GenBronnen

maas

Geleen RK huwelijken 1730-1734


anno 1730.

Geleen H1730-001   -   28-01-1730   -   FS afb. 146 nr. 9 links

28. j(an)uarij copulati Jan Zelis

et Maria Ringhs.

testes

Maria Sijbilla Paes, Henrick Classen.

 

Geleen H1730-002   -   31-01-1730   -   afb. 146 nr. 10 links

31. j(an)uarij Henrick Weerens

met Neesken Eummelen copulati

testes

Peter Penners Neesken Ganders.

 

Geleen H1730-003   -   31-01-1730   -   afb. 146 nr. 11 links

eodem Jacob Roerbach et Cathrijn

Renghbergh. testes

Jen Penris Cathrijn Penris

 

Geleen H1730-004   -   31-01-1730   -   afb. 146 nr. 12 links

eodem Giel Creemers Petronella

Banens copulati. testes

Lemmen Banens. Peter Cremers.

 

Geleen H1730-005   -   31-01-1730   -   afb. 146 nr. 13 links

eodem Claes Paes et Cathrijn Baggen

testes

Willem Nijsten et Joannes

Crousen.

 

anno 1730.

Geleen H1730-006   -   01-02-1730   -   afb. 146 nr. 14 links

1. februarij copulati Peter Keulers

et Maria Haerden.

testes

Joanna Cathrijn Keulers. Cathrijn

Haerden.

 

Geleen H1730-007   -   16-02-1730   -   afb. 146 nr. 15 links

16. feb(ruarij) Geret Tijmmers Lijsbeth

Spons testes

Maria Smeets. Jan Tijmmers.

 

Geleen H1730-008   -   09-05-1730   -   afb. 146 nr. 16 links

9. maij Peter Cremers et Marij

Matthijs. testes

Jenn Custers, Jan Eummelen.

 

Geleen H1730-009   -   25-05-1730   -   afb. 146 nr. 17 links

25. maij Tevis Winckens Lijsbeth

Matthijs testes

Jan Matthijs. Jaspar Custers.

 

Geleen H1730-010   -   29-06-1730   -   afb. 146 nr. 18 links

29. junij. copulati Geret Eummelen

et Anna Wijnen. testes

Joannes Wijnen, Jen Eummelen.

 

Geleen H1730-011   -   26-07-1730   -   afb. 146 nr. 19 links

26. julij in festo s. Annae praeha-

bita licentia et dispensatione

ab jllustrissimo Ruraemundensi

in bannis ob causas satis rele-

vantes copulati sunt Fridericus

Gade cum Sijbilla Bollen

testes fuerunt Jo(ann)es Bollen

scabinus et Maria Haemers.

 

Geleen H1730-012   -   04-09-1730   -   afb. 146 nr. 20 links

4. 7bris Jan Willems et Berb

Janssen copulati sunt. testes

Jan Leenarts, Peter Penris.

 

Geleen H1730-013   -   14-09-1730   -   afb. 146 nr. 21 links

14. 7bris Giel Jansen et Catharina

Sassen copulabantur. testes

Steven Sassen. Aret Jansen.

 

Geleen H1730-014   -   28-09-1730   -   afb. 146 nr. 22 links

28. 7bris Tevis Bagghen et Lisbet

Helgers. testes

Jenne Custers, Fijcken Ferrong

 

Geleen H1730-015   -   11-10-1730   -   afb. 146 nr. 23 links

11. (ten) 8bris Gercken Smeets Anna Paes

testes Tisken Smeets Poul Smeets.

 

Geleen H1730-016   -   12-10-1730   -   afb. 146 nr. 24 links

12 8bris Wilhelmus Paes et Maria

Martens testes Lemmen Banens

et Jenn Custers

 

Geleen H1730-017   -   29-10-1730   -   afb. 146 nr. 25 links

29. 8bris. Jan Koumans Lijsbeth

Zelissen testes Derick Koumans

Mathijs Koumans

 

Geleen H1730-018   -   02-11-1730   -   afb. 146 nr. 26 links

2. 9bris Jacob Paes Cathrijn

Pennarts. testes Jenn Wessels

Maria Sijbilla Paes.

 

1730.

Geleen H1730-019   -   03-11-1730   -   afb. 146 nr. 1 rechts

3. 9bris Henrick Raemeckers et Ma-

ria Penris testes Reinerus

Corten, Bilken Penris

 

Geleen H1730-020   -   09-11-1730   -   afb. 146 nr. 2 rechts

9. 9bris Janis Bagghen et Jenne

Willems; testes Jacobus Willems

et Paul Bagghen.

