GenBronnen

digitalisering

maas

Broekhuizenvorst schenkingen 1676-1686


RHCL Maastricht - Broekhuizenvorst DTB boek 1 blz. 72.

 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈

 

[afb. 73]

 

[samenvatting:]

 

Aantekeningen betreffende schenkingen aan kerk en armen 1676 - 1686.

 

[transcriptie, van doorgehaald tekstblok:]

 

anno 1676 in principio 7bris

Wilm opgen Hoft heeft begert dat syn

vader soo hy quam te steruen sal voor

hem geuen soo veel hem dunck halft voor

de aermen halft voor de kerck

Trijn ingen Huor geeft aen de kerck 20 gl

die haer broder Wilm sal. 1620 ecker

Rut aenden Steenacker geeft de aermen

50 gl dese 25 gl: obijt

Henrick Martens oft Frijsen geeft de aermen

2 rixd:

Michael Potten geeft de aermen twee mald: roggenanno 1681 19. 7bris heeft de maget op den

Colck aen ons kerck gelegiert eens 100 gl

en(de) eens 18 rixd: kranck synde in presentien

van pater Katers ingen plaets be…dende testes

Franciscus Versaert et Gerardus N den baede

et pretor noster

 

a[nn]o 1686

in festo paschalis habus paenitentes ducentos

octodecim praeter duos adhoc absentes