GenBronnen

maas

Geleen RK huwelijken 1680-1684


[1680]

Geleen H1680-001   -   07-02-1680   -   FS afb. 151 nr. 42 links

7. febr Hendrijck Willems, Marij Hamers

testes

fratres et sorores sponsorum

 

Geleen H1680-002   -   11-02-1680   -   afb. 151 nr. 43 links

11 feb: Jan Steuens [= Stevens], Margriet Boost[en]

testes

plurimi in primu ..

die dominicae

 

1680

Geleen H1680-003   -   04-03-1680   -   afb. 139 nr. 1 rechts

4. martij Jacob Willems Gijssel Knoups

testes

custos et alij sponsi.

 

Geleen H1680-004   -   04-03-1680   -   afb. 139 nr. 2 rechts

4. martij Willem Haijnen, Neleken Peters

testes

custos et alij sponsi.

 

Geleen H1680-005   -   30-04-1680   -   afb. 139 nr. 3 rechts

30. april Jan Willems, Meijken d’Macker

testes

custos, Dyrck Lemmens etc:

 

Geleen H1680-006   -   30-04-1680   -   afb. 139 nr. 4 rechts

30. april Dijrck Lemmers, Lijseken Lenarts

testes

juffr Sybilla van den Stock, custos etc

 

Geleen H1680-007   -   07-05-1680   -   afb. 139 nr. 5 rechts

7. meij Gierken Keulen, Pietgen Recken

testes

custos, Trijneken Houben

 

Geleen H1680-008   -   08-05-1680   -   afb. 139 nr. 6 rechts

8. maij Leentgen Boijen, Lijsbeth Conen.

testes

custos, Claes Willems, etc:

 

Geleen H1680-009   -   14-05-1680   -   afb. 139 nr. 7 rechts

14. maij. Frans Zoons, Trinken Paulssen

testes

custos, fr(ater) et soror sponsi etc:

 

Geleen H1680-010   -   29-05-1680   -   afb. 139 nr. 8 rechts

29. maij Gerardt Maes, Meijken Hamers

testes

d[ominus]. Maes, custos.

 

Geleen H1680-011   -   29-05-1680   -   afb. 139 nr. 9 rechts

29. maij Peter Kremers Lijsbeth Koocken

testes

custos, et plurimi in sacro …aum

 

Geleen H1680-012   -   06-06-1680   -   afb. 139 nr. 10 rechts

6. junij Jan Schuerens, Marij Maes.

testes

custos, Catrijn Sousters etc:

 

Geleen H1680-013   -   28-06-1680   -   afb. 139 nr. 11 rechts

28. junij. Ercken Erckens, Bill Hamers

testes

d[ominus]. Maes. joffr. Maes etc:

 

Geleen H1680-014   -   17-07-1680   -   afb. 139 nr. 12 rechts

17. julij Willem Hamers, Lijsbeth Proesten

testes

custos, frater sponsae, cognati et(ce)t(er)ae

 

Geleen H1680-015   -   25-09-1680   -   afb. 139 nr. 13 rechts

25. 7bris. Giercken Willems, Nelen Zeuerens [= Zeverens]

testes

fr(atr)es et sorores etc sponsi

 

Geleen H1680-016   -   25-09-1680   -   afb. 139 nr. 14 rechts

25. 7bris Jan Baggen, Cij Walthouwers

filij sponsi etc: sponsi

 

Geleen H1680-017   -   10-10-1680   -   afb. 139 nr. 15 rechts

10. octob. Jan Dols, Jtgen Wijnen

testes

custos, Gerardt Paes etc:

 

Geleen H1680-018   -   30-11-1680   -   afb. 139 nr. 16 rechts

in festo s. Andraeae [= 30 november] Marten Nelissen, Marij Korten

fr[ater]: Lessenich, Catrijn Sousters, custos etc:

 

1681.

Geleen H1681-001   -   10-01-1681   -   afb. 139 nr. 17 rechts

10. januarij Dijrck Penris, Catrijn Dullens

testes.

custer, Catrijn Sousters.

