GenBronnen

maas

Geleen RK dopen 1675-1679


1675.

Geleen H1675-001   -   04-02-1675   -   FS afb. 150 nr. 34 rechts

Toenis Haesen, Lijsbeth Gielen 4. feb

testes

Peter et Lenardt op den Graeff.

 

Geleen H1675-002   -   14-02-1675   -   afb. 150 nr. 35 rechts

Gelis Custers, Oetjen Loenis 14 f[eb]

testes

Jan Custers, Jtgen Loenis ec:

 

Geleen H1675-003   -   20-02-1675   -   afb. 150 nr. 36 rechts

Selmuts Laijen, Jenne Hamers. 20. f[eb]

testes

Dries Custers, Willem Hamers etc:

 

Geleen H1675-004   -   25-02-1675   -   afb. 150 nr. 37 rechts

Hermen Zeueren [= Zeveren], Enken Konen 25. f[eb]

testes

custos et filiae Petri Zegels etc:

 

Geleen H1675-005   -   26-00-1675   -   afb. 150 nr. 38 rechts

Tijs Braun, Meijken Houben 26. […]

testes

fr(ater) sponsi. custos soror sponsae etc:

 

Geleen H1675-006   -   00-06-1675   -   afb. 151 nr. 1 links

[..] junij Jan Bollen Enken Banens

testes

h. Maes, custos

 

Geleen H1675-007   -   25-09-1675   -   afb. 151 nr. 2 links

[2]5. 7bris Hendrijck Eumelen, Lijseken Schröers

testes

custos. soror sponsae etc:

 

Geleen H1675-008   -   07-10-1675   -   afb. 151 nr. 3 links

7. octob: Steuen [= Steven] Timmers, Lijsbeth Gielen

testes

custos. Enken, Meijken Recken etc:

 

1676

Geleen H1676-001   -   17-02-1676   -   afb. 151 nr. 4 links

17 febr: Gierlicx Banens Meijken Proosten

testes

fr(atr)es et sorores et custos etc

 

Geleen H1676-002   -   00-02-1676   -   afb. 151 nr. 5 links

[.] 7. febr Jan Wijnen, Meijken Dols

testes

fr(ater) sponsi custos etc:

 

Geleen H1676-003   -   00-05-1676   -   afb. 151 nr. 6 links

[.]5. maij Hendrijck Juens [= Jvens], Lijsken Donners

testes

custos en(de) plurimis in summo sacro.

 

Geleen H1676-004   -   09-11-1676   -   afb. 151 nr. 7 links

9. 9ber: Willem Custers, Marij Maes

testes

custos, Catrijn Sousters etc:

 

Geleen H1676-005   -   18-11-1676   -   afb. 151 nr. 8 links

[1]8. 9ber Jan Lenssen. Meijken Bijen

testes

custos, Frans Fremmen et plurimi

 

Geleen H1676-006   -   18-11-1676   -   afb. 151 nr. 9 links

[1]8. 9ber Vrlich [= Urlich] Nacken, Trijn Meijers.

testes

custos, Jan Lenssen etc plurimi

 

Geleen H1676-007   -   24-11-1676   -   afb. 151 nr. 10 links

[2]4. 9ber Mattijs Luijten, Enken Selis

testes

custos, Catrijn Sousters.

 

Geleen H1676-008   -   09-12-1676   -   afb. 151 nr. 11 links

9. xber d(ominus). Winandus van Houen [= Hoven] ende

joff. Maria Catharina van den Stock

testes

d(ominus). Jo(ann)es van den Stock. filiae. etc:

 

1677.

Geleen H1677-001   -   00-02-1677   -   afb. 151 nr. 12 links

[..] februarij Tijsken Schols Bilken Banents

testes

fr(atr)es et sorores etc plurimi

 

Geleen H1677-002   -   00-03-1677   -   afb. 151 nr. 13 links

[..] martij Jan Cremers. Jtgen Hermens.

testes

custos Jenne Banens, Meijken Baggen etc

 

Geleen H1677-003   -   00-04-1677   -   afb. 151 nr. 14 links

[.]7. april Lenardt op den Graef. Anna Rameckers

testes

d(ominus). Maes. Catrijn Sousters etc:

 

Geleen H1677-004   -   00-05-1677   -   afb. 151 nr. 15 links

[.]3. meij Hencken Houben Trijneken Erckens

testes

plurimi in summo sacro die d(ome)n(ico)

 

Geleen H1677-005   -   00-05-1677   -   afb. 151 nr. 16 links

[..] meij Jaspar Dullens Bilken Penris

testes

d(ominus). Maes, et custos.

 

Geleen H1677-006   -   00-06-1677   -   afb. 151 nr. 17 links

[..] junij Claes Baggen. Pietgen Kremers

testes

d(ominus). Maes et custos et Catrijn.

