GenBronnen

maas

Grubbenvorst RK huwelijken 1725-1729


Grubbenvorst H1725-001   -   09-01-1725   -   blz. 94 rechts nr. 4

1725 9na jan(ua)rij contraxerunt

matrimonium Ian ingen Rijdt

et Ienneke Engels coram me

A: Poorten parocho et testibus

Paulo Gussen et Ioanne Engels


Grubbenvorst H1725-002   -   24-01-1725   -   blz. 94 rechts nr. 5

24 jan[ua]rij contraxerunt matri-

monium Guert Boom et Guertie

Iacobs coram me A: Poorten par-

ocho et testibus Rut Moeser

et Ian Ianssen.


Grubbenvorst H1725-003   -   27-05-1725   -   blz. 94 rechts nr. 6

27 maij contraxerunt matrimonium

Martinus Leenkens et Eleonora

Iacobs coram me A: Poorten parocho

et testibus Henrico Lichteveldt

et Leonardo Timmermans.


Grubbenvorst H1725-004   -   27-06-1725   -   blz. 95 links nr. 1

27 junij contraxerunt matrimonium

Jo(ann)es Vervoert et Maria Conen coram

me Arn: Poorten parocho et testibus

Matthæo van Loon et Aldegonde

Conen

 

[hier was doorgehaalde doop inschrijving]


Grubbenvorst H1725-005   -   27-08-1725   -   blz. 95 links nr. 3

27 augusti contraxerunt ma-

trimonium Theodorus van Haeren

et Beatrix van den Hoeck,

coram me A: Poorten parocho

et testibus Theod: Cuijpers et

Margaretha van den Hoeck


Grubbenvorst H1726-001   -   30-01-1726   -   blz. 95 links nr. 4

1726 30 ian(ua)rij contraxerunt

matrimonium Jo(ann)es Leenen

et Elisabetha Henckens coram

me Arn: Poorten parocho et

testibus Dionisio Henckens et

Gerardo Lutgens


Grubbenvorst H1726-002   -   05-03-1726   -   blz. 95 links nr. 5

5ta martij contraxerunt ma-

trimonium Leonardus Bissemae-

kers et Maria Peters coram

me Arn: Poorten parocho

et testibus Wilhelmo van

Laeken, Adriano Bissemaekers

et Christiano opd' Erft.


Grubbenvorst H1726-003   -   30-07-1726   -   blz. 95 links nr. 6

30 iulij contraxerunt ma-

trimonium Mathias Franssen

et Maria Ianssen coram

me A: Poorten parocho

et testibus Christiano van

het Voeren et Theodoro Cuijpers


Grubbenvorst H1727-001   -   22-01-1727   -   blz. 95 rechts nr. 1

1727 contraxerunt matrimo-

nium Godefridus aen t' Voren

et Maria op de Kamp 22 jan(ua)rij

coram me Arn: Poorten parocho

et testibus Christiano et Leonar-

do aen t' Voren


Grubbenvorst H1727-002   -   22-04-1727   -   blz. 95 rechts nr. 2

22 aprilis contraxerunt matri-

monium Theodorus Nines et

Christina Peters coram me

Arn: Poorten parocho, et tes-

tibus Ioanne Nines, Ioanne

Boom et Anna Dericks


Grubbenvorst H1728-001   -   24-08-1728   -   blz. 95 rechts nr. 3

1728 24 aug(us)ti contraxerunt

matrimonium Frans Trap

et Jenneke Gerats coram me

Arn: Poorten parocho, et tes-

tibus Petro Vervoert et Theod:

Cuijpers.


Grubbenvorst H1729-001   -   15-01-1729   -   blz. 95 rechts nr. 4

1729 15ta ian(ua)rij contraxe-

runt matrimonium Thijs

Mulders et Ioanna Spee

vidua, coram me A: Poorten

parocho, et testibus Ioanne

Mulders et Aldegonde Spee.


Grubbenvorst H1729-002   -   16-02-1729   -   blz. 95 rechts nr. 5

16 febr(ua)rij 1729 contraxerunt

matrimonium Ioannis Schenck

et Margareta Ianssen alias

Switten coram me Arnoldo

Poorten parocho, et testibus

Ioanne Ianssen, Iacobo

Schenck, Ioanna Schenck

et Anna Maria Koulen.


Grubbenvorst H1729-003   -   28-02-1729   -   blz. 96 links nr. 1

28 febr(ua)rij contraxerunt matri-

monium Petrus Vervoert viduus

et Maria Caters vidua coram

me Arn: Poorten parocho, et

testibus Christiano aen t Voeren

Leonardo Adams et Paulo

Vervoert


Grubbenvorst H1729-004   -   10-05-1729   -   blz. 96 links nr. 2

10 maij contraxerunt matri-

monium Mathias Bosch et

Maria Borghers coram me

Arn: Poorten parocho, et tes-

tibus Iacobo Bosch, Wilhel-

mo Oort et Anna Reinckens.


Grubbenvorst H1729-005   -   21-07-1729   -   blz. 96 links nr. 3

21 iulij contraxerunt ma-

trimonium Iacob Kamp

et Ida Hendericks vidua

coram me Arn: Poorten

parocho, et testibus Ioanne

Kamp et Gerardo Leenen.


Grubbenvorst H1729-006   -   28-07-1729   -   blz. 96 links nr. 4

28 iulij contraxerunt ma-

trimonium Merten Frodemondt

viduus, et Anna Dericks

coram me Arn: Poorten

parocho, et testibus Petro

Steegh, et Petronella De-

ricks.


Grubbenvorst H1729-007   -   03-11-1729   -   blz. 96 links nr. 5

3tia 9bris contraxerunt

matrimonium Ioannis Ianssen

et Maria Nines coram d(omi)no

sacellano ex commissione

pastoris, testes fuerunt

Petrus Nines et Theodorus

Cuijpers