 

Geleen H1681-002   -   15-04-1681   -   afb. 139 nr. 18 rechts

15. april Dijrck Schröers Jenne Smeets

testes.

custos, d[ominus]. Wilhelmus Maes viduu(s). etc:

 

Geleen H1681-003   -   25-06-1681   -   afb. 139 nr. 19 rechts

25. junij Hendrijck Kisters, Marij Kuijpers.

testes

Jan Kisters, custos etc:

 

Geleen H1681-004   -   19-08-1681   -   afb. 139 nr. 20 rechts

19. augusti Tijsken Selis, Lijsbeth Kusters

testes

fr(ater) Lessenich. kuster

 

Geleen H1681-005   -   09-09-1681   -   afb. 139 nr. 21 rechts

9. 7bris Claes Gielen Meijken Gooskens

testes

d[ominus]. Lambertus Banens, kuster etc:

 

Geleen H1681-006   -   30-10-1681   -   afb. 139 nr. 22 rechts

30. octob Ercken Erckens, Meijken Lenardts

testes

frater sponsi, kuster etc:

 

Geleen H1681-007   -   05-11-1681   -   afb. 139 nr. 23 rechts

5. nouemb Stesken Ruijckens, Enken Robroecx

testes

fratres sponsi, custos, et aly 50 etc

 

1682.

Geleen H1682-001   -   07-01-1682   -   afb. 139 nr. 24 rechts

7. januarij Jan Perjens, Egtgen Penris

testes

custos et Catrijn Sousters

 

Geleen H1682-002   -   28-04-1682   -   afb. 139 nr. 25 rechts

28. april Jan Mouberts, Enken Luijten

testes

custos, Ercken Luijten etc

 

Geleen H1682-003   -   12-05-1682   -   afb. 139 nr. 26 rechts

12. maij Hencken Houben, Heijliken Timmerman[s]

testes

custos, unus ex Nierbeck, unus ex Geleen Jan Hou[ben]

 

Geleen H1682-004   -   22-05-1682   -   afb. 139 nr. 27 rechts

22. maij Peter Penris. Wendel Geurts

testes

custos. soror sponsae etc:

 

Geleen H1682-005   -   07-07-1682   -   afb. 139 nr. 28 rechts

7. july Ercken Geurts, Catrijn Maes.

testes

kustos cum ancilla soror.

 

Geleen H1682-006   -   25-07-1682   -   afb. 139 nr. 29 rechts

25 july Giercken Smeets Trijneken Hamers

testes

custos et sponsi alij eodem die etc:

 

Geleen H1682-007   -   25-07-1682   -   afb. 139 nr. 30 rechts

25 julij Ercken Luijten, Beel Goossen.

testes

custos et sponsi alij pr[ae]dicti etc.

 

Geleen H1682-008   -   19-08-1682   -   afb. 139 nr. 31 rechts

19. augusti Giercken Mingelen, Trincken Aelberts

testes

custos, Anna Catrijn Maes.

 

Geleen H1682-009   -   26-08-1682   -   afb. 139 nr. 32 rechts

26 aug. Willem Meijs, Metjen Botteliers

testes

custos, Meijken Smeets

 

Geleen H1682-010   -   15-09-1682   -   afb. 139 nr. 33 rechts

15. 7bris Frans Timmers, Metjen Dullens

testes

custos, cognatus Banens filius Petri Bane[ns]

ancillae etc:

 

Geleen H1682-011   -   06-10-1682   -   afb. 139 nr. 34 rechts

6. octob: Jan Gielkens Neesken Gierlichs

testes

f. Lessenich, custos.

 

Geleen H1682-012   -   13-10-1682   -   afb. 139 nr. 35 rechts

13. octob Wilken Fremmen, Trijnen Geurts

testes

h(eer). Maes, custos

 

Geleen H1682-013   -   17-11-1682   -   afb. 139 nr. 36 rechts

17. 9bris Jan Banens, Geet Meijers

testes

Peter op den Graaff. Catrijn Souster[s]

 

1683

Geleen H1683-001   -   23-02-1683   -   afb. 139 nr. 37 rechts

23. febr Lambricht Corten, Bill Banens

testes

custos, Lijsbeth Corten

 

Geleen H1683-002   -   25-02-1683   -   afb. 139 nr. 38 rechts

25. febr Peter Loenis, Marij Krobbelen

testes

custos, Marten Hamers, Matant

 

Geleen H1683-003   -   09-09-1683   -   afb. 139 nr. 39 rechts

9. 7bris Paes Eumelen, Anna van Jseren

testes

custos, Matant van den Sterck.

 

Geleen H1683-004   -   12-09-1683   -   afb. 139 nr. 40 rechts

12. 7bris Wijn Rutten, Trijneken Eumelen

testes

centeni in summo sacro diei d(omi)nicae.

 

Geleen H1683-005   -   23-09-1683   -   afb. 139 nr. 41 rechts

23. 7bris Stas Brouns, Trijn Tesschers

testes. Sittardiae per suppri

f. Vincentius Beckers, f. Petrus Hermannus

Lambertus Beckers studiosus.

 

Geleen H1683-006   -   11-10-1683   -   afb. 139 nr. 42 rechts

11. octob Tijsken Gielkens, Billen Meijs.

testes

custos. p. prior Augustiniano in Trajecti

d. Maes

 

Geleen H1683-007   -   26-10-1683   -   afb. 139 nr. 43 rechts

26. octob Stas Hermens, Agnes Janssen.

testes

custos, Reijner Hagens, Jan Krousen.

 

Geleen H1683-008   -   03-11-1683   -   afb. 139 nr. 44 rechts

3. 9bris Peter Penris, Pietjen Maes

testes

f. Lessenich. Anna Catharina Staueren [= Staveren]

 

1684

Geleen H1684-001   -   10-01-1684   -   afb. 139 nr. 45 rechts

10. janu Melchior Steuens [= Stevens], Lijsbeth

testes

custos, Steuen Steuens et pluri…

 

Geleen H1684-002   -   18-01-1684   -   afb. 139 nr. 46 rechts

18. jan: Jan Nijsten Neleken Verwi[sch]

testes

custos .. sponsi. joff.

 

Geleen H1684-003   -   00-02-1684   -   afb. 140 nr. 1 links

[..] febr: Dijrck Koumers, Lijsbeth Geurts

testes

custos, Catrinken Wauben

 

Geleen H1684-004   -   13-02-1684   -   afb. 140 nr. 2 links

[.]3. febr. Balthasar Walthouwers, Anna Catrijn Staueren [= Staveren]

testes

heer Maes, custos

 

Geleen H1684-005   -   16-05-1684   -   afb. 140 nr. 3 links

16. maij Wincken Keulers, Jenne Penris

testes

custos, Lijsbeth Keulers.

 

Geleen H1684-006   -   25-05-1684   -   afb. 140 nr. 4 links

25. maij Jan Rameckers, Meijken Dols

testes

h(eer) Maes, custos.

 

Geleen H1684-007   -   25-05-1684   -   afb. 140 nr. 5 links

25 meij Toenis Berchelaers, Trijneken Coocken

testes

custos, Jan Hamers van Nierbeck

 

Geleen H1684-008   -   27-06-1684   -   afb. 140 nr. 6 links

27. junij Claes Hamers, Anneken Beckers

testes

custos. Willem Hamers etc

 

Geleen H1684-009   -   13-07-1684   -   afb. 140 nr. 7 links

13. julij Jan Vromen, Trijneken Lenarts

testes

h(eer). Maes, custos, Pietjen Penris

 

Geleen H1684-010   -   12-09-1684   -   afb. 140 nr. 8 links

12. 7bris Jan Janssen, Grietjen Gorskens

testes

custos, Tijs Selis etc:

 

Geleen H1684-011   -   02-12-1684   -   afb. 140 nr. 9 links

2. 10bris Reijner Hagens. joff. Joanna Marij Maes

testes

custos, Catrinken Wauben