GenBronnen

maas

Grubbenvorst RK huwelijken 1680-1684


anno 1680

Grubbenvorst H1680-001   -   19-09-1680   -   blz. 82 rechts nr. 1

19 septembris solemniter coram

me pastore et teste Bernando

Renckens solemniter copulati

sunt Wilhelmi Segers et Lucia

ex Bree


Grubbenvorst H1680-002   -   22/30-04-1680   -   blz. 82 rechts nr. 2

22 aprilis contraxerunt coram

me pastore et testibus fide dignis

Petro op Soust et Gerardo aen gen

Oort sponsalia Gerardus

Timmermans et Petronella

aen gen Cruijts

30 aprilis solemniter coram me

pastore et testibus Jacobo Copmans

et Joanne op Santvort copulati

sunt


anno 1681

Grubbenvorst H1681-001   -   26-01/12-02-1681   -   blz. 82 rechts nr. 3

26 januarij contraxerunt

sponsalia coram me pastore et

testibus Petro op Soust et Joanne

Coulen Jacobus Coulen et

Catharina op Kleijnraeij

12 februarij solemniter coram me

pastore et testibus praenominatis

copulati sunt


Grubbenvorst H1681-002   -   18-01-1681   -   blz. 82 rechts nr. 4

18 januarij solemniter coram

me pastore et testibus Bernando

Renckens et Joanne Mertels

copulati sunt Petrus op Souts

et Judith Jacobs


Grubbenvorst H1681-003   -   20-04/01-05-1681   -   blz. 82 rechts nr. 5

20 aprilis c(on)traxerunt sponsalia

coram me pastore et testibus Joanne

van Louendael et Goswijno

Hendrickx Henricus Peters et Helena

Poell

1 die maij praefati sponsi coram

me pastore et testibus Engelberto

Sillen et Bernando Renckens

solemniter copulati sunt


Grubbenvorst H1681-004   -   17-05-1681   -   blz. 83 links nr. 1

17 die maij coram me pastore et

testibus Gerardo op de Caweij et

Matthia ingen Straett solemnit(er)

matrimonio copulati sunt

Fredericus Janssens et Maria

Renckens


Grubbenvorst H1681-005   -   25/31-05-1681   -   blz. 83 links nr. 2

25 maij contraxerunt coram me

pastore et testibus Theodoro Sillen

et Joanne van Louendaell

sponsalia Engelbertus Sillen et

Aldegundis van Louendaell

et ultima die praefati sponsi

coram me pastore et testibus

praenominatis solemniter

copulati sunt


Grubbenvorst H1681-006   -   20/31-07-1681   -   blz. 83 links nr. 3

20 julij c(on)traxerunt sponsalia

coram vice pastore Horstensi

Joannes Segers et Christina

Jaspers

et 31 julij coram me pastore

Gribbenvoorstensi et testibus

Gerardo Rutten et Joanne op

het alde Wijtvelt Joannes

Segers et Christina Jaspers

solemniter copulati sunt


Grubbenvorst H1681-007   -   31-12-1681/10-01-1682   -   blz. 83 links nr. 4

31 decembris c(on)traxerunt coram

me pastore et testibus fide dignis

sponsalia Jo(ann)es op Souts et

Elizabeta Jansen et decima

januarij anno 1682 solem-

niter copulati sunt Jopann]es op

Souts et Elizabeta Jansen

coram me pastore et testibus

Godefrido Jansen et Matthia

Jansen


1682

Grubbenvorst H1682-001   -   24-01/02-02-1682   -   blz. 83 rechts nr. 1

24 januarij c(on)traxerunt

sponsalia coram me pastore et

r[everen]do d[omi]no Nabben et Bernardo

Merretts Jo(ann)es Merretts

et Judith inden Eijckelboom

et 2 februarij solemniter

copulati sunt in facie e(c)cl(es)iae

Jo(ann)es Merrett et Judith

inden Eijckelboom coram

me pastore et testibus r[everen]do

d[omi]no Woltero Nabben et

Bernardo Renckens


Grubbenvorst H1682-002   -   04/14-04-1682   -   blz. 83 rechts nr. 2

4 aprilis c(on)traxerunt sponsalia

Jo(ann)es Coppen et Henrica Cellen

coram pastore in Broeckhuij-

sen qui p(rae)fati sponsi 14

aprilis coram me pastore et

testibus fide dignis Theodoro

Coppen et Martino N:

