GenBronnen

maas

Geleen RK huwelijken 1725-1729


anno 1725.

Geleen H1725-001   -   07-02-1725   -   FS afb. 145 nr. 18 links

7. feb(ruarij) Jo(ann)es Nijssen et Pietgen Thijmmers

testes

Peter Nijssen. Paul Smeetz.

 

Geleen H1725-002   -   29-04-1725   -   afb. 145 nr. 19 links [zie inschrijving hierna]

29. aprilis Jo(ann)es Glaesmeckers Jen Meijers.

testes Tevis Glasmeeckers. Cathrijn Meijers.

 

Geleen H1725-002   -   01-05-1725   -   afb. 145 nr. 20 links [zie inschrijving hiervoor]

1. maij. copulati Jo(ann)es Glaesmeckers et Jenn Meijers facies ecclesiae testis

 

Geleen H1725-003   -   15-05-1725   -   afb. 145 nr. 21 links

15. maij. Willem Demacker Mechel Jessen

testes tota facies ecclesiae.

 

Geleen H1725-004   -   17-05-1725   -   afb. 145 nr. 22 links

17. maij copulati sunt Nelis Keulers

Beelcken Penris.

testes

Merten Penris. Jan Koumans.

 

anno 1725.

Geleen H1725-005   -   30-05-1725   -   afb. 145 nr. 23 links

30. maij copulaban(tur) Willem Penris

et Lijsbeth Claessen.

testes Areth Claessen Henrick Claess[en]

 

Geleen H1725-006   -   07-06-1725   -   afb. 145 nr. 24 links

7. junij copulati sunt Henrick Luijt[en]

et Jda Wouters. testis facies ecclesia[e]

 

Geleen H1725-007   -   12-07-1725   -   afb. 145 nr. 25 links

12. julij copul(ati) Peter Paes et Marij

Peulen. testes Cours Rameckers et

Lysbeth Paes.

 

Geleen H1725-008   -   19-08-1725   -   afb. 145 nr. 26 links

19. aug(usti) copulati sunt Thijscken

Houben et Goudtgen Noetermans

testes Jan Doemen, Stas Noetermans.

 

Geleen H1725-009   -   09-10-1725   -   afb. 145 nr. 27 links

9. 8bris copulati Cors Rameeckers

Gietgen Zelis. testes

Jan Zelis. Jan Recken.

 

Geleen H1725-010   -   06-11-1725   -   afb. 145 nr. 28 links

6. 9bris copulati Jan Jacob Hallen

et Marijcken Cremers.

testes.

Claes Creemers. Fijcken Creemers

 

Geleen H1725-011   -   27-11-1725   -   afb. 145 nr. 29 links

27. 9bris Everhard Smeetz et Marij-

ken Busckens copulaban(tur).

testes

Jan Busckens. Peter Nijsten.

 

anno 1726.

Geleen H1726-001   -   23-01-1726   -   afb. 145 nr. 30 links

23. jan(uarij) copulati sunt Jan Custers et

Neesken Jessen testes

Thijsken Schmeetz. Jan Thijmmers

 

Geleen H1726-002   -   27-02-1726   -   afb. 145 nr. 31 links

27. feb(ruarij) cop(ulati) Stass Knops Cathrijn Koecken

testes

Jacob Willems. Maria Haerden.

 

Geleen H1726-003   -   27-02-1726   -   afb. 145 nr. 32 links

eodem Marten Pennris Cathrijn Maes

testes

Neelis Penris. Thomas Maes.

 

Geleen H1726-004   -   02-03-1726   -   afb. 145 nr. 33 links

2. martij Houb Nijsten Jen Habets

testes

Jan Nijsten Jan Houben

 

Geleen H1726-005   -   03-03-1726   -   afb. 145 nr. 34 links

3. martij Mevis Moris Cathrijn Hamers

in facie ecclesiae copulati.

 

Geleen H1726-006   -   05-03-1726   -   afb. 145 nr. 35 links

5. martij Paul Leenerts Annecken

Noetermans. testes

Peter Paulsen Getrud Dols.

 

Geleen H1726-007   -   04-05-1726   -   afb. 145 nr. 36 links

4. maij Thijscken Schmeets Cathrijn

Willems. testes

Jan Willems Cathrijn Dijricks.