 

Geleen H1730-021   -   09-11-1730   -   afb. 146 nr. 3 rechts

eodem Aleff Janssen et Getruidt Geilen

testes Oidtgen Geilen. Maria Smeets

 

1731

Geleen H1731-001   -   02-02-1731   -   afb. 146 nr. 4 rechts

2. feb(ruarij) cum dispensatione in bannis

copulati sunt Mathias Dullens

et Mechtildis Gielen testes

ad(modu)m r(everen)dus d(omi)nus f: Franciscus

Kempen et Wilhelmus Penris.

 

Geleen H1731-002   -   04-02-1731   -   afb. 146 nr. 5 rechts

4. feb(ruarij) Gerardt Kobbens et Gertrudt

Lentjens. testes Jaspar Custers

et Oidtgen Smeets.

 

anno 1731

Geleen H1731-003   -   18-01-1731   -   afb. 146 nr. 6 rechts

18. jan(uarij). Jo[ann]es Wijnen Anna Paecken

testis

facies ecclesiae.

 

Geleen H1731-004   -   25-01-1731   -   afb. 146 nr. 7 rechts

25. jan(uarij). Joannes Jansen Leen Stevens.

testes

Cathrijn Stevens Jen Stevens et alij

 

Geleen H1731-004   -   02-02-1731   -   afb. 146 nr. 8 rechts [huwelijk J.P. Philipen en M. Dullens zie 7 sept. 1753 inschrijving]

2da. februarij vide supra

[later bijgeschreven:]

item vide infra: ibi 1753 7 7bris

ponitur hic ponendus:

 

Geleen H1731-005   -   29-07-1731   -   afb. 146 nr. 9 rechts

29. julij Marten Ganders Nelecken

Wouters testes Marten Custers. et

Anna Ganders.

 

Geleen H1731-006   -   03-10-1731   -   afb. 146 nr. 10 rechts

3. 8bris Tevis Demackers Lijsbeth

Cremers testes

Jenne Cathrijn Keulers. Jo[ann]es Demacker.

 

Geleen H1731-007   -   14-10-1731   -   afb. 146 nr. 11 rechts

14. 8bris. Nicolaes Willems Anna

Catharina Smeets. testes

Jo(ann)es Keulers. Maria Smeets.

 

Geleen H1731-008   -   21-10-1731   -   afb. 146 nr. 12 rechts

21. 8bris Henrick Kraenen. Mechel

Geraerdts. testes

Weeren Kraenen et Maria Kranen

 

anno 1732.

Geleen H1732-001   -   02-04-1732   -   afb. 146 nr. 13 rechts

2. aprilis Jaspar Dullens et Jenne

Penris testes

Anna Maria Fremmen. Elisabeth

Nierbecks et alij.

 

Geleen H1732-002   -   07-06-1732   -   afb. 146 nr. 14 rechts

7. junij Anthon Penris et Cathrijn

Haerden. testes

Joannes Penris, Jenne Penris

et alij plures.

 

Geleen H1732-003a   -   15-06-1732   -   afb. 146 nr. 15 rechts

15 junij Geret Kleinen et Anna Notermans. testes Fijcken Cleinen. Meijcken Klei[nen]

 

anno 1732.

Geleen H1732-003b   -   15-06-1732   -   afb. 146 nr. 16 rechts [herhaling]

15. junij Geret Kleinen et Anna

Notermans. testes

Fijcken Kleinen et Meijcken

Kleinen.

 

Geleen H1732-004   -   19-06-1732   -   afb. 146 nr. 17 rechts

19. junij Henrick Schols et

Marij Keuten testis facies eccl(es)iae

 

Geleen H1732-005   -   22-07-1732   -   afb. 146 nr. 18 rechts

22. julij Jan Stevens ende Cathrijn

Demacker in facie ecclesiae.

 

Geleen H1732-006   -   23-07-1732   -   afb. 146 nr. 19 rechts

23. julij Henrick Diederen ende

Maria Kopkens testes

Peter Kopkens et Oidtgen Gielen.

 

Geleen H1732-007   -   02-10-1732   -   afb. 146 nr. 20 rechts

2. 8bris Aret Jansen en Heijlicken

Winckens testes

Peter Penners Geret Sassen.

 

Geleen H1732-008   -   27-11-1732   -   afb. 146 nr. 21 rechts

27. 9bris Joannes Luijten Bilcken

Crousen. testes

Joannes Keulers, et Derijck Coumans.

 

anno 1733.

Geleen H1733-001   -   27-01-1733   -   afb. 146 nr. 22 rechts

27. janu(arij) Joannes Pijls et Joanna

Catharina Keulers. testes

Jo(ann)es Keulers. et Jaspar Pijls.