solemniter in facie eccl(es)iae

copulati sunt


anno 1682

Grubbenvorst H1682-003   -   26-04/07-05-1682   -   blz. 83 rechts nr. 3

26 aprilis contraxerunt sponsalia

Gisbertus Renckens et Gerarda

Gerkens in den Boongaert coram

me pastore et testibus fide dignis

Bernardo Renckens et Joanne

in den Boongaert

7 maij praefati sponsi coram me

pastore et testibus praedictis in

facie eccl(es)iae solemniter copulati

sunt


Grubbenvorst H1682-004   -   19-09/30-09-1682   -   blz. 83 rechts nr. 4

19 7bris contraxerunt sponsalia Herman-

nus Coulen et Gertrudis Scharen coram me

sacellano vacante pastoratu et testibus fide

dignis Gerardo Scharen et Joanne Coulen

30 7bris praefati sponsi coram me sacellano

et testibus Jacobo Coulen et Martino Coulen

in facie ecclesiae solemniter copulati sunt


Grubbenvorst H1683-001   -   03-09-1683   -   blz. 84 links nr. 1

anno 1683. 3a 7bris

post legitime contracta spon-

salia contraxerunt coram me Petro

van Neer parocho et testi-

bus patre sponsi et patre

sponsae matrimonium Henri-

cus Geurts ex Lotthum et

Theodora Reijmaeckers op

d' Aldebirck


Grubbenvorst H1683-002   -   20-09-1683   -   blz. 84 links nr. 2

1683 20 sept(embris)

contractis sponsaliqus in

Lotthum contraxerunt coram

me parocho et testibus

matrimonium Godefridus

Hendrickx et Anna Clevers,

testes fuerunt frater sponsi

et Henricus Geurts.


Grubbenvorst H1684-001   -   09-02-1684   -   blz. 84 links nr. 3

1684 9 feb(ruarij)

post contracta sponsalia

inierunt matrimonium

Petrus Verberck et Catarina

Snellen, coram r(everen)do d(omi)no

Woltero Nabben vicario hic

curato, et testibus Michaele

Teunissen et Joannae van

Tongerloo.


Grubbenvorst H1684-002   -   20-02-1684   -   blz. 84 links nr. 4

1684 20 feb(ruarij)

post contracta sponsalia

inierunt matrimonium

Joannes Vervoort et Cata-

rina Nabben coram me

parocho eorum et testibus

Gisberto Vervoort et Jacobo

Koelen.


Grubbenvorst H1684-003   -   03-02-1684   -   blz. 84 rechts nr. 1

1684 3 feb(ruarij)

post contracta sponsalia

inierunt matrimonium

Petrus Janssens et Petro-

nella Koopmans coram

me parocho et testibus

Bernardo Renckens et Jacobo

Custers


Grubbenvorst H1684-004   -   02-11-1684   -   blz. 84 rechts nr. 2

1684. 2. 9bris

post contracta sponsalia

inierunt matrimonium

Georgius Boom et Eliza-

beth Renckens coram me

parocho et testibus filio

sponsae et Bernardo Renckens


Grubbenvorst H1684-005   -   23-11-1684   -   blz. 84 rechts nr. 3

1684. 23. 9bris

contraxerunt matrimoniu(m)

Renardus Nelissen et Martha

Vaessen coram me parocho

eorum et testibus Bernardo

Renckens et Beatrice tole-

naria.