GenBronnen

digitalisering

maas

Broekhuizenvorst geboorte inschrijving jaar VI


RHCL Maastricht - Broekhuizenvorst DTB boek 2 blz. 96.

 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈

 

[stempel 96]

 

[samenvatting:]

 

Geboorte inschrijving jaar VI.

 

[transcriptie:]

 

Op heden den vijfden dag van den mandt fructidor

het sesde jaer der Fransche republijck, naer noen

ten drij uiren, compareerende voor mij Peter Gerard: Poeij[n]

mun[i]cipael agent der gemeint Broeckhuijsenvorst,

Huijbert Lienders dagloonder woonachtig binnen de

gemeint alhier, den welcken geassisteert bij Seger

Derix dagloonder oudt seventig jaeren, en Anna Marija

Schreven dagloonders oudt eenensestig jaeren, den

eersten woonachtig tot Wel canton de Goch,

de tweede woonachtig tot Broeckhuijsenvorst

departement van de Roer canton de Horst,

heeft verclaert aen mij Peter Gerardus Poeijn

dat Hendrijna Derix zijne wettige huijsvrouw,

den vijfden dag van den mant fructidor naer noen

thussen twee en drij uiren ten zynen huijze ofte

wooninge alhier binnen deze gemeinte gelegen, ter

werelt heeft gebaert een soentje, het welck

hij mij heeft vertoont: en aen welcke hij heeft

gegeven den naem Peter Joannes Lienders,

[hiervoor in marge: dood mort]

ingevolg deze verklaeringe welcke den borger

Seger erix en de borgeres Anna Marija Schreven,

verklaert hebben, conformeert wesen aen de waer-

heijd en aen de vertooninge welcke mij van boven-

gemelde kint is geschiet, heb ick uijt krachte

der mij thoe betrouwde magt, dit tegenwoordig ackte

vervaerdigten dat Huijbert Lienders vader van het kint

ende twee getuijgen Seger Derix ende Anna Marija Schrev[en

beneffens mij hebben onderteekent / P: G: Poeijn municipael age[nt]