GenBronnen

maas

Grubbenvorst RK huwelijken 1710-1714


Grubbenvorst H1710-001   -   03-05-1710   -   afb. 201 nr. 3 [gevonden bij 1747 huwelijken]

anno 1710 omissa est inscriptio

matrimonii Gerardi Coulen, et Ger-

trudis Smits secundum cujus

declarationem factam 27. janu-

arij 1757: contraxerunt matrimo-

nium 3. maij 1710 Gerardus Coulen, et Gertrudis Smits co-

ram r(everen)do d(omi)no Petro van

Neer pastore nelocit et testibus

Joanne Rutten et Theodoro

Cuypers

 

Grubbenvorst H1710-002   -   00-07-1710   -   blz. 91 links nr. 5

1710 jul inierunt matrimonium

Henricus int' Sant et Elizabet Dirckx

coram me parocho et testibus

Jo(ann)e int' Sant et Laurentio Dirckx


Grubbenvorst H1711-001   -   15-04-1711   -   blz. 91 links nr. 3

1711. 15ta aprilis

contraxerunt matrimo-

nium Mattheus Fleurkens

ex Sevenum et Helena van

de Nieuberck coram me

Petro van Neer parocho

et testibus Joanne Geurts

et Godefrido van de Nieu-

berck


Grubbenvorst H1712-001   -   21-01-1712   -   blz. 91 links nr. 4

1712. 21a jan(uarij) inierunt

matrimonium Christia-

nus Berckens et Martha

van Soost coram me

Petro van Neer parocho

et testibus Henrico Heldens

et Adamo Berckens.


Grubbenvorst H1712-002   -   07-04-1712   -   blz. 91 links nr. 6

1712. 7ma apri(lis) inierunt matri-

monium Christianus Valderen

et Elizabeth Jacobs coram me

parocho et testibus Henrico Valderen

et Conrardo Valderen fratribus sponsi


Grubbenvorst H1712-003   -   07-04-1712   -   blz. 91 links nr. 7

7a ap(rilis) 1712. inierunt matrimonium

Gisbertus Peters et Sibillae Coelen

coram me parocho et testibus

Martino Coelen et Henrico Geurts.


1713

Grubbenvorst H1713-001   -   03-08-1713   -   blz. 91 rechts nr. 1

tertia augusti contrax-

erunt matrimonium

Theodorus Cuijpers custos

et Clara Sophia de Luna

coram me Petro van Neer

parocho et testibus Joanne

Boots, et Joanne Peters

in den Bongaert.


Grubbenvorst H1714-001   -   18-10-1714   -   blz. 91 rechts nr. 2

1714. 18va octob(ris) inierunt

matrimonium Cornelius

Peters ex Aldeberck et

Joanna Tijssen ex Blerick,

coram me Petro van Neer

parocho et testibus Chris-

tiano Peters ex Aldeberck

et Theodoro Cuijpers cus-

tode.