 

Geleen H1726-008   -   12-05-1726   -   afb. 145 nr. 37 links

12 maij Jacob Kraenen Nelecken

Penris testes Jo[ann]es Penris

Jaspar Dullens.

 

Geleen H1726-009   -   18-06-1726   -   afb. 145 nr. 38 links

18. junij Jan Nijsten Lijsbeth

Penris cum dispensatione sua

dubio in consanguinitatis gradu

et bannis testes Marij Nijsten Mari[a] [.....]

 

anno 1726.

Geleen H1726-010   -   18-06-1726   -   afb. 145 nr. 1 rechts

eodem Nelis Penris Cathrijn Creemers

testes

Peter Boijsten. Marten Hoedmeckers

 

Geleen H1726-011   -   28-07-1726   -   afb. 145 nr. 2 rechts

28. julij copulati Jan Lemmens Cathrijn

Demacker. testes Mathijs Lemmens

Thevis de Macker

 

Geleen H1726-012   -   01-10-1726   -   afb. 145 nr. 3 rechts

1. 8bris copulati Jo(ann)es Penris et

Anna Kreeckels. testes Hencken

Kreeckels et Gourt Kreeckels.

 

Geleen H1726-013   -   15-10-1726   -   afb. 145 nr. 4 rechts

15. 8bris in facie eccl(es)iae copulati

Servaes Hermans et Jen Mingelens

 

Geleen H1726-014   -   30-11-1726   -   afb. 145 nr. 5 rechts

30. 9bris copulati Joannes Hamers

Meijcken Dullens. testes Jaspar

Dullens et Jen Dullens.

 

anno 1727.

Geleen H1727-001   -   19-01-1727   -   afb. 145 nr. 6 rechts

19. j(an)uarij Willem Gielckens Cathrijn

Kourvers. testes Geelis Custers

et Marten Janders.

 

Geleen H1727-002   -   28-01-1727   -   afb. 145 nr. 7 rechts

28. j(an)uarij copulati Tevis Glasmeckers

Nees Ganders testes Marten et

Joannes Ganders.

 

Geleen H1727-003   -   29-01-1727   -   afb. 145 nr. 8 rechts

29. j(an)uarij Thomas Maes et Peetgen

Hoen copulati testes Willem

Nijsten Jan Koumans.

 

Geleen H1727-004   -   10-02-1727   -   afb. 145 nr. 9 rechts

10. februarij Jacob Willems et Jen

Hamers copulai. testes Joannes

et Jacobus Luijten.

 

Geleen H1727-005   -   23-02-1727   -   afb. 145 nr. 10 rechts

23. feb(ruarij) Willem Penris et Nelecken

Jansen copulati testes Giel Jansen

et Jo[ann]es. Penris.

 

Geleen H1727-006   -   13-05-1727   -   afb. 145 nr. 11 rechts

13. maij Lenert Willems Nelecken

Koecken testes Claes et Henrick Willems

 

Geleen H1727-007   -   06-06-1727   -   afb. 145 nr. 12 rechts

6. junij Geret Keulers et Maria Lenarts

copulati testes Henrijck Claessen, et

Jan Koumans.

 

Geleen H1727-008   -   08-06-1727   -   afb. 145 nr. 13 rechts

8. junij Jan Houben Anna Rameckers

copulati. testes Peter Rameckers

et Mathijs Smeets.

 

Geleen H1727-009   -   29-07-1727   -   afb. 145 nr. 14 rechts

29. julij Reiner Creins cum Catharina

Nijsten copulati sunt in facie ecclesiae.

 

Geleen H1727-010   -   15-10-1727   -   afb. 145 nr. 15 rechts

15. 8bris Hans Derijck Göbbels et Anna

Kreeckels copulati testes Marten

Banens et Sijbilla Kreeckels.

 

Geleen H1727-011   -   21-10-1727   -   afb. 145 nr. 16 rechts

21. 8bris copulati Jan Dols cum Ne-

licken Koumans testes Marijcken

Banens et Gertrudis Dols.

 

anno 1727.

Geleen H1727-012   -   27-11-1727   -   afb. 145 nr. 17 rechts

27. 9bris copulaban(tur) Jo(ann)es Schorens

et Fijcken Martens; testes Jan

Martens et Nelecken Martens.

 

anno 1728.

Geleen H1728-001   -   19-06-1728   -   afb. 145 nr. 18 rechts

19. junij copulati Peter Weijs et

Anna Keulers. testes Peter Paulssen

et Job Penris.

