GenBronnen

maas

Broekhuizen overlijdens 1795-1798


anno d(omi)ni 1795 martius

Broekhuizen O1795-001   -   31-03-1795   -   FS afb. 238 nr. 1

31ma obiit Aldegundis Muijsers vidua N: N: Meijers

ex Lottum, in caemiterio sepulta.

[in marge:] aetatis 64 ann: uijtteiringe


septembris

Broekhuizen O1795-002   -   30-09-1795   -   FS afb. 238 nr. 2

30ma obiit Petrus Gröetelaers maritus Margarethae

Hebben in caemiterio sepultus.

[in marge:] aetatis 36 ann: decenterie


octobris

Broekhuizen O1795-003   -   01-10-1795   -   FS afb. 238 nr. 3

1ma obiit Petrus Mathias filius Theodori Schreven

et Catharinae van Hegelsom in caemiterio sepultus.

[in marge:] aetatis 8 ann: decenterie


Broekhuizen O1795-004   -   07-10-1795   -   FS afb. 238 nr. 4

7ma obiit Henricus infans Theodori Schreven, et

Catharinae van Hegelsom in caemiterio sepultus.

[in marge:] aetatis 1 anni decenterie


Broekhuizen O1795-005   -   14-10-1795   -   FS afb. 238 nr. 5

14ta obiit Joannes filius Theodori Schreven, et

Catharinae van Hegelsom in caemiterio sepultus.

[in marge:] aetatis 9 ann: decenterie


Broekhuizen O1795-006   -   21-10-1795   -   FS afb. 238 nr. 6

21ma obiit Anthonius infans Anthonii Thoonen,

et Petronellae van Lijshoudt in caemiterio sepultus.

[in marge:] aetatis mensium decenterie


Broekhuizen O1795-007   -   26-10-1795   -   FS afb. 238 nr. 7

26ta obiit Petronella van Lijshoudt uxor Anthonii

Thoonen in caemiterio sepulta.

[in marge:] aetatis 24 ann: decenterie


decembris

Broekhuizen O1795-008   -   02-12-1795   -   FS afb. 238 nr. 8

2da obiit Gerardus infans Leonardi van Soest ex Bleric[k

et Joannae Martens ex Lottum, in caemiterio sepultus.

[in marge:] aetatis 2 mensium begavinge


Broekhuizen O1795-009   -   21-12-1795   -   FS afb. 238 nr. 9

21ma obiit Petrus adolescens filius Wilhelmi Baetsen

et et Mathiae Gielen ex Velden, in caemiterio sepultus.

[in marge:] aetatis 13½ ann: aen de pocken


finis hujus anni.


anno d(omi)ni 1796 februarius

Broekhuizen O1796-001   -   01-02-1796   -   FS afb. 238 nr. 10

1ma obiit Petronilla infans Petri Nellen

et Henrinae Willemssen, in caemiterio sepulta.

[in marge:] aetatis 1½ ann: pocken


Broekhuizen O1796-002   -   23-02-1796   -   FS afb. 238 nr. 11

23tia obiit Arnoldus infans Joannis Baetsen, et

Gertrudis van Hegelsom, in caemiterio sepultus.

[in marge:] aetatis 2½ ann: begavinge.


aprilis

Broekhuizen O1796-003   -   19-04-1796   -   FS afb. 238 nr. 12

19na obiit Anna Mechtildis caelebs filia Gerardi

van Soest, et Mariae Poeijn in caemiterio sepulta.

[in marge:] aetatis 32 ann: gall: kortse


majus

Broekhuizen O1796-004   -   09-05-1796   -   FS afb. 238 nr. 13

9na obiit Petrus Jo(ann)es infans Jo(ann)is Leonardi Swijen,

et Mariae Agnetis van Soest in caemiterio sepultus.

[in marge:] aetatis 2 ann: begavinge


junius

Broekhuizen O1796-005   -   17-06-1796   -   FS afb. 238 nr. 14

17ma obiit Gertrudis Fleurkens vidua ex Grubbenvorst

oriunda vidua N: N: in caemiterio sepulta.

[in marge:] aetatis 80 ann: watersuchtig


julius

Broekhuizen O1796-006   -   27-07-1796   -   FS afb. 238 nr. 15

27ma obiit Henricus Gravendijck maritus

Aldegundis Burgers in caemiterio sepultus.

[in marge:] aetatis 83 ann: afgaende kranckheijd.


octobris

Broekhuizen O1796-007   -   18-10-1796   -   FS afb. 238 nr. 16

18va obiit Andreas Swijen caelebs filius Thomae

Swijen et Joannae Kessels in caemiterio sepultus.

[in marge:] aetatis 37 ann: teiringe


decembris

Broekhuizen O1796-008   -   01-12-1796   -   FS afb. 238 nr. 17

1ma obiit Joanna Smits uxor Joannis Sijbers

in caemiterio sepulta.