 

Geleen H1733-002   -   08-02-1733   -   afb. 146 nr. 23 rechts

8. feb(ruarij) Mathijs Smeets. et Maria

Kraenen testes Baltes Penris

et Weeren Kraenen.

 

Geleen H1733-003   -   21-04-1733   -   afb. 146 nr. 24 rechts

21. aprilis Joannes Demacker et

Meijcken Rameckers testes

Tevis Demacker. Jan Rameckers.

 

Geleen H1733-004   -   28-04-1733   -   afb. 146 nr. 25 rechts

28. ap(rilis) Mathijs Penders met Elisa-

beth Ackermans testes

Mathijs Fremmen, et Anna Maria

Fremmen.

 

Geleen H1733-005   -   09-07-1733   -   afb. 146 nr. 26 rechts

9. julij cum dispensatione in bannis

Stass Brouns met Meijken Penris

testes

Job Penris et Nelecken Smeets.

 

Geleen H1733-006   -   01-10-1733   -   afb. 146 nr. 27 rechts

1. 8bris Peter Nacken met Cathrij[n]

van Eijck testes Claes Zelis et

Peter Custers.

 

anno 1734.

Geleen H1734-001   -   26-01-1734   -   afb. 146 nr. 28 rechts

26. januarij Giles Custers met Bilcken

Penris testes Andries Hensen

ende Jan Penris.

 

Geleen H1734-002   -   10-02-1734   -   afb. 146 nr. 29 rechts

10. feb(ruarij) Peter Ferront met Jen

Lenarts. testes.

Philippus Ferront. Maria

Ferront. et alij.

 

anno 1734.

Geleen H1734-003   -   24-02-1734   -   afb. 147 nr. 1 links

24. feb(ruarij) Joannes Keulers met Ne-

lecken Penris. testes.

Jacobus Willems et Anna Ca-

tharina Penris

 

Geleen H1734-004   -   25-02-1734   -   afb. 147 nr. 2 links

25. febr[uar]ij Jan Tijmmers met

Bilken Lemmens. testes.

Mathijs Lemmens. Joannes

Willems.

 

Geleen H1734-005   -   04-03-1734   -   afb. 147 nr. 3 links

4. meert. Lemmen Banens, Bilken

Rameckers. testes. Joannes

Banens. Bilken Kreckels.

 

Geleen H1734-006   -   07-03-1734   -   afb. 147 nr. 4 links

7. meert. Jacobus Willems et Mar-

garetha Engels. testes.

Joannes Keulers. Maria Willems.

 

Geleen H1734-007   -   06-05-1734   -   afb. 147 nr. 5 links

6. maij Claes Eummelen, Cathrijn

Klinckhaemers. testes Willem

Klinckhaemers, Meijken Ferront.

 

Geleen H1734-008   -   16-05-1734   -   afb. 147 nr. 6 links

16. meij Willem de Gavarelle met

Anna Josepha Olijslegers.

testes

Jan Wijnand Duprez. Maria Ger-

trudis Erckens.

 

Geleen H1734-009   -   24-05-1734   -   afb. 147 nr. 7 links

24. meij Jacob Zelis et Margareta

Moors. testes. Mathijs Dullens

Nelecken Smeets.

 

Geleen H1734-010   -   05-10-1734   -   afb. 147 nr. 8 links

5. 8bris Paul Penris met Anna

Recken. testes Jan Penris et

Paul Recken.

 

Geleen H1734-011   -   14-10-1734   -   afb. 147 nr. 9 links

14. 8bris Mathijs Lemmens met

Neesken Ganders testes Jan

Ganders. Jan Lenarts.

 

Geleen H1734-012   -   28-10-1734   -   afb. 147 nr. 10 links

28. 8bris. d[omi]nus Reinerus Corten cum

Petronella Gade. testes

cum dispensatione in bannis.

Job Penris et Mathijs Dullens.

 

Geleen H1734-013   -   04-11-1734   -   afb. 147 nr. 11 links

4. 9bris Peter Penris et Anna

Peeters. testes Ercken Peeters.

et Anna Boijsten.

 

Geleen H1734-014   -   11-11-1734   -   afb. 147 nr. 12 links

11. 9bris. Mathijs Penris met

Getrudt Dols. testes Jan Le-

narts. Henricus Vroemen.

 

Geleen H1734-015   -   16-11-1734   -   afb. 147 nr. 13 links

16. 9bris. Lenart Goesten met Lijs-

beth Hendrix. testes Anna

Smeets. Anna Boijsten et alij.

 

Geleen H1734-016   -   25-11-1734   -   afb. 147 nr. 14 links

[2]5. 9bris Tevis Glaesmeckers met

Jenne Stevens. testes Peter

Custers, Jan Glaesmeckers.