias

Iacobs et Iudith

Koulen coram me

A: Poorten paro-

cho, et testibus Ioan-

ne Iacobs et Theodo-

ro Cuijpers.


[doorgehaalde overlijdens inschrijving]


Grubbenvorst H1746-003   -   09-06-1746   -   blz. 101 rechts nr. 2

9na iunij contraxerunt

matrimonium Ioannes

Vervoert et Helena

Rutten coram me A:

Poorten parocho, et tes-

tibus Godefrido Ver-

voert et Leonardo Rut-

ten.


Grubbenvorst H1746-004   -   25-06-1746   -   blz. 101 rechts nr. 3

25 iunij contraxerunt

matrimonium Petrus

Beren et Catharina

Beijers coram me

A: Poorten parocho,

et testibus Hermano

Beijers et Ioanne in het

Hulst.


anno d[omi]ni 1747

Grubbenvorst H1747-001   -   26-04-1747   -   afb. 201 nr. 1

26 aprilis contrax-

erunt matrimoni-

um. Leonardus Steegh

et Catharina Boom

coram me Arn:

Poorten parocho,

et testibus Petro

Steegh, et Gode-

frido Boom.

 

Grubbenvorst H1747-002   -   03-05-1747   -   afb. 201 nr. 2

3tia maij contrax-

erunt matrimoni-

um Iacobus Nauws

viduus et Gertru-

dis Berckens vi-

dua coram me

A: Poorten paro-

cho et testibus

Gysberto Berckens

et Henrico Lichte-

veldt.


liber matrimonialis ecclesiæ parochi-

alis de Grubbenvorst


anno d(omin)ni nostri Jesu Christi 1748

Grubbenvorst H1748-001   -   13-01-1748   -   blz. 1 nr. 1

13tia jan(uari) contraxerunt matrionium Gerardus Leenen viduus

et Henrina Lintjens coram me Arnoldo Poorten parocho et testibus

Frederico Heldens et Theodoro Cuijpers


Grubbenvorst H1748-002   -   14-01-1748   -   blz. 1 nr. 2

postera die contraxerunt matrionium Arnoldus Pellemans

viduus et Anna Maria Voren, coram me Arnoldo Poorten

parocho, et testibus Leonardo Voren et Mechtilde Voren.


Grubbenvorst H1748-003   -   18-01-1748   -   blz. 1 nr. 3

18va jan(uari) contraxerunt matrionium Joannes Geurts et Gertru-

dis Steegh vidua coram me Arn: Poorten parocho, et testibus

Petro Steegh et Gerardo Smets.


Grubbenvorst H1748-004   -   20-02-1748   -   blz. 1 nr. 4

20ma feb(ruari) contraxerunt matrionium Henricus Geraedts et

Jo(ann)a Steegh coram me Arn: Poorten parocho, et testibus

Petro Steegh Jo(ann)e Geraedts et Maria Elisabethae Schrijvers.


Grubbenvorst H1748-005   -   04-05-1748   -   blz. 1 nr. 5

4ta maji contraxerunt matrionium Otto Lucas van Hees

et Joanna Hermans vidua coram me Arn: Poorten parocho,

et testibus Joanne Engels et Mariae Henssen.


Grubbenvorst H1748-006   -   23-06-1748   -   blz. 1 nr. 6

23tia junii contraxerunt matrionium Abraham Weeler et Maria

Smits coram me Arn. Poorten parocho, et testibus Petro

Smets et Gerardo Smets.


Grubbenvorst H1748-007   -   06-10-1748   -   blz. 1 nr. 7

6ta 8bris contraxerunt matrionium Martinus Verhaegh et

Helena Cuijpers coram me Arn: Poorten parocho, et testibus

Henrico Cuijpers et Gisberto Verhaegh.


anno d[omi]no 1749

Grubbenvorst H1749-001   -   18-02-1749   -   blz. 1 nr. 8

18va feb(ruari) contraxerunt matrionium Reinerus Borgers et

Jacomina Boomgaerts coram me Arn. Poorten parocho, et

testibus Paulo Boorgers et Petro Boomgaerts.


Grubbenvorst H1749-002   -   18-05-1749   -   blz. 1 nr. 9

18va maji contraxerunt matrionium Gerardus Fleuren et Maria

Deckers coram me Arn. Poorten parocho et testibus Petro

Bos et Mathia Deckers.


Grubbenvorst H1749-003   -   01-06-1749   -   blz. 1 nr. 10

1ma junii contraxerunt matrionium Joannes Franssen et

Mechtildis Swulfers coram me Arn. Poorten parocho, et testibus

Godefrido Vervoert et Joanne Vervoert.


Grubbenvorst H1749-004   -   25-06-1749   -   blz. 1 nr. 11

25ta junii contraxerunt matrionium Michael Vullings et Ger-

trudis Fleurkens coram me Arn. Poorten parocho et testibus

Petro Janssen et Jacobo Fleurkens.