GenBronnen

maas

Echt mutaties kerkelijk personeel 1642-1661


[FS afb. 127:]

 

[samenvatting:]

 

mutaties van kerkelijk personeel in Echt 1642-1661

 

[transcriptie:]

 

[primu]s anno 1642 die 3 januarij misere interfectus est

sacellanus Echtensis Petrus Geijsen ab aliquo rustico;

cuius loco assumptus est d. 

[secu]ndus Melchrior Abrahami de Loure qui statim resignauit [= resignavit] ad

[manus collatoris /: est pastoris in Echt :/ in cuius locum

[tertius] successit d. Joannes Kleinen de Scinvelt qui subitanea morte in

[..] obijt anno 1645 die vndecimo 7bris. 

[q]uartus fuit d. Matthias Scheuen 1661 

 

[vertaling:]

 

ten eerste: op 3 januari 1642 is jammerlijk vermoord

de kapelaan van Echt, Petrus Geijsen door een of andere boer

vermoedelijk afkomstig uit D. [dicht bij Echt ligt het plaatsje Dieteren dat hier wellicht mee overeenkomt]

ten tweede: Melchior Abrahams van Loure die onmiddellijk ontslag heeft genomen als

goede helper. Hij is pastoor in Echt. In zijn plaats

ten derde: is opgevolgd d. Joannes Kleinen van Schinvelt die plotseling is overleden

in het jaar 1645 12 september 

ten vierde: is geweest de heer Matthias Scheven 1661