[in marge:] aetatis 38 ann: heete kortse


Broekhuizen O1796-009   -   25-12-1796   -   FS afb. 238 nr. 18

25ta obiit Martinus Janssen viduus N: N:

in caemiterio sepultus.

[in marge:] aetatis 82 ann: caterna


finis hujus anni


sequitur registrum mortuorum quod defectum spatii

in fine hujus libri pag: 151 non potuerunt inscribi seu

registrari.


anno domini 1797

aprilis

Broekhuizen O1797-001   -   15-04-1797   -   FS afb. 219 nr. 2

15ta obiit Petrus Joannes filius Gossewini

Baetsen et Margarethae Wijnhoven conjugum,

in semeterio sepultus.

[in marge:] aetatis 11 mensium aen de begaevinge


1798 [sic: 1797

majus

Broekhuizen O1797-002   -   22-05-1797   -   FS afb. 219 nr. 3

22da obiit Joannes Prinssen ex legione

Borussica maritus Hendrinae Voorthuijs in

caemiterio sepultus.

[in marge:] aetatis 70 ann: water sught.


Broekhuizen O1797-003   -   23-05-1797   -   FS afb. 219 nr. 4

23tia obiit Maria Anna Geelen uxor d(omi)ni

A: A: Josephi van Douveren ammani in Lottum

et praetoris in Broeckhuysen in ecclesia sepulta

[in marge:] aetatis 46 beslag


julius

Broekhuizen O1797-004   -   16-07-1797   -   FS afb. 219 nr. 5

16ta obut Joannes Henricus filius Petri van Soest

et Wilhelminae Wijnhoven conjugum, in caemiterio

sepultus.

[in marge:] aetatis 1 anni teringe


octobris

Broekhuizen O1797-005   -   16-10-1797   -   FS afb. 219 nr. 6

16ta obut Petrus Joannes infans Gossewini

Baetsen, et Margarethae Wijnhoven conjugum

in caemiterio sepultus. ex praematuro partu

[in marge:] aetatis 12 dierum begaevinge


decembris

Broekhuizen O1797-006   -   31-12-1797   -   FS afb. 219 nr. 7

31ma obut ex praematuro partu infans

Theodori Schreven, et Catharinae van Hegelsom

conjugum, in caemiterio sepulta.

[in marge:] aetatis 3 horarum


anno domini 1798

januarius

Broekhuizen O1798-001   -   19-01-1798   -   FS afb. 219 nr. 8

19na obut Beatrix Verhaegh uxor

Petri van Lier in caemeterio sepulta.

[in marge:] aetatis 49 ann: watersugt


1798

aprilis

Broekhuizen O1798-002   -   01-04-1798   -   FS afb. 220 nr. 1

1ma obut Anna Maria Eva Fitering uxor

Michaelis Grüen in caemiterio sepulta.

[in marge:] aetatis 58. ann: lasari sieckte


majus

Broekhuizen O1798-003   -   12-05-1798   -   FS afb. 220 nr. 2

12ma obut Gisbertus infans Anthonii

Peeters, et Annae Mariae Horstermans

conjugum in caemiterio sepultus.

[in marge:] aetatis 1 diei van begaevinge


vu, arreté et clos le 27 ther[midor 6e année rep.

Mooren

president


Broekhuizen O1798-004   -   09-09-1798   -   FS afb. 219 nr. 3

wegens doodts vall:

den drijentwintigsten

heden d: 23ste fructidor 9 septembris, sesde jaar der

fransche republijck ten vier uhre naer noen zijn voor

mij Joannis Baetsen municipaal agent der gemeente

Broeckhuijsen ten mijnen huyse erscheenen Peter van

Soest timmerman oudt vier en veertigh jaaren, ende

Henricus Stocken winckelier oudt vijf en sestig jaaren,

beyde woonagtig binnen dese gemeente, dewelcke aen

mij verclaard hebben, dat hunne nabuersse Joanna

Beatrix Kessels agter gelaetene weduwe van wylen

Thomas Swijen oudt een en tachtentig jaaren op

heden ten half vier uhre naer noen binnen de

wooninge van haeren schoon-soone Abel van Soest alhier

overleeden is. Ingevolg dese verklaaringe hebbe seffens

mij ter gesegde wooninge begeven, ende mij van de dood

van voors: weduwe Joanna Beatrix Kessels ver-

seeckert, ende dit tegenwoordigh acte vervaardigt,

hetwelck Peter van Soest, ende Henricus Stocken benevens

mij ondertekent hebben.

gedaan ten mijnen huyse tot Broeckhuysen

op dag, maand, ende jaar als boven

namentlijck den drij en twintigsten fructidor, sesde jaar der

fransche republijck

H. Stocken P. van Soest

J. Baatsen agent