 

Geleen H1728-002   -   24-06-1728   -   afb. 145 nr. 19 rechts

24. junij Jan Penris Maria Penris

copulati. testes Gerard Penris et

Derijck Hamers.

 

Geleen H1728-003   -   04-08-1728   -   afb. 145 nr. 20 rechts

4. aug(usti). Lambert Haerden, et

Meijcken Penris cum dispensa-

tione in 4to aequali consanguini-

tatis gradu copulati sunt. testes

Maria Haerden, Jen Penris.

 

Geleen H1728-004   -   24-11-1728   -   afb. 145 nr. 21 rechts

24. 9bris cum dispensatione super

quarto aequali consanguinitatis

gradu et tribus bannis copulati

sunt Severen Penris et Anna

Penris. testes Peter Penris et

Mathijs Penris.

 

anno 1729.

Geleen H1729-001   -   28-01-1729   -   afb. 145 nr. 22 rechts

28. j(an)uarij copulati sunt Andrees

van de Wall Cathrijn Rutten

testes Jo[ann]es et Agnes van de Wall

 

Geleen H1729-002   -   03-02-1729   -   afb. 145 nr. 23 rechts

3. feb(ruarij) copulati Vaes Köbbens et

Bilcken Eummelen copulati. testes

Jan Eummelen Peter Poulsen.

 

Geleen H1729-003   -   24-02-1729   -   afb. 145 nr. 24 rechts

24. feb(ruarij) cum dispensatione in bannis

copulati sunt Welter Crousen

et Jen Dullens. testes Joannes

Crousen et Bilcken Dullens.

 

Geleen H1729-004   -   31-05-1729   -   afb. 145 nr. 25 rechts

31. maij copulati Jan Rameckers, Jda

Jacobs testes Jan Recken Lambertus

Haerden.

 

Geleen H1729-005   -   21-06-1729   -   afb. 145 nr. 26 rechts

21. junij Peter Huben, et Lijsbeth

Custers copulati testes Maria et

Agnes Custers.

 

Geleen H1729-006   -   19-07-1729   -   afb. 145 nr. 27 rechts

19. julij copulaban(tur) Jo(ann)es Coenen

et Lijsbeth Jessen testes Henrick

Claessen Maria Gertrudt Erckens

 

Geleen H1729-007   -   04-09-1729   -   afb. 145 nr. 28 rechts

4. 7bris copulati Henricus Wille[.]

et Metgen Raets. testis

facies ecclesiae.

 

anno 1729.

Geleen H1729-008   -   22-09-1729   -   afb. 146 nr. 1 links

22. 7bris copulati Henricus Keulers

et Catharina Haerden

testes

Petrus Keulers et Maria Haerden.

 

Geleen H1729-009   -   25-10-1729   -   afb. 146 nr. 2 links

25. (ten). 8bris copulati Claes Luijten

et Maria Smeetz.

testes

Macheel Jansen Aret Jansen

ende Nelecken Smeets.

 

Geleen H1729-010   -   30-10-1729   -   afb. 146 nr. 3 links

30. 8bris copulati Jo(ann)es Corduwenus

et Anna Notermans

testis

facies tota ecclesiae.

 

Geleen H1729-011   -   09-11-1729   -   afb. 146 nr. 4 links

nona 9bris copulati Helger Deljeu

et Lijsbeth Penris

testes

Peter Deljeu et Peter Daemen.

 

Geleen H1729-012   -   10-11-1729   -   afb. 146 nr. 5 links

10. 9bris copulati Jan Willems et

Gertruijdt Bagghen testes

Tevis Bagghen, Jo(ann)es Willems

 

Geleen H1729-013   -   10-11-1729   -   afb. 146 nr. 6 links

eodem Claes Kaldenbergh et Anna

Bagghen testes Tevis Bagghen

et Jo(ann)es Willems.

 

Geleen H1729-014   -   17-11-1729   -   afb. 146 nr. 7 links

17. 9bris Stass Notermans Cathrijn

Paes testes

Henrick Notermans, et Jan

Notermans.

 

Geleen H1729-015   -   23-11-1729   -   afb. 146 nr. 8 links

23. 9bris Marten Matthijs et He-

lena Stijnen copulati

testis facies tota eccl(es)iae