GenBronnen

digitalisering

maas

Grubbenvorst RK dopen 1798


1798

januarius.

Grubbenvorst D1798-001   -   28-01-1798   -   blz. 70 links nr. 1

28 nata et baptizata

est Christina Catharina,

filia legitima Martini

van Deurssen et Mariæ

Kersten, suscepere Petrus

van Deurssen et Sibilla

Verhaegh.

 

februarius

Grubbenvorst D1798-002   -   14-02-1798   -   blz. 70 links nr. 2

14 nata et baptizata

est Catharina, filia legiti-

ma Joannis Franssen et

Sibillæ Verhaegh, suscepe-

runt Joannes Franssen

et nomine Joannæ Verste-

gen

 

Grubbenvorst D1798-003   -   15-02-1798   -   blz. 70 links nr. 3

15. nata et baptizata

est Petronilla, filia legi-

tima Petri Francisci Pub-

ben et Catharinæ Bos,

suscepere nomine Mathæi

Bos Joannes Bos, et nomi-

ne Catharina Pubben

Allegonda Bos.

 

Grubbenvorst D1798-004   -   18-02-1798   -   blz. 70 rechts nr. 1

18 nata et baptizata

est Joanna filia legitima

Joannæ Smits et Joannis

Jacobs, suscepere Jacobus

Smits et [niets verder geschreven]

 

Grubbenvorst D1798-005   -   22-02-1798   -   blz. 70 rechts nr. 2

22 nata et baptizatus

est Maria Gertrudis filia

legitima Hermani Josephi

Lichtevelt et Margarethæ

Vervoort, suscepere no(m)i(n)e

H: van Soest pastoris

loci P. Pubben et no(m)i(n)e

Catharinæ Gommans

Henrina Lichtevelt

 

junius

Grubbenvorst D1798-006   -   10-06-1798   -   blz. 70 rechts nr. 3

10 natus et baptizatus

est Joannes filius legiti-

mus Joannis Thijssen et

Petronillæ Berckens, susce-

pere nomine Theodori Thijssen

P. Pubben et Agnes Berc-

kens

 

julius

Grubbenvorst D1798-007   -   01-07-1798   -   blz. 70 rechts nr. 4

1mo natus et baptizatus

est Joannes Mathias, filius

legitimus Joannis Hoefnagels

et Mariæ Gertrudis Bos,

suscepere no(m)i(n)e Petri Hoef-

nagels P. Pubben, et Agnes

Gerarts.


vu, arrete et cles par moi

soussigne president de l’admin.

municipale a Horst le

25 ther(mi)dor 6e annee de

la republique

Mooren


anno d(omi)ni 1798

Grubbenvorst D1798-008   -   04-09-1798   -   blz. 49 nr. 1

4ta septembris nata et baptizata est Maria

Joanna Ida Venlonensis filia legitima P.F. Pains-

maij et M. Elisabetha van Boove, suscepere

M. Joanna Piton et Lambertus van Boove.


Grubbenvorst G1798-009a   -   05-09-1798   -   blz. 71

op heden den negenthienden

dag van den maend fructidor sesde

jaer der Fransche republique s’na-

middags ten twee ueren is voor

mij Peter Joannes Bos municipal

agent der gemeente Grubbenvorst

op het gemeentshuijs alhier

erschenen Peter Jacobus van

Aerts ackerman binnen deese

gemeente woonagtig, den welken

geassisteert bij Gerardus van

Aerts ackerman, oud vier en

sestig jaeren, en bij Helena

Hendrix weduwe van Joannes

Duijkers timmerman van

professie oud vijf en vijftig

jaeren, den eersten woonagtig

alhier binnen deese gemeente

de tweede binnen de gemeente

Lottum, aen mij Peter Joannes

Bos verklaert heeft, dat

Anna Catharina Duijkers

sijne wettige huijsvrouwe

van dag den negenthienden

dag deeses maends s’morgens

ten thien ueren binnen

sijne wooninge een soontje

gebaert heeft, hetwelk hij 

mij vertoont, en aen hem den

naem van Joannes Adolphus

gegeven heeft: ingevolge

deese verclaeringe, de welke

Gerardus van Aerts en Helena

Hendrix verseekeren waeragtig

en overeenkomstig te weesen

met de vertooning van het

boven gemelde kint aen mij

geschied, hebbe ik uijt cragte

der mij toevertrouwde magt

dit tegenwoordig acte ver-

veerdigt, hetwelk Peter

Jacobus van Aerts vader van

het kint en die twee getuijgens

Gerardus van Aerts en Helena

Hendrix beneffens mij onder-

teekent hebben uijtgenomen Helena

Hendrix welke niet konnen schrijven

gedaen op het gemeentshuijs

tot Grubbenvorst op dag maend

jaer als boven.

P. J. van Aerts P: J: Bos

G: v: Aerts


Grubbenvorst D1798-009b   -   05-09-1798   -   blz. 49 nr. 2

5ta natus et baptizatus est Joannes Adolphus

filius legitimus Petri Jacobi van Aerts

et Annae Catharinae Duijckers conjugum,

suscepere Gerardus van Aerts, et Helena 

Hendrix. 

 

Grubbenvorst D1798-010   -   28-09-1798   -   blz. 49 nr. 3

28 natus et baptizatus est Gerardus, filius

legitimus Henrici Stax et Catharinae

Lieffens, sus(ce)p(e)re no(m)i(n)e Jacobi Lieffens, P. Pubben,

et Joanna Stax.    

 

october

Grubbenvorst D1798-011   -   15-10-1798   -   blz. 49 nr. 4

15 nata et baptizata est Maria, filia

legitima Hermani Truijen et Martinae Op-

schroef, suscepere Martinus Truijen et Mar-

garetha Bongaers  


november

Grubbenvorst D1798-012   -   05-11-1798   -   blz. 49 nr. 5

5 natus et baptizatus est Henricus, filius

legitimus Michaëlis Jacobs et Allegondae

Boom, suscepere Godefridus Boom et no-

mine Mariae Catharinae Jacobs obstetrix

uxor van Ölft.

 

december

Grubbenvorst D-1798-013   -   09-12-1798   -   blz. 50 nr. 1

9na nata et baptizata est Petronilla, filia

legitima Leonardi Smits et Catharinae

Meusers, suscepere Gerardus Hermkens

et Catharina Smits