 

Geleen H1677-007   -   30-06-1677   -   afb. 151 nr. 18 links

[ult]ima junij Paulus Banens Bilken Luijten.

testes

custos Willem Rameckers. Hendrijck Corten etc

 

Geleen H1677-008   -   00-07-1677   -   afb. 151 nr. 19 links

[..] julij Hencken Krekels, Nees Houben.

â patre quodam Sittardiensi

 

Geleen H1677-009   -   00-07-1677   -   afb. 151 nr. 20 links

[..] julij Nelis Willems, Meijken Mattijs

testes

custos et Catrijn Sousters, et . alius.

 

Geleen H1677-009   -   00-08-1677   -   afb. 151 nr. 21 links

[..] augusti Frans Fremmen Bilken Banens.

d(ominus). Maes, custos, joff. Woldenbergh

 

Geleen H1677-010   -   00-08-1677   -   afb. 151 nr. 22 links

[..] augusti Jan Luijten, Jtgen Engelen

testes

custos, soror sponsae, fr(ater) sponsi

 

Geleen H1677-011   -   01-09-1677   -   afb. 151 nr. 23 links

1. 7bris Jan Sassen. Trijn Banens

testes

custos, Stijnken, en Enken Selis etc:

 

Geleen H1677-012   -   14-09-1677   -   afb. 151 nr. 24 links

14. 7bris Jacob Ruijters, Heileken Krekels

testes

custos. Jtgen Debeths etc:

 

Geleen H1677-013   -   29-10-1677   -   afb. 151 nr. 25 links

29. octob: Janis Alerts, Marijken Luijten

testes

d(ominus). Maes, soror sponsae, nepos sponsi

 

1678.

Geleen H1678-001   -   12-01-1678   -   afb. 151 nr. 26 links

12. januarij Claes Penners, Marijken Beckers

testes

fr(atr)es sponsi, soror sponsae et sponsi etc:

 

Geleen H1678-002   -   10-02-1678   -   afb. 151 nr. 27 links

10. febr: Dries Keulen, Meyken Dols

testes

fr(atr)es et sorores, custos etc:

 

Geleen H1678-003   -   17-02-1678   -   afb. 151 nr. 28 links

17. feb: Frans Willems, Giebel Keulen

testes

fr(atr)es sponsi et sponsae et custos

 

Geleen H1678-004   -   18-02-1678   -   afb. 151 nr. 29 links

18. feb Alert Keulers, Jtgen Penris

testes

fr(atr)es et sorores sponsae etc:

 

Geleen H1678-005   -   19-02-1678   -   afb. 151 nr. 30 links

19. feb. Dries Custers, Enken Willems

testes

custos, Catrijn Sousters

 

Geleen H1678-006   -   22-02-1678   -   afb. 151 nr. 31 links

22 feb Willem Rameckers, Lijsbeth Koock

testes

p(ate)r et m(ate)r et soror sponsi etc: ad lectu(m)

 

Geleen H1678-007   -   22-02-1678   -   afb. 151 nr. 32 links

22. feb. Jacob Haijnen, Neleken Raerts

testes

custos, Jan Willems etc:

 

Geleen H1678-008   -   28-09-1678   -   afb. 151 nr. 33 links

28. 7bris Giel Lenarts, Lijsbeth Rameckers

testes

custos, Jan van den Stock etc:

 

Geleen H1678-009   -   30-10-1678   -   afb. 151 nr. 34 links

30. octob. Lemmen Lemmers, Marijken Hamers

testes

fr(ater) Kleuen [= Kleven], Claes Wilms et[c]: in sacro

 

Geleen H1678-010   -   01-11-1678   -   afb. 151 nr. 35 links

1. 9bris Tijsken Peulen, Enken Schmits

testes

custos, fr(ater) Kleuen [= Kleven] etc. in sacro

 

1679

Geleen H1679-001   -   07-01-1679   -   afb. 151 nr. 36 links

7. januarij Dijrck Koumans, Metgen Penne[rs]

testes

custos, Stijnken Selis etc:

 

Geleen H1679-002   -   07-02-1679   -   afb. 151 nr. 37 links

7. febr. Jan Kuijpers, Marij Jessen

testes

Giel Kremers, Fijken Custers etc.

 

Geleen H1679-003   -   07-02-1679   -   afb. 151 nr. 38 links

jtem. Giel Kremers, Fijken Custers

testes

Jan Kuijpers, Marij Jessen etc

 

Geleen H1679-004   -   12-04-1679   -   afb. 151 nr. 39 links

12 april. Stas Baggen, Neleken Robroocx

testes

custos, filius sponsi, Gerardt Maes Wijnken

 

Geleen H1679-005   -   27-09-1679   -   afb. 151 nr. 40 links

27. 7bris Goossen Claessens, Lijsbeth Thijsens

testes

custos, soror sponsae, etc:

 

Geleen H1679-006   -   06-12-1679   -   afb. 151 nr. 41 links

6. xbris Marten Banens, Trijneken Banens

testes

custos, sponsi et sponsae fr(atr)